Organised conferences

Seminaria kartograficzne OK PTG i ZGKiT

 • 5 VI 2018  Optymalizacja sposobów wyznaczania klas kartogramu  mgr Tomasz Nowacki (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)
 • 15 V 2018  Porównanie użyteczności map w kontekście medium i interaktywności – mgr Katarzyna Słomska (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)    
 • 17 IV 2018  Kartograficzna prezentacja historycznych jednostek osadniczych – prof. Bogumił Szady (Instytut Historii PAN) i mgr Tomasz Panecki (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)
 • 6 IV 2018 Problematyka kartograficznego modelowania informacji nieostrych – dr Mirosław Krukowski (Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS w Lublinie) 
 • 6 III 2018  Zbiory baz danych granic i nazw: miejscowości, obrębów ewidencyjnych, wsi i sołectw  problemy ich harmonizacji i prezentacji kartograficznej  – mgr Jerzy Zielińsk(GUGiK)
 • 5 XII 2017  Sesja okolicznościowa w czterdziestą rocznicę śmierci    Profesora Lecha Ratajskiego
 • 14 XI 2017  28. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Waszyngtonie (2–7.07.2017) – prof. Marek Baranowski, prof. Dariusz Gotlib, prof. Robert Olszewski,
  mgr Tomasz Panecki, mgr Maciej Zych
 • 2 X 2017  Metoda kartograficzna a percepcja mapy statystycznej – mgr Marcin Mazur
 • 6 VI 2017 Koncepcja struktury bazy danych historycznych obiektów topograficznych
  – mgr Tomasz Panecki (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)
 • 23 V 2017 Nowa koncepcja mapy hydrograficznej Polski 1:50 000 opracowana w ramach projektu enviDMS – dr Aneta Afelt i dr Maciej Lenartowicz (Zakład Hydrologii WGSR UW)
 • 11 IV 2017 Model generalizacji map statystycznych – dr Paweł Cebrykow (Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS w Lublinie) 
 • 22 XI 2016 Dorobek Komisji Kartograficznej i Oddziału Kartograficznego PTG – mgr Jerzy Ostrowski

Seminarium na temat map topograficznych i ogólnogeograficznych, 21 December 2016, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw. Współorganizator: dr inż. Izabela Karsznia, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji.

EARSeL Young Scientist Days 2016, 20-24 June 2016, Bonn, Germany. Współorganizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji.

V Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce 8-10 czerwca 2016r. Członkowie Komitetu Organizacyjnego: dr inż. Izabela Karsznia, mgr Tomasz Panecki, mgr Karolina Orłowska. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji.

65 lat Kartografii na UW – 7 listopada 2015 r. w gmachu WGiSR UW odbyło się jubileuszowe spotkanie absolwentów KARTOGRAFII. Uczestniczyło w nim ponad 120 spośród 424 naszych absolwentów, którzy ukończyli studia w latach 1955-2015.

3rd EARSeL Workshop of the Special Interest Group on Forestry, 12-16 September, 2016,  EARSeL & University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry, Poland

Seminarium z zakresu generalizacji kartograficznej „Current challenges in cartographic generalization” 1 kwietnia 2015r. Organizatorzy: dr inż. Izabela Karsznia oraz dr hab. Wiesław Ostrowski. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji. W seminarium uczestniczyły 43 osoby z instytucji naukowych, komercyjnych oraz administracyjnych.

Seminarium z zakresu generalizacji kartograficznej z prelekcją prof. dr Roberta Weibla (Insytutu Geografii, Uniwersytet w Zurychu). 8 stycznia 2015r. Organizatorzy: dr inż. Izabela Karsznia oraz dr hab. Wiesław Ostrowski. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji.

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w społeczeństwie informacyjnym” odbyła się w dniach 15-16.09.2015 w Warszawie. Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, Oddział Kartograficzny PTG, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, uczestniczyło w niej około 100 osób z różnych kartograficznych ośrodków naukowych, urzędów i instytucji branżowych.

34th EARSeL Symposium European remote sensing – new opportunities for science and practice, 16-19 June 2014, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Poland

VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMATYCZNE
W dniach 11-13 września 2013 Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskieo zapraszają na VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMATYCZNE: Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych. Streszczenia referatów i posterów  –  Okólnik TD nr 137.

Warsztaty: Wykorzystanie teledetekcji i fotogrametrii w ochronie środowiska
W dniach 10-12 października 2012 r. w Zakopanem odbyła się VII edycja warsztatów tematycznych Tatrzańskiego Parku Narodowego. W 2012 roku poświęcone były wykorzystaniu teledetekcji i fotogrametrii na rzecz ochrony środowiska. Organizatorami był TPN, Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW oraz CBK PAN.

XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji
W dniach 27-28 września 2012 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji: TELEGEOINFORMACJA W BADANIACH I OCHRONIE ŚRODOWISKA.

XX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji
W dniach 21-23 września 2010 Komisja Teledetekcji Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała XX Ogólnopolską Konferencję Fotointerpretacji i Teledetekcji: Telegeoinformacja zintegrowanym systemem badań środowiska.
Streszczenia referatów i posterów  –  Okólnik TD nr 134.

XIX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji
W dniach 23-25 września 2008 Komisja Teledetekcji Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała XIX Ogólnopolską Konferencję Fotointerpretacji i Teledetekcji: Teledetekcja w badaniach i ochronie środowiska.

IV FORUM GEOGRAFÓW POLSKICH
W dniach 29-30 maja 2008 Komitet Nauk Geograficznych PAN i Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW odbyło się IV FORUM GEOGRAFÓW POLSKICH. Forum dedykowane 90-leciu geografii w Warszawie i 30-leciu istnienia Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego Studia regionalne a rozwój geografii.

4th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy
 W dniach 26-29 kwietnia 2005 roku odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona technikom hiperspektralnym. Uczestniczyło w niej ponad 150 osób z 22 krajów całego świata.
http://www.earsel.org/workshops/IS_Warsaw_2005/html/index.htm