Books

2015

Gołębiowska I., Korycka-Skorupa J., Kowalski P., Markowska A., Nowacki T., Pasławski J., Kartografia w praktyce. Prezentacja danych ilościowych. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – praca złożona do druku

Karsznia I., 2015, Metodyka automatyzacji generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN: 978-83-63245-06-1. (151 stron).