BA theses

BA theses of the Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

61. Małgorzata Ciok. Analiza stopnia zaawansowania procesów automatycznej generalizacji w wybranych agencjach kartograficznych. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzent: dr inż. Izabela Karsznia, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 17.10.2017.

60. Błażej Gosławski. Zastosowanie danych LiDAR w ocenie dostępności transportowej gęstej zabudowy miejskiej. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. Recenzent: dr Wojciech Pokojski, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 14.09.2017.

59. Karolina Olszanka. Zastosowanie naziemnych technik hiperspektralnych w monitoringu kondycji zdrowotnej lasów Beskidu Żywieckiego. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Edwin Raczko. Data egzaminu: 13.09.2017.

58. Paweł Bojanowski. Automatyzacja przetwarzania danych spektrometrycznych ASD FieldSpec. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Edwin Raczko. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska, dr Edwin Raczko. Data egzaminu: 13.09.2017.

57. Grzegorz Zachara. Analiza zmian w sieci osadnictwa Równiny Nowotomyskiej od końca XVIII wieku do współczesności na podstawie wybranych źródeł kartograficznych. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzent: dr inż. Izabela Karsznia, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 19.07.2017.

56. Łukasz Rogala. Porty lotnicze w Polsce – kartograficzna wizualizacja danych i ocena działalności. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Recenzent: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr inż. Izabela Karsznia. Data egzaminu: 19.07.2017.

55. Szczepan Cegiełko. Analiza zmian zabudowy oraz przebiegu linii tramwajowych Lwowa między rokiem 1932 a 2016. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzent: dr inż. Izabela Karsznia, dr Izabela Gołębiowska. Data egzaminu: 11.07.2017.

54. Ireneusz Badura. Zastosowanie teledetekcji hiperspektralnej do oceny stanu kondycyjnego jeżyny (Rubus L.). Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Edwin Raczko. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Edwin Raczko, dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 10.07.2017.

53. Natalia Staniszewska. Hiperspektralna ocena stanu kondycyjnego nawłoci (Solidago L.). Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska, dr Małgorzata Krówczyńska. Data egzaminu: 10.07.2017.

52. Marcjanna Jędrych. Ocena przydatności symulowanych danych satelitarnych EnMAP i Sentinel-2 do klasyfikacji roślinności wysokogórskiej Karkonoszy. Opiekun: dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra, dr hab. Bogdan Zagajewski. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 10.07.2017.

51. Mateusz Gładki. Cechy spektralne pokryć azbestowo-cementowych. Opiekun: dr Małgorzata Krówczyńska. Recenzent: dr Małgorzata Krówczyńska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Data egzaminu: 10.07.2017.

50. Krzysztof Gryguc. Zastosowanie danych HySpex i ALS do detekcji nawłoci (Solidago spp.). Opiekun: dr Anna Jarocińska. Recenzent: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Data egzaminu: 10.07.2017.

49. Jan Jedliński. Detekcja trzciny pospolitej (Phragmites australis) na podstawie danych hiperspektralnych HySpex. Opiekun: dr Anna Jarocińska. Recenzent: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Data egzaminu: 10.07.2017.

48. Emilia Szajko. Parki narodowe w Polsce – kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Recenzent: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Paweł Kowalski. Data egzaminu: 26.06.2017.

47. Nadzeya Avizhych. Wizualizacja danych przestrzennych w serwisach urzędowych polskich miast. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Recenzent: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr inż. Izabela Karsznia. Data egzaminu: 26.06.2017.

46. Katarzyna Kuraś. Wyznaczenie pierwotnych i wtórnych atrybutów topograficznych w zlewni młodoglacjalnej (na podstawie danych SRTM i LiDAR). Opiekun: dr Paulina Pokojska. Recenzent: dr Paulina Pokojska, dr hab. Ewa Smolska, prof. UW. Data egzaminu: 21.03.2017.

45. Rafał Sałasiński. Klasyfikacja pokrycia terenu Pojezierza Pomorskiego na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat TM i symulatora sztucznych sieci neuronowych fuzzy ARTMAP. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 20.03.2017.

