XIX Ogólnopolska Konferencja Geoinformatyki i Teledetekcji 23-25.09.2008