HabitARS

Projekt HabitARS – Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych, nr NCBiR: DZP/BIOSTRATEG-II/390/2015, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” NCBiR BIOSTRATEG/Konkurs II