IV Forum użytkowników licencji SITE ArcGIS na UW

IV Forum GIS organizowane jest w dniach 19-20 stycznia 2017 przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat nad konferencją objęła firma ESRI Polska oraz Dziekan Wydziału Biologii– prof. dr hab. Agnieszka Mostowska. W trakcie konferencji odbędą się warsztaty – WebGIS – praca z danymi przestrzennymi „w chmurze” i tworzenie aplikacji mapowych na Wydziale Biologii, ul. Miecznikowa 1, II p., s. 201A (19.01.2017, godz. 15.00-18.00), a konferencja naukowa będzie odbywała się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, ul. Żwirki i Wigury 101, parter, aula A-B (20.01.2017, godz. 9.30-18.00).

 

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania IV Forum użytkowników licencji SITE ArcGIS na UW została wyłączona

Otwarte seminarium Oddziału Kartograficznego PTG

Zapraszamy na otwarte seminarium Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie to drugie spotkanie w cyklu nawiązującym do wieloletniej tradycji seminariów Katedry (Zakładu) Kartografii UW, którego celem jest wymiana myśli i informacji dotyczących naszej dyscypliny.

Seminarium odbędzie się 17 stycznia 2017 r. o godzinie 15:00 w  sali 121 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Poświęcimy je problematyce opracowania barwnych historycznych map dotykowych (tyflomap). Prelegentem będzie kol. Mariusz Olczyk

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Otwarte seminarium Oddziału Kartograficznego PTG została wyłączona

Mgr Mariusz Olczyk stypendystą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Naukowe stypendium doktoranckie „PhDo” jest częścią programu Stypendia pomostowe, którego autorami są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) i Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, fundatorem naukowych stypendiów doktoranckich jest PAFW, a jego administratorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP). 
Serdecznie gratulujemy Mariuszowi Olczykowi oraz życzymy sukcesów w pracy naukowej.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Mgr Mariusz Olczyk stypendystą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została wyłączona

ODYSSEUS II – Europejski Konkurs Kosmiczny

Odysseus II realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020 przez konsorcjum 14 europejskich instytucji: instytutów naukowych, agencji kosmicznych, uniwersytetów i dużych przedsiębiorstw działających w sektorze kosmicznym. Koordynatorem projektu na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii jest Centrum Badań Kosmicznych PAN. Przedsięwzięcie kierowane jest do uczniów i studentów w wieku od 7 do 22 lat i jest w całości finansowane przez Komisję Europejską. Konkurs jest bezpłatny, jest realizowany na terenie całej Unii Europejskiej, a jego obecny cykl rozpoczął się 1 września 2016 i zakończy się w lipcu 2017. Zapraszamy do udziału w konkursie. Dla zwycięzców przewidziane są  atrakcyjne nagrody (Odyseuss_II_notatka_prasowa).

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania ODYSSEUS II – Europejski Konkurs Kosmiczny została wyłączona

Świąteczne Życzenia

a_robak_kartka-swiateczna_z-podpisem

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślności w Nowym, 2017 Roku
życzy
Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji WGiSR UW

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Świąteczne Życzenia została wyłączona