Wizyta studyjna dr inż. Izabeli Karszni i dr Jolanty Koryckiej-Skorupy w NTNU, Trondheim

W dniach 28.09.2016 – 07.10.2016 dr inż. Izabela Karsznia i dr Jolanta Korycka-Skorupa odbywają  wizytę studyjną w Norwegian University of Science and Technology NTNU w Trondheim. W ramach wizyty przewidziane jest prowadzenie wykładów i ćwiczeń dla studentów oraz prezentacja prowadzonych badań na seminarium naukowym.

 

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Wizyta studyjna dr inż. Izabeli Karszni i dr Jolanty Koryckiej-Skorupy w NTNU, Trondheim została wyłączona

Zmiany kadrowe w Zakładzie

Z dniem 30.09.2016 dr Piotr Pabjanek oraz dr Tomasz Opach kończą pracę w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji WGiSR UW. Natomiast 01.10.2016 mgr Tomasz Panecki rozpoczyna pracę w naszym Zakładzie.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Zmiany kadrowe w Zakładzie została wyłączona

Nowi doktoranci w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na dzienne Studia Doktoranckie na WGiSR UW, w latach 2016-2020 swoje prace doktorskie realizować będą w naszym Zakładzie: mgr inż. Marta Samulowska, mgr inż. Karolina Sielicka, mgr Mariusz Olczyk, mgr Łukasz Sławik i mgr Katarzyna Słomska. Nasi kandydaci znaleźli się na czele listy przyjętych – serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów, dobrych i terminowych rozpraw doktorskich oraz wielu publikacji w czasopismach z listy A MNiSW!

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Nowi doktoranci w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji została wyłączona

2 lata Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

01.09.2016 mija 2 lata od powołania na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, który powstał z połączenia Zakładu Kartografii z Zakładem Geoinformatyki i Teledetekcji. W tym czasie wypromowano 40 licencjuszy i 38 magistrów oraz przyjęto dwie osoby na studia doktoranckie. Obecnie w Zakładzie 10 osób realizuje swoje prace doktorskie. W tym okresie pracownicy i doktoranci Zakładu opublikowali 15 artykułów w czasopismach naukowych posiadających współczynnik Impact Factor (IF), a 3 kolejne artykuły są zatwierdzone do druku. 31 artykułów zostało opublikowanych w czasopismach z listy B MNiSW. Pracownicy, doktoranci i studenci brali również udział w w 6 projektach naukowych (w tym, w trzech międzynarodowych) jako kierownicy lub wykonawcy, cztery projekty są w dalszym ciągu realizowane. W ciągu minionych dwóch lat przedstawiciele Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji aktywnie uczestniczyli w międzynarodowych (17 referatów, 20 posterów) i krajowych (48 referatów, 10 posterów) konferencjach naukowych.
Efektem aktywności na polu naukowym i zaangażowania w dydaktykę na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych są otrzymane przez pracowników i doktorantów naszego Zakładu nagrody i stypendia.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania 2 lata Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji została wyłączona

Zebranie Zakładu

Zapraszamy na zebranie Zakładu w dniu 7 września 2016, godz. 9:00 w sali 106. W części naukowej zebrania, swoje prezentacje przedstawią doktoranci: mgr Tomasz PaneckiMetodyka opracowania struktury bazy danych historycznych obiektów topograficznych oraz mgr Edwin Raczko Zastosowanie danych hiperspektralnych i sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego.
W drugiej części zebrania omówione zostaną sprawy bieżące oraz kwestie dotyczące dydaktyki i badań naukowych w roku akademickim 2016/2017.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Zebranie Zakładu została wyłączona