MSc. theses

MSc. theses of the Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

68. Jakub Wiliński. Wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych do monitorowania procesu usuwania azbestu na przykładzie miasta Opola. Opiekun: dr Małgorzata Krówczyńska. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Małgorzata Krówczyńska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 18.12.2017.

67. Michał Kozielski. Ocena kondycji lasów w tatrzańskim parku narodowym na podstawie danych teledetekcyjnych. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Marlena Kycko. Egzamin: 18.12.2017.

66. Krzysztof Posytek. Internetowe infografiki interaktywne i animowane zawierające mapy . Opiekun: dr Paweł Kowalski. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Paweł Kowalski, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 18.12.2017.

65. Monika Kacprzyk. Kondycja roślinności nieleśnej na terenie Karkonoszy na podstawie obrazów hiperspektralnych APEX. Opiekun: dr Anna Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 19.10.2017.

64. Agnieszka Kowalska. Analiza przestrzenna zachorowań na międzybłoniaka w Polsce. Opiekun: dr Małgorzata Krówczyńska. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Małgorzata Krówczyńska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 19.09.2017.

63. Patrycja Starzec. Określenie zależności między występowaniem wyrobów azbestowych a cechami zagospodarowania przestrzennego posesji. Opiekun: dr Małgorzata Krówczyńska, dr Piotr Pabjanek. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Małgorzata Krówczyńska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 19.09.2017.

62. Hubert Zieliński. Zastosowanie obrazów hiperspektralnych AISA do klasyfikacji zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych Doliny Dolnej Narwi. Opiekun: dr Anna Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 13.09.2017.

61. Kamil Stokowski. Topografia i urbanizacja obszaru Krakowa. Opiekun: dr hab. Piotr Werner, prof. UW. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr hab. Piotr Werner, prof. UW, dr Wojciech Pokojski. Egzamin: 27.07.2017.

60. Mikołaj Popławski. Opracowanie danych przestrzennych i identyfikacja parametrów modelu UPlan na potrzeby modelowania ekspansji zabudowy w powiecie piaseczyńskim. Opiekun: dr Paulina Pokojska. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Paulina Pokojska, dr hab. Piotr Werner, prof. UW. Egzamin: 27.07.2017.

59. Maciej Jerominek. Użyteczność oprogramowania GIS do profilowania geograficznego. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Wojciech Pokojski, dr hab. Piotr Werner, prof. UW. Egzamin: 27.07.2017.

58. Anna Robak. Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do monitoringu stanu drzew na obszarze miejskim. Opiekun: dr Anna Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 24.07.2017.

57. Dorota Piorun. Prezentacja atrakcyjności turystycznej Łowicza i okolic w formie infografiki. Opiekun: dr Paweł Kowalski. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Paweł Kowalski, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 19.07.2017.

56. Jakub Karpiński. Ziemia łomżyńska w XIX wieku: osadnictwo i podziały terytorialne. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr hab. Bogumił Szady, prof. PAN. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr hab. Bogumił Szady, prof. PAN, dr inż. Izabela Karsznia. Egzamin: 19.07.2017.

55. Maciej Lisiewicz. Wykorzystanie technik uczenia maszynowego w procesie weryfikacji zasad generalizacji z map ogólnogeograficznych. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 19.07.2017.

54. Mateusz Wielgosz. Koncepcja Atlasu Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 19.07.2017.

53. Julian Podgórski. Detekcja lodowców na obrazach Landsat. Opiekun: dr inż. Anna Zmarz, dr Michał Pętlicki. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr inż. Anna Zmarz, dr Michał Pętlicki, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 10.07.2017.

52. Damian Olszewski. Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do identyfikacji łubinu (Lupinus spp. L.). Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska. Egzamin: 10.07.2017.

51. Małgorzata Kamińska. Ocena jakości danych przestrzennych wykorzystywanych w Systemie Identyfikacji Działek Rolnych. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Wojciech Pokojski, dr hab. Piotr Werner, prof. UW. Egzamin: 6.07.2017.

50. Karina Maszewska. Kształcenie zdalne w zakresie geoinformatyki na przykładzie kursów e-learningowych i kursów MOOC. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Wojciech Pokojski, dr hab. Piotr Werner, prof. UW. Egzamin: 28.06.2017.

49. Martyna Golenia. Identyfikacja dominujących gatunków drzew Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem obrazu hiperspektralnego HySpex. Opiekun: dr Anna Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 26.06.2017.

48. Anita Sabat. Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do badania jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego. Opiekun: dr Anna Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 26.06.2017.

47. Patrycja Fabijańska. Kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych gminy Mrozy. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 26.06.2017.

46. Eliza Bagieńska. Opracowanie metodyki przygotowania podkładowego planu Warszawy przełomu XIX i XX wieku w skali 1:5000. Opiekun: dr Paweł Kowalski, dr Paweł Weszpiński. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Paweł Kowalski, dr Paweł Weszpiński, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 22.06.2017.

45. Katarzyna Szczęsna. Klasyfikacja powierzchni nieprzepuszczalnych na zdjęciach hiperspektralnych AISA Eagle na przykładzie Białegostoku. Opiekun: dr Małgorzata Krówczyńska. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Małgorzata Krówczyńska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 06.12.2016.

44. Aleksandra Guźdź. Możliwości kartograficznej prezentacji wektorowych danych ilościowych w programie ArcGIS 10.2.2. Opiekun: dr I. Gołębiowska, dr J. Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr I. Gołębiowska, dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 06.12.2016.

43. Adam Stalka. Wizualizacja zmian obszaru miejskiego na przykładzie Włocławka. Opiekun: dr I. Gołębiowska, dr inż. I. Karsznia,. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr inż. I. Karsznia, dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 22.09.2016.

42. Agnieszka Soszyńska. Ocena możliwości kartowania powierzchni nieprzepuszczalnych na wysokorozdzielczych zdjęciach wielospektralnych WorldView-2 za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Opiekun: dr Małgorzata Krówczyńska. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Małgorzata Krówczyńska, dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 21.09.2016.

41. Magdalena Raczyńska. Automatyczna detekcja osobników pingwinów białookich ze zdjęć cyfrowych. Opiekun: dr inż. Anna Zmarz, dr Małgorzata Korczak-Abshire. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. Anna Zmarz, dr Małgorzata Korczak-Abshire, dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 21.09.2016.

40. Paweł Przychodzień. Analiza zmian pokrycia terenu w okolicach Czarnobyla w latach 1985–2014. Opiekun: dr Piotr Pabjanek. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Piotr Pabjanek, dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 14.09.2016.

39. Jan Mazur. Fotolotniczy system bezzałogowy. Opiekun: dr inż. A. Zmarz. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. A. Zmarz, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 07.09.2016.

38. Izabela Wyszpolska. Ocena wizualizacji zjawisk dynamicznych prezentowanych w formacie KML na przykładzie huraganów. Opiekun: dr W. Pokojski. W zakresie: Geoinformatyki, kartografia i teledetekcja. Recenzenci: dr W. Pokojski, dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 07.09.2016.

37. Zuzanna Klemińska. Koncepcja mapy spływów kajakowych na przykładzie rzek Warty, Widawki i Grabi. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 07.09.2016.

36. Michał Grzeszczyk. Zastosowanie danych LiDAR do wyznaczenia przebiegu szlaku w dolinie wysokogórskiej. Opiekun: dr W. Pokojski. W zakresie: Geoinformatyki, kartografia i teledetekcja. Recenzenci: dr W. Pokojski, dr hab. P. Werner, prof. UW. Egzamin: 22.07.2016.

35. Maria Niedźwiecka. Analiza koncepcji graficznych systemów znaków na dawnych mapach Polski z XIX i I połowy XX wieku. Opiekun: dr I. Gołębiowska, dr inż. I. Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr inż. I. Karsznia, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 22.07.2016.

34. Łukasz Zaorski. Mapa krajoznawczo-turystyczna Nowej Zelandii. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. W. Ostrowski. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr J. Korycka-Skorupa. dr hab. W. Ostrowski, dr inż. I. Karsznia. Egzamin: 19.07.2016.

33. Marcelina Pokora. Koncepcja mapy rowerowej Pobrzeża Gdańskiego. Opiekun: dr hab. W. Ostrowski, dr inż. I. Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr hab. W. Ostrowski, dr inż. I. Karsznia, dr J. Korycka-Skorupa. Egzamin: 19.07.2016.

32. Magdalena Żmijewska. Prezentacja kartograficzna przemysłu, rolnictwa i usług w województwie mazowieckim. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. W zakresie: Geoinformatyki, kartografia i teledetekcja. Recenzenci: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 19.07.2016.

31. Joanna Wałęsiak. Ocena przydatności obrazu hiperspektralnego HySpex i klasyfikacji Spectral Angle Mapper do identyfikacji gatunków drzew Białegostoku. Opiekun: dr A. Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 15.07.2016.

30. Alicja Rynkiewicz. Ocena przydatności modeli transferu promieniowania do symulacji krzywych odbicia spektralnego drzew Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr A. Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji, kartografia i teledetekcja. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 15.07.2016.

29. Katarzyna Jaworska. Związek lokalizacji gniazd pingwinów Pygoscelis z cechami rzeźby terenu. Opiekun: dr M. Korczak-Abshire, dr P. Pabjanek. W zakresie: Geoinformatyki, kartografia i teledetekcja. Recenzenci: dr hab. B. Zagajewski, dr M. Korczak-Abshire, dr P. Pabjanek. Egzamin: 17.06.2016.

28. Marta Marczak. Legendy map w geoportalach. Opiekun: dr I. Gołębiowska, dr inż. I. Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr hab. B. Zagajewski, dr inż. I. Karsznia. Egzamin: 17.06.2016.

27. Martyna Wietecha. Wykorzystanie naziemnych technik hiperspektralnych w monitoringu kondycji zdrowotnej lasów Karkonoszy i Beskidu Żywieckiego. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska. Egzamin: 04.11.2015.

26. Michał Jankowski. Opracowanie mapy pokrycia terenu z wykorzystaniem danych hiperspektralnych APEX. Opiekun: dr M. Krówczyńska. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr M. Krówczyńska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 19.10.2015.

25. Ada Banaszczyk.  Koncepcja geoportalu dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego na przykładzie Bieszczadów Zachodnich. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 12.10.2015.

24. Marta Kołosowska. Zastosowanie klasyfikacji obiektowej do analizy zmian antropogenicznych na zdjęciach pozyskanych z Bezzałogowego Statku Powietrznego. Opiekun: dr inż. A. Zmarz. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. A. Zmarz, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 02.10.2015.

23. Katarzyna Chełmińska. Fotogrametryczna analiza zdjęć pozyskanych z Bezzałogowego Statku Powietrznego w oprogramowaniu Inpho. Opiekun: dr inż. A. Zmarz. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. A. Zmarz, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 02.10.2015.

22. Anna Chlebicka (MSOŚ). Wykorzystanie obrazów satelitarnych Landsat do analizy kondycji roślinności Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr A. Jarocińska. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 30.09.2015.

21. Piotr Multan. Pozyskiwanie powierzchni projekcyjnej liści z heterogenicznych łąk przy użyciu modelu transferu promieniowania PROSAIL. Opiekun: dr A. Jarocińska.W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 29.09.2015.

20. Michał Rutkowski. Zmiany kondycji roślinności Karkonoszy na podstawie zdjęć z satelity Landsat. Opiekun: dr A. Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 29.09.2015.

19. Stefan Kijewski. Cyfrowa geomorfologiczna mapa województwa kujawsko-pomorskiego w skali 1:300 000. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 28.09.2015.

18. Wojciech Kazała. Mapa turystyczno-przyrodnicza Roztocza jako element promocji regionu. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 28.09.2015.

17. Paweł Trzcionkowski. Koncepcja internetowego atlasu obszarów historycznych Warszawy. Opiekun: dr hab. W. Ostrowski. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr hab. W. Ostrowski, dr I. Karsznia. Egzamin: 24.09.2015.

16. Anna Bilny. Kartogram w wybranych programach komputerowych. Opiekun: dr I. Gołębiowska. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr I. Gołębiowska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 15.09.2015.

15. Raul Prasznik Pato. Urban and suburban land cover changes in Warsaw Metropolitan Area (Zmiany pokrycia terenu w aglomeracji warszawskiej w części miejskiej i podmiejskiej). Opiekun: dr P. Pabjanek. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 31.07.2015.

14. Łukasz Kokosiński. Cyfrowa Mapa Geomorfologiczna obszaru środkowo-południowej Polski, w skali 1:300 000. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 31.07.2015.

13. Nicolas Hendrix Montero Reyes. A clouds & shadows detection algorithm on Landsat 8 images (Algorytm detekcji chmur i cieni na obrazach Landsat 8). Opiekun: dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska. Recenzenci: dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska, dr J. Musiał (IGiK). Egzamin: 07.07.2015 (Erasmus Mundus GEM project).

12. Sylwester Klarowicz.  Opracowanie modelu terenu z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. Opiekun: dr inż. A. Zmarz. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr inż. A. Zmarz, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 06.07.2015.

11. Jaime González Garcia.  Vegetation changes in the land cover of Warsaw agglomeration. Opiekun: dr P. Pabjanek. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 02.07.2015.

10. Marcin Michalik.  Ocena dokładności kartowania gatunków drzew na zobrazowaniach WorldView-2 na terenie Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr P. Pabjanek. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 29.06.2015.

9. Marta Przychodzeń.  Próba automatycznej generalizacji wybranych elementów Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Opiekun: dr inż. I. Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr inż. I. Karsznia, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 29.06.2015.

8. Aleksandra Kusiak (MSOŚ).  Opracowanie systemu archiwizującego naziemne pomiary spektrometryczne i biometryczne w języku Jawa. Opiekun: dr A. Jarocińska. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 19.06.2015.

7. Urszula Pytlak.  Analiza intensywności pożarów oraz identyfikowanie obszarów szczególnie narażonych na pożary wiosenne w Polsce. Opiekun: dr inż. A. Hościło, dr hab. B. Zagajewski. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. A. Hościło, dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska. Egzamin: 19.06.2015.

6. Małgorzata Białczak.  Zastosowanie obrazów hiperspektralnych AISA do oceny kondycji roślinności Białegostoku. Opiekun: dr A. Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 19.06.2015.

5. Salit Chakma.  Vegetation Monitoring and Carbon Sequestration Estimation in Chittagong Hill Tracts basing on Landsat images. Opiekun: dr A. Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 19.06.2015.

4. Krystian Kuna.  Stan środowiska przyrodniczego – mapy do atlasu województwa mazowieckiego. Opiekun: dr J. Siwek. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr J. Siwek, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 12.05.2015.

3. Karolina Niemirska.  Jakościowe metody prezentacji kartograficznej w polskich atlasach szkolnych. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 31.03.2015.

2. Katarzyna Minczewska. Koncepcja miejskiego systemu informacji przestrzennej dla Sokółki (The concept of the urban spatial information system for Sokółka). Opiekun: dr I. Gołębiowska, dr inż. I. Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr I. Gołębiowska, dr inż. I. Karsznia, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 27.01.2015.

1. Sylwia Bednarczyk. Ilościowe metody prezentacji kartograficznej w polskich atlasach szkolnych (Quantitative methods of cartographic presentation in Polish school atlases). Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 27.01.2015.

MSc. theses of the Department of Geoinformatics and Remote Sensing

172. Bartosz Szarek. Cyfrowa mapa geomorfologiczna województwa podkarpackiego skali 1:300 000 z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr E. Rojan. Egzamin: 3.11.2014.

171. Tomasz Celegrat. Analiza dostępności komunikacji miejskiej w Wesołej (Warszawa) z wykorzystaniem narzędzi GIS. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr Anna Jarocińska. Egzamin: 26.09.2014.

170. Michał Pogodziński. Dostępność komunikacyjna Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr J. Korycka-Skorupa. Egzamin: 15.07.2014.

169. Marta Milczarek. Cyfrowa mapa geomorfologiczna województwa wielkopolskiego w skali 1:300 000 z wykorzystaniem teledetekcji i geoinformatyki. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 14.07.2014.

168. Jakub Olczyk. Klasyfikacja pokrycia terenu województwa warmińsko – mazurskiego na podstawie zdjęć Landsat TM i symulatora sztucznych sieci neuronowych. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska. Egzamin: 14.07.2014.

167. Aneta Modzelewska. Analiza kondycji muraw piętra alpejskiego i subalpejskiego Tatr z wykorzystaniem technik hiperspektralnych. Opiekun: dr Anna Jarocińska. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr Anna Jarocińska, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 14.07.2014.

166. Jarosław Gurdak. Cyfrowa mapa geomorfologiczna województwa małopolskiego w skali 1: 300 000 z wykorzystaniem teledetekcji i geoinformatyki. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr Anna Jarocińska. Egzamin: 23.06.2014.

165. Wojciech Kiryła. Cyfrowa mapa geomorfologiczna województwa lubelskiego w skali 1:300 000 z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 18.06.2014.

164. Monika Mierczyk. Analiza przydatności danych hiperspektralnych do identyfikacji skał w Karkonoszach. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska. Egzamin: 18.06.2014.

163. Edwin Raczko. Klasyfikacja gatunków drzewiastych Góry Chojnik (KPN) na podstawie lotniczych obrazów hiperspektralnych APEX i sztucznych sieci neuronowych. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska. Egzamin: 18.06.2014.

Krzysztof Mitelsztedt. Analiza geograficzna struktury środowiska zlewni Ropy z wykorzystaniem narzędzi geoinformatycznych. Opiekun: dr M. Krówczyńska, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr M. Krówczyńska, prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 7.05.2014.

162. Selamawit Yetemegn. Remote sensing analysis of the vegetation conditio of the Białowieża forest. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr P. Pabjanek, dr Anna Jarocińska. Egzamin: 27.06.2013.

