Prace licencjackie

Propozycje tematów prac licencjackich 2018/2019, dla studentów modułu geoinformatyka

Pro-, Seminarium geoinformatyka prowadzone przez Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji WGiSR UW:

 • Opracowanie standardu GIS dla monitoringu gatunków wskaźnikowych na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce (dr inż.  A. Zmarz);
 • Opracowanie standardu pomiarów i archiwizowania danych GIS dla gatunków wskaźnikowych na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce (dr inż. A. Zmarz);
 • Analiza kondycji roślin z wykorzystaniem danych hiperspektralnych i lidarowych w obszarze siedlisk przyrodniczych Natura 2000 (dr A. Jarocińska);
 • Ocena stanu kondycyjnego roślinności inwazyjnej (dr Marlena Kycko);
 • Określenie zależności pomiędzy cechami zagospodarowania działek a wykorzystywaniem wyrobów zawierających azbest (dr M. Krówczyńska);
 • Analiza dachowych pokryć azbestowych na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych (dr M. Krówczyńska);
 • Zróżnicowanie spektralne pokryć dachowych (dr M. Krówczyńska);
 • Inwentaryzacja wyrobów azbestowo-cementowych na terenie gminy (Piechowice, Podgórzyn, Kowary lub Niepołomice)  (dr M. Krówczyńska);
 • Kondycja muraw wysokogórskich Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 2013-2015 na podstawie zobrazowań WV-2 (dr M. Kycko);
 • Metody statystyczne w badaniach stanu roślinności (dr M. Kycko);
 • Modelowanie wartości fluorescencji w oparciu o spektrometrię (dr M. Kycko);
 • Identyfikacja koron drzew na podstawie danych hiperspektralnych oraz LiDAR (dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra);
 • Analiza wieloczasowa danych hiperspektralnych i LiDAR w klasyfikacji roślinności obszarów Natura 2000 (dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra);
 • Story map – kartograficzny sposób opowiedzenia historii (wybór tematu mapy zgodny z zainteresowaniami magistranta) (dr Izabela Gołębiowska);
 • Problemy redakcji legend map statystycznych w programie ArcGIS (dr Izabela Gołębiowska);
 • Portal Geostatystyczny GUS – możliwości prezentacji kartograficznej (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Wizualizacja danych przestrzennych w serwisach urzędowych miast (ew. gmin, powiatów) polskich (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Wizualizacja danych przestrzennych dla wybranych portów lotniczych (Polska, Europa, świat) (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Porównanie wybranych elementów treści na polskich mapach 1:10 000 (dr P. Kowalski);
 • Porównanie zasad generalizacji podstawowych baz danych przestrzennych w wybranych agencjach kartograficznych (dr inż. I. Karsznia, we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii);
 • Wykorzystanie narzędzia ‚Thin Road Network’ (ArcGIS) w automatyzacji generalizacji sieci dróg Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (dr inż. I. Karsznia);
 • Analiza zakresu treści map topograficznych i ogólnogeograficznych w wybranych agencjach kartograficznych (dr inż. I. Karsznia, we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii);
 • Możliwości automatycznego wzbogacenia semantycznego bazy EuroRegionalMap danymi POI (points of interest) (dr inż. I. Karsznia);
 • Geoportale w edukacji przyrodniczej i geograficznej w szkole (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Mapy w atlasach szkolnych a możliwości percepcyjne  uczniów (jak zmieniają się legendy map, rozwiązania graficzne stosowane na mapach w zależności od wieku i możliwości precepcyjnych użytkowników) (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Mapy w aplikacjach mobilnych – ocena poprawności, funkcjonalności … (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Opracowanie koncepcji mapy historycznej wybranego zagadnienia do zeszytu „Warszawa” Atlasu Historycznego Miast Polskich – tu może być oczywiście niejedna praca, temat mapy do uzgodnienia – (dr P. Weszpiński).