XXI Ogólnopolska Konferencja Geoinformatyki i Teledetekcji 27-28.09.2012