Promotion of Knowledge

2024

15.03.2024 – Festiwal Nauki w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa, Sztuczna inteligencja – zagrożenie czy wsparcie dla kartografa?, Izabela Karsznia, Iga Ajdacka, Albert Adolf;

15.03.2024 – Festiwal Nauki w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa,  Teledetekcja w parkach narodowych, Marlena Kycko;

15.03.2024 – Festiwal Nauki w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa,  Zobrazowania GIS najbliższej okolicy, Wojciech Pokojski;

14.03.2024 – Festiwal Nauki w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa,  Neutralność klimatyczna – szansa czy zagrożenie?, Ewa Wilk.

18.01.2024 Wykład (online) pt. „From a map user’s point of view. On usability and cognitive issues in cartography” w ramach seminarium Warsaw Spatial Humanities – dr hab. Izabela Gołębiowska, prof. UW.

2023

24.11.2023 I. Karsznia, I. Ajdacka, A. Adolf . Wykład pt. Kartograf kontra Sztuczna Inteligencja. Zajęcia dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, WGiSR UW. 

23.11.2023 – GIS Day w Stolicy 2023 pod hasłem „GIS w gospodarce przestrzennej”, spotkanie odbyło się na Wydziale Leśnym SGGW. W ramach tego wydarzenia swoją prezentację przedstawił:

 • Dr Wojciech Pokojski – „Wykorzystanie narzędzi GIS do wyboru lokalizacji inwestycji z uwzględnieniem elementów środowiska przyrodniczego”.

29.09.2023 Geoinformatyczna Noc Badaczy:

 • Zastosowanie teledetekcji satelitarnej w badaniach środowiska – Bogdan Zagajewski;
 • Wykorzystanie teledetekcji w analizie roślinności zanieczyszczonej metalami ciężkimi – Marlena Kycko;
 • Badania roślinności obszarów Natura 2000 metodami teledetekcyjnymi – Anna Jarocińska,
 • Wykorzystanie teledetekcji w klasyfikacji pokrycia terenu – Adam Waśniewski.

19.09.2023 Wykład pt. Kartograf kontra Sztuczna Inteligencja. Zajęcia dla uczniów XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, Mazowiecki Ośrodek Geograficzny w Murzynowie, I. Ajdacka, I. Karsznia, A. Adolf;

18.09-19.09.2023 Zajęcia terenowe z topografii w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym w Murzynowie dla uczniów XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, I. Ajdacka;

16.09.2023 Zajęcia terenowe z topografii w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym w Murzynowie dla uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, I. Ajdacka;

12.09.2023 Warsztaty komputerowe: Numeryczny Model Terenu i Podstawy QGIS. Zajęcia dla uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. W. Pokojski, T. Nowacki, I. Gołębiowska, J. Korycka-Skorupa;

16.05.2023 Wykład pt. Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji do opracowania map. Zajęcia dla uczniów XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie, I. Karsznia, I. Ajdacka;

21.04.2023 Wykład pt. Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji do opracowania map. Zajęcia dla uczniów I LO z Tomaszowa Mazowieckiego, I. Karsznia, I. Ajdacka, A. Adolf, K. Wereszczyńska;

21.04.2023, Dzień Ziemi w VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, wykład pt. Czy roślinność się stresuje? – wpływ wydeptywania w Tatrzańskim Parku Narodowym, M. Kycko;

21.04.2023, Dzień Ziemi w VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, wykład pt. Zastosowania obrazów satelitarnych w badaniach środowiska, B. Zagajewski;

27.03.2023 Wykład pt. Podstawy astronomiczne, współrzędne geograficzne, czas, skala i odwzorowanie mapy – czyli geografia w zadaniach, w ramach wydarzenia Ogarnij Gegrę 2023, organizowanego dla licealistów przez Samorząd Studentów WGSR UW, J. Korycka-Skorupa, I. Karsznia;

17.03.2023, Festiwal Nauki w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie, GIS w życiu codziennym,  W. Pokojski;

