Prace licencjackie

Propozycje tematów prac licencjackich 2020/2021, dla studentów modułu geoinformatyka


 • Modelowanie zmian użytkowania ziemi – land use/land cover (prof. dr hab. Piotr Werner);
 • Integrowane modelowanie zmian użytkowania ziemi w Holandii lub w innym wybranym kraju/regionie (prof. dr hab. Piotr Werner);
 • Modelowanie zmian użytkowania ziemi w procesach rozwoju przestrzennego miast (’urban sprawl’) na przykładzie Wielkiej Brytanii lub w innym wybranym kraju/regionie (prof. dr hab. Piotr Werner);
 • inicjatywa i pomysły dyplomantów mile widziane… ;

 • Opracowanie standardu GIS dla monitoringu gatunków wskaźnikowych na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce (dr inż.  A. Zmarz);
 • Opracowanie standardu pomiarów i archiwizowania danych GIS dla gatunków wskaźnikowych na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce (dr inż. A. Zmarz);

 • Zastosowanie danych wieloczasowych do oceny stanu roślinności (dr M. Kycko);
 • Wykorzystanie danych hiperspektralnych do oceny stanu roślinności (dr M. Kycko);
 • Metody statystyczne w badaniach stanu roślinności (dr M. Kycko);

 • Określenie możliwości wykorzystania zdjęć lotniczych i danych społeczno-ekonomicznych w wybranych krajach europejskich do detekcji wyrobów zawierających azbest (dr M. Krówczyńska);
 • Wykorzystanie danych NFZ do analizy zachorowań na międzybłoniaka (dr M. Krówczyńska);

 • Określenie wolnej pojemności składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest (dr E. Wilk);
 • Inwentaryzacja wyrobów azbestowo-cementowych na terenie m.st. Warszawy
  z wykorzystaniem zdjęć lotniczych (dr E.Wilk);
 • Porównanie realizacji planów działań na rzecz zrównoważonej energii w wybranych krajach europejskich (dr E. Wilk);
 • Analiza kryteriów wyboru obszarów rewitalizacji na przykładzie wybranych gmin (dr E. Wilk);

 • Monitoring zmian na podstawie danych satelitarnych Sentinel-2 (dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra);
 • Dane wieloczasowe w klasyfikacji roślinności (dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra);
 • Zastosowanie narzędzia TimeSync do analizy wieloczasowej roślinności (dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra, mgr inż. Adrian Ochtyra);
 • Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w analizie stanu drzew w mieście (dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra, mgr inż. Adrian Ochtyra);

 • temat z zakresu teledetekcji roślinności; do ustalenia z potencjalnym podopiecznym (dr hab. Bogdan Zagajewski);

dr Izabela Gołębiowska:

 • Analiza skal barwnych na mapach tematycznych w opracowaniach online w różnych państwach
 • Analiza skal barwnych na mapach tematycznych w atlasach różnych państw
 • Analiza zmian w stosowanych skalach barwnych na mapach tematycznych z różnych lat
 • Ocena poprawności ilustracji kartograficznej w geograficznych czasopismach naukowych
 • Problemy redakcji legend map tematycznych w wybranych programach typu GIS
 • inny temat związany z zainteresowaniami naukowymi dr I. Gołębiowskiej (dostępne na stronie: http://geoinformatics.uw.edu.pl/izabela-golebiowska/) oraz samego licencjusza

 • Wizualizacja danych przestrzennych w serwisach urzędowych miast (ew. gmin, powiatów) polskich (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Mapy tematyczne w zasobach internetowych – szeroka tematyka do ustalenia z potencjalnym podopiecznym;
 • Mapy w aplikacjach mobilnych – ocena poprawności, funkcjonalności … (dr J. Korycka-Skorupa);

 • Porównanie wybranych elementów treści na polskich mapach 1:10 000 (dr P. Kowalski);

dr inż. Izabela Karsznia:

 • Wykorzystanie narzędzia 'Thin Road Network’ (ArcGIS) w automatyzacji generalizacji sieci dróg Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych.
 • Opracowanie story map z wykorzystaniem aplikacji mobilnej ArcGIS Online /temat aplikacji do uzgodnienia ze studentem/.
 • Opracowanie zmiennych dla wybranej warstwy tematycznej jako podstawy automatycznej selekcji na potrzeby opracowania map małoskalowych. /badania dla wybranej warstwy tematycznej BDOO/.
 • Przegląd oraz systematyzacja ilościowych oraz jakościowych metod ewaluacji wyników automatycznej generalizacji.
 • Analiza zmian zagospodarowania terenu dla wybranego obszaru na wybranych mapach dawnych lub/oraz danych wektorowych.
 • Porównanie zakresu treści wybranego obszaru w bazach danych OpenStreetMap oraz BDOT10k.

 • Opracowanie koncepcji mapy historycznej wybranego zagadnienia do zeszytu „Warszawa” Atlasu Historycznego Miast Polskich – tu może być oczywiście niejedna praca, temat mapy do uzgodnienia – (dr P. Weszpiński, dr J. Korycka-Skorupa).

 • Opracowanie GISu Historycznego (historical GIS) dla wybranego obszaru z  (dr Tomasz Panecki).
 • Możliwości wykorzystania geocachingu w edukacji geograficznej (dr W. Pokojski).
 • Wykorzystanie aplikacji GIS nauczaniu geografii  w szkole podstawowej (dr W. Pokojski).

 • Określenie przydatności danych hiperspektralnych do wykrywania Rubus ceasious z użyciem drzewa decyzyjnego (dr Anna Jarocińska).