Konkurs na kartkę świąteczną dla studentów 2 roku, specjalności geoinformatyka, kartografia, teledetekcja, 2016.12