Organised conferences

07-10 June 2021 – 40th EARSeL SymposiumEuropean Remote Sensing-New Solutions for Science and Practice,  2nd EARSeL UAS Workshop9th EARSeL Workshop on Remote Sensing of Coastal Zone, EO Education Workshop. University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Poland (online).

Seminaria kartograficzne OK PTG i ZGKiT

 • 5 VI 2018  Optymalizacja sposobów wyznaczania klas kartogramu  mgr Tomasz Nowacki (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)
 • 15 V 2018  Porównanie użyteczności map w kontekście medium i interaktywności – mgr Katarzyna Słomska (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)    
 • 17 IV 2018  Kartograficzna prezentacja historycznych jednostek osadniczych – prof. Bogumił Szady (Instytut Historii PAN) i mgr Tomasz Panecki (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)
 • 6 IV 2018 Problematyka kartograficznego modelowania informacji nieostrych – dr Mirosław Krukowski (Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS w Lublinie) 
 • 6 III 2018  Zbiory baz danych granic i nazw: miejscowości, obrębów ewidencyjnych, wsi i sołectw  problemy ich harmonizacji i prezentacji kartograficznej  – mgr Jerzy Zielińsk(GUGiK)
 • 5 XII 2017  Sesja okolicznościowa w czterdziestą rocznicę śmierci    Profesora Lecha Ratajskiego
 • 14 XI 2017  28. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Waszyngtonie (2–7.07.2017) – prof. Marek Baranowski, prof. Dariusz Gotlib, prof. Robert Olszewski,
  mgr Tomasz Panecki, mgr Maciej Zych
 • 2 X 2017  Metoda kartograficzna a percepcja mapy statystycznej – mgr Marcin Mazur
 • 6 VI 2017 Koncepcja struktury bazy danych historycznych obiektów topograficznych
  – mgr Tomasz Panecki (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)
 • 23 V 2017 Nowa koncepcja mapy hydrograficznej Polski 1:50 000 opracowana w ramach projektu enviDMS – dr Aneta Afelt i dr Maciej Lenartowicz (Zakład Hydrologii WGSR UW)
 • 11 IV 2017 Model generalizacji map statystycznych – dr Paweł Cebrykow (Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS w Lublinie) 
 • 22 XI 2016 Dorobek Komisji Kartograficznej i Oddziału Kartograficznego PTG – mgr Jerzy Ostrowski

Seminarium na temat map topograficznych i ogólnogeograficznych, 21 December 2016, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw. Współorganizator: dr inż. Izabela Karsznia, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji.

3rd EARSeL Workshop of the Special Interest Group on Forestry, 12-16 September, 2016,  EARSeL & University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry, Poland

EARSeL Young Scientist Days 2016, 20-24 June 2016, Bonn, Germany. Współorganizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji.

V Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce 8-10 czerwca 2016r. Członkowie Komitetu Organizacyjnego: dr inż. Izabela Karsznia, mgr Tomasz Panecki, mgr Karolina Orłowska. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji.

65 lat Kartografii na UW – 7 listopada 2015 r. w gmachu WGiSR UW odbyło się jubileuszowe spotkanie absolwentów KARTOGRAFII. Uczestniczyło w nim ponad 120 spośród 424 naszych absolwentów, którzy ukończyli studia w latach 1955-2015.

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w społeczeństwie informacyjnym” odbyła się w dniach 15-16.09.2015 w Warszawie. Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, Oddział Kartograficzny PTG, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, uczestniczyło w niej około 100 osób z różnych kartograficznych ośrodków naukowych, urzędów i instytucji branżowych.

Seminarium z zakresu generalizacji kartograficznej „Current challenges in cartographic generalization” 1 kwietnia 2015 r. Organizatorzy: dr inż. Izabela Karsznia oraz dr hab. Wiesław Ostrowski. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji. W seminarium uczestniczyły 43 osoby z instytucji naukowych, komercyjnych oraz administracyjnych.

Seminarium z zakresu generalizacji kartograficznej z prelekcją prof. dr Roberta Weibla (Insytutu Geografii, Uniwersytet w Zurychu). 8 stycznia 2015 r. Organizatorzy: dr inż. Izabela Karsznia oraz dr hab. Wiesław Ostrowski. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji.

34th EARSeL Symposium European remote sensing – new opportunities for science and practice, 16-19 June 2014, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Poland

VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMATYCZNE
W dniach 11-13 września 2013 Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskieo zapraszają na VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMATYCZNE: Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych. Streszczenia referatów i posterów  –  Okólnik TD nr 137.

Warsztaty: Wykorzystanie teledetekcji i fotogrametrii w ochronie środowiska
W dniach 10-12 października 2012 r. w Zakopanem odbyła się VII edycja warsztatów tematycznych Tatrzańskiego Parku Narodowego. W 2012 roku poświęcone były wykorzystaniu teledetekcji i fotogrametrii na rzecz ochrony środowiska. Organizatorami był TPN, Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW oraz CBK PAN.

XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji
W dniach 27-28 września 2012 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji: TELEGEOINFORMACJA W BADANIACH I OCHRONIE ŚRODOWISKA.

XX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji
W dniach 21-23 września 2010 Komisja Teledetekcji Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała XX Ogólnopolską Konferencję Fotointerpretacji i Teledetekcji: Telegeoinformacja zintegrowanym systemem badań środowiska.
Streszczenia referatów i posterów  –  Okólnik TD nr 134.

XIX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji
W dniach 23-25 września 2008 Komisja Teledetekcji Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowała XIX Ogólnopolską Konferencję Fotointerpretacji i Teledetekcji: Teledetekcja w badaniach i ochronie środowiska.

IV FORUM GEOGRAFÓW POLSKICH
W dniach 29-30 maja 2008 Komitet Nauk Geograficznych PAN i Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW odbyło się IV FORUM GEOGRAFÓW POLSKICH. Forum dedykowane 90-leciu geografii w Warszawie i 30-leciu istnienia Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego Studia regionalne a rozwój geografii.

4th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy
 W dniach 26-29 kwietnia 2005 roku odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona technikom hiperspektralnym. Uczestniczyło w niej ponad 150 osób z 22 krajów świata.
http://www.earsel.org/workshops/IS_Warsaw_2005/html/index.htm