44. Natalia Sieniewicz. Modelowanie 3D budynku Starego BUW na podstawie danych geoinformatycznych. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski, mgr inż. Adrian Ochtyra Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, mgr inż. Adrian Ochtyra, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 19.09.2016.

43. Wiktoria Diduch. Graficzna wizualizacja informacji w mediach. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa, dr P. Kowalski. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr P. Kowalski, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 14.09.2016.

42. Ewelina Kozłowska. Ocena funkcjonalności wybranych wyszukiwarek połączeń lotniczych. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 14.09.2016.

41. Marcin Wereszczyński. Koncepcja mapy podkładowej Warszawy przełomu XIX i XX wieku w skali 1:10 000. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa, dr P. Weszpiński. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr P. Weszpiński, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 13.09.2016.

40. Patryk Cybulski. Analiza wpływu warunków meteorologicznych na możliwość wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. Opiekun: dr inż. A. Zmarz. Recenzent: dr inż. A. Zmarz, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 07.09.2016.

39. Michał Sętorek. Aplikacje mobilne GIS w systemie Android oraz ich praktyczne zastosowanie. Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr hab. P. Werner, prof. UW. Data egzaminu: 22.07.2016.

38. Monika Maria Miklaszewska. Zamość na dawnych mapach. Renesansowe założenia miasta idealnego. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 18.07.2016.

37. Adam Waśniewski. Analiza zmian pokrycia terenu i tempa wylesiania w prowincji Ngounie (Gabon) w latach 2003-2013 na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat. Opiekun: dr inż. A. Hościło, dr Dd. Mouketou-Tarazewicz. Recenzent: dr inż. A. Hościło, dr Dd. Mouketou-Tarazewicz, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 18.07.2016.

36. Karolina Maja Sielicka. Opracowanie mapy kampusów Uniwersytetu Warszawskiego według wytycznych projektu Community Maps (Esri). Opiekun: dr hab. B. Zagajewski, mgr inż. A. Ochtyra. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, mgr inż. A. Ochtyra, dr A. Jarocińska. Data egzaminu: 15.07.2016.

35. Robert Pawlik. Zastosowanie naziemnych pomiarów biometrycznych i spektrometrycznych do oceny kondycji wybranych gatunków drzew Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr A. Jarocińska. Recenzent: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 15.07.2016.

34. Martyna Sosnowska. Zastosowanie GIS na potrzeby opracowania mapy średnich cen nieruchomości. Opiekun: dr inż. I. Karsznia. Recenzent: dr inż. I. Karsznia, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 15.07.2016.

33. Ilona Płaza. Ocena kondycji roślinności Białegostoku na podstawie obrazów hiperspektralnych HySpex. Opiekun: dr A. Jarocińska. Recenzent: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 11.07.2016.

32. Agnieszka Ewelina Jamińska. Zastosowanie naziemnych pomiarów biometrycznych i spektro-metrycznych do oceny kondycji łąk Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr A. Jarocińska. Recenzent: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 11.07.2016.

31. Piotr Rębiś. Ocena przydatności obrazów satelitarnych WorldView-2 oraz maszyn wektorów nośnych do klasyfikacji gniazd kornikowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski, dr inż. T. Zwijacz-Kozica. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr inż. T. Zwijacz-Kozica, dr A. Jarocińska. Data egzaminu: 11.07.2016.

30. Dariusz Kostrzewa. Możliwości kartograficznej prezentacji danych na przykładzie Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce 1991-2011. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 11.07.2016.

29. Maria Kornatko. Zakłady dużego ryzyka i zakłady zwiększonego ryzyka na terenie województwa mazowieckiego. Opiekun: dr M. Krówczyńska. Recenzent: dr M. Krówczyńska, dr P. Pabjanek.  Data egzaminu: 04.07.2016.

28. Karolina Dobrzyńska. Ocena funkcjonalności wybranych wyszukiwarek połączeń w Polsce. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski.  Data egzaminu: 19.10.2015.

27. Ewelina Rogulska (MSOŚ). Zróżnicowanie spektralne pokryć dachowych.  Opiekun: dr M. Krówczyńska. Recenzent: dr M. Krówczyńska, dr P. Pabjanek. Data egzaminu: 30.09.2015.

26. Justyna Majewska. Geoinformatyczne opracowanie map środowiskowych okolic Murzynowa.  Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 29.09.2015.

25. Natalia Kwaśnik. Geoinformatyczna ocena naturalności Tatrzańskiego Parku Narodowego.  Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 29.09.2015.

24. Wanda Karolak. Opracowanie mapy kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego według standardów Community Map (ESRI).  Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 28.09.2015.

23. Jakub Karpiński. Możliwości prezentacji w internetowych, polskich geoportalach historycznych. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr W. Pokojski.  Data egzaminu: 21.09.2015.

22. Mateusz Wielgosz. Możliwości wykorzystania otwartego oprogramowania GIS w badaniach hydrologicznych. Opiekun: dr P. Pokojska. Recenzent: dr P. Pokojska, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 21.09.2015.

21. Małgorzata Kamińska. Pozyskiwanie i przykłady zastosowań danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego. Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 21.09.2015.

20. Daniel Szatyński. Wykorzystanie GIS do projektowania sieci przesyłowych wysokiego napięcia. Opiekun: dr hab. P. Werner, prof. UW. Recenzent: dr hab. P. Werner, prof. UW, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 11.09.2015.

19. Michał Kozielski. Ocena organizacji i praktyki projektów wolontariatu informacji geograficznej (VGI) na przykładzie Uzupełniającej Mapy Polski – pcPL oraz Community Maps Program. Opiekun: dr hab. P. Werner, prof. UW. Recenzent: dr hab. P. Werner, prof. UW, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 11.09.2015.

18. Jakub Wiliński. Zastosowanie GIS w ratownictwie górskim.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 22.07.2015.

17. Maciej Jerominek. Rola GIS i ogólnodostępnych danych przestrzennych w tworzeniu map przejezdności terenu.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 22.07.2015.

16. Izabella Kędzierska. Zastosowanie oprogramowania Image J do automatycznej detekcji wybranych gatunków ptaków morskich ze zdjęć lotniczych. Opiekun: dr inż. A. Zmarz. Recenzent: dr inż. A. Zmarz, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 22.07.2015.

15. Krzysztof Posytek. Mapy w infografikach sportowych w prasie drukowanej i elektronicznej oraz na portalach internetowych. Opiekun: dr P. Kowalski. Recenzent: dr P. Kowalski, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 22.07.2015.

14. Damian Olszewski. Zmiany zasięgu oraz miąższości pokrywy śnieżnej, na półkuli północnej, w zależności od temperatury w okresie luty-kwiecień 2015 roku.  Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 22.07.2015.

13. Anna Robak. Teledetekcyjna analiza stanu kondycyjnego grochu zwyczajnego Pisum sativum zanieczyszczonego ołowiem.  Opiekun: prof. dr hab. E. Romanowska, dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: prof. dr hab. E. Romanowska, dr hab. B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 22.07.2015.

12. Patrycja Fabijańska. Pomoce dydaktyczne z zakresu geografii w nauczaniu przyrody.  Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr P. Kowalski. Data egzaminu: 13.07.2015.

11. Eliza Bagieńska. Mapy turystyczne Wielkich Jezior Mazurskich.  Opiekun: dr P. Kowalski. Recenzent: dr P. Kowalski, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 13.07.2015.

10. Paulina Tymińska. Mapy internetowe publikowane na witrynach związanych z przewozami regionalnymi.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 13.07.2015.

9. Jonasz Przestrzelski. Możliwości wizualizacji danych przestrzennych w programie QGIS z wykorzystaniem wtyczek.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 13.07.2015.

8. Kamil Stokowski. Wybrane cechy rzeźby terenu a użytkowanie ziemi na obszarze metropolitarnym Krakowa.  Opiekun: dr hab. P. Werner, prof. UW. Recenzent: dr hab. P. Werner, prof. UW, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 10.07.2015.

7. Michał Cuprjak. Porównanie funkcji zapytań przestrzennych w programach ArcGIS, QGIS, GeoMedia.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 06.07.2015.

