Books

2021

Gołębiowska, I., 2021, Użyteczność geowizualizacji wieloelementowych w kontekście semiotyki kartograficznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. DOI: 10.31338/uw.9788323553410, ISBN: 978-83-235-5341-0.

2019

Ciepły M., Głowacz A., Piechota A., Pokojski W., Szkurłat E., Wołoszyńska -Wiśniewska E., Wyka E., Zarychta R., 2019. Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej.
Boguski Wydawnictwo Naukowe, p. 218.

2017

Borsa M., Zagajewski B., Kulawik B., Łabaj A., Jedlińska S., Pulak A., 2017. Teledetekcja w planowaniu przestrzennym. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Small GIS, Warszawa, pp. 221.

2015

Gołębiowska I., Korycka-Skorupa J., Kowalski P., Markowska A., Nowacki T., Pasławski J., Kartografia w praktyce. Prezentacja danych ilościowych. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – praca złożona do druku

Karsznia I., 2015, Metodyka automatyzacji generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN: 978-83-63245-06-1. (151 stron).