161. Anna Pietraszek. Analiza struktury przestrzennej Kielc z zastosowaniem zdjęć lotniczych. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 31.03.2014.

160. Joanna Miechowicz (MSOŚ). Rozpoznanie na zdjęciach MODIS terenów pogorzelisk wielkich pożarów. Opiekun: dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. inż. St. Lewiński, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 12.2013.

159. Maria Szepietowska. Zastosowanie zdjęć lotniczych do inwentaryzacji eternitowych pokryć dachowych. Opiekun: dr M. Krówczyńska. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr M. Krówczyńska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 09.2013.

158. Karolina Orłowska. Cyfrowa mapa Geomorfologiczna północno-zachodniej Polski, w skali 1:300 000. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska. Egzamin: 07.2013.

157. Katarzyna Sobczak. Przeglądowa cyfrowa mapa geomorfologiczna, w skali 1: 300 000, województwa dolnośląskiego. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 07.2013.

156. Tomasz Hycza. Uwarunkowania tworzenia się zapustów leśnych z użyciem narzędzi geoinformatycznych. Opiekun: dr P. Pabjanek Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 06.2013.

155. Łukasz Krześniak. Mapa przyrodniczo-turystyczna Narwiańskiego Parku Narodowego z otuliną na podstawie materiałów teledetekcyjnych i GIS. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 20.07.2012

154. Katarzyna Podbielska. Monitoring zmian stanu roślinności w strefie podmiejskiej miasta Madryt na podstawie wskaźnika NDVI uzyskanego z obrazu satelitarnego Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 06.07.2012

153. Jan Niedzielko. Metodyka wykrywania zmian pokrycia terenu na podstawie danych z satelity Landsat. Opiekun: dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 06.07.2012

152. Anna Bińkowska. Analiza zmian wybranych właściwości biofizycznych wody Morza Bałtyckiego w okresie od czerwca do października 2009 roku na podstawie zdjęć z MODIS-a. Opiekun: dr M. Krówczyńska. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr M. Krówczyńska, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 22.06.2012

151. Marlena Kycko. Wpływ turystyki na kondycję roślinności wzdłuż wybranych szlaków Doliny Gąsienicowej na podstawie danych teledetekcyjnych. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 22.06.2012

150. Adrian Ochtyra. Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 22.06.2012

149. Adriana Marcinkowska. Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 22.06.2012

148. Bartłomiej Boral. Zastosowanie metodyki geoinformatycznej do oceny stopnia zagrożenia erozją gleb w Polsce. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 22.06.2012

147. Marta Tobiasz. Zmienność układu koryt rzecznych w dolinie Narwi na odcinku między Łapami a Żółtkami w II połowie XX wieku. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 22.06.2012

146. Przemysław Burzyński. Ocena przydatności niskorozdzielczych wieloczasowych zobrazowań satelitarnych MODIS do wydzielenia obszarów leśnych województwa mazowieckiego. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 14.02.2012

145. Zenon Sędzikowski. Teledetekcyjna ocena naturalności Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 29.06.2011

144. Maria Koc. Porównanie klasyfikacji obszarów miejskich symulatorami FuzzyARTMAP i Support Vector Machines. Opiekun: dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 29.06.2011

143. Agnieszka Kącka. Zastosowanie łącznego wykorzystania obrazów radarowych z ERS i obrazówz Landsata do wykonywania map pokrycia terenu. Opiekun: dr D. Ziółkowski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr D. Ziółkowski. Egzamin: 29.06.2011

142. Marta Trzpil. Zasady pozyskiwania danych metodą skaningu laserowego i ich wykorzystanie w badaniach środowiska. Opiekun: Prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr D. Ziółkowski. Egzamin: 29.06.2011

141. Monika Tomaszewska. Wykorzystanie zdjęć satelitarnych MODIS do badania stopnia pokrycia terenu roślinnością. Opiekun: Dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 20.12.2010

140. Jarosław Jakuc. Zmiany użytkowania ziemi obszarów przygranicznych Polski i Białorusi wzdłuż granicy województwa podlaskiego (na podstawie materiałów teledetekcyjnych i archiwalnych map). Opiekun: Dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Dr P. Pabjanek, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 28.07.2010

139. Hubert Czerwiński. Mapa satelitarna uszkodzeń roślinności Tatr. Opiekun: Dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 21.06.2010

138. Joanna Nowocień. Zmiany struktury przestrzennej Białegostoku 1967-2006 na podstawie analizy zdjęć lotniczych. Opiekun: Prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 21.06.2010

137. Milena Napiórkowska. Cyfrowa mapa geomorfologiczna Mazowsza. Opiekun: Dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 21.06.2010

136. Piotr Jafiszow. Trójwymiarowa prezentacja regionu Wzgórz Szeskich. Opiekun: Dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 17.12.2009

135. Marcin Koziorowski. Zastosowanie kanału panchromatycznego w klasyfikacji zdjęcia Landrat ETM+. Opiekun: Dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.09.2009

134. Martyna Kanigowska. Mapa geomorfologiczna Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną w skali 1:25000. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.06.2009

133. Marcin Wojciechowski. Zastosowanie wielookresowych obrazów radarowych w badaniach pokrycia terenu na przykładzie Pogórza i Nizin Podkarpackich . Opiekun: dr Dariusz Ziółkowski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr Dariusz Ziółkowski, prof. dr hab. J. R. Olędzk. Egzamin: 25.06.2009

132. Katarzyna Niedźwiedź. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w klasyfikacji pokrycia terenu Doliny Gąsienicowej na podstawie obrazów hiperspektralnych. Opiekun: dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.06.2009

131. Justyna Metrycka. Wpływ wybranych elementów środowiska przyrodniczego na zróżnicowanie emisyjności promieniowania termalnego Doliny Gąsienicowej. Opiekun: dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.06.2009

130. Katarzyna Lewińska (MISMaP). Klasyfikacja form pokrycia terenu na podstawie wieloczasowych niskorozdzielczych zdjęć satelitarnych. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.06.2009

129. Grzegorz Kwiatkowski. Cyfrowa mapa przeglądowa gleb Polski w skali 1:500 000. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr P. Pabjanek, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 22.06.2009

128. Tomasz Opanowski. Baza danych o środowisku zlewni Bystrzanki. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 22.06.2009

127. Herbert Makuch. Zastosowanie systemu informacji geograficznejdo celów ewidencji obrazów satelitarnych. Opiekun: dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 22.06.2009

126. Daniel Skiba. Zmiany pokrycia terenu Aglomeracji Warszawskiej na podstawie zdjęć satelitarnych. Opiekun: dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.03.2009

125. Piotr Piekarski. Teledetekcyjne metody wyznaczania parametrów wilgotnościowych lasu. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.02.2009

124. Łukasz Dworakowski. Struktura lasu na obszarze poklęskowym Rud Raciborskich. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.02.2009

123. Jacek Leszko. Zmiany w zagospodarowaniu strefy przejściowej między Warszawą a puszczą Kampinoską w drugiej połowie XX wieku. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr P. Pabjanek, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.02.2009

122. Maciej Hryniewicz. Analiza środowiska geograficznego obiektów architektury obronnej na podstawie interpretacji wieloczasowych zdjęć lotniczych i satelitarnych. Opiekun: dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.02.2009

121. Edyta Sochacka. Analiza zmian użytkowania ziemi zlewni Strugi Toruńskiej na podstawie wieloczasowych zdjęć lotniczych. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr P. Pabjanek, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 08.12.2008

120. Tomasz Wesołowski. Klasyfikacja form pokrycia terenu na zdjęciach satelitarnych MODIS. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 26.11.2008

119. Artur Górski. Wpływ terminu wykonania zdjęć satelitarnych na rozpoznawalność klas użytkowania terenu. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 2007

118. Konrad Turlej. Zmiany zagospodarowania polan osadniczych Puszczy Białowieskiej w drugiej połowie XX wieku. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr P. Pabjanek, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 28.10.2008

117. Przemysław Kowalski. Mapa regionów geograficznych Polski na podstawie obrazów satelitarnych Landsat TM. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 28.10.2008

116. Rosa Wioleta. Zmiany struktury środowiska geograficznego Przyrzecza i Doliny dolnej Skrwy (Murzynowo). Opiekun: dr Elżbieta Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 29.09.2008

115. Agata Dobrosielska (MISMaP). Studium porównawcze dokładności map użytkowania ziemi zestawionych na podstawie różnych danych geoinformatycznych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr P. Pabjanek. Egzamin: 26.06.2008

114. Jacek Krzemiński. Przeglądowa mapa geomorfologiczna w skali 1:300000 Podlasia. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 26.06.2008

113. Anna Jarocińska. Korelacje naziemnych i lotniczych teledetekcyjnych wskaźników roślinności dla zlewni Bystrzanki. Opiekun: dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 23.06.2008

112. Maciej Bartold. Klasyfikacja drzewostanów na obrazie hiperspektralnym Hyperion (EO-1). Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 23.06.2008

111. Dawid Olesiuk. Wykorzystanie obrazów hiperspektralnych do klasyfikacji pokrycia terenu zlewni Bystrzanki. Opiekun: dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 17.06.2008

110. Sylwia Nasiłowska. Zmiany użytkowania ziemi zlewni górnej Narwi w okresie XIX-XX w. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 09.06.2008

109. Agnieszka Kołakowska. Mapa roślinności rzeczywistej zlewni Bystrzanki. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr P. Pabjanek, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 29.05.2008

108. Agnieszka Oleszczuk. Charakterystyka obiektów hydrograficznych okolic Olecka, na podstawie archiwalnych i współczesnych zdjęć lotniczych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 05.03.2008

107. Rafał Celiński. Ocena możliwości klasyfikacji treści zdjęć satelitarnych wykonanych przez satelitę Resurs. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 16.01.2008

106. Maria Górzyńska. Zmiana zasięgu lodowca Vatnajokull na Islandii w latach 1991-1999 na podstawie obrazów satelitarnych wykonanych przez satelitę Landsat. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 09.01.2008

105. Martyna Stelmaszczuk. Ocena przydatności zdjęć termalnych wykonanych przez satelitę Landsat w badaniach geologicznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 09.01.2008

104. Adam Ciećwierz. Wielkoskalowa mapa geomorfologiczna 1:50000 wschodniej części arkusza Knyszyn (N-34-106-B). Studium metodyczne cyfrowej prezentacji. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 24.10.2007

103. Eliza Śmiałecka. Zmiany zagospodarowania okolic Olecka w okresie 1960-2005. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 03.10.2007

102. Jakub Binduga. Instrukcja szczegółowej mapy geomorfologicznej w skali 1:50 000. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 31.07.2007

101. Jacek Obojski. Teledetekcyjna analiza zmian pożarzyska Potrzebowice w Puszczy Noteckiej. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 09.07.2007

100. Dominik Głębicki. Użytkowanie ziemi zlewni górnej Parsęty na podstawie danych teledetekcyjnych. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 09.07.2007

99. Maciej Rutkowski. Baza danych o środowisku zlewni Bielanki w Beskidzie Niskim. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr B. Zagajewski. Egzamin: 29.06.2007

98. Paulina Nowakowska. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Służewca Przemysłowego w latach 1976-2001. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 15.06.2007

97. Grzegorz Lewczuk. Wielkoskalowa mapa geomorfologiczna zachodniej części arkusza Knyszyn (N-34-106-B). Studium metodyczne cyfrowej prezentacji. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 25.04.2007

96. Justyna Dorochowicz (MSOŚ). Mapa przyrodniczo-turystyczna okolic Szymbarku. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Gil. Egzamin: 10.11.2006

95. Damian Śliwiński (MSOŚ). Wykorzystanie informacji z otoczenia piksela do poprawy klasyfikacji zdjęcia satelitarnego średniej rozdzielczości. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 19.07.2006

94. Karol Paradowski. Zwiększenie ilości informacji o sposobie zagospodarowania terenu pozyskiwanych w wyniku łączenia satelitarnych zdjęć wielospektralnych i panchromatycznych wykonanych przez satelitę IRS. Opiekun: prof. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 06.07.2006