16.03.2023,  Festiwal Nauki w XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa, Czy kartograf potrzebuje Sztucznej Inteligencji?, A. Adolf, I. Ajdacka, K. Wereszczyńska, I. Karsznia;

16.03.2023, Festiwal nauki w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie, Warsztaty pt. Zobacz, jak mapa jest czytana. O metodzie eye tracking w kartografii, I. Gołębiowska, J. Korycka-Skorupa, E. Konopka, M. Solarz;

16.03.2023, Festiwal nauki w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie, Dane satelitarne w życiu codziennym,  M. Kycko;

16.03.2023, Festiwal nauki w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie, Teledetekcja w badaniach środowiska,  B. Zagajewski;

18.01.2023 Audycja Radia Campus, Nauka w minutę z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, odcinek: Dlaczego niebo jest niebieskie?, autor: Anna Jarocińska.

2022

23.11.2022 – GIS Day w Stolicy pod hasłem „GIS w służbie społeczeństwu”, spotkanie odbyło się w Sali Kinowej Wojskowej Akademii Technicznej. W ramach tego wydarzenia swoje prezentacje przedstawiły:

 • Dr Jolanta Korycka-Skorupa – „Wizualizacja kartograficzna – GIS przychodzi z pomocą mapie!”;
 • Dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra – „Zrozumieć interakcję człowiek-środowisko – nowy kurs e-learningowy E-TRAINEE oparty na seriach czasowych danych teledetekcyjnych”.

30.09.2022 roku na WGSR UW, w godz. 17:00-19:30 odbyła się szósta edycja Geoinformatycznej Nocy Badaczy.  Wszystkie prezentacje odbyły się online za pomocą platformy Zoom. W ramach tego wydarzenia zostały zaprezentowane następujące prezentacje:

 • 17.00–17.30 Co wpływa na jakość obrazu satelitarnego? – Bogdan Zagajewski;
 • 17.30–18.00 Geoinformacja a automatyzacja w rolnictwie – Anna Jarocińska;
 • 18.00–18.30 Kondycja roślinności mierzona teledetekcyjnie – Marlena Kycko;
 • 18.30–19.00 Wykorzystanie chmury obliczeniowej Google Earth Engine w teledetekcji – Marcin Kluczek;
 • 19.00–19.30 Sztuczna inteligencja – przyjaciel czy wróg kartografa? –Albert Adolf, Izabela Karsznia, Karolina Wereszczyńska, Iga Ajdacka.

27.09.2022, Kartograf kontra Sztuczna Inteligencja. Lekcja (wykład) w ramach XXVI Festiwalu Nauki dla uczniów CLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, Karsznia I., Ajdacka I., Wereszczyńska K., Adolf A.;

26.09.2022. 26. Festiwal Nauki, Warsztaty: Czy wszyscy tak samo czytamy mapę? – warsztaty z eye tracking w badaniach map, Warszawa, prowadzący: I. Gołębiowska, J. Korycka-Skorupa, E. Konopka i K. Wróblewski;

08.04.2022, Lekcja pt. Czy Sztuczna Inteligencja pomoże nam opracować mapy? w ramach Festiwalu Nauki dla uczniów XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa. I. Karsznia, A. Adolf, I. Ajdacka, K. Wereszczyńska;

08.04.2022, Festiwal Nauki w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa. Wykład stacjonarny: Czy roślinność się stresuje? – wpływ wydeptywania w Tatrzańskim Parku Narodowym. (2 godziny), Marlena Kycko;

08.04.2022, Festiwal Nauki w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa. Wykład stacjonarny: Mapy w historii i historia w mapach, Tomasz Panecki (ok. 40 osób);

08.04.2022, Festiwal Nauki w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa. Wykład stacjonarny: GIS na co dzień, Wojciech Pokojski, (ok. 40 osób);

07.04.2022, – Festiwal Nauki w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa. Wykład stacjonarny: Co rejestrują systemy satelitarne obserwujące Ziemię? (3 godziny), Bogdan Zagajewski;

07 (08?).04.2022, Festiwal Nauki w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa. Wykład stacjonarny: –Zmieniająca się Antarktyka – zastosowanie teledetekcji w regionach polarnych, Anna Zmarz, Małgorzata Korczak-Abshire (ok. 40 osób).

