Nowy projekt z zakresu kartografii i GIS w naszym Zakładzie

Z ogromną dumą informujemy, że w naszym Zakładzie będą kontynuowane ciekawe badania z zakresu automatyzacji generalizacji kartograficznej :).
Projekt nosi tytuł „Optymalizacja redakcji osadnictwa oraz sieci dróg w skalach przeglądowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz teorii grafów” i będzie realizowany w współpracy międzynarodowej. Kierownikiem projektu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS jest dr inż Izabela Karsznia.
Bardzo się cieszymy :)

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Nowy projekt z zakresu kartografii i GIS w naszym Zakładzie została wyłączona

Druk i przekazanie szkołom specjalnym Atlasu Białorusi dla osób niewidzących i słabowidzących

Z nieukrywaną dumą i przyjemnością informujemy o pierwszych wynikach przedsięwzięcia o charakterze naukowym i wdrożeniowym, które realizujemy. Drukujemy atlas Białorusi dla osób niewidzących i słabowidzących opracowany w ramach pracy magisterskiej przez p. mgr Nadzeye Avizhych zrealizowanej pod kierunkiem dr Izabeli Gołębiowskiej (i przy cennym wsparciu mgr Mariusza Olczyka, tyflokartografa, naszego Absolwenta).

Ponad 20 egzemplarzy atlasu planujemy przekazać dla szkół specjalnych (dla osób niewidzących i słabowidzących) na Białorusi. Jest to pierwszy atlas Białorusi dla osób niewidomych i słabowidzących, więc pierwsza możliwość dla wielu osób z niepełnosprawnością wzroku do poznania – możliwymi zmysłami – swojej ojczyzny za pomocą map.

Druk jest realizowany dzięki niesamowitej determinacji p. Nadziei oraz wsparciu finansowemu naszego Wydziału.

W ostatnich dniach udało nam się wydrukować i wygrzać (tzn. doprowadzić do ‚wypukłej’ formy map możliwej do czytania palcami) pierwsze pełne egzemplarze atlasu, które już zostały wysłane do szkół specjalnych w Mińsku i Mołodeczno na Białorusi. Druk pozostałych egzemplarzy jeszcze trwa. Ale już teraz pragniemy podzielić tą informacją, gdy mamy namacalne efekty. Na zdjęciach prezentujemy pracę w trakcie wygrzewania oraz spakowane 2-tomowe atlasy (jeden tom to jedna teczka: kolor zielony – tom z mapami przyrodniczymi, teczka żółta – tom z mapami społeczno-ekonomicznymi).

Cieszymy się, że nasza praca ma – oprócz cech naukowych – również walor po prostu ludzki.  

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Druk i przekazanie szkołom specjalnym Atlasu Białorusi dla osób niewidzących i słabowidzących została wyłączona

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

12 listopada 2020 odbyła się relacja online, podczas której poznaliśmy laureatów Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace magisterskie i dyplomowe o rozwoju stolicy. Konkurs jest organizowany wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy i Muzeum Warszawy. W tegorocznej, 5. edycji konkursu, zgłoszono 63 prace z 11 uczelni: 53 magisterskie i 10 doktorskich. W obu kategoriach przyznano nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia.

Miło nam poinformować, że wyróżnienie w konkursie otrzymał mgr Dawid Jan Maciuszek za pracę magisterską o charakterze wdrożeniowym pt. „Optymalizacja formy graficznej Załącznika 14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy”. Ten załącznik to mapa Warszawy w skali 1:20 000 w formacie 1,52 x 1,58 m, zawierająca bardzo dużą liczbę wydzieleń (ponad 110), w której nasz absolwent udoskonalał poprawność rozwiązań kartograficznych, w tym graficznych, dotyczących identyfikacji barw i czytelności znaków. Opiekunem pracy był dr Paweł Kowalski. Panie Dawidzie, serdecznie gratulujemy!

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy została wyłączona

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Porczka

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pana mgr. Mariusza Porczka, pt. Uwarunkowania przebiegu granic jednostek współczesnego podziału administracyjnego Polski odbędzie się w dniu 17.11.2020 o godzinie 12.00 (szczegóły).

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Porczka została wyłączona

Wyróżnienie pracy magisterskiej p. Alberta Adolfa w XII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

13 października 2020 rozstrzygnięto XII Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji. Organizatorami konkursu byli Oddział Kartograficzny PTG oraz Katedra Geomatyki i Kartografii UMCS w Lublinie.

Miło nam poinformować, że wyróżnienie w konkursie zdobył mgr Albert Adolf za pracę magisterską pt. „Wykorzystanie technik eksploracji danych (Data Mining) do automatyzacji selekcji dróg na mapach ogólnogeograficznych” zrealizowaną w naszej Katedrze. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia. Cieszymy się, że praca została zauważona i doceniona. Panie Albercie, serdecznie gratulujemy! 

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Wyróżnienie pracy magisterskiej p. Alberta Adolfa w XII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji została wyłączona