7th EUFAR Airborne Science Webinar: Vegetation

17 czerwca 2024 r. odbyło się webinarium (7th EUFAR Airborne Science Webinar: Vegetation), na którym prezentowane były wyniki badań naukowych w zakresie teledetekcji w badaniach roślinności, wykorzystujących  lotnicze dane hiperspektralne. 

Na webinarium zostały zaprezentowane różne tematy dotyczące analiz roślinności:
• identyfikacja roślinności na obszarach chronionych – tereny górskie i tereny podmokłe;
• analizy stanu roślinności na obszarach miejskich;
• możliwości określenia wpływu zagrożeń takich jak przesuszenie i zanieczyszczenie metalami ciężkimi na stan roślinności.

W spotkaniu aktywnie uczestniczyli pracownicy naszego Zakładu przedstawiając wyniki swoich badań:

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania 7th EUFAR Airborne Science Webinar: Vegetation została wyłączona

Zebranie naukowe Katedry Geomatyki i Systemów Informacyjnych – wystąpienie dr inż. Karoliny Wereszczyńskiej

W dniu 3 czerwca 2024 odbyło się ostatnie w tym roku akademickim zebranie naukowe Katedry Geomatyki i Systemów Informacyjnych. Dr inż. Karolina Wereszczyńska zaprezentowała założenia oraz wyniki prowadzonych badań w referacie pt. „Prace nad Atlasem Historycznym Miast Polskich, zeszyt: Warszawa”. Badania prowadzone są w ramach projektu NCN pt. Atlas Historyczny Miast Polskich pod kierownictwem prof. Czaji (UMK Toruń).

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Zebranie naukowe Katedry Geomatyki i Systemów Informacyjnych – wystąpienie dr inż. Karoliny Wereszczyńskiej została wyłączona

Nadanie stopnia doktora habilitowanego Izabeli Karszni

Z dumą i radością informujemy o awansie naukowym Izabeli Karszni! W dniu 28 maja 2024 roku Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Warszawskiego nadała stopień doktora habilitowanego Izabeli Karszni.
Podstawą wszczęcia postępowania habilitacyjnego było osiągnięcie naukowe zatytułowane „Optymalizacja redakcji wybranych obiektów na mapach małoskalowych z zastosowaniem elementów sztucznej inteligencji oraz teorii grafów”. 
Izo, serdeczne i wielkie gratulacje! 

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Nadanie stopnia doktora habilitowanego Izabeli Karszni została wyłączona

7th EUFAR Airborne Science Webinar: Vegetation

Serdecznie zapraszamy na webinar dotyczący zastosowania danych lotniczych w analizach roślinności: EUFAR Webinars thematic group: Vegetation, który odbędzie się 17 czerwca w godzinach 15:00-17:00:
https://www.eufar.net/articles/view/eufar-webinars-thematic-group-vegetation-521977/
 
Obrazy lotnicze są często używane do analiz roślinności  w obszarach miejskich, jak i naturalnych, np. chronionych. W ramach spotkania omówione zostaną zagadnienie identyfikacji roślinności na obszarach naturalnych górskich i torfowiskowych oraz badania stanu roślinności na terenach zurbanizowanych, a także możliwości oceny wpływu zagrożeń, w tym skażenia metalami ciężkimi i przesuszenia, na stan roślinności.
 
 
Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania 7th EUFAR Airborne Science Webinar: Vegetation została wyłączona

Udział reprezentantek naszego Zakładu w IV Akademii Kartografii i Geoinformatyki we Wrocławiu.

W dniach 22-24 maja 2024 r. dr hab. Izabela Gołębiowska, prof. UW oraz p. Weronika Wnuk, studentka naszej specjalności Geoinformatyka, Kartografia i Teledetekcja, reprezentowały nasz Zakład na IV Akademii Kartografii i Geoinformatyki (https://akig.pwr.edu.pl/ ) we Wrocławiu.
 
Dr hab. Izabela Gołębiowska, prof. UW wygłosiła referat pt. „Badania użyteczności narzędzi geowizualizacji prezentujących dane czasoprzestrzenne”. Współautorem wystąpienia był prof. Francis Harvey (Leibniz Institute of Regional Geography, Leipzig). P. Weronika wygłosiła referat pt. ” Na tropie opuszczonych wsi. Zaginione miejsca ziem polskich Królestwa Polskiego z perspektywy GISu”, będący pokłosiem jej pracy magisterskiej, realizowanej w naszym Zakładzie (https://akig.pwr.edu.pl/program/).
 
Konferencja z udziałem gości oraz referentów z Polski oraz z innych międzynarodowych ośrodków badawczych organizowana jest przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich (https://kartografia.pwr.edu.pl/) oraz inne krajowe instytucje zajmujące się szeroko rozumianą Kartografią i Geoinformatyką. Akademii towarzyszą obchody XXV rocznicy powstania Stowarzyszenia Kartografów Polskich, wręczenie medalu im. prof. Andrzeja Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii, a także konkurs SKP im. Krzysztofa Buczkowskiego na najlepsze Mapy Roku.
 
Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Udział reprezentantek naszego Zakładu w IV Akademii Kartografii i Geoinformatyki we Wrocławiu. została wyłączona