Geoinformatyczna Noc Badaczy 2020

W dniu 30 września 2020 roku, w godz. 17:00-19:00 odbędzie się czwarta edycja Geoinformatycznej Nocy Badaczy.
W ramach tego wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze metody pozyskania danych naziemnych, lotniczych i satelitarnych niezbędnych do monitoringu roślinności, a także zaprezentowane zostaną właściwe sposoby prezentacji danych kartograficznych:

Z racji na panującą sytuację epidemiczną wszystkie prezentacje odbędą się online za pomocą platformy Google Meet. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale prosimy o zgłaszanie się do udziału w Geoinformatycznej Nocy Badaczy poprzez wiadomość wysłaną na adres: noc.badaczy.wgsr@uw.edu.pl. Zainteresowanym przesłany zostanie link z zaproszeniem dostępu do udziału w spotkaniu. 

Podczas Geoinformatycznej Nocy Badaczy wykonane zostaną print screeny z prezentowanych treści oraz uczestników, posłuży to promocji wydarzenia, np. w postaci galerii i sprawozdaniach z przebiegu spotkania.

Serdecznie zapraszamy młodzież na kolejne popołudnie z geoinformatyką we wrześniu 2021.

Realizacja projektu EU H2020 VOLTA jest wspierana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektów współfinansowanych 3934/H2020/2018/2 oraz Premia na Horyzoncie 379067/PnH/2017.

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Geoinformatyczna Noc Badaczy 2020 została wyłączona

Hyperspectral Remote Sensing: Current Situation and New Challenges

Remote Sensing (ISSN 2072-4292, IF 4.509; CiteScore 6.1) Hyperspectral Remote Sensing: Current Situation and New Challenges is oriented on the hyperspectral remote sensing, we would like to collect a wide spectrum of the newest ideas, solutions and achievements in the fields of new missions & sensors, new methods of data acquisition, processing, verification and analysis. We are opened for manuscripts oriented on hyperspectral remote sensing application in multitemporal data analyses, proximal & field investigations, natural heritage, coastal zones, water, education & training, forestry, geological applications, land ice & snow, agriculture & soil, land use & land cover and urban remote sensing.

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Hyperspectral Remote Sensing: Current Situation and New Challenges została wyłączona

Nagroda dla p. Anity Sabat-Tomali

W dniu 01.07.2020 Komisja ds. wyróżnień posterów Pierwszej Wirtualnej Konferencji Naukowej Kampusu Ochota przyznała nagrodę pani mgr Anicie Sabat-Tomali za zaprezentowany poster, pt. Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do badania jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego.

Bardzo serdecznie gratulujemy Pani Anicie, a jednocześnie dziękujemy za godne reprezentowanie naszej jednostki!

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Nagroda dla p. Anity Sabat-Tomali została wyłączona

Zdalna, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Ochtyry

W dniu 16.06.2020 o godzinie 13:00 odbyła się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszego kolegi Adriana Ochtyry pt. Ocena przydatności teledetekcji do monitorowania uszkodzeń roślinności Tatr. Praca została przygotowana pod opieką: dr hab. Bogdana Zagajewskiego, prof. ucz. oraz dr hab. Anny Kozłowskiej, recenzentami rozprawy byli: prof. dr. hab. inż. Jerzy Szwagrzyk i dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK. Komisja Doktorska w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia w zakresie geografii fizycznej skieruje wniosek do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku o nadanie stopnia doktora. Gratulujemy udanej obrony!

W dniu 30.06.2020 Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku UW nadała stopień doktora. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc oraz zaangażowanie w procedowaniu tej sprawy w tak niezwyczajnym okresie.

Adrianie, Panie Doktorze, życzymy wszelkiej pomyślności, przede wszystkim wielu twórczych pomysłów owocujących dobrymi publikacjami!

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Zdalna, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Ochtyry została wyłączona

Prof. dr hab. inż. Bogdan Jerzy Ney

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 marca 2020 zmarł Pan Profesor Bogdan Ney wieloletni pracownik i kierownik jednostek Wydziału Geodezji Górniczej AGH oraz Instytutu Geodezji i Kartografii (IGiK) w Warszawie.

Zaszufladkowano do kategorii Ogólne | Możliwość komentowania Prof. dr hab. inż. Bogdan Jerzy Ney została wyłączona