Hyperspectral Remote Sensing: Current Situation and New Challenges

Remote Sensing (ISSN 2072-4292, IF 4.509; CiteScore 6.1) Hyperspectral Remote Sensing: Current Situation and New Challenges is oriented on the hyperspectral remote sensing, we would like to collect a wide spectrum of the newest ideas, solutions and achievements in the fields of new missions & sensors, new methods of data acquisition, processing, verification and analysis. We are opened for manuscripts oriented on hyperspectral remote sensing application in multitemporal data analyses, proximal & field investigations, natural heritage, coastal zones, water, education & training, forestry, geological applications, land ice & snow, agriculture & soil, land use & land cover and urban remote sensing.

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Hyperspectral Remote Sensing: Current Situation and New Challenges została wyłączona

Nagroda dla p. Anity Sabat-Tomali

W dniu 01.07.2020 Komisja ds. wyróżnień posterów Pierwszej Wirtualnej Konferencji Naukowej Kampusu Ochota przyznała nagrodę pani mgr Anicie Sabat-Tomali za zaprezentowany poster, pt. Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do badania jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego.

Bardzo serdecznie gratulujemy Pani Anicie, a jednocześnie dziękujemy za godne reprezentowanie naszej jednostki!

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Nagroda dla p. Anity Sabat-Tomali została wyłączona

Zdalna, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Ochtyry

W dniu 16.06.2020 o godzinie 13:00 odbyła się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszego kolegi Adriana Ochtyry pt. Ocena przydatności teledetekcji do monitorowania uszkodzeń roślinności Tatr. Praca została przygotowana pod opieką: dr hab. Bogdana Zagajewskiego, prof. ucz. oraz dr hab. Anny Kozłowskiej, recenzentami rozprawy byli: prof. dr. hab. inż. Jerzy Szwagrzyk i dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK. Komisja Doktorska w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia w zakresie geografii fizycznej skieruje wniosek do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku o nadanie stopnia doktora. Gratulujemy udanej obrony!

W dniu 30.06.2020 Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku UW nadała stopień doktora. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc oraz zaangażowanie w procedowaniu tej sprawy w tak niezwyczajnym okresie.

Adrianie, Panie Doktorze, życzymy wszelkiej pomyślności, przede wszystkim wielu twórczych pomysłów owocujących dobrymi publikacjami!

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Zdalna, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Ochtyry została wyłączona

Prof. dr hab. inż. Bogdan Jerzy Ney

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 marca 2020 zmarł Pan Profesor Bogdan Ney wieloletni pracownik i kierownik jednostek Wydziału Geodezji Górniczej AGH oraz Instytutu Geodezji i Kartografii (IGiK) w Warszawie.

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Prof. dr hab. inż. Bogdan Jerzy Ney została wyłączona

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Ochtyry

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pana mgr. Adriana Ochtyry, pt. Ocena przydatności teledetekcji do monitorowania uszkodzeń roślinności Tatr odbędzie się w dniu 16.06.2020 o godzinie 13.00 (szczegóły).

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Ochtyry została wyłączona