Prace licencjackie

Propozycje tematów prac licencjackich 2018/2019, dla studentów modułu geoinformatyka

Pro-, Seminarium geoinformatyka prowadzone przez Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji WGiSR UW:

 • Opracowanie standardu GIS dla monitoringu gatunków wskaźnikowych na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce (dr inż.  A. Zmarz);
 • Opracowanie standardu pomiarów i archiwizowania danych GIS dla gatunków wskaźnikowych na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce (dr inż. A. Zmarz);

 • Kondycja muraw wysokogórskich Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 2013-2015 na podstawie zobrazowań WV-2 (dr M. Kycko);
 • Stan kosodrzewiny Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 2013-2015 na podstawie zobrazowań WV-2 (dr M. Kycko);
 • Metody statystyczne w badaniach stanu roślinności (dr M. Kycko);
 • Modelowanie wartości fluorescencji w oparciu o spektrometrię (dr M. Kycko);

 • Określenie możliwości wykorzystania zdjęć lotniczych i danych społeczno-ekonomicznych w wybranych krajach europejskich do detekcji wyrobów zawierających azbest (dr M. Krówczyńska);
 • Wykorzystanie danych NFZ do analizy zachorowań na międzybłoniaka (dr M. Krówczyńska);

 • Określenie wolnej pojemności składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest (dr E. Wilk);
 • Inwentaryzacja wyrobów azbestowo-cementowych na terenie m.st. Warszawy
  z wykorzystaniem zdjęć lotniczych (dr E.Wilk);
 • Porównanie realizacji planów działań na rzecz zrównoważonej energii w wybranych krajach europejskich (dr E. Wilk);
 • Analiza kryteriów wyboru obszarów rewitalizacji na przykładzie wybranych gmin (dr E. Wilk);

 • Analiza zmian powierzchni lasów w Szwecji po fali pożarów w 2018 roku na podstawie danych satelitarnych (dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra);
 • Klasyfikacja pokrycia terenu Sudetów na podstawie danych satelitarnych Sentinel-2 z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego (dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra);

 • Porównanie grafiki znaków w wybranych geoportalach (rodzaj geoportali do uzgodnienia: miejskie, gminne, powiatowe, turystyczne itd.) (dr Izabela Gołębiowska);
 • Problemy redakcji legend map tematycznych w wybranych programach typu GIS (dr Izabela Gołębiowska);

 • Portal Geostatystyczny GUS – możliwości prezentacji kartograficznej (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Wizualizacja danych przestrzennych w serwisach urzędowych miast (ew. gmin, powiatów) polskich (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Wizualizacja danych przestrzennych dla wybranych portów lotniczych (Polska, Europa, świat) (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Geoportale w edukacji przyrodniczej i geograficznej w szkole (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Mapy w atlasach szkolnych a możliwości percepcyjne  uczniów (jak zmieniają się legendy map, rozwiązania graficzne stosowane na mapach w zależności od wieku i możliwości precepcyjnych użytkowników) (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Mapy w aplikacjach mobilnych – ocena poprawności, funkcjonalności … (dr J. Korycka-Skorupa);

 • Porównanie wybranych elementów treści na polskich mapach 1:10 000 (dr P. Kowalski);

 • Porównanie zasad generalizacji podstawowych baz danych przestrzennych w wybranych agencjach kartograficznych (dr inż. I. Karsznia, we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii);
 • Wykorzystanie narzędzia ‚Thin Road Network’ (ArcGIS) w automatyzacji generalizacji sieci dróg Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (dr inż. I. Karsznia);
 • Analiza zakresu treści map topograficznych i ogólnogeograficznych w wybranych agencjach kartograficznych (dr inż. I. Karsznia, we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii);
 • Możliwości automatycznego wzbogacenia semantycznego bazy EuroRegionalMap danymi POI (points of interest) (dr inż. I. Karsznia);

 • Opracowanie koncepcji mapy historycznej wybranego zagadnienia do zeszytu „Warszawa” Atlasu Historycznego Miast Polskich – tu może być oczywiście niejedna praca, temat mapy do uzgodnienia – (dr P. Weszpiński, dr J. Korycka-Skorupa).