2021

08.12.2021, Wykorzystanie aplikacji GIS do opracowania zajęć terenowych z edukacji geograficznej. Wykład w ramach konferencji naukowej Szkoła dla Przyszłości, Pułtusk –  dr Wojciech Pokojski 

15.10.2021, Sztuczna inteligencja w generalizacji kartograficznej.  Lekcja w ramach Festiwalu Nauki dla uczniów LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha.  dr inż. Izabela Karsznia, mgr Albert Adolf, mgr inż. Karolina Wereszczyńska oraz Iga Ajdacka 

12.10.2021, Czy sztuczna inteligencja zastąpi kartografa?, wykład otwarty dla uczniów liceum w ramach programu „Geograficzne Spotkania na Krakowskim” I.Karsznia, K. Wereszczyńska.

30 września 2021 roku na WGSR UW, w godz. 17:00-19:15 odbyła się piąta edycja Geoinformatycznej Nocy Badaczy. Z racji na panującą sytuację epidemiczną wszystkie prezentacje odbyły się online za pomocą platformy Zoom. W ramach tego wydarzenia zostały zaprezentowane następujące prezentacje:

20.09.2021 r.XXV Festiwal Nauki
Wykład online  „Geoinformatyka wokół nas”, Wojciech Pokojski

26.06.2021, I Naukowy Speed-Dating Polska-Szwajcaria, referat: „Optymalizacja redakcji osadnictwa oraz sieci dróg w skalach przeglądowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz teorii grafów” [Improving Settlement and Road Network Design for Maps of Small Scales Using Artificial Intelligence and Graph Theory] IKarsznia.

28.05.2021, Spotkanie przedstawicieli agencji kartograficznych oraz ESRI w ramach User Community for Geospatial Authorities Working Group 1: Map Automation, webinarium pt: „The use of Machine Learning in cartographic generalization. Case studies of settlement and road network automatic selection for maps at small scalesI. Karsznia.

22.04.2021 r.Dzień Ziemi w LO im. Władysława IV. Wykład online  „Rola danych przestrzennych i technologii GIS w podejmowaniu decyzji”, Wojciech Pokojski

8-15.01.2021 r.Warsztaty  Geo Edu GIS. Komisja Edukacji Geograficznej PTG, UŁ.  Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli „Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej, Wojciech Pokojski

2020

Napora Ł., Karsznia I., Korycka-Skorupa,. 2020Percepcja znaków na szkolnych mapach gospodarczych. ARCANAGIS, ESRI.

07.10.2020 r.Warsztaty dla nauczycieli – MSCDN w Ostrołęce.

Warsztaty dla nauczycieli  „Geoinformacja w edukacji geograficznej”, Wojciech Pokojski.

18.11.2020 r.Krakowski GISDAY 2020.
Wykład „Wykorzystanie technologii GIS do podejmowania decyzji”, Wojciech Pokojski.

30.11.2020 r.GISDAY w Stolicy 2020.
Wykład „GIS a informowanie społeczeństwa o zagrożeniach”, Wojciech Pokojski

30.09.2020 na WGSR UW odbyła się czwarta edycja Geoinformatycznej Nocy Badaczy. Z powodu panującej sytuacji epidemicznej wszystkie prezentacje odbyły się online za pomocą platformy Google Meet. W ramach tego wydarzenia zostały zaprezentowane następujące prezentacje:

20-21.09.2020 r.XXIV Festiwal Nauki
Wykłady online: „Ciekawi świata, czyli co można pokazać na mapie”, Jolanta Korycka-Skorupa „Wirtualna podróż dookoła świata”, Wojciech Pokojski, „Geoinformatyka wokół nas”, Wojciech Pokojski

2019

30.11.2019 r. Warsztaty dla nauczycieli w MSCDN w Siedlcach „Geoinformacja w edukacji geograficznej”, dr Wojciech Pokojski.