6. Karina Maszewska. Wykorzystanie aplikacji ArcGIS Online do prezentacji tras rowerowych.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 06.07.2015.

5. Mikołaj Popławski. Ocena geoportali parków narodowych.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr hab. P. Werner, prof. UW. Data egzaminu: 06.07.2015.

4. Paulina Kaliszewska. Możliwości wykorzystania narzędzi GIS i WebGIS w edukacji szkolnej.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 06.07.2015.

3. Anita Sabat. Analiza jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego na podstawie danych hiperspektralnych AISA.  Opiekun: dr A. Jarocińska, dr hab. A. Magnuszewski prof. UW. Recenzent: dr A. Jarocińska, dr hab. A. Magnuszewski prof. UW, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 29.06.2015.

2. Maciej Lisiewicz. Zastosowanie oprogramowania GIS w rolnictwie precyzyjnym.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 29.06.2015.

1. Martyna Golenia. Klasyfikacja pokrycia terenu fragmentu Mazowsza na podstawie zdjęć Landsat TM z wykorzystaniem symulatora sztucznych sieci neuronowych fuzzy ARTMAP.  Opiekun: dr inż. A. Hościło, dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: dr inż. A. Hościło, dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska. Data egzaminu: 29.06.2015.

 

BA theses of the Department of Geoinformatics and Remote Sensing

101. Magdalena Michalak. Związek opadów z teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności Opiekun: dr A. Jarocińska. Recenzent: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 22.09.2014.

100. Kacper Piątkowski. Analiza możliwości automatycznego wydzielenia pokryć eternitowych na podstawie zdjęć WorldView-2 na przykładzie Białowieży. Opiekun: dr M. Krówczyńska. Recenzent: dr M. Krówczyńska, dr P. Pabjanek. Data egzaminu: 21.07.2014.

99. Katarzyna Szczęsna. Mapa IV poziomu CORINE Land Cover miasta Karpacza na podstawie zdjęć lotniczych. Opiekun: dr M. Krówczyńska. Recenzent: dr M. Krówczyńska, dr P. Pabjanek. Data egzaminu: 21.07.2014.

98. Agnieszka Soszyńska. Ocena dokładności klasyfikacji Soil Sealing Enhancement. Opiekun: dr M. Krówczyńska, dr P. Pabjanek. Recenzent: dr M. Krówczyńska, dr P. Pabjanek, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 15.07.2014.

97. Paweł Przechodzień. Cyfrowa mapa jednostek ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr M. Krówczyńska. Data egzaminu: 14.07.2014.

96. Michał Miecznikowski. Ocena dokładności europejskiej mapy powierzchni nieprzepuszczalnych (SSL 2009) w Starej Miłosnej. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr M. Krówczyńska. Data egzaminu: 14.07.2014.

95. Adrian Sobolewski. Zmiany użytkowania ziemi w dzielnicach Warszawy – Ochota i Włochy (1994-2013). Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr M. Krówczyńska. Data egzaminu: 23.06.2014.

94. Witold Żarski. Ślady dawnej działalności człowieka w Białowieskim Parku Narodowym na zdjęciach lotniczych. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 11.09.2013.

93. Katarzyna Chełmińska. Zmiany zabudowy mieszkaniowej w prawobrzeżnej Warszawie na podstawie zdjęć Google Earth. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzent: dr M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 09.09.2013.

92. Piotr Multan. Korelacja objętości śniegu oraz temperatury podłoża LST. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr A. Jarocińska. Data egzaminu: 11.07.2013.

91. Małgorzata Białczak. Analiza stanu roślinności dzielnicy Warszawa Wola. Opiekun: dr A. Jarocińska. Recenzent: dr A. Jarocińska, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 11.07.2013.

90. Andrzej Pindur. Analiza przydatności zdjęć satelitarnych do oceny zniszczeń wywołanych przez fale tsunami. Opiekun: dr A. Jarocińska. Recenzent: dr A. Jarocińska, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 11.07.2013.

89. Aneta Zdzieszyńska. Zmiany pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w okresie listopad 2012-kwiecień 2013 r. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr A. Jarocińska. Data egzaminu: 11.07.2013.

88. Monika Kacprzyk. Klasyfikacja pokrycia terenu Podlasia na podstawie zdjęć Landsat TM. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska. Data egzaminu: 27.06.2013.

87. Urszula Pytlak. Klasyfikacja pokrycia terenu Wielkopolski na podstawie zdjęć Landsat TM. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska. Data egzaminu: 27.06.2013.

86. Marcin Michalik. Wykorzystanie technik teledetekcyjnych do kartowanie mokradeł na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 25.06.2013.

85. Sylwester Klarowacz. Funkcjonalność aplikacji wykorzystujących GPS w smartfonach. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 25.06.2013.

84. Paulina Pochrybniak. Zmiany pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w okresie styczeń-marzec 2012 r. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Recenzent: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 20.09.2012

83. Anna Pietraszek. Struktura przestrzenna Jasła. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzent: dr M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 20.09.2012

82. Michał Pogodziński. Wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych w kontroli działek rolnych. Opiekun: dr M. Krówczyńska. Recenzent: dr M. Krówczyńska, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 20.09.2012

81. Piotr Pawłowski. Analiza elementów składowych dotyczących opracowania mapy wietrzności. Opiekun: dr M. Krówczyńska. Recenzent: dr M. Krówczyńska, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 20.09.2012

80. Dominika Niezabitowska. Przeglądowa mapa geomorfologiczna w skali 1:300 000 fragmentu Lubelszczyzny (arkusze M-34-34, M-34-46). Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Recenzent: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 12.09.2012

79. Wojciech Kazała. Rozwój osadnictwa w okolicach Puszczy Białowieskiej na podstawie materiałów geoinformatycznych. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 05.09.2012

78. Hubert Sekrecki. Zmiany powierzchni lasu na przedpolu Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 05.09.2012

77. Bartosz Szarek. Cyfrowa przeglądowa mapa geomorfologiczna Kotliny Chodelskiej w skali 1:300 000. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 17.07.2012

76. Michał Zygał. Analiza cech spektralnych roślinności otaczającej petrochemię PKN Orlen w Płocku. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 13.07.2012

75. Michał Rutkowski. Analiza stanu roślinności Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 13.07.2012

74. Edwin Raczko. Analiza cech spektralnych wybranych gatunków drzewiastych Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 21.06.2012

73. Aleksandra Guźdź. Analiza zawartości wody w roślinach na podstawie danych hiperspektralnych. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 21.06.2012

72. Maciej Miszczuk. Misje satelitarne Europejskiej Agencji Kosmicznej. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 21.06.2012

71. Marta Marczak. Analogowe a internetowe plany miast europejskich. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 21.06.2012

70. Michał Bilip. Zmiany pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w okresie styczeń-kwiecień 2012 roku. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 21.06.2012

69. Joanna Łaba. Charakterystyka i zadania europejskich satelitów serii Sentinel. Opiekun: dr hab. inż. St. Lewiński. Recenzent: dr hab. inż. St. Lewiński, dr B. Zagajewski. Data egzaminu: 09.09.2011

68. Maciej Radyno. Nakładka wektorowa wybranych elementów topograficznych dla map w skali 1:300 000. Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzent: dr Elżbieta Wołk-Musiał, dr B. Zagajewski. Data egzaminu: 09.09.2011

67. Anna Bilny. Współczynnik korelacji między wskaźnikiem wegetacji NDVI a temperaturą promieniowania podłoża LST w okresie marzec – kwiecień 2011. Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 21.06.2011.

66. Radosław Średnicki. Zmiany zabudowy mieszkaniowej wzdłuż granicy lewobrzeżnej Warszawy na podstawie zdjęć Google Earth. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, dr B. Zagajewski. Egzamin: 21.06.2011.

65. Ewelina Flis. Zróżnicowanie wskaźnika zieleni NDVI w Europie w marcu i kwietniu 2011 roku. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr B. Zagajewski. Egzamin: 21.06.2011.

64. Krzysztof Sacewicz. Geoinformatyczne opracowanie mapy użytkowania ziemi w 1982 r. dla odcinka doliny Wisły. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 1.06.2011.

