Medal 200-lecia UW dla dr. hab. Bogdana Zagajewskiego

Jest nam niezmiernie miło, że dr hab. Bogdan Zagajewski – nasz Kolega i kierownik Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, został w dniu 30.11.2016 uhonorowany Medalem 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Bogdanie, serdecznie gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy za ogrom pracy włożony w rozwój Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas, pomoc i rady. Liczymy na kolejne lata sukcesów.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Medal 200-lecia UW dla dr. hab. Bogdana Zagajewskiego została wyłączona

Nagroda za pracę licencjacką p. Anity Sabat

W dniu 2016.11.29 Komisja konkursowa na prace dyplomowe posiadające najwyższy potencjał komercjalizacyjny ogłosiła wyniki swojej oceny. Praca licencjacka p. Anity Sabat, pt. Analiza jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego na podstawie danych hiperspektralnych AISA (opiekunowie: dr Anna Jarocińska, dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW), przy ścisłej współpracy z firmą MGGP Aero zajęła drugie miejsce w kategorii prac licencjackich.

Anito, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za poświęcenie, intensywną pracę, także w wakacje. Jesteśmy niezwykle wdzięczni firmie MGGP Aero za bliską i owocną współprace podczas całego procesu badawczego, za udostępnienie danych oraz ogromną otwartość. Szczególne podziękowania należą się p. Łukaszowi Sławikowi (Dyrektorowi Działu Teledetekcji Środowiska MGGP Aero) oraz wszystkim pracownikom MGGP Aero (pilotom, technikom oraz osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych).

Podstawy metodyczne pracy zostały wykorzystane do kolejnych badań, których wyniki zostały zgłoszone do publikacji w European Journal of Remote Sensing.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Nagroda za pracę licencjacką p. Anity Sabat została wyłączona

Otwarte seminaria Oddziału Kartograficznego PTG i Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW

Dnia 22 listopada 2016 r. o godz. 15:00 odbyło się pierwsze otwarte seminarium Oddziału Kartograficznego PTG oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW, które ma zapoczątkować regularne spotkania poświęcone szeroko rozumianej problematyce kartograficznej i geoinformatycznej. Seminaria nawiązywać będą do wieloletniej tradycji otwartych zebrań Katedry (Zakładu) Kartografii UW i będą stanowiły forum wymiany myśli i informacji dotyczących naszej dyscypliny.

Pierwsze spotkanie było poświęcone dorobkowi Komisji Kartograficznej i Oddziału Kartograficznego PTG, o czym przypomniał nam kol. Jerzy Ostrowski. Była to również okazja wspomnienia profesora Lecha Ratajskiego, którego trzydziesta dziewiąta rocznica śmierci przypadała właśnie w tym dniu.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Otwarte seminaria Oddziału Kartograficznego PTG i Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW została wyłączona

Wybory indykacyjne kierownika Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

W dniu 05.12.2016 o godzinie 9.30 w sali 106 odbędą się wybory indykacyjne na stanowisko kierownika Zakładu. Wybory te mają na celu wskazać p. Dziekanowi Wydziału preferencje społeczności Zakładu.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Wybory indykacyjne kierownika Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji została wyłączona

Zebranie Zakładu

W dniu 07.11.2016 o godzinie 9.30 w sali 106 odbędzie się zebranie Zakładu podczas którego mgr Prakash Nimbalkar zaprezentuje referat: Estimation of optimal bands for classification of urban roof surfaces by comparing efficiency of supervised classifiers (ANN, SVM, SAM) using hyperspectral and LiDAR data. Po referacie rozpocznie się dyskusja dotycząca zmian w programach nauczania na specjalności Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Zebranie Zakładu została wyłączona