Promotion of Knowledge

26.06.2021, I Naukowy Speed-Dating Polska-Szwajcaria, referat: „Optymalizacja redakcji osadnictwa oraz sieci dróg w skalach przeglądowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz teorii grafów” [Improving Settlement and Road Network Design for Maps of Small Scales Using Artificial Intelligence and Graph Theory] IKarsznia.

28.05.2021, Spotkanie przedstawicieli agencji kartograficznych oraz ESRI w ramach User Community for Geospatial Authorities Working Group 1: Map Automation, webinarium pt: „The use of Machine Learning in cartographic generalization. Case studies of settlement and road network automatic selection for maps at small scales” I. Karsznia.

Napora Ł., Karsznia I., Korycka-Skorupa,. 2020Percepcja znaków na szkolnych mapach gospodarczych. ARCANAGIS, ESRI.

30.09.2020 na WGSR UW odbyła się czwarta edycja Geoinformatycznej Nocy Badaczy. Z powodu panującej sytuacji epidemicznej wszystkie prezentacje odbyły się online za pomocą platformy Google Meet. W ramach tego wydarzenia zostały zaprezentowane następujące prezentacje:

21.09.2020 r.XXIV Festiwal Nauki
Wykład online  „Ciekawi świata, czyli co można pokazać na mapie”, Jolanta Korycka-Skorupa.

26.11.2019 Konferencja geograficzna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie pt. „Rysowanie świata. Od ręcznego rysowania planów po systemy satelitarne”
Wykłady:
Kartografia wczoraj, dziś i jutro – dr Jolanta Korycka-Skorupa
GIS w życiu codziennym – dr Wojciech Pokojski

27.09.2019 – na WGiSR UW odbyła się Geoinformatyczna Noc Badaczy. W ramach tego wydarzenia zostały zaprezentowane najnowsze metody pozyskiwania danych satelitarnych, a także naziemnych danych do weryfikacji map kondycji roślinności, a także wskazane właściwe metody prezentacji kartograficznej otrzymanych danych. Obok wykładu i pokazu odbyły się warsztaty.

Wykład:

 • Spojrzenie na Ziemię z pułapu satelity środowiskowego. Bogdan Zagajewski (Uniwersytet Warszawski);

Pokazy i warsztaty:

 • Jak mierzyć kondycję roślin w terenie? – Adrian Ochtyra (Uniwersytet Warszawski);
 • SNAP – darmowe oprogramowanie do przetwarzania zdjęć satelitarnych. – Anita Sabat-Tomala (Uniwersytet Warszawski);
 • Jak pokazać informację na mapie? – Jolanta Korycka-Skorupa (Uniwersytet Warszawski).

24.09.2019 r. Sesja naukowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt.
„Geoinformatyka w życiu codziennym”. 
Wykład dr Wojciech Pokojskiego i dr J. Koryckiej-Skorupy pt. „Czym jest geoinformatyka i do czego służy?”

23.09.2019 r. XXIII Festiwal Nauki
Warsztaty „Geoportale – informacja przestrzenna dla każdego”, Wojciech Pokojski, Paulina Citkowska.
Warsztaty „Wirtualne podróże w Google Earth”, A. Płóciennik, W. Pokojski.
„Gra miejska z wykorzystaniem aplikacji webGIS”, P. Citkowska, W. Pokojski, K. Truszkowski, A. Zając, K. Pawłowska.

13.09.2019 r. Seminarium dla nauczycieli geografii pt. „Geoinformatyka na lekcjach geografii w szkole ponadpodstawowej”
Wykłady:
GIS – czym jest i do czego służy (W. Pokojski WGSR UW, J. Korycka-Skorupa WGSR UW)
GIS w nowej podstawie programowej (W. Pokojski, E. Wyka)
Cyfrowe źródła informacji przestrzennej (W. Pokojski)
Wybrane metody przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych  (E. Wyka,
J. Korycka-Skorupa)
Warsztaty komputerowe:
Źródła danych przestrzennych – geoportale, zdjęcia satelitarne (W. Pokojski)
Wizualizacja danych przestrzennych w oprogramowaniu ArcGIS (J. Korycka-Skorupa)

24.05.2019 r. , Festiwalu Nauki w LXIII LO im. L. Kossutha w Warszawie,
wykład „Dane cyfrowe i analizy przestrzenne w geografii”, Wojciech Pokojski.