63. Dorota Jania. Porównanie obrazów mikrofalowych i satelitarnych dla fragmentu Karpat. Opiekun: dr D. Ziółkowski. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 24.11.2010

62. Marlena Kycko. Analiza zmian użytkowania ziemi w Gorlicach. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 13.09.2010

61. Piotr Popow. Analiza pożarzyska Potrzebowice na spektrostrefowych zdjęciach lotniczych. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 7.09.2010

60. Katarzyna Sobczak. Zmiany użytkowania ziemi na stacji bazowej „Święty Krzyż”. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 7.09.2010

59. Martyna Rzewnicka. Zmiany użytkowania ziemi dla stacji bazowej „Puszcza Borecka”. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 29.06.2010

58. Barbara Szczutowska. Analiza użytkowania ziemi (funkcjonalna) w Płocku na podstawie zdjęć lotniczych i materiałów kartograficznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr M. Mycke-Dominko, . Egzamin: 29.06.2010

57. Marta Tobiasz. Zmiana użytkowania ziemi dla Stacji Bazowej Wigry. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 29.06.2010

56. Anna Bińkowska. Stan zagospodarowania linii kolejowej na odcinku Stróże – Nowy Sącz. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 29.06.2010

55. Bartłomiej Boral. Zmiany pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w okresie luty – kwiecień 2010 r. (na podstawie danych z internetu).. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr B. Zagajewski. Egzamin: 22.06.2010

54. Jan Niedzielko. Internetowe udostępnianie zasobów geoinformatycznych. Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 22.06.2010

53. Paweł Tertelis. Analiza pokrycia terenu zlewni Bystrzanki w roku 2009. Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 22.06.2010

52. Grzegorz Gawryszewski. Charakterystyka satelitów meteorologicznych – okołobiegunowych i ich wyposażenia (na podstawie informacji internetowych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 4.11.2009

51. Jolanta Zbrzeźna. Zmiany zagospodarowania terenu Polany Supraskiej w latach 1973-2005. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 22.09.2008

50. Jarosław Jakuc. Analiza użytkowania ziemi zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego ‚Pożary’ na podstawie archiwalnych zdjęć lotniczych. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 11.09.2008

49. Zenon Sędzikowski. Biblioteka spektralna gatunków zielnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 11.09.2008

48. Monika Tomaszewska. Wykorzystanie teledetekcji w planach zagospodarowania przestrzennego kraju. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr B. Zagajewski. Termin egzaminu: 11.09.2008

47. Mateusz Chruściel. Informacja geograficzna na obrazach radarowych z różnych stref krajobrazowych Polski. Opiekun: dr D. Ziółkowski. Recenzenci: dr D. Ziółkowski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 27.08.2008

46. Milena Napiórkowska. Zastosowanie zobrazowań radarowych do badania zagrożeń środowiskowych. Opiekun: dr D. Ziółkowski. Recenzenci: dr D. Ziółkowski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 24.06.2008

45. Hubert Czerwiński. Zmiana pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w okresie luty-kwiecień 2008 roku (na podstawie danych z Internetu). Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 17.06.2008

44. Urszula Zawadzka. Osadnictwo na Wysoczyźnie Kolnenskiej na podstawie obrazu satelitarnego Landrat TM, map topograficznych i danych statystycznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał dr M. Mycke-Dominko. Termin egzaminu: 17. 09. 2007.

43. Marcin Morawski. Uzytkowanie ziemi w przyrzeczu i dolinie dolnej Skrwy (region 5. 6. 3) według procedury CORINE Land Cover. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzenci: M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 31. 07. 2007.

42. Marta Kwiatkowska. Struktura drzewostanu w Puszczy Boreckiej na tle warunków siedliskowych (na podstawie obrazu satelitarnego). Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 31. 07. 2007.

41. Mariusz Wolski. Struktura drzewostanu Puszczy Białowieskiej na tle warunków siedliskowych (na podstawie obrazu satelitarnego i map tematycznych). Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 31. 07. 2007.

40. Marcin Wojciechowski. Relacje między fizjonomią obrazu satelitarnego a strukturą funkcjonalną miasta Białegostoku. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzenci: M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 29. 06. 2007.

39. Martyna Kanigowska. Szczegółowa mapa geomorfologiczna okolic Murzynowa na podstawie zdjęć lotniczych i innych materiałów kartograficznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 29. 06. 2007.

38. Grzegorz Kwiatkowski. Rozwój, charakterystyka i funkcje geostacjonarnych satelitów meteorologicznych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 29. 06. 2007.

37. Justyna Metrycka. Zróznicowanie wskaźnika zieleni NDVI w Europie w lutym i kwietniu 2007 roku (na podstawie danych z internetu). Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 29. 06. 2007.

36. Katarzyna Lewinska. Zmiany pokrywy śnieznej na półkuli północnej w okresie luty-kwiecien 2007 roku (na podstawie danych z Internetu). Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 29. 06. 2007.

35. Jakub Związek. Tereny zabudowane wg znaków drogowych a obszarami rzeczywiście zabudowanymi na wybranej/wybranych trasach (na podstawie zdjęć lotniczych). Opiekun: dr St. Lewinski. Recenzenci: dr St. Lewinski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 29. 06. 2007.

34. Tomasz Opanowski. Ogólnogeograficzna mapa obrazowa okolic Białegostoku w skali 1:300 000 na podstawie danych z TM. Opiekun: dr inz. St. Lewinski. Recenzenci: dr St. Lewinski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 18. 06. 2007.

33. Tomasz Wesołowski. Zmiana zasięgu pokrywy śniezno-lodowej na półkuli północnej i południowej w okresie 18. 02. 06-27. 04. 06. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr P. Pabjanek. Termin egzaminu: 28. 06. 2006.

32. Agnieszka Bajtyngier. Uzytkowanie lasów Nadleśnictwa Dobieszyn na podstawie obrazu satelitarnego. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 28. 06. 2006.

31. Stefan Purwin. Analiza środowiska przyrodniczego okolic Chrobrza na podstawie zdjęcia lotniczego. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 28. 06. 2006.

30. Dawid Olesiuk. Analiza porównawcza zagospodarowania polan śródleśnych na przykładzie Białowiezy i Supraśla. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 28. 06. 2006.

29. Piotr Koziarski. Zróznicowanie lasów w Puszczy Białowieskiej na podstawie obrazu satelitarnego i jego podziału na jednostki fotomorficzne. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 28. 06. 2006.

28. Konrad Turlej. Struktura funkcjonalna centrum Warszawy na podstawie obrazu satelitarnego IKONOS i badan terenowych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 2006.

27. Jacek Leszko. Generalizacja optyczna obrazów satelitarnych z punktu widzenia map uzytkowania ziemi terenów zurbanizowanych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 2006.

26. Sylwia Nasiłowska. Porównanie róznych technik fotograficznych w badaniu doliny Narwi (panchromatyczne, barwne, spektrostrefowe). Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 2006.

25. Marcin Koziorowski. Współczynnik korelacji między znormalizowanym wskaźnikiem wegetacji (NDVI), a temperaturą promieniowania podłoza (LST) w okresie marzec – kwiecien 2006. Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 2006.

24. Edyta Sochacka. Charakterystyka środowiska geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem uzytkowania ziemi zlewni Jeziora Lękuk, w Puszczy Boreckiej. Opiekun: dr Elzbieta Wołk-Musiał. Recenzenci: dr Elzbieta Wołk-Musiał, dr Małgorzata Mycke-Dominko. Termin egzaminu: 2005.

23. Wioleta Rosa. Współczynnik korelacji między znormalizowanym wskaźnikiem zieleni (NDVI) a temperaturą podłoza (LST) w okresie marzec – kwiecien 2005 r. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2005.

22. Jacek Paczkowski. Charakterystyka środowiska geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem uzytkowania ziemi, obszaru badawczego Stacji Bazowej Swięty Krzyz. Opiekun: dr Elzbieta Wołk-Musiał. Recenzenci: dr Elzbieta Wołk-Musiał, dr Małgorzata Mycke-Dominko. Termin egzaminu: 2005.

