Walne zebranie członków Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji UW

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Walne zebranie członków Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji UW została wyłączona

SENSECO WG3 workshop in Cesis

W dniach 30.09.-01.10.2019 odbyło się spotkanie Optical synergies for spatiotemporal SENsing of Scalable ECOphysiological traits Working Group 3 (SENSECO, WG3).
Projekt jest sponsorowany przez akcję COST (European Cooperation in Science and Technology).
Zakład jest jednym z liderów WG3, grupy odpowiedzialnej za synergię sensorów stosowanych w analizach upraw rolniczych.
Spotkanie odbyło się w miejscowości Cesis na Łotwie. Oprócz licznych prezentacji, dyskusji i pracy na protokołem odbyła się także wycieczka do firmy Field And Forest oraz biura głównego i lotniska Institute for Environmental Solutions.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania SENSECO WG3 workshop in Cesis została wyłączona

Dr Michał T. Chiliński

W dniu 30.09.2019 Rady Wydziału Fizyki UW nadała panu mgr. Michałowi T. Chilińskiemu stopień doktora nauk fizycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zastosowanie dronów do profilowania aerozoli absorbujących w dolnej troposferze (Profiling of absorbing aerosols in lower troposphere with drones). Praca została przygotowana pod opieką: dr hab. Krzysztofa Markowicza, prof. ucz. oraz dr hab. Bogdana Zagajewskiego, prof. ucz. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. Jacek Piskozub oraz dr hab. inż. Bogdan Chojnicki, prof. UPP.

Michale bardzo serdecznie gratulujemy Ci doktoratu, ale także niezwykle owocnych studiów doktoranckich oraz życzymy Ci równie owocnej działalności zmierzającej do habilitacji!

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Dr Michał T. Chiliński została wyłączona

Dr Maciej Bartold

W dniu 24.09.2019 Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW nadała stopień doktora nauk o Ziemi naszemu doktorantowi. Dr Maciej Bartold przygotował rozprawę doktorską, pt. Zastosowanie wieloletnich obserwacji satelitarnych do monitorowania wegetacji lasów w Polsce. Praca została przygotowana pod opieką: prof. dr hab. Katarzyny Dąbrowskiej-Zielińskiej. Recenzentami rozprawy są: dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ. oraz dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR.

Maćku, bardzo serdecznie gratulujemy Ci finalizacji kolejnego etapu w życiu, cieszymy się, że jesteś częścią naszej społeczności!

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Profesor Dąbrowskiej-Zielińskiej za bardzo owocną współpracę, rozwój teledetekcji oraz nieustanne wspieranie młodych badaczy!

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Dr Maciej Bartold została wyłączona

Wyróżnienia prac dyplomowych

W dniu 24.09.2019 Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wyróżniła prace dyplomowe: lic. Marcina Kluczka, pt. Ocena przydatności zdjęć Landsat do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego (opiekunowie: dr Edwin Raczko, dr hab. Bogdan Zagajewski), mgr Nadzeyi Avizhych, pt. Adaptacja geograficznego atlasu Białorusi dla osób słabowidzących i niewidomych (opiekun: dr Izabela Gołębiowska), mgr. Krzysztofa Gryguca, pt. Zastosowanie wieloczasowych danych hiperspektralnych oraz LiDAR do klasyfikacji wybranych nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 (opiekunowie: dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra, dr Anna Jarocińska), mgr Marcjanny Jędrych, pt. Ocena przydatności sieci głębokiego uczenia (CNN) do klasyfikacji pokrycia terenu na podstawie danych hiperspektralnych (opiekun: dr Edwin Raczko).

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym, a także szczególne ukłony i podziękowania kierujemy do opiekunów!

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Wyróżnienia prac dyplomowych została wyłączona