Contact

Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 20 654, +48 22 55 21 510, fax +48 22 55 21 521
e-mail: geoinformatyka@uw.edu.pl