Prace licencjackie

Propozycje tematów prac licencjackich 2022/2023, dla studentów modułu geoinformatyka


 • Modelowanie zmian użytkowania ziemi – land use/land cover (prof. dr hab. Piotr Werner);
 • Integrowane modelowanie zmian użytkowania ziemi w Holandii lub w innym wybranym kraju/regionie (prof. dr hab. Piotr Werner);
 • Modelowanie zmian użytkowania ziemi w procesach rozwoju przestrzennego miast (’urban sprawl’) na przykładzie Wielkiej Brytanii lub w innym wybranym kraju/regionie (prof. dr hab. Piotr Werner);
 • inicjatywa i pomysły dyplomantów mile widziane… ;

dr Anna Jarocińska:

 • Określenie przydatności danych optycznych do identyfikacji roślinności
 • Metody redukcji objętości danych hiperspektralnych
 • Badanie właściwości torfowisk z wykorzystaniem danych wielospektralnych

 • Opracowanie standardu GIS dla monitoringu gatunków wskaźnikowych na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce (dr inż.  A. Zmarz);
 • Opracowanie standardu pomiarów i archiwizowania danych GIS dla gatunków wskaźnikowych na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce (dr inż. A. Zmarz);

 

dr Marlena Kycko

 • temat z zakresu teledetekcji roślinności; analiz wieloczasowych stanu roślinności, monitoring roślinności; wykorzystanie metod statystycznych w badaniach środowiskowych; do ustalenia z potencjalnym podopiecznym

 • Określenie możliwości wykorzystania zdjęć lotniczych i danych społeczno-ekonomicznych w wybranych krajach europejskich do detekcji wyrobów zawierających azbest (dr M. Krówczyńska);
 • Wykorzystanie danych NFZ do analizy zachorowań na międzybłoniaka (dr M. Krówczyńska);

 • Określenie wolnej pojemności składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest (dr E. Wilk);
 • Inwentaryzacja wyrobów azbestowo-cementowych na terenie m.st. Warszawy
  z wykorzystaniem zdjęć lotniczych (dr E.Wilk);
 • Porównanie realizacji planów działań na rzecz zrównoważonej energii w wybranych krajach europejskich (dr E. Wilk);
 • Analiza kryteriów wyboru obszarów rewitalizacji na przykładzie wybranych gmin (dr E. Wilk);

dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra

 • temat z zakresu oceny skutków zmian klimatu na obrazach satelitarnych; do ustalenia z potencjalnym podopiecznym.
 • Ocena potencjału wieloczasowych danych satelitarnych w klasyfikacji wybranego obszaru.

dr inż. Adrian Ochtyra

 • Modelowanie współczynnika LAI na lotniczych danych hiperspektralnych.
 • Zastosowanie wybranych algorytmów analiz wieloczasowych do badania zmian roślinności wybranych obszarów.

 • temat z zakresu teledetekcji roślinności; do ustalenia z potencjalnym podopiecznym (dr hab. Bogdan Zagajewski);
 • temat z zakresu teledetekcyjnego monitoringu stanu powietrza; do ustalenia z potencjalnym podopiecznym (dr hab. Bogdan Zagajewski);

dr Izabela Gołębiowska:

 • Ocena i porównanie map w portalach statystycznych rożnych państw
 • Zakres użycia i ocena poprawności map wybranych problemów globalnych.
 • Ocena poprawności ilustracji kartograficznej w geograficznych czasopismach naukowych
 • Problemy redakcji legend map tematycznych w wybranych programach typu GIS
 • inny temat związany z zainteresowaniami naukowymi dr I. Gołębiowskiej (dostępne na stronie: http://geoinformatics.uw.edu.pl/izabela-golebiowska/) oraz samego licencjusza

 • Wizualizacja danych przestrzennych w serwisach urzędowych miast (ew. gmin, powiatów) polskich (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Mapy tematyczne w zasobach internetowych – szeroka tematyka do ustalenia z potencjalnym podopiecznym;
 • Mapy w aplikacjach mobilnych – ocena poprawności, funkcjonalności … (dr J. Korycka-Skorupa);

dr inż. Izabela Karsznia:

 • Wykorzystanie narzędzia 'Thin Road Network’ (ArcGIS) w selekcji sieci dróg Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych.
 • Opracowanie story map z wykorzystaniem aplikacji mobilnej ArcGIS Online /temat aplikacji do uzgodnienia ze studentem/.
 • Przegląd oraz systematyzacja ilościowych oraz jakościowych metod ewaluacji wyników automatycznej generalizacji.
 • Analiza zmian zagospodarowania terenu dla wybranego obszaru na wybranych mapach dawnych lub/oraz danych wektorowych.
 • inny temat związany z zainteresowaniami naukowymi dr inż I. Karszni (dostępne na stronie: http://geoinformatics.uw.edu.pl/izabela-karsznia/) oraz samego licencjusza

 • Opracowanie koncepcji mapy historycznej wybranego zagadnienia do zeszytu „Warszawa” Atlasu Historycznego Miast Polskich – tu może być oczywiście niejedna praca, temat mapy do uzgodnienia – (dr P. Weszpiński, dr J. Korycka-Skorupa).

 • Opracowanie GISu Historycznego (historical GIS) dla wybranego obszaru z  (dr Tomasz Panecki).
 • Możliwości wykorzystania geocachingu w edukacji geograficznej (dr W. Pokojski).
 • Wykorzystanie aplikacji GIS nauczaniu geografii  w szkole podstawowej (dr W. Pokojski).