21. Jacek Obojski. Analiza środowiska geograficznego ze szczególnym uwzględnieniem zlewni „Pozary” w Kampinoskim Parku Narodowym. Opiekun: dr Małgorzata Mycke-Dominko. Recenzenci: dr Elzbieta Wołk-Musiał, dr Małgorzata Mycke-Dominko. Termin egzaminu: 2005.

20. Paulina Nowakowska. Charakterystyka środowiska geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem uzytkowania ziemi części zlewni Torunska (stacja bazowa Koniczynka). Opiekun: dr Elzbieta Wołk-Musiał. Recenzenci: dr Elzbieta Wołk-Musiał, dr Małgorzata Mycke-Dominko. Termin egzaminu: 2005.

19. Maciej Marczewski. Charakterystyka środowiska geograficznego zachodniej części Sudetów. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2005.

18. Piotr Jafiszow. Charakterystyka środowiska geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem uzytkowania ziemi wschodniej części zlewni górnej Parsęty (Radomyśl). Opiekun: dr Małgorzata Mycke-Dominko. Recenzenci: dr Małgorzata Mycke-Dominko, dr Elzbieta Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 2005.

17. Maria Górzynska. Zmienność zasięgu pokrywy śniezno-lodowej na półkuli północnej i południowej w okresie od 27. 01 – 26. 04. 2005 r. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2005.

16. Artur Górski. Charakterystyka środowiska geograficznego Dolnego Sląska Północnego. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2005.

15. Dominik Głębicki. Charakterystyka środowiska geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem uzytkowania ziemi zachodniej części zlewni górnej Parsęty (Storkowo). Opiekun: dr Małgorzata Mycke-Dominko. Recenzenci: dr Małgorzata Mycke-Dominko, dr Elzbieta Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 2005.

14. Michał Gajewski. Opiekun: Recenzenci: 2005.

13. Anna Gajek. Charakterystyka regionów fotomorficznych Dolnrgo Sląska Południowego (Przedgórza Sudeckiego). Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2005.

12. Lukasz Dworakowski. Charakterystyka środowiska geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem uzytkowania ziemi zachodniej części zlewni górnej Parsęty (Radomyśl). Opiekun: dr Małgorzata Mycke-Dominko. Recenzenci: dr Małgorzata Mycke-Dominko, dr Elzbieta Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 2005.

11. Marcin Tarłowski. Srodowiskowa charakterystyka regionów fotomorficznych Polski – Wielkopolska Północna i Srodkowa. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2004.

10. Lukasz Sołtysiak. Srodowiskowa charakterystyka środkowej części regionu Pomorza Srodkowego i Ziemi Lubuskiej. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2004.

9. Daniel Skiba. Fizyczno-geograficzna charakterystyka regionu fotomorficznego II rzędu: Południowa Wielkopolska i Mazowsze Srodkowe. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2004.

8. Piotr Piekarski. Srodowiskowa charakterystyka regionów fotomorficznych Polski – Wielkopolska, Ziemia Lowicka i Mazowsze Srodkowe. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2004.

7. Izabela Paradowska (MISMaP). Charakterystyka geograficzna regionów fotomorficznych Polski – Wielkopolska Północna. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2004.

6. Agnieszka Oleszczuk. Srodowiskowa charakterystyka regionów fotomorficznych Polski – Dolny Sląsk Północny. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2004.

5. Maciej Hryniewicz. Opiekun: Recenzenci: . Termin egzaminu: 2004.

4. Paulina Górska (MISMaP). Srodowiskowa charakterystyka regionów fotomorficznych Polski – Pobrzeze Zalewu Szczecinskiego, Pobrzeze Pomorskie, Meklemburgia. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2004.

3. Grzegorz Lewczuk. Opiekun: Recenzenci: . Termin egzaminu: 2003.

2. Adam Ciećwierz. Charakterystyka geograficzna regionów fotomorficznych w obrębie Pobrzeza Pomorskiego. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2003.

1. Jędrzej Bojanowski. Charakterystyka geograficzna regionów fotomorficznych w obrębie wschodniej części Pobrzeza Pomorskiego. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2003.

 

Dodaj komentarz