Seminarium: „Stan i perspektywy rozwoju kartografii topograficznej w Polsce”

W dniu 29 marca 2017 roku w ramach Akademii Kartografii i Geoinformatyki odbędzie się seminarium pt. Stan i perspektywy rozwoju kartografii topograficznej w Polsce. Seminarium współorganizowane jest przez przedstawicieli Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz dr inż. Izabelę Karsznię oraz mgr Karolinę Sielicką z Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji WGiSR UW.  Program seminarium dostępny jest na stronie www. Zaproszenie na seminarium przyjęli także reprezentanci holenderskiej oraz norweskiej agencji kartograficznej.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Seminarium: „Stan i perspektywy rozwoju kartografii topograficznej w Polsce” została wyłączona

Nowy projekt badawczy UE

W dniu 13.03.2017 Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu finansowania na realizację projektu innoVation in geOspatiaL and 3D daTA (VOLTA) w ramach konkursu H2020-MSCA-RISE-2016. Projekt będzie realizowany przez 48 miesięcy przez konsorcjum: Fondazione Bruno Kessler (Italy), Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover (Germany), Technische Universitaet Wien (Austria), Uniwersytet Warszawski (Poland), Technische Universiteit Delft (Netherlands), Institut National de L’Information Geographique et Forestiere (France), Ordnance Survey Ltd (United Kingdom), Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Spain), Centrul National De Cartografie (Romania), Geodetski Zavod Celje Izvajanje Strokovno-Operativnih Del Storitev v Zadevah Geodetske Sluzbe Ter Drugihstrokovno Tehnicnih Del Doo (Slovenia), Vermessung AVT-ZT GmbH (Austria), Vexcel Imaging GmbH (Austria), Geoimaging Limited (Cyprus). Liderem koncorcjum jest Fabio Remondino (FBK, Italy).

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Nowy projekt badawczy UE została wyłączona

Radosna wiadomość

W dniu 05.03.2017, w dniu imienin Adriany i Adriana, urodził się Adaś Ochtyra (3200 g, 55 cm). Serdecznie gratulujemy Adzie i Adrianowi. Podwójnie ściskamy Was, życząc wszelkiej pomyślności oraz wielu radosnych momentów nowej rodzinie, a Mamie szybkiego powrotu do pełni dobrego samopoczucia!

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Radosna wiadomość została wyłączona

Setna publikacja Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

W dniu 27.02.2017 ukazała się publikacja: Kycko M., Zagajewski B., Zwijacz-Kozica M., Cierniewski J.,  Romanowska E., Orłowska K., Ochtyra A., Jarocińska A. Assessment of hyperspectral remote sensing for analyzing the impact of human trampling on Alpine Swards. Jest to 100. publikacja Zakładu, który istnieje od 01.09.2014. W ciągu niespełna 30 miesięcy opublikowane zostały: 24 artykuły na liście A MNiSW, 30 artykułów na liście B, 12 innych recenzowanych artykułów, 7 książek oraz 27 rozdziałów w książkach.

Co jest miłe, to 25. publikacja w czasopismach z listy A i 101 publikacja ZGKiT (Raczko E., Zagajewski B., Comparison of Support Vector Machine, Random Forest and Neural Network Classifiers for Tree Species Classification on Airborne Hyperspectral APEX images) została opublikowana 09.03.2017.

Niezwykle budujące jest to, że kilkanaście innych artykułów jest obecnie w recenzjach. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim autorom.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Setna publikacja Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji została wyłączona

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Adriany Marcinkowskiej-Ochtyry

Zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Adriany Marcinkowskiej-Ochtyry  pt. „Ocena przydatności obrazów hiperspektralnych  APEX oraz maszyn wektorów nośnych (SVM) do klasyfikacji roślinności subalpejskiej i alpejskiej Karkonoszy”, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w Sali Kolumnowej przy ul. Karowej 20. Promotorem pracy jest dr hab. Bogdan Zagajewski, promotorem pomocniczym dr Anna Jarocińska, a recenzentami są dr hab. Beata Hejmanowska, prof. AGH i dr hab. Ludwik Żołnierz, prof. UPWr (autoreferat, galeria zdjęć).

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Adriany Marcinkowskiej-Ochtyry została wyłączona