Konferencja – Ukraińska geomorfologia, stan i perspektywy, Lwów 1997.11