Hackathon w Warszawie

EOvation® odbędzie się w Warszawie w dniach 22-23 kwietnia 2017. EOvation Warszawa jest wydarzeniem zorganizowanym w ramach projektu EO ClimLab Europejskiej Agencji Kosmicznej, pierwszego z czterech planowanych na 2017 r. EO ClimLab promuje wykorzystanie danych obserwacji Ziemi dla dobra ogółu społeczeństwa oraz przyszłości naszej planety, organizując tak duże wydarzenie publiczne dotyczące innowacji kosmicznych. Głównym organizatorem imprezy jest firma Kapitech. Zapraszamy studentów specjalności geoinformatyka, kartografia, teledetekcja do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Hackathon w Warszawie została wyłączona

Kongres GIS 2017

W dniach 24-25 października 2017 roku odbędzie się, w hotelu Narvil w Serocku k. Warszawy, organizowany przez Esri Polska Kongres GIS 2017W drodze do georewolucji. Kongres GIS 2017 skierowany jest do wszystkich osób, które w swojej pracy wykorzystują możliwości systemów informacji przestrzennej i cyfrowe mapy. Celem Kongresu jest przybliżenie i popularyzacja systemów informacji geograficznej jako narzędzia do podnoszenia wartości informacji, ale także rozwiązania służącego do zarządzania organizacją i wdrażania wizji e-government w administracji publicznej.
Z powodu ograniczonej liczby miejsc wymagana jest rejestracja na Kongres.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Kongres GIS 2017 została wyłączona

Seminaria Oddziału Kartograficznego PTG i ZGKiT UW

Zapraszamy na seminaria nawiązujące do wieloletniej tradycji seminariów Katedry (Zakładu) Kartografii UW, których celem będzie wymiana myśli i informacji dotyczących kartografii:
11 kwietnia 2017 r. o godz. 14:15, zapraszamy na wystąpienie dr. Pawła Cebrykowa – Model generalizacji map statystycznych, Współorganizatorem spotkania jest Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej, seminarium odbędzie się  w gmachu PW w sali 305a przy Placu Politechniki 1;
23 maja 2017 r. o godz. 15:00, referat wygłoszą dr Aneta Afelt i dr Maciej Lenartowicz – Nowa koncepcja mapy hydrograficznej Polski 1:50 000 opracowana w ramach projektu enviDMS;
6 czerwca 2017 r. o godz 15:00 wystąpi mgr Tomasz Panecki – Koncepcja struktury bazy danych historycznych obiektów topograficznych;
Na seminarium majowe i czerwcowe zapraszamy do sali 108 w budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w przy ul. Krakowskie Przedmieście 30.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Seminaria Oddziału Kartograficznego PTG i ZGKiT UW została wyłączona

GIS Challenge 2017

W dniach 10-12 maja 2017 roku odbędą się po raz pierwszy w Polsce Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017. Głównym organizatorem Mistrzostw jest Pracownia Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współorganizatorami GIS Challenge 2017 są ośrodki akademickie, stowarzyszenia, organizacje i firmy, w tym również nasz Zakład, których przedstawiciele uczestniczą w przygotowaniu zadań oraz będą brać aktywny udział w roli sędziów czy obserwatorów w trakcje trwania Mistrzostw. Nasz Zakład reprezentowany jest przez dr inż. Izabelę Karsznię i mgr inż. Martę Samulowską.
GIS Challenge skierowany jest do osób posiadających status studenta (studia licencjackie lub magisterskie), które w zespołach dwu- lub trzyosobowych będą rywalizować o miano najlepszej akademickiej drużyny w Polsce w rozwiązywaniu zadań analitycznych oraz problemów związanych z wykorzystywaniem oprogramowania GIS i przetwarzaniem danych przestrzennych.
Uczestnicy Mistrzostw będą mieli również okazję nawiązać kontakty z przedstawicielami firm informatycznych oraz geoinformatycznych wspierających GIS Challenge.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania GIS Challenge 2017 została wyłączona

Seminarium: „Stan i perspektywy rozwoju kartografii topograficznej w Polsce”

W dniu 29 marca 2017 roku w ramach Akademii Kartografii i Geoinformatyki odbędzie się seminarium pt. Stan i perspektywy rozwoju kartografii topograficznej w Polsce. Seminarium współorganizowane jest przez przedstawicieli Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz dr inż. Izabelę Karsznię oraz mgr inż. Karolinę Sielicką z Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji WGiSR UW.  Program seminarium dostępny jest na stronie www. Zaproszenie na seminarium przyjęli także reprezentanci holenderskiej oraz norweskiej agencji kartograficznej.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Seminarium: „Stan i perspektywy rozwoju kartografii topograficznej w Polsce” została wyłączona