Promotion of Knowledge

29.09.2017 – w ramach Geoinformatycznej Nocy Badaczy, gościliśmy w progach naszego Wydziału około 100 młodych, ciekawych świata licealistów. Program spotkania obejmował prezentowanie najnowszych metod pozyskiwania danych oraz ich przetwarzanie i wizualizację. Wykłady, pokazy i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wykłady:        
Co nam dają satelity w badaniach środowiska? – dr hab. Bogdan Zagajewski                      
Jak nauczyć komputer opracowania poprawnej mapy? – dr inż. Izabela Karsznia   
Czy te mapy mogą kłamać? Kilka słów o mapach prasowych – dr Paweł Kowalski

Pokazy:
 Zdjęcia cyfrowe powierzchni Ziemi w wizualizacji 3D – dr Anna Zmarz

Warsztaty:
Jak samodzielnie opracować mapę kampusu UW? Pomiary terenowe GPS – dr I. Gołębiowska, dr inż. I. Karsznia  
QGIS – Wolny i Otwarty System Informacji Geograficznej – dr W. Pokojski    
Portal Geostatystyczny – co można zrobić z danymi statystycznymi? – dr J. Korycka-Skorupa, mgr  K. Słomska           
Czy roślinność się stresuje, czyli stan roślinności widziany z kosmosu – mgr M. Kycko, dr hab. B. Zagajewski
 

12.06.2017 Wyzwania projektu FabSpace 2.0, spotkanie z pracownikiem firmy OPEGIEKA Sp. Z o.o panią Pauliną Ścianą dla studentów WGiSR UW organizowane przez dr inż. Izabelę Karsznię. Warszawa.

05-06.06.2017 Warsztaty Gołębiowska I., Karsznia I., Orłowska K. Warsztaty teledetekcyjne oraz kartograficzne dla laureatów XLIII Olimpiady Geograficznej, w ramach części kartograficznej: terenowe pomiary GPS w celu opracowania mapy sytuacyjnej, redakcja mapy w programie ArcMap, wykłady: Zasady redakcji elementów pozaramkowych map tematycznych i ogólnogeograficznych. Warszawa.

W dniach 10-12 maja 2017 roku odbędą się po raz pierwszy w Polsce Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017. Nasz Zakład będzie reprezentowany przez dr inż. Izabelę Karsznię (Komitet Naukowy) i mgr inż. Martę Samulowską (Skład Sędziowski). Głównym organizatorem Mistrzostw jest Pracownia Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współorganizatorami GIS Challenge 2017 są ośrodki akademickie, stowarzyszenia, organizacje i firmy, w tym również nasz Zakład, których przedstawiciele uczestniczą w przygotowaniu zadań oraz będą brać aktywny udział w roli sędziów czy obserwatorów w trakcje trwania Mistrzostw. 

07.04.2017  dr inż Izabela Karsznia wygłosiła wykład Użytkowanie map i astronomiczne podstawy geografii  w ramach inicjatywy Ogarnij Gegrę, organizowanej przez Samorząd Studentów WGiSR UW.

22.11.2016 Warsztaty Jarocińska A., Niedzielko J. (MGGP Aero) Detekcja gatunków roślin metodami teledetekcyjnymi z wykorzystaniem wielosensorowej lotniczej platformy teledetekcyjnej, III edycja Konferencji Środowisko Informacji, Warszawa. 21-22.11.2016.

16.11.2016 III Festiwal Nauki – Pokochaj Naukę. Manekiny – Cyborgi – Sztuczny Świat. LO im. E. Dembowskiego w Warszawie – Wykład: Bez mapy ani rusz! – Jolanta Korycka-Skorupa

23.10.2016 Szkolenie: Jarocińska A., Niedzielko J (MGGP Aero) „Przetwarzanie danych hiperspektralnych 2 – Mapa roślinności rzeczywistej, Klasyfikacja danych pozyskanych z wykorzystaniem wielosensorowej lotniczej platformy teledetekcyjnej”, XXII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji – Zdalne techniki badania środowiska – historia, współczesność, nowe trendy, Warszawa, 22-23.10.2016.

13.09.2016 Training: Jarocińska A., Bahr T., Hyperspectral Image Processing, Summer School “Advanced Geomatics in modern forestry”, EARSeL, Laboratory of Geomatics, Institute of Forest Resource Management; Faculty of Forestry, University of Agriculture in Krakow, 12-14.09.2016.

2016.10.03. oraz 2016.10.05 Cartographic generalization. Exercises for the B. Sc students.  Norwegian University of Science and Technology NTNU, Norway, Izabela Karsznia

2016.06.17 Warsztaty dla licealistówUniversity of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Jak zaplanować górską wycieczkę wykorzystując GIS?, Izabela Karsznia, Tomasz Panecki

2016.04.29. Ogarnij Gegrę, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Użytkowanie map i astronomiczne podstawy geografiiIzabela Karsznia

2016.04.06. Odkryj UW! Kampus Główny, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Bez mapy ani rusz!, Jolanta Korycka-Skorupa
 • presentation Co dają nam obserwacje satelitarne? Edwin Raczko

2015.10.08. Geograficzne Spotkania na KrakowskimUniversity of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Jak policzyć pingwiny? (pingwiny jako gatunki wskaźnikowe i sposoby ich monitoringu, wykorzystanie samolotów bezzałogowych w badaniach antarktycznych), Zmarz Anna, Pabjanek Piotr.

2015.02.05. Zimowe warsztaty dla szkółUniversity of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Teledetekcja w badaniach środowiska geograficznego, Marcinkowska-Ochtyra A., Ochtyra A.
 • competition Czy znasz swój kraj? Marcinkowska-Ochtyra A., Ochtyra A.

2014.10. – trwający. Projekt SEOS – internetowy kurs teledetekcji jako nowoczesna metoda popularyzowania nauk geograficznych wśród licealistów

 • koordynator po stronie polskiej: Orłowska K., University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies
 • koordynator po stronie niemieckiej: Reuter R., University of Oldenburg
 • tłumacze: Szczęsna K., Golenia M., Sabat A., Sosińska B., Korcz J., Orłowska K., University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Geoinformatics and Remote Sensing Student’s Association

2014.10.21. GIS Day 2014 – „GIS w Stolicy” pt. „GIS – Wymiary współczesności” oraz 50 lat nauczania teledetekcji na Uniwersytecie Warszawskim, The University Old Library Auditorium

2014.09.23. XVIII Festiwal Nauki, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • demonstration Jak zbadać kondycję roślin? Marcinkowska A., Ochtyra A.,
  Kycko M.,
 • competition Czy znasz swoją planetę ? Marcinkowska A., Ochtyra A., Kycko M.,
 • demonstration Co się dzieje z promieniowaniem elektromagnetycznym? Krówczyńska M., Wilk E., Kycko M.

2014.05.22-23. „Analizy przestrzenne w ochronie środowiska”, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

 • workshop Dane teledetekcyjne źródłem informacji o przestrzeni przyrodniczej, Marcinkowska A., Kycko M., Ochtyra A., Sławik Ł., Ptak A., Onyśko Z.

2013.11.21. GIS Day 2013 – „GIS w Stolicy” pt. „Człowiek-Środowisko-Technika”, „Centrum Wodne” Warsaw University of Life Sciences

2013.09.21-26. I Ogólnopolska Letnia Szkoła GIS w Lublinie, Lublin.

 • workshop Źródła danych GIS, Marcinkowska A., Ochtyra A.

2013.09.27-28. XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, Toruń.

 • Warsztaty hiperspektralne, Zagajewski B., Ochtyra A., Kycko M.

2013.09.20-29. XVII Festiwal Nauki, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • demonstration Jak zbadać kondycję roślin? Marcinkowska A., Ochtyra A.,
 • competition Czy znasz swoją planetę? Marcinkowska A., Ochtyra A., Szepietowska M., Kycko M.
 • demonstration Co się dzieje z promieniowaniem elektromagnetycznym, zanim trafi do satelity?Zagajewski B., Krówczyńska M.

2013.05.04-09. European Space Expo in Warsaw, Zdjęcia

 • presentation What is remote sensing? Jarocińska A., Marcinkowska A.,
 • presentation Application of remote sensing and Geographic Information Systems in environmental analysis, Krówczyńska M., Ochtyra A.,
 • competition Earth from space, Marcinkowska A., Ochtyra A., Kycko M.,
 • demonstration Remote sensing field measurements, Ochtyra A., Marcinkowska A., Kycko M.

2013.02.19. Geograficzne Spotkania na KrakowskimUniversity of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies

 • presentation Wykorzystanie GIS i teledetekcji do analiz i monitorowania środowiska, Marcinkowska A., Kycko M.

2012.10.10-12.Wykorzystanie teledetekcji i fotogrametrii w ochronie środowiska”, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

 • workshop Teledetekcyjne wskaźniki roślinności Kycko M., Marcinkowska A., Tobiasz M., Ochtyra A., Jarocińska A., Zagajewski B.,
 • workshop Teledetekcyjne instrumenty do badań terenowych i ich wykorzystanie w analizie stanu środowiska, Ochtyra A., Kycko M., Marcinkowska A., Tobiasz M., Zagajewski B.