93. Tomasz Piętka (MISMaP).Klasyfikacja zdjęć satelitarnych z wykorzystaniem redukcji liczby kanałów spektralnych metodą Principal Component. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 27.10.2006

92. Paulina Górska (MISMaP).Zmiany użytkowania ziemi w Narwiańskim Parku Narodowym i jego otulinie w latach 1987-2005. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 27.10.2006

91. Łukasz Sołtysiak.Projekt bazy danych o środowisku Bieszczadów. Opiekun: dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr B. Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 19.06.2006

90. Wojciech Próchnicki.Przydatność danych teledetekcyjnych w identyfikacji zbiorowisk roślinnych Doliny Gąsienicowej. Opiekun: dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr B. Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 19.06.2006

89. Wojciech Gawryła.Mapa pokrycia terenu Bieszczadzkiego Parku Narodowego na podstawie zdjęć lotniczych z wykorzystaniem metod SIG. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 26.04.2006

88. Maria Śmietanka (MSOŚ). Wykorzystanie wskaźników spektralnych w rozpoznawaniu klas użytkowania ziemi. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, prof.dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 21.12.2005

87. Aleksandra Paterek (MSOŚ). Zmiany w zasięgu pięter roślinnych w Tatrach w latach 1977 – 2000 w świetle danych teledetekcyjnych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 09.12.2005

86. Jędrzej Bojanowski. Korekcja atmosferyczna zdjęć satelitarnych z zastosowaniem modelu 6S w środowisku oprogramowania GRASS. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, prof.dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 06.12.2005

85. Karol Zaremski. Zastosowanie klasyfikacji obiektowej do sporządzania mapy pokrycia terenu obszarów zurbanizowanych. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 23.11.2005

84. Michał Parzewski. Wzrost zakresu informacji o użytkowaniu ziemi w wyniku łączenia satelitarnych zdjęć wielospektralnych i panchromatycznych wykonanych przez satelitę Landsat. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 06.2005

83. Karol Berłowski. Mapa obrazowa powiatu gorlickiego. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 24.01.2005

82. Agata Goździk (MSOŚ). Wykorzystanie geoinformacji do wyznaczania obszarów o wysokim zagrożeniu lawinowym w Tatrach. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Żmudzka. Egzamin: 24.01.2005

81. Jaromir Borzuchowski (MSOŚ). Cyfrowa mapa geomorfologiczna polski. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 24.01.2005

80. Marta Piechal. Zmiany zabudowy południowo-wschodniej części strefy podmiejskiej Warszawy w świetle diachronicznych zdjęć satelitarnych. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 19.01.2005

79. Joanna Martyńska. Zmiany środowiska geograficznego okolic Bełchatowa związane z budową i eksploatacjąwielkiej inwestycji przemysłowej w świetle wieloczasowych zdjęć satelitarnych. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 19.01.2005

78. Tomasz Marti Marca. Ocena możliwości rozpoznania sadów i plantacji przemysłowych na zdjęciach satelitarnych na przykładzie okolic Grójca. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 19.01.2005

77. Elżbieta Łukasik. Cechy interpretacyjne elementów środowiska w aspekcie wieloczasowych obrazów satelitarnych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 14.12.2004

76. Anna Nowak. Metodyka tworzenia uproszczonej ortofotomapy na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych aparatem małoobrazkowym i techniką wideo. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr inż. Andrzej Nowosielski. Egzamin: 25.11.2004

75. Karol Kącki. Zastosowanie metod geoinformacyjnych do badania wpływu rzeźby na rozmieszczenie roślinności w polskiej części Tatr Wysokich. Opiekun: [dr Anna Jakomulska], dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki., dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 25.11.2004

74. Przemysław Turos. Opracowanie mapy pokrycia terenu Parku Narodowego Bory Tucholskie na podstawie ortofotomapy. Opiekun: dr Marek Baranowski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr M. Mycke-Dominko.Egzamin: 23.09.2004

73. Agata Klińska. Badanie głębokości optycznej atmosfery nad wybranymi regionami. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Rataj. Egzamin: 29.06.2004

72. Piotr Stęclik. Ocena przydatności zdjęć satelitarnych w opracowaniu lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie gminy Chojnice. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 29.06.2004

71. Paweł Dobrzyński. Zdjęcia satelitarne jako źródło informacji do opracowania mapy turystyczno-krajobrazowej Puszczy Kampinowskiej. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 29.06.2004

70. Marcin Górny. Charakterystyka użytkowania terenu Pienińskiego Parku Narodowego (na podstawie zdjęć lotniczych, z wykorzystaniem metod SIG). Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 2004

69. Ewa Maciąg (MSOŚ). Zmiany zagospodarowania dna doliny Ropy w latach 1956-1997 na odcinku Klimkówka-Jasło. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 26.04.2004

68. Jarosław Strzyga – UMSZ. Prezentacja wybranych komponentów środowiska na przykładzie zlewni potoku Bielanka w Beskidzie Niskim. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 2004

67. Radosław Wodzik. Trójwymiarowe satelitarne mapy tematyczne okolic Gorlic. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 08.03.2004

66. Jarosław Januszewski. Ocena erozji gleb na obszarach lessowych z wykorzystaniem metod geoinformatyki i fotogrametrii cyfrowej. Opiekun: dr W. Fedorowicz Jackowski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr W. Fedorowicz-Jackowski. Egzamin: 17.11.2003

65. Michał Ukleja (MSOŚ). Zastosowanie teledetekcji w planowaniu zagospodarowania przestrzennego otoczenia zbiornika Klimkówka na rzece Ropie.. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał dr M. Mycke-Dominko.Egzamin: 2003

64. Magdalena Wrzesień. Metody badania struktury lasów okolic Warszawy na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych. Opiekun: [dr Anna Jakomulska]/dr Małgorzata Mycke Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 2003

63. Emilia Gurba (MSOŚ). Wykorzystanie teledetekcji do planowania przebiegu hipotetycznej autostrady. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr B. Zagajewski. Egzamin: 2003

