Nowi doktoranci w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na dzienne Studia Doktoranckie na WGiSR UW, w latach 2016-2020 swoje prace doktorskie realizować będą w naszym Zakładzie: mgr inż. Marta Samulowska, mgr inż. Karolina Sielicka, mgr Mariusz Olczyk, mgr Łukasz Sławik i mgr Katarzyna Słomska. Nasi kandydaci znaleźli się na czele listy przyjętych – serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów, dobrych i terminowych rozpraw doktorskich oraz wielu publikacji w czasopismach z listy A MNiSW!

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Nowi doktoranci w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji została wyłączona

2 lata Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

01.09.2016 mija 2 lata od powołania na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, który powstał z połączenia Zakładu Kartografii z Zakładem Geoinformatyki i Teledetekcji. W tym czasie wypromowano 40 licencjuszy i 38 magistrów oraz przyjęto dwie osoby na studia doktoranckie. Obecnie w Zakładzie 10 osób realizuje swoje prace doktorskie. W tym okresie pracownicy i doktoranci Zakładu opublikowali 15 artykułów w czasopismach naukowych posiadających współczynnik Impact Factor (IF), a 3 kolejne artykuły są zatwierdzone do druku. 31 artykułów zostało opublikowanych w czasopismach z listy B MNiSW. Pracownicy, doktoranci i studenci brali również udział w w 6 projektach naukowych (w tym, w trzech międzynarodowych) jako kierownicy lub wykonawcy, cztery projekty są w dalszym ciągu realizowane. W ciągu minionych dwóch lat przedstawiciele Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji aktywnie uczestniczyli w międzynarodowych (17 referatów, 20 posterów) i krajowych (48 referatów, 10 posterów) konferencjach naukowych.
Efektem aktywności na polu naukowym i zaangażowania w dydaktykę na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych są otrzymane przez pracowników i doktorantów naszego Zakładu nagrody i stypendia.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania 2 lata Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji została wyłączona

Zebranie Zakładu

Zapraszamy na zebranie Zakładu w dniu 7 września 2016, godz. 9:00 w sali 106. W części naukowej zebrania, swoje prezentacje przedstawią doktoranci: mgr Tomasz PaneckiMetodyka opracowania struktury bazy danych historycznych obiektów topograficznych oraz mgr Edwin Raczko Zastosowanie danych hiperspektralnych i sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego.
W drugiej części zebrania omówione zostaną sprawy bieżące oraz kwestie dotyczące dydaktyki i badań naukowych w roku akademickim 2016/2017.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Zebranie Zakładu została wyłączona

Zmarł prof. Gunter Menz

Prof. Gunter Menz zmarł w dniu 9 sierpnia 2016 roku  po poważnym wypadku. Studiował geografię i matematykę we Freiburgu gdzie obronił  doktorat z geografii w 1987 roku, habilitację uzyskał w 1993 roku na uniwersytecie w Bonn. Pracował na uniwersytetach niemieckich i na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara. Od 1998 roku zatrudniony był w Katedrze Teledetekcji w Instytucie Geografii na Uniwersytecie w Bonn gdzie  założył interdyscyplinarne Centrum Teledetekcji Ziemi, którego dyrektorem był od 2001 do 2010 roku. Był zaangażowanym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Teledetekcyjnych (EARSeL) oraz kierownikiem projektu w wielu projektach badawczych, odgrywał kluczową rolę w rozwoju badań w zakresie teledetekcji. Był również profesorem Uniwersytetu w Bonn i opiekunem wielu prac doktorskich. Jego byli studenci są zatrudnieni we wszystkich ważniejszych instytucjach niemieckich i europejskich, w których wykorzystywana jest teledetekcja. Wkład prof. Guntera Menza w rozwój geografii i teledetekcji nie zostaną zapomniane. Jego pracownicy tracą wpływowego mentora i przełożonego.

Kilka tygodni temu, prof. Gunter Menz zorganizował i poprowadził międzynarodową konferencję 36th EARSeL Symposium 2016 (20-24 june 2016, Bonn), w którego współorganizatorami i uczestnikami byli również przedstawiciele naszego Zakładu.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Zmarł prof. Gunter Menz została wyłączona

Zmarł prof. dr hab. Władysław Pawlak

Z żalem zawiadamiamy,
że 3 sierpnia 2016 roku zmarł

ŚP.
prof. dr hab.
Władysław Pawlak
emerytowany prof. zw. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nestor polskich geografów i kartografów,
wybitny uczony, kontynuator kartograficznej Szkoły Romerowskiej,
wychowawca kilku pokoleń kartografów,
autor wielkiej liczby prac naukowych, map i atlasów geograficznych,
inicjator Ogólnopolskich Szkół Kartograficznych,
autorytet całego polskiego środowiska kartograficznego.

Nauka polska poniosła niepowetowaną stratę.

pracownicy
Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Zmarł prof. dr hab. Władysław Pawlak została wyłączona