26.11.2019 Konferencja geograficzna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie pt. „Rysowanie świata. Od ręcznego rysowania planów po systemy satelitarne”
Wykłady:
Kartografia wczoraj, dziś i jutro – dr Jolanta Korycka-Skorupa
GIS w życiu codziennym – dr Wojciech Pokojski

27.09.2019 – na WGiSR UW odbyła się Geoinformatyczna Noc Badaczy. W ramach tego wydarzenia zostały zaprezentowane najnowsze metody pozyskiwania danych satelitarnych, a także naziemnych danych do weryfikacji map kondycji roślinności, a także wskazane właściwe metody prezentacji kartograficznej otrzymanych danych. Obok wykładu i pokazu odbyły się warsztaty.

Wykład:

 • Spojrzenie na Ziemię z pułapu satelity środowiskowego. Bogdan Zagajewski (Uniwersytet Warszawski);

Pokazy i warsztaty:

 • Jak mierzyć kondycję roślin w terenie? – Adrian Ochtyra (Uniwersytet Warszawski);
 • SNAP – darmowe oprogramowanie do przetwarzania zdjęć satelitarnych. – Anita Sabat-Tomala (Uniwersytet Warszawski);
 • Jak pokazać informację na mapie? – Jolanta Korycka-Skorupa (Uniwersytet Warszawski).

24.09.2019 r. Sesja naukowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt.:  „Geoinformatyka w życiu codziennym”. 
Wykład dr Wojciech Pokojskiego i dr J. Koryckiej-Skorupy pt. „Czym jest geoinformatyka i do czego służy?”

23.09.2019 r. XXIII Festiwal Nauki
Warsztaty „Geoportale – informacja przestrzenna dla każdego”, Wojciech Pokojski, Paulina Citkowska.
Warsztaty „Wirtualne podróże w Google Earth”, A. Płóciennik, W. Pokojski.
„Gra miejska z wykorzystaniem aplikacji webGIS”, P. Citkowska, W. Pokojski, K. Truszkowski, A. Zając, K. Pawłowska.

13.09.2019 r. Seminarium dla nauczycieli geografii pt. „Geoinformatyka na lekcjach geografii w szkole ponadpodstawowej”
Wykłady:
GIS – czym jest i do czego służy (W. Pokojski WGSR UW, J. Korycka-Skorupa WGSR UW)
GIS w nowej podstawie programowej (W. Pokojski, E. Wyka)
Cyfrowe źródła informacji przestrzennej (W. Pokojski)
Wybrane metody przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych  (E. Wyka,
J. Korycka-Skorupa)
Warsztaty komputerowe:
Źródła danych przestrzennych – geoportale, zdjęcia satelitarne (W. Pokojski)
Wizualizacja danych przestrzennych w oprogramowaniu ArcGIS (J. Korycka-Skorupa)

24.05.2019 r. , Festiwalu Nauki w LXIII LO im. L. Kossutha w Warszawie,
wykład „Dane cyfrowe i analizy przestrzenne w geografii”, Wojciech Pokojski.

16.04.2019 r. Warsztaty dla nauczycieli geografii organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „ŚWIAT: LOKALNIE, REGIONALNIE, GLOBALNIE: Mapa narzędziem pracy nauczyciela” – dr Jolanta Korycka-Skorupa,
mgr Tomasz Nowacki.

30.03.2019 r. Warsztaty dla nauczycieli w MSCDN w Ciechanowie
„Geoinformacja w edukacji geograficznej”, dr Wojciech Pokojski

24.03.2019 r. Warsztaty dla nauczycieli w MSCDN w Ciechanowie
„Geoinformacja w edukacji geograficznej”, dr Wojciech Pokojski

20.03.2019 r. Wykład dr. Tomasza Paneckiego pt. “Kartografia w historii czy historia w kartografii?  Kilka słów o geografii, kartografii i mapach w badaniu przeszłości” dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach.

19.03.2019 r. Wykład dr Jolanty Koryckiej Skorupy pt. “Co nowego w kartografii? Od mapy tradycyjnej po aplikacje mapowe, czyli o wymagającym użytkowniku” dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

07.03.2019 r. Wykład dr. Tomasza Paneckiego pt. “Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej (GIS) w geografii historycznej” dla uczniów XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Warszawie w ramach Festiwalu Nauki.

12.02.2019 r. Warsztaty dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego
im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie:
ćwiczenia:  Mapa użytkowania terenu aglomeracji warszawskiej pozyskana z zasobów BDO – mgr T. Nowacki, dr I. Gołębiowska, dr I. Karsznia,
wykład: Co robi kartograf w czasach GIS? – dr I. Gołębiowska,
wykład: Sztuczna inteligencja w kartografii, czyli jak nauczyć komputer opracowania poprawnej mapy – dr I. Karsznia. 

02.01.2019 r. Warsztaty dla uczniów XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie: „W labiryncie map… czyli co to jest mapa i jak ją czytać?” – dr Jolanta Korycka-Skorupa. 

2018

22.11.2018 r. Geograficzne Spotkania na Krakowskim „10 ważnych zagadnień na 10-lecie Geograficznych Spotkań na Krakowskim”,GIS i KARTOGRAFIA: “Co nowego w karto-grafii? Od mapy tradycyjnej po aplikacje mapowe, czyli o wymagającym użytkowniku.” –  –  dr Jolanta Korycka-Skorupa.

30.10.2018 r. Warsztaty dla nauczycieli geografii organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „ŚWIAT: LOKALNIE, REGIONALNIE, GLOBALNIE: Mapa narzędziem pracy nauczyciela” – dr Jolanta Korycka-Skorupa,
mgr Tomasz Nowacki.

25.10.2018 r. Geograficzne Spotkania na Krakowskim „10 ważnych zagadnień na 10-lecie Geograficznych Spotkań na Krakowskim”, TELEDETEKCJA: “Ziemia z perspektywy satelity” –  zastosowania nowoczesnych technik teledetekcyjnych w geografii –  dr  hab. Bogdan Zagajewski.

28.09.2018 – na WGiSR UW odbyła się Geoinformatyczna Noc Badaczy. W ramach tego wydarzenia zostały zaprezentowane najnowsze metody pozyskiwania danych z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego oraz ich przetwarzanie, a także wskazanie właściwej metody prezentacji kartograficznej otrzymanych danych. Obok wykładów i pokazów odbyły się warsztaty.
Wykłady:

 • Ziemia widziana z poziomu satelity – Agata Hościło (Instytut Geodezji i Kartografii);
 • Co kryje się w kątach naszego globu. Ile już wiesz o planecie Ziemi? Marta Samulowska (Uniwersytet Warszawski, Esri Polska), Edyta Wyka (Esri Polska);
 • Piękne mapy w nowej odsłonie atlasu świata. Edyta Wyka (Esri Polska), Marta Samulowska, (Uniwersytet Warszawski, Esri Polska);
 • Obserwacje i badanie świata – Klaudia Bielińska-Płoszka (GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.);
 • Dlaczego mały samolot jest lepszy od dużego satelity? – Łukasz Sławik (MGGP Aero);
 • HabitARS – zdalny detektyw szkodników bioróżnorodności – Łukasz Sławik (Uniwersytet Warszawski, MGGP Aero);

Pokazy i warsztaty:

 • Jak mierzyć kondycję roślin w terenie? – Bogdan Zagajewski (Uniwersytet Warszawski);
 • Co skaner lotniczy widzi w wodzie? – Anita Sabat-Tomala (Uniwersytet Warszawski);
 • QGIS – Wolny i Otwarty System Informacji Geograficznej – Wojciech Pokojski (Uniwersytet Warszawski);
 • Portal Geostatystyczny, czyli jak poglą dowo przedstawić dane statystyczne? – Jolanta Korycka-Skorupa (Uniwersytet Warszawski).

14.06.2018 – Warsztaty Geoinformatyczne: Geoportal, Portal Geostatystyczny dla uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV – dr W. Pokojski, dr Jolanta Korycka-Skorupa

28.05.2018 – „Ziemia z perspektywy satelity” – wykład w LXXV LO im. Sobieskiego. – dr Edwin Raczko

16.04.2018 – w ramach Ogarnij Gegrę wykład: Podstawy astronomiczne, współrzędne geograficzne, czas, skala i odwzorowanie mapy – czyli geografia w zadaniach – dr I. Karsznia, dr J. Korycka-Skorupa

14.04.2018 – w ramach Święta Geografii spacer tematyczny: Okolice Uniwersytetu Warszawskiego – spojrzenie na zmiany oczami kartografa – mgr T. Nowacki , dr J. Korycka-Skorupa, mgr K. Słomska, mgr T. Panecki

14.04.2018 – w ramach Święta Geografii warsztaty: Jak samodzielnie opracować mapę Kampusu UW? Pomiary terenowe GPS – dr I. Gołębiowska, dr inż. I. Karsznia 

14.04.2018 – w ramach Święta Geografii prezentacja: Jak mocno rośliny się stresują? B. Zagajewski, A. Jarocińska.

21.03.2018 – w ramach Festiwalu Nauki  „Pokochaj Naukę – edycja IV: Wiosenne kawiarenki naukowe” XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie dr Jolanta Korycka-Skorupa wygłosiła wykład pt. „O mapach w dwu słowach: efektowne czy efektywne?”.

08.03.2018 – w ramach Festiwalu Nauki  XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie dr Marlena Kycko wygłosiła wykład pt. Teledetekcyjny monitoring środowiska.

08.02.2018 – w ramach sesji naukowej zorganizowanej dla uczestników „Jubileuszowego Konkursu Geograficznego” z cyklu Geograficznych Spotkań na Krakowskim, Anita Sabat-Tomala przeprowadziła warsztaty pt. „Stan roślinności widziany z kosmosu”, Warszawa.

2017

12.10.2017 w ramach  Geograficznych Spotkań na Krakowskim organizowanych przez WGiSR UW dr Jolanta Korycka-Skorupa wygłosiła wykład pt. Bez mapy ani rusz!

29.09.2017 – w ramach Geoinformatycznej Nocy Badaczy, gościliśmy w progach naszego Wydziału około 100 młodych, ciekawych świata licealistów. Program spotkania obejmował prezentowanie najnowszych metod pozyskiwania danych oraz ich przetwarzanie i wizualizację. Wykłady, pokazy i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wykłady:        
Co nam dają satelity w badaniach środowiska? – dr hab. Bogdan Zagajewski                      
Jak nauczyć komputer opracowania poprawnej mapy? – dr inż. Izabela Karsznia   
Czy te mapy mogą kłamać? Kilka słów o mapach prasowych – dr Paweł Kowalski

Pokazy:
 Zdjęcia cyfrowe powierzchni Ziemi w wizualizacji 3D – dr Anna Zmarz

Warsztaty:
Jak samodzielnie opracować mapę kampusu UW? Pomiary terenowe GPS – dr I. Gołębiowska, dr inż. I. Karsznia  
QGIS – Wolny i Otwarty System Informacji Geograficznej – dr W. Pokojski    
Portal Geostatystyczny – co można zrobić z danymi statystycznymi? – dr J. Korycka-Skorupa, mgr  K. Słomska           
Czy roślinność się stresuje, czyli stan roślinności widziany z kosmosu – mgr M. Kycko, dr hab. B. Zagajewski
 

12.06.2017, Wyzwania projektu FabSpace 2.0, spotkanie z pracownikiem firmy OPEGIEKA Sp. Z o.o panią Pauliną Ścianą dla studentów WGiSR UW organizowane przez dr inż. Izabelę Karsznię. Warszawa.

05-06.06.2017, Warsztaty Gołębiowska I., Karsznia I., Orłowska K. Warsztaty teledetekcyjne oraz kartograficzne dla laureatów XLIII Olimpiady Geograficznej, w ramach części kartograficznej: terenowe pomiary GPS w celu opracowania mapy sytuacyjnej, redakcja mapy w programie ArcMap, wykłady: Zasady redakcji elementów pozaramkowych map tematycznych i ogólnogeograficznych. Warszawa.

W dniach 10-12 maja 2017 roku odbędą się po raz pierwszy w Polsce Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017. Nasz Zakład będzie reprezentowany przez dr inż. Izabelę Karsznię (Komitet Naukowy) i mgr inż. Martę Samulowską (Skład Sędziowski). Głównym organizatorem Mistrzostw jest Pracownia Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współorganizatorami GIS Challenge 2017 są ośrodki akademickie, stowarzyszenia, organizacje i firmy, w tym również nasz Zakład, których przedstawiciele uczestniczą w przygotowaniu zadań oraz będą brać aktywny udział w roli sędziów czy obserwatorów w trakcje trwania Mistrzostw. 

07.04.2017  dr inż Izabela Karsznia wygłosiła wykład Użytkowanie map i astronomiczne podstawy geografii  w ramach inicjatywy Ogarnij Gegrę, organizowanej przez Samorząd Studentów WGiSR UW.

2016

22.11.2016, Warsztaty Jarocińska A., Niedzielko J. (MGGP Aero) Detekcja gatunków roślin metodami teledetekcyjnymi z wykorzystaniem wielosensorowej lotniczej platformy teledetekcyjnej, III edycja Konferencji Środowisko Informacji, Warszawa. 21-22.11.2016.

16.11.2016, III Festiwal Nauki – Pokochaj Naukę. Manekiny – Cyborgi – Sztuczny Świat. LO im. E. Dembowskiego w Warszawie – Wykład: Bez mapy ani rusz! – Jolanta Korycka-Skorupa

23.10.2016, Szkolenie: Jarocińska A., Niedzielko J (MGGP Aero) „Przetwarzanie danych hiperspektralnych 2 – Mapa roślinności rzeczywistej, Klasyfikacja danych pozyskanych z wykorzystaniem wielosensorowej lotniczej platformy teledetekcyjnej”, XXII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji – Zdalne techniki badania środowiska – historia, współczesność, nowe trendy, Warszawa, 22-23.10.2016.

13.09.2016, Training: Jarocińska A., Bahr T., Hyperspectral Image Processing, Summer School “Advanced Geomatics in modern forestry”, EARSeL, Laboratory of Geomatics, Institute of Forest Resource Management; Faculty of Forestry, University of Agriculture in Krakow, 12-14.09.2016.

2016.10.03. oraz 2016.10.05 Cartographic generalization. Exercises for the B. Sc students.  Norwegian University of Science and Technology NTNU, Norway, Izabela Karsznia

2016.06.17, Warsztaty dla licealistówUniversity of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Jak zaplanować górską wycieczkę wykorzystując GIS?, Izabela Karsznia, Tomasz Panecki

2016.04.29. Ogarnij Gegrę, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Użytkowanie map i astronomiczne podstawy geografiiIzabela Karsznia

2016.04.06Odkryj UW! Kampus Główny, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Bez mapy ani rusz!, Jolanta Korycka-Skorupa
 • presentation Co dają nam obserwacje satelitarne? Edwin Raczko

2015

2015.10.08. Geograficzne Spotkania na KrakowskimUniversity of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Jak policzyć pingwiny? (pingwiny jako gatunki wskaźnikowe i sposoby ich monitoringu, wykorzystanie samolotów bezzałogowych w badaniach antarktycznych), Zmarz Anna, Pabjanek Piotr.

2015.02.05. Zimowe warsztaty dla szkółUniversity of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Teledetekcja w badaniach środowiska geograficznego, Marcinkowska-Ochtyra A., Ochtyra A.
 • competition Czy znasz swój kraj? Marcinkowska-Ochtyra A., Ochtyra A.

2014

2014.10. – trwający. Projekt SEOS – internetowy kurs teledetekcji jako nowoczesna metoda popularyzowania nauk geograficznych wśród licealistów

 • koordynator po stronie polskiej: Orłowska K., University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies
 • koordynator po stronie niemieckiej: Reuter R., University of Oldenburg
 • tłumacze: Szczęsna K., Golenia M., Sabat A., Sosińska B., Korcz J., Orłowska K., University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Geoinformatics and Remote Sensing Student’s Association

2014.10.21. GIS Day 2014 – „GIS w Stolicy” pt. „GIS – Wymiary współczesności” oraz 50 lat nauczania teledetekcji na Uniwersytecie Warszawskim, The University Old Library Auditorium

2014.09.23. XVIII Festiwal Nauki, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • demonstration Jak zbadać kondycję roślin? Marcinkowska A., Ochtyra A.,
  Kycko M.,
 • competition Czy znasz swoją planetę ? Marcinkowska A., Ochtyra A., Kycko M.,
 • demonstration Co się dzieje z promieniowaniem elektromagnetycznym? Krówczyńska M., Wilk E., Kycko M.

2014.05.22-23. „Analizy przestrzenne w ochronie środowiska”, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

 • workshop Dane teledetekcyjne źródłem informacji o przestrzeni przyrodniczej, Marcinkowska A., Kycko M., Ochtyra A., Sławik Ł., Ptak A., Onyśko Z.

2013

2013.11.21. GIS Day 2013 – „GIS w Stolicy” pt. „Człowiek-Środowisko-Technika”, „Centrum Wodne” Warsaw University of Life Sciences

2013.09.21-26. I Ogólnopolska Letnia Szkoła GIS w Lublinie, Lublin.

 • workshop Źródła danych GIS, Marcinkowska A., Ochtyra A.

2013.09.27-28. XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, Toruń.

 • Warsztaty hiperspektralne, Zagajewski B., Ochtyra A., Kycko M.

2013.09.20-29. XVII Festiwal Nauki, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • demonstration Jak zbadać kondycję roślin? Marcinkowska A., Ochtyra A.,
 • competition Czy znasz swoją planetę? Marcinkowska A., Ochtyra A., Szepietowska M., Kycko M.
 • demonstration Co się dzieje z promieniowaniem elektromagnetycznym, zanim trafi do satelity?Zagajewski B., Krówczyńska M.

2013.05.04-09. European Space Expo in Warsaw, Zdjęcia

 • presentation What is remote sensing? Jarocińska A., Marcinkowska A.,
 • presentation Application of remote sensing and Geographic Information Systems in environmental analysis, Krówczyńska M., Ochtyra A.,
 • competition Earth from space, Marcinkowska A., Ochtyra A., Kycko M.,
 • demonstration Remote sensing field measurements, Ochtyra A., Marcinkowska A., Kycko M.

2013.02.19. Geograficzne Spotkania na KrakowskimUniversity of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Wykorzystanie GIS i teledetekcji do analiz i monitorowania środowiska, Marcinkowska A., Kycko M.

2012

2012.10.10-12.Wykorzystanie teledetekcji i fotogrametrii w ochronie środowiska”, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

 • workshop Teledetekcyjne wskaźniki roślinności Kycko M., Marcinkowska A., Tobiasz M., Ochtyra A., Jarocińska A., Zagajewski B.,
 • workshop Teledetekcyjne instrumenty do badań terenowych i ich wykorzystanie w analizie stanu środowiska, Ochtyra A., Kycko M., Marcinkowska A., Tobiasz M., Zagajewski B.