62. Emilia Rosłon-Woltańska. Ocena przydatności materiałów teledetekcyjnych do projektowania zagospodarowania turystycznego okolic Ełku. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Kowalczyk. Egzamin: 2003

61. Bartłomiej Dzierża (MSOŚ). Interpretacja struktury lasu na podstawie zdjęć satelitarnych o wysokiej rozdzielczośli przestrzennej. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 2003

60. Rafał Dukaczewski (MSOŚ). Zalety i wady klasyfikacji nadzorowanej i nienadzorowanej w kartowaniu roślinności dolin bagiennych na przykładzie doliny Narwi. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr J. Solon. Egzamin: 2003

59. Adrianna Sztyber.Kompleksowa charakterystyka przyrodnicza parku narodowego z wykorzystaniem analiz przestrzennych (GIS) na podstawie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Opiekun: dr Marek Baranowski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał dr B. Nowicka. Egzamin: 2003

58. Jarosław Kowalski (MISMaP/WGiSR). Zastosowanie wieloczasowych zdjęć lotniczych w badaniach zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Bielany (Warszawa) w latach 1935 – 1997. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr hab. A. Lisowski prof. UW. Egzamin: 2002

57. Paweł Mikołowicz (MSOŚ). Sezonowa zmienność wskaźnika zieleni NDVI w zależności od ilości wody w glebie. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Gruszczyńska. Egzamin: 2002

56. Barbara Wiśniewska. Opiekun: dr W. Fedorowicz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2002

55. Maciej Szewczykowski (MSOŚ). Opracowanie bazy danych do analizy środowiska przyrodniczego okolic Ełku. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Egzamin: 2002

54. Monika Szewc. Zastosowanie metod telegeoinformatycznych do inwentaryzacji, monitoringu oraz projektowania rekultywacji składowisk hutniczych i górniczo-hutniczych na przykładzie wybranych obszarów Górnego śląska. Opiekun: dr W. Fedorowicz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2002

53. Magdalena Stawiecka. Synteza danych mikrofalowych i optycznych w badaniach użytkowania ziemi na obszarze Wysoczyzny Kolneńskiej. Opiekun: dr A. Jakomulska. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 2002

52. Marcin Sobczak (MISMaP/WGiSR). System informacji turystycznej z wykorzystaniem teledetekcji i SIG dla rejonu Doliny Gąsienicowej w Tatrach. Opiekun: dr A. Jakomulska. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 2002

51. Mateusz Hordejuk (MSOŚ). Internetowa prezentacja województwa podlaskiego. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 2002

50. Łukasz Sławik. Wykorzystanie pomiarów radiometrycznych do badania zmian, różnych komponentów środowiska na obszarze badawczym: basen środkowy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Opiekun: prof. dr hab. K. Dąbrowska-Zielińska. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 2001

49. Anna Sas. Zmiany warunków środowiskowych w świetle analizy obrazów radarowych ERS-1 i ERS-2 na przykładzie Kujaw i Pojezierza Dobrzyńskiego. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2001

48. Agnieszka Kępka (MSOŚ). Wpływ wybranych komponentów środowiska na wartość wskaźnika NDVI w zlewni rzeki Bystrzanki na Pogórzu Gorlickim. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2001

47. Katarzyna Błażejewska (MSOŚ). Próba klasyfikacji warunków środowiskowych fragmentu Małopolski na podstawie obrazu radarowego ERS-2. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2001

46. Anna Bernacka (MSOŚ). Badanie zmian struktury środowiska okolic Ełku z wykorzystaniem teledetekcji i GIS. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2001

45. Dariusz Ziółkowski. Analiza przydatności danych teledetekcyjnych do badań glacjologicznych na obszarze Spitsbergenu. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

44. Karol Wesołowski. Wykorzystanie metod wizualizacji trójwymiarowej w prezentacji i analizie obrazów satelitarnych dla regionu Pienin i Spiszu. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

43. Krzysztof Skocki (MSOŚ). Zmiany zagospodarowania przestrzennego obszarów przygranicznych Polski północnowschodniej i Obwodu Kaliningradzkiego, w latach 1900-1999. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

42. Rafał Lewandowski. Wykorzystanie komputerowej interpretacji spektrostrefowych zdjęć lotniczych do analizy pożarzyska Potrzebowice. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

41. Wiktor Kulesza (MSOŚ). Teledetekcyjne badania porównawcze zmian zachodzących w środowisku geograficznym pod wpływem melioracji w bagiennej dolinie Narwi. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

40. Małgorzata Krówczyńska (MISMaP-WGiSR).Opracowanie mapy użytkowania ziemi w województwie mazowieckim na podstawie obrazów satelitarnych wykonanych skanerem AVHRR z satelity NOAA. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

39. Piotr Klejnowski. Ocena zawartości informacji geograficznej na obrazach radarowych doliny środkowej Obry. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

38. Piotr Kardaś (MSOŚ). Analiza tendencji zmian pokrycia terenu Magurskiego Parku Narodowego w latach: 1935-1999. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

37. Ilona Gosk (MSOŚ). Zmiany w środowisku Mazowieckiego Parku Krajobrazowego na podstawie wieloczasowych zdjęć lotniczych w latach 1947-1997. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

36. Izabela Drelich (MSOŚ). Wykorzystanie informacji teledetekcyjnej w tworzeniu baz danych o parkach narodowych i krajobrazowych Euroregionu Karpaty. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

35. Justyna Czarnecka. Uwarunkowania środowiskowe gminy Lipinki do planu zagospodarowania przestrzennego. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

34. Małgorzata Białach. Analiza pokrycia terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego na podstawie interpretacji zdjęć satelitarnych wykonanych w latach 1979-1991. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

33. Michał Łuniewski (MSOŚ). Określenie zmian w użytkowaniu terenu na podstawie wieloletnich zdjęć lotniczych. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1999

32. Marek Furtak (MSOŚ). Transformacja geosystemów karpackich i użytkowania ziemi w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych na pograniczu Polski, Ukrainy i Słowacji. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1999

