Karolina Sielicka

Place of employment:

  Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Contact:

  • e-mail: k.sielicka@uw.edu.pl , Fax: + 48 2255 21521,

Research Gate

Years with the University:

  Since 1st October 2012

Position:

  PhD Student

Education:

 • 10/2016-now: PhD student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies.
 • 2/2014 – 7/2016: Warsaw University of Technology, Faculty of Environmental Development, Planning and Management, M.Sc. Studies (Urbanism in Spatial Planning). M.Sc. Thesis: Concept of landscape theme route in Konstancin-Jeziorna district supervised by dr hab. inż. Adrianna Kupidura. Diploma with distinction.
 • 10/2012 – 7/2016:University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, B.Sc. Studies (specialization: Geoinformatics). B.Sc. Thesis: Map of the University of Warsaw campuses according to the guidelines of the Community Maps Program (Esri) supervised by dr hab. Bogdan Zagajewski. Diploma with distinction.
 • 10/2014 – 2/2015: Master student at Politecnico di Milano, Faculty of Architecture (specialization: Urban Design).
 • 10/2010 – 2/2014: Warsaw University of Technology, Faculty of Environmental Development, Planning and Management, B.Sc. Studies (Spatial Planning). B.Sc. Thesis: Analysis of flood risk for Mokotów district supervised by dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak. Diploma with distinction.

To top

Projects:

To top

Publication list:

2017

Sielicka K., Karsznia I., 2017. Weryfikacja zasad generalizacji osadnictwa i sieci dróg Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych do skal 1:500 000 i 1:1 000 000, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w służbie nauki” Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: Oddział Kartograficzny PTG, s. 26-27.
2016

Sielicka K., 2016. Opracowanie mapy kampusów Uniwersytetu Warszawskiego według wytycznych projektu Community Maps (Esri), Polski Przegląd Kartograficzny, tom 48, 2016, nr 2, s. 228-236.

To top

Session chairing:

To top