VII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne, Warszawa 11-13.09.2013