31. Bogdan Zagajewski (MSOŚ). Określenie możliwości detekcji ołowiu w roślinności i glebie za pomocą technik teledetekcyjnych. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr M. Rataj. Egzamin: 1998

30. Anna Trzaskowska. Analiza wykorzystania ziemi w jednostkach krajobrazowych dla fragmentu zlewni Wisłoki, z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i Systemów Informacji Geograficznej (SIG-u). Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

29. Agnieszka Pawlak. Mapa pokrycia terenu w skali 1:50 000 opracowana według propozycji czwartego poziomu legendy Corine Land Cover, a zróżnicowanie środowiska dla arkusza N-34-106-D (Choroszcz). Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

28. Piotr Pabjanek (MSOŚ). Zmiany użytkowania ziemi na Polanie Białowieskiej (do 1989 r.). Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

27. Martyna Olszewska (MSOŚ). Metodyczne podstawy do wykonywania elektronicznych atlasów danych o środowisku terenów chronionych na przykładzie Magurskiego Parku Narodowego. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

26. Agata Hościło. Zmiany użytkowania ziemi w latach 1956-1997 na tle wybranych komponentów środowiska przyrodniczego dla fragmentu Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną (ark. Rogowo), na podstawie zdjęć lotniczych, materiałów kartograficznych i badań terenowych z zastosowaniem SIG-u. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

25. Aneta Hernik. Analiza porównawcza struktury krajobrazu opracowanej metodą kompleksowej geografii fizycznej i metodą fotomorficzną dla Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

24. Marcin Borowski. Opracowanie bazy danych o środowisku przyrodniczym dla fragmentu Narwiańskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych, kartograficznych, GIS i prac terenowych. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

23. Barbara Błach (MSOŚ). Zmiany krajobrazu pogranicza Beskidu Niskiego i Bieszczadów pod wpływem czynników antropogenicznych w latach 1937-1995 na przykładzie zlewni Osławicy w oparciu o zdjęcia lotnicze, materiały kartograficzne i badania terenowe. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

22. Teresa Adamiak. Wykorzystanie zdjęć lotniczych w badaniach struktury środowiska okolic Żuromina. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

21. Ewa Pilich. Porównanie metod: analogowej i cyfrowej tworzenia kompozycji barwnych ze zdjęć wielospektralnych wykonanych kamerą MKF-6. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: . Recenzenci: . Egzamin: 1995

20. Bogusław Połynka. Mapa budownictwa i dróg Narwiańskiego Parku Krajobrazowego (w skali 1:25 000). Opiekun: dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1991

19. Andrzej Łuczaj. Fotointerpretacyjna mapa przyrodnicza Narwiańskiego Parku Krajobrazowego. Opiekun: dr Elżbieta Wołk-Musiał. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1988

18. Jarosław Przybyła. Wykorzystanie zdjęć satelitarnych w meteorologii. Opiekun: dr J. R. Olędzki. dr K. Olszewski. Specjalizacja: Klimatologia. Recenzenci: . Egzamin: 1987

17. Mariusz Adamiak. Wykorzystanie zdjęć lotniczych panchromatycznych w badaniach hydrologicznych jeziora Gawlik. Opiekun: Doc. dr hab. M. Gutry-Korycka dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Hydrologia. Recenzenci: . Egzamin: 1987

16. Jerzy Sopoćko. Fotointerpretacyjne wskaźniki zjawisk hydrologicznych poligonu „Płock”. Opiekun: dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1987

15. Dariusz Dukaczewski. Szczegółowa mapa krajobrazowa rejonu Karkonoszy opracowana na podstawie obrazów satelitarnych nowej generacji. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1987

14. Jolanta Sieradzka. Regionalizacja łąk w Polsce (mapa w skali 1:1 000 000). Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1987

13. Maria Andrzejewska. Ocena zawartości informacji topograficznej radzieckich zdjęć satelitarnych serii „Kosmos”. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1987

12. Grzegorz Świderski. Mapa zasięgów pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych Polski (w skali 1: 1 000 000). Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1986

11. Elżbieta Kozubek. Sezonowa zmienność informacji geograficznej zawartej na obrazach satelitarnych, na przykładzie Żuław Wiślanych. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1984

10. Wojciech Hajnrych. Zmiany struktury przestrzennego zagospodarowaniaobszaru pomiędzy Grybowem a Szymbarkiem na podstawie zdjęć lotniczych z dwóch okresów czasu. Opiekun: dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1984

9. Anna Borowik. Analiza fotointerpretacyjna struktury krajobrazu poligonu Olecko. Opiekun: dr Jan R. Olędzki. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1984

8. Andrzej Dobrowolski. Zmiany w środowisku geograficznym wywołane działalnością gospodarczą człowieka w okolicach Warszawy w świetle diachronicznych zdjęć lotniczych. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1983

7. Barbara Grącka-Czyż. Wiarygodność geograficznej informacji satelitarnej w badaniach zagospodarowania województwa białostockiego. Opiekun: dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1983

6. Sławomir Bychawski. Zasób informacji geograficznych na zdjęciach satelitarnych. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1982

5. Leszek Peterwas. Zastosowanie obrazów termalnych do badań środowiska geograficznego obszarów zurbanizowanych (na przykładzie Przemyśla). Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1981

4. Janusz Zarzycki. Przydatność różnoskalowych zdjęć lotniczych w badaniach środowiska geograficznego na przykładzie okolic Ełku. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1981

3. Wanda Mierzwińska. Geograficzne (środowiskowe) uwarunkowania zróżnicowania struktury obrazu fotograficznego województwa suwalskiego. Opiekun: dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1981

2. Alicja Folbrier. Fotointerpretacyjna metoda badania stosunków wodnych obszarów młodoglacjalnych. Opiekun: dr M. Gutry-Korycka, dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Hydrologia. Recenzenci: . Egzamin: 1979

1. Zbigniew Ulman. Ocena środowiska przyrodniczego okolic Supraśla dla turystyki na podstawie zdjęć lotniczych. Opiekun: dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Geografia Fizyczna Kompleksowa. Recenzenci: . Egzamin: 1978

Dodaj komentarz