Obrona pracy doktorskiej mgr Adriany Marcinkowskiej-Ochtyry

Zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Adriany Marcinkowskiej-Ochtyry  pt. „Ocena przydatności obrazów hiperspektralnych  APEX oraz maszyn wektorów nośnych (SVM) do klasyfikacji roślinności subalpejskiej i alpejskiej Karkonoszy”, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w Sali Kolumnowej przy ul. Karowej 20. Promotorem pracy jest dr hab. Bogdan Zagajewski, promotorem pomocniczym dr Anna Jarocińska, a recenzentami są dr hab. Beata Hejmanowska, prof. AGH i dr hab. Ludwik Żołnierz, prof. UPWr (autoreferat).

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Obrona pracy doktorskiej mgr Adriany Marcinkowskiej-Ochtyry została wyłączona

Owocny początek roku

Dla Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji WGiSR UW owocnie rozpoczyna się  rok 2017, gdyż w styczniu opublikowane zostały 3 artykuły w czasopismach z listy A MNiSW, a kilka kolejnych jest zatwierdzonych do druku. Cieszy, że trwają prace nad kolejnymi publikacjami. Bardzo serdecznie dziękujemy aktywnym członkom Zakładu.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Owocny początek roku została wyłączona

FID 2017

W dniu 16 stycznia 2017 roku Komisja Konkursowa rozpatrzyła wnioski zgłoszone do XIII edycji Konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Wśród 16 projektów zakwalifikowanych do finansowania ze środków FID, znalazł się geoinformatyczny projekt  naszego Wydziału – Zastosowanie mobilnego GIS w pozyskaniu danych środowiskowych w czasie rzeczywistym, dofinansowany na kwotę 120 000 zł. Środki z naszego projektu FID przeznaczone zostaną na rozwój dydaktyki związanej z pozyskiwaniem i udostępnianiem danych przestrzennych w trybie rzeczywistym. Planuje się zmiany lokalizacji i udostępniania licencji ArcGIS kierując całością procesu z Działu Sieci Komputerowych UW.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania FID 2017 została wyłączona

IV Forum użytkowników licencji SITE ArcGIS na UW

IV Forum GIS organizowane jest w dniach 19-20 stycznia 2017 przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat nad konferencją objęła firma ESRI Polska oraz Dziekan Wydziału Biologii– prof. dr hab. Agnieszka Mostowska. W trakcie konferencji odbędą się warsztaty – WebGIS – praca z danymi przestrzennymi „w chmurze” i tworzenie aplikacji mapowych na Wydziale Biologii, ul. Miecznikowa 1, II p., s. 201A (19.01.2017, godz. 15.00-18.00), a konferencja naukowa będzie odbywała się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, ul. Żwirki i Wigury 101, parter, aula A-B (20.01.2017, godz. 9.30-18.00).

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania IV Forum użytkowników licencji SITE ArcGIS na UW została wyłączona

Otwarte seminarium Oddziału Kartograficznego PTG

Zapraszamy na otwarte seminarium Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie to drugie spotkanie w cyklu nawiązującym do wieloletniej tradycji seminariów Katedry (Zakładu) Kartografii UW, którego celem jest wymiana myśli i informacji dotyczących naszej dyscypliny.

Seminarium odbędzie się 17 stycznia 2017 r. o godzinie 15:00 w  sali 121 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Poświęcimy je problematyce opracowania barwnych historycznych map dotykowych (tyflomap). Prelegentem będzie kol. Mariusz Olczyk

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Otwarte seminarium Oddziału Kartograficznego PTG została wyłączona