16.04.2019 r. Warsztaty dla nauczycieli geografii organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „ŚWIAT: LOKALNIE, REGIONALNIE, GLOBALNIE: Mapa narzędziem pracy nauczyciela” – dr Jolanta Korycka-Skorupa,
mgr Tomasz Nowacki.

30.03.2019 r. Warsztaty dla nauczycieli w MSCDN w Ciechanowie
„Geoinformacja w edukacji geograficznej”, dr Wojciech Pokojski

24.03.2019 r. Warsztaty dla nauczycieli w MSCDN w Ciechanowie
„Geoinformacja w edukacji geograficznej”, dr Wojciech Pokojski

20.03.2019 r. Wykład dr. Tomasza Paneckiego pt. “Kartografia w historii czy historia w kartografii?  Kilka słów o geografii, kartografii i mapach w badaniu przeszłości” dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatyczach.

19.03.2019 r. Wykład dr Jolanty Koryckiej Skorupy pt. “Co nowego w kartografii? Od mapy tradycyjnej po aplikacje mapowe, czyli o wymagającym użytkowniku” dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

07.03.2019 r. Wykład dr. Tomasza Paneckiego pt. “Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej (GIS) w geografii historycznej” dla uczniów XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Warszawie w ramach Festiwalu Nauki.

12.02.2019 r. Warsztaty dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego
im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie:
ćwiczenia:  Mapa użytkowania terenu aglomeracji warszawskiej pozyskana z zasobów BDO – mgr T. Nowacki, dr I. Gołębiowska, dr I. Karsznia,
wykład: Co robi kartograf w czasach GIS? – dr I. Gołębiowska,
wykład: Sztuczna inteligencja w kartografii, czyli jak nauczyć komputer opracowania poprawnej mapy – dr I. Karsznia. 

02.01.2019 r. Warsztaty dla uczniów XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie: „W labiryncie map… czyli co to jest mapa i jak ją czytać?” – dr Jolanta Korycka-Skorupa. 

30.11.2019 r. Warsztaty dla nauczycieli w MSCDN w Siedlcach
„Geoinformacja w edukacji geograficznej”, dr Wojciech Pokojski.

22.11.2018 r. Geograficzne Spotkania na Krakowskim „10 ważnych zagadnień na 10-lecie Geograficznych Spotkań na Krakowskim”,GIS i KARTOGRAFIA: “Co nowego w karto-grafii? Od mapy tradycyjnej po aplikacje mapowe, czyli o wymagającym użytkowniku.” –  –  dr Jolanta Korycka-Skorupa.

30.10.2018 r. Warsztaty dla nauczycieli geografii organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „ŚWIAT: LOKALNIE, REGIONALNIE, GLOBALNIE: Mapa narzędziem pracy nauczyciela” – dr Jolanta Korycka-Skorupa,
mgr Tomasz Nowacki.

„25.10.2018 r. Geograficzne Spotkania na Krakowskim „10 ważnych zagadnień na 10-lecie Geograficznych Spotkań na Krakowskim”, TELEDETEKCJA:“Ziemia z perspektywy satelity” –  zastosowania nowoczesnych technik teledetekcyjnych w geografii –  dr  hab. Bogdan Zagajewski.

28.09.2018 – na WGiSR UW odbyła się Geoinformatyczna Noc Badaczy. W ramach tego wydarzenia zostały zaprezentowane najnowsze metody pozyskiwania danych z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego oraz ich przetwarzanie, a także wskazanie właściwej metody prezentacji kartograficznej otrzymanych danych. Obok wykładów i pokazów odbyły się warsztaty.
Wykłady:

 • Ziemia widziana z poziomu satelity – Agata Hościło (Instytut Geodezji i Kartografii);
 • Co kryje się w kątach naszego globu. Ile już wiesz o planecie Ziemi? Marta Samulowska (Uniwersytet Warszawski, Esri Polska), Edyta Wyka (Esri Polska);
 • Piękne mapy w nowej odsłonie atlasu świata. Edyta Wyka (Esri Polska), Marta Samulowska, (Uniwersytet Warszawski, Esri Polska);
 • Obserwacje i badanie świata – Klaudia Bielińska-Płoszka (GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.);
 • Dlaczego mały samolot jest lepszy od dużego satelity? – Łukasz Sławik (MGGP Aero);
 • HabitARS – zdalny detektyw szkodników bioróżnorodności – Łukasz Sławik (Uniwersytet Warszawski, MGGP Aero);

Pokazy i warsztaty:

 • Jak mierzyć kondycję roślin w terenie? – Bogdan Zagajewski (Uniwersytet Warszawski);
 • Co skaner lotniczy widzi w wodzie? – Anita Sabat-Tomala (Uniwersytet Warszawski);
 • QGIS – Wolny i Otwarty System Informacji Geograficznej – Wojciech Pokojski (Uniwersytet Warszawski);
 • Portal Geostatystyczny, czyli jak poglą dowo przedstawić dane statystyczne? – Jolanta Korycka-Skorupa (Uniwersytet Warszawski).

14.06.2018 – Warsztaty Geoinformatyczne: Geoportal, Portal Geostatystyczny dla uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV – dr W. Pokojski, dr Jolanta Korycka-Skorupa

28.05.2018 – „Ziemia z perspektywy satelity” – wykład w LXXV LO im. Sobieskiego. – dr Edwin Raczko

16.04.2018 – w ramach Ogarnij Gegrę wykład: Podstawy astronomiczne, współrzędne geograficzne, czas, skala i odwzorowanie mapy – czyli geografia w zadaniach – dr I. Karsznia, dr J. Korycka-Skorupa

14.04.2018 – w ramach Święta Geografii spacer tematyczny: Okolice Uniwersytetu Warszawskiego – spojrzenie na zmiany oczami kartografa – mgr T. Nowacki , dr J. Korycka-Skorupa, mgr K. Słomska, mgr T. Panecki

14.04.2018 – w ramach Święta Geografii warsztaty: Jak samodzielnie opracować mapę Kampusu UW? Pomiary terenowe GPS – dr I. Gołębiowska, dr inż. I. Karsznia 

14.04.2018 – w ramach Święta Geografii prezentacja: Jak mocno rośliny się stresują? B. Zagajewski, A. Jarocińska.

21.03.2018 – w ramach Festiwalu Nauki  „Pokochaj Naukę – edycja IV: Wiosenne kawiarenki naukowe” XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie dr Jolanta Korycka-Skorupa wygłosiła wykład pt. „O mapach w dwu słowach: efektowne czy efektywne?”.

08.03.2018 – w ramach Festiwalu Nauki  XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie dr Marlena Kycko wygłosiła wykład pt. Teledetekcyjny monitoring środowiska.

08.02.2018 – w ramach sesji naukowej zorganizowanej dla uczestników „Jubileuszowego Konkursu Geograficznego” z cyklu Geograficznych Spotkań na Krakowskim, Anita Sabat-Tomala przeprowadziła warsztaty pt. „Stan roślinności widziany z kosmosu”, Warszawa.

12.10.2017 w ramach  Geograficznych Spotkań na Krakowskim organizowanych przez WGiSR UW dr Jolanta Korycka-Skorupa wygłosiła wykład pt. Bez mapy ani rusz!

29.09.2017 – w ramach Geoinformatycznej Nocy Badaczy, gościliśmy w progach naszego Wydziału około 100 młodych, ciekawych świata licealistów. Program spotkania obejmował prezentowanie najnowszych metod pozyskiwania danych oraz ich przetwarzanie i wizualizację. Wykłady, pokazy i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wykłady:        
Co nam dają satelity w badaniach środowiska? – dr hab. Bogdan Zagajewski                      
Jak nauczyć komputer opracowania poprawnej mapy? – dr inż. Izabela Karsznia   
Czy te mapy mogą kłamać? Kilka słów o mapach prasowych – dr Paweł Kowalski

Pokazy:
 Zdjęcia cyfrowe powierzchni Ziemi w wizualizacji 3D – dr Anna Zmarz

Warsztaty:
Jak samodzielnie opracować mapę kampusu UW? Pomiary terenowe GPS – dr I. Gołębiowska, dr inż. I. Karsznia  
QGIS – Wolny i Otwarty System Informacji Geograficznej – dr W. Pokojski    
Portal Geostatystyczny – co można zrobić z danymi statystycznymi? – dr J. Korycka-Skorupa, mgr  K. Słomska           
Czy roślinność się stresuje, czyli stan roślinności widziany z kosmosu – mgr M. Kycko, dr hab. B. Zagajewski
 

12.06.2017 Wyzwania projektu FabSpace 2.0, spotkanie z pracownikiem firmy OPEGIEKA Sp. Z o.o panią Pauliną Ścianą dla studentów WGiSR UW organizowane przez dr inż. Izabelę Karsznię. Warszawa.

05-06.06.2017 Warsztaty Gołębiowska I., Karsznia I., Orłowska K. Warsztaty teledetekcyjne oraz kartograficzne dla laureatów XLIII Olimpiady Geograficznej, w ramach części kartograficznej: terenowe pomiary GPS w celu opracowania mapy sytuacyjnej, redakcja mapy w programie ArcMap, wykłady: Zasady redakcji elementów pozaramkowych map tematycznych i ogólnogeograficznych. Warszawa.

W dniach 10-12 maja 2017 roku odbędą się po raz pierwszy w Polsce Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017. Nasz Zakład będzie reprezentowany przez dr inż. Izabelę Karsznię (Komitet Naukowy) i mgr inż. Martę Samulowską (Skład Sędziowski). Głównym organizatorem Mistrzostw jest Pracownia Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współorganizatorami GIS Challenge 2017 są ośrodki akademickie, stowarzyszenia, organizacje i firmy, w tym również nasz Zakład, których przedstawiciele uczestniczą w przygotowaniu zadań oraz będą brać aktywny udział w roli sędziów czy obserwatorów w trakcje trwania Mistrzostw. 

07.04.2017  dr inż Izabela Karsznia wygłosiła wykład Użytkowanie map i astronomiczne podstawy geografii  w ramach inicjatywy Ogarnij Gegrę, organizowanej przez Samorząd Studentów WGiSR UW.

22.11.2016 Warsztaty Jarocińska A., Niedzielko J. (MGGP Aero) Detekcja gatunków roślin metodami teledetekcyjnymi z wykorzystaniem wielosensorowej lotniczej platformy teledetekcyjnej, III edycja Konferencji Środowisko Informacji, Warszawa. 21-22.11.2016.

16.11.2016 III Festiwal Nauki – Pokochaj Naukę. Manekiny – Cyborgi – Sztuczny Świat. LO im. E. Dembowskiego w Warszawie – Wykład: Bez mapy ani rusz! – Jolanta Korycka-Skorupa

23.10.2016 Szkolenie: Jarocińska A., Niedzielko J (MGGP Aero) „Przetwarzanie danych hiperspektralnych 2 – Mapa roślinności rzeczywistej, Klasyfikacja danych pozyskanych z wykorzystaniem wielosensorowej lotniczej platformy teledetekcyjnej”, XXII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji – Zdalne techniki badania środowiska – historia, współczesność, nowe trendy, Warszawa, 22-23.10.2016.

13.09.2016 Training: Jarocińska A., Bahr T., Hyperspectral Image Processing, Summer School “Advanced Geomatics in modern forestry”, EARSeL, Laboratory of Geomatics, Institute of Forest Resource Management; Faculty of Forestry, University of Agriculture in Krakow, 12-14.09.2016.

2016.10.03. oraz 2016.10.05 Cartographic generalization. Exercises for the B. Sc students.  Norwegian University of Science and Technology NTNU, Norway, Izabela Karsznia

2016.06.17 Warsztaty dla licealistówUniversity of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Jak zaplanować górską wycieczkę wykorzystując GIS?, Izabela Karsznia, Tomasz Panecki

2016.04.29. Ogarnij Gegrę, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Użytkowanie map i astronomiczne podstawy geografiiIzabela Karsznia

2016.04.06. Odkryj UW! Kampus Główny, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Bez mapy ani rusz!, Jolanta Korycka-Skorupa
 • presentation Co dają nam obserwacje satelitarne? Edwin Raczko

2015.10.08. Geograficzne Spotkania na KrakowskimUniversity of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Jak policzyć pingwiny? (pingwiny jako gatunki wskaźnikowe i sposoby ich monitoringu, wykorzystanie samolotów bezzałogowych w badaniach antarktycznych), Zmarz Anna, Pabjanek Piotr.

2015.02.05. Zimowe warsztaty dla szkółUniversity of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Teledetekcja w badaniach środowiska geograficznego, Marcinkowska-Ochtyra A., Ochtyra A.
 • competition Czy znasz swój kraj? Marcinkowska-Ochtyra A., Ochtyra A.

2014.10. – trwający. Projekt SEOS – internetowy kurs teledetekcji jako nowoczesna metoda popularyzowania nauk geograficznych wśród licealistów

 • koordynator po stronie polskiej: Orłowska K., University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies
 • koordynator po stronie niemieckiej: Reuter R., University of Oldenburg
 • tłumacze: Szczęsna K., Golenia M., Sabat A., Sosińska B., Korcz J., Orłowska K., University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Geoinformatics and Remote Sensing Student’s Association

2014.10.21. GIS Day 2014 – „GIS w Stolicy” pt. „GIS – Wymiary współczesności” oraz 50 lat nauczania teledetekcji na Uniwersytecie Warszawskim, The University Old Library Auditorium

2014.09.23. XVIII Festiwal Nauki, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • demonstration Jak zbadać kondycję roślin? Marcinkowska A., Ochtyra A.,
  Kycko M.,
 • competition Czy znasz swoją planetę ? Marcinkowska A., Ochtyra A., Kycko M.,
 • demonstration Co się dzieje z promieniowaniem elektromagnetycznym? Krówczyńska M., Wilk E., Kycko M.

2014.05.22-23. „Analizy przestrzenne w ochronie środowiska”, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

 • workshop Dane teledetekcyjne źródłem informacji o przestrzeni przyrodniczej, Marcinkowska A., Kycko M., Ochtyra A., Sławik Ł., Ptak A., Onyśko Z.

2013.11.21. GIS Day 2013 – „GIS w Stolicy” pt. „Człowiek-Środowisko-Technika”, „Centrum Wodne” Warsaw University of Life Sciences

2013.09.21-26. I Ogólnopolska Letnia Szkoła GIS w Lublinie, Lublin.

 • workshop Źródła danych GIS, Marcinkowska A., Ochtyra A.

2013.09.27-28. XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, Toruń.

 • Warsztaty hiperspektralne, Zagajewski B., Ochtyra A., Kycko M.

2013.09.20-29. XVII Festiwal Nauki, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • demonstration Jak zbadać kondycję roślin? Marcinkowska A., Ochtyra A.,
 • competition Czy znasz swoją planetę? Marcinkowska A., Ochtyra A., Szepietowska M., Kycko M.
 • demonstration Co się dzieje z promieniowaniem elektromagnetycznym, zanim trafi do satelity?Zagajewski B., Krówczyńska M.

2013.05.04-09. European Space Expo in Warsaw, Zdjęcia

 • presentation What is remote sensing? Jarocińska A., Marcinkowska A.,
 • presentation Application of remote sensing and Geographic Information Systems in environmental analysis, Krówczyńska M., Ochtyra A.,
 • competition Earth from space, Marcinkowska A., Ochtyra A., Kycko M.,
 • demonstration Remote sensing field measurements, Ochtyra A., Marcinkowska A., Kycko M.

2013.02.19. Geograficzne Spotkania na KrakowskimUniversity of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Wykorzystanie GIS i teledetekcji do analiz i monitorowania środowiska, Marcinkowska A., Kycko M.

2012.10.10-12.Wykorzystanie teledetekcji i fotogrametrii w ochronie środowiska”, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

 • workshop Teledetekcyjne wskaźniki roślinności Kycko M., Marcinkowska A., Tobiasz M., Ochtyra A., Jarocińska A., Zagajewski B.,
 • workshop Teledetekcyjne instrumenty do badań terenowych i ich wykorzystanie w analizie stanu środowiska, Ochtyra A., Kycko M., Marcinkowska A., Tobiasz M., Zagajewski B.