XX Ogólnopolska Konferencja Geoinformatyki i Teledetekcji 21-22.09.2010