XIV Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

Zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, którego finał odbędzie się 20 października 2023 r. w Warszawie, na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem

Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz
Przewodniczącego Oddziału Kartograficznego
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
.

Z przyjemnością informujemy, że do etapu finałowego zostały zakwalifikowane następujące prace (w kolejności alfabetycznej autorów):

 • Prace inżynierskie i licencjackie:
  • „Eksploracja ośmiotysięczników w Himalajach jako przykład możliwości wizualizacji bazy danych The Himalayan Database” autor: Katarzyna Borczon, opiekun: dr hab. Izabela Gołębiowska
  • „Analiza spalenia roślinności leśnej w trakcie działań wojennych w 2022 roku w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia na podstawie danych Sentinel-2” autor: Stanisław Chmiel, opiekun: dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra
  • „Zastosowanie danych Landsat do badania zmian temperatury powierzchni ziemi w Warszawie” autor: Kacper Derwisz, opiekun: dr Anna Jarocińska
  • „Ocena rozwiązań kartograficznych w dokumentach strategii rozwoju gmin” autor: Karolina Kozina, opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa
  • „Interaktywna mapa parków kulturowych w Wietrzychowicach i w Sarnowie” autor: Maja Kulesza, opiekun: dr inż. Marta Nalej
  • „Opracowanie modelu 3D zespołu budowlanego Pałacu Marii Kazimiery w Warszawie” autor: Alicja Nieć, opiekun: dr Jakub Kuna
  • „Porównanie zakresu tematycznego baz danych BDOT10k i OSM na podstawie wybranych obszarów” autor: Filip Świątek, opiekun: dr inż. Izabela Karsznia
 • Prace magisterskie:
  • „Analiza wpływu pokrycia terenu na przewietrzanie miasta na przykładzie Łodzi” autor: Daria Adamczyk, opiekun pracy: prof. dr hab. Joanna Wibig
  • „Badanie wpływu obszarów zielonych na kształtowanie mikroklimatu aglomeracji krakowskiej przy użyciu wieloczasowych danych satelitarnych” autor: Marcin Kucza, opiekun pracy: dr inż. Ewa Głowienka
  • „Automatyzacja procesu generalizacji wybranych warstw Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych na przykładzie województwa lubelskiego” autor: Maksymilian Psujek, opiekun pracy: dr inż. Izabela Karsznia
  • „Opracowanie koncepcji i prototypu rozwiązania wspomagającego poruszanie się osób z niepełnosprawnościami w metrze” autor: Bartosz Wiktorzak, opiekun pracy: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW
  • „Empiryczna ewaluacja sposobów kartograficznej prezentacji zmian klimatu z wykorzystaniem metody eye tracking” autor: Konrad Wróblewski, opiekunowie:
   dr hab. Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa
  • „Analiza porównawcza wybranych metod tworzenia sieci nawigacyjnych oraz dróg ewakuacyjnych w modelach przestrzennych budynków” autor: Weronika Wysopal, opiekun: dr inż. Paweł Bogusławski
  • „Geowizualizacja grodu w Gieczu na podstawie źródeł referencyjnych i rekonstrukcyjnych w ujęciach czasowych XI i XXI wieku” autor: Jakub Zawadzki, opiekun: prof. dr hab. Beata Medyńska-Gulij
  • Analiza toponimiczna nazw drużyn piłkarskich w Polsce” autor: Weronika Zys, opiekunowie: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr W. Pokojski

Serdecznie gratulujemy finalistom i ich opiekunom. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wszystkie zgłoszone prace reprezentowały bardzo wysoki poziom, a konkurencja była wyjątkowa duża. Jurorzy byli zmuszeni wybrać ograniczoną liczbę prac spośród naprawdę wyśmienitych zgłoszeń.

Ramowy program etapu finałowego (20 października 2023 r. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego):
10.00 Otwarcie spotkania, powitanie uczestników
10.15-11.30 Prezentacje prac finałowych 
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.15 Prezentacje prac finałowych 
13.15-13.45 Przerwa kawowa, obrady jury
13.45-14.30 Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród
14.30 Zamknięcie zawodów, pożegnanie uczestników

Jurorzy Konkursu:
dr hab. Marek Baranowski, prof. em. IGiK (Oddział Kartograficzny PTG)
prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka (Wojskowa Akademia Techniczna)
dr hab. Paweł Cebrykow (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr inż. Andrzej Głażewski (Politechnika Warszawska)
dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr hab. Radzym Ławniczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr Małgorzata Wieczorek (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Piotr Werner (Uniwersytet Warszawski)

Kryteria oceny:
• oryginalność problemu naukowego,
• walory merytoryczne pracy,
• umiejętne zastosowanie metod modelowania informacji przestrzennej (np. struktura danych, poprawność wizualizacji kartograficznej),
• walory graficzno-estetyczne posteru,
• podczas finału dodatkowo: sposób prezentacji przez autora (czas prezentacji ok. 10
minut).

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. UW
dr hab. Izabela Gołębiowska
dr Jolanta Korycka-Skorupa
dr inż. Izabela Karsznia
dr Anna Jarocińska
dr Wojciech Pokojski
mgr Alicja Folbrier
lic. Karolina Zdunek
lic. Kacper Sobczak

Kontakt: e-mail j.skorupa@uw.edu.pl, geoinformatyka@uw.edu.pl