Peer-reviewed papers

Without IF points

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Karsznia I., Joubran Abu Daoud J., 2013. Generalization of topographic spatial data in the object-oriented Clarity system – In Polish. Annals of Geomatics. Vol. XI(5(62)). pp. 33-41.(5 MNiSW points)

2012

 • Gołębiowska I., 2012, Kompozycja legendy mapy a sposoby identyfikacji symboli, „Polski Przegląd Kartograficzny”, Vol. 44, no 1, pp. 7-11

2011

 • Gołębiowska I., 2011, Zastosowanie protokołów głośnego myślenia w badaniach kartograficznych, „Polski Przegląd Kartograficzny”, Vol. 43, no 4, pp. 341-353
 • Karsznia I., 2011, Problems connected to the generalization of settlements and road network on general maps – methodology and tools of generalization – in Polish, Part II. Polish Cartographical Review, Warsaw, vol. 43, no. 2, pp. 117-129.
 • Karsznia I., 2011,. Problems connected to the generalization of settlements and road network on general maps – methodology and tools of generalization – in Polish, Part I. Polish Cartographical Review, Warsaw, vol. 43, no. 1, pp. 5-26.
 • Karsznia I., 2011, The examination of usability range of DynaGEN and Clarity systems in generalization of settlements and road network in the General Geographic Database – in Polish. Annals of Geomatics, Warsaw, vol. 9, draft 1(45), pp. 33-48.(5 MNiSW points)

2010

 • Gołębiowska I., 2010, The role of map legend in the process of map use. Conclusions from an exploratory study, „Miscellanea Geographica”, Vol. 14, s. 327-334
 • Karsznia I., 2010, Settlement and road networks generalization in the General Geographic Database – building a knowledge base – in Polish, Works and Cartographic Studies. Polish cartography at the age of methodological and technological changes. J. Korycka – Skorupa and J. Ostrowski (Eds.), Warsaw, vol. 3, pp. 51 – 71.

2009

 • Karsznia I., 2009, Gneralization process modelling, – in Polish. Acta Scientiarum Polonorum seria Geodesia et Descriptio Terrarium, vol. 8, draft 2, pp. 13-26.(4 MNiSW points)
 • Karsznia I., 2009, Current problems of the spatial data generalization, – in Polish. Polish Cartographical Review, Warsaw, vol. 41, no 1, pp. 5-16.

2008

 • Michna I., 2008, Generalizacja nazw geograficznych, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 40, nr 1, s. 28–45
 • Karsznia I., 2008, An attempt of road network and settlement generalization in the General Geographic Database using DynaGEN environment, Geodesy and Cartography, Vol 57, no 2, pp. 81-96.(8 MNiSW points)
 • Karsznia I., 2008, On a determination and restrictions of the DynaGEN system in the supporting process of small-scale spatial data generalization – in Polish. Annals of Geomatics, Warsaw, vol. 7, draft 7, pp. 42-54.(5 MNiSW points)

2005

 • Chybicka I., 2005, An attempt of automation of the gneralization process of the General Geographic Database selected elements, in Polish, Annals of Geomatics, Warsaw, vol. 3, draft 2, pp. 27-34.(5 MNiSW points)

2004

 • Chybicka I., Iwaniak A., Ostrowski W., Paluszyński W., 2004, Generalization of the topographic spatial data at the detail level of 1:10 000 to the detail level of 1:50 000. Part. II, – in Polish, Polish Cartographical Review, vol. 36, no 4, pp. 266-273.

Other peer-reviewed papers

2016

 • Golenia M., Gurdak R., Jarocińska A., Mierczyk M., Ochtyra A., Zagajewski B., 2016. Zastosowanie zobrazowań satelitarnych Landsat do detekcji zmian obszarów zurbanizowanych. [Application of Landsat images in urban change detection]. In: Buławka N., Chyla J. M., Lechnio J., Misiewicz K., Stępień M. (eds.),  Forum GIS UW. GIS na Uniwersytecie Warszawskim. Forum użytkowników licencji edukacyjnej SITE oprogramowania ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim. Conference proceedings. Volume II/III, Pages 91-101, ISBN (Online) 978-83-61376-78-1, December 2016
 • Orłowska K., Kycko M., Kozłowska A., Ochtyra A., Zagajewski B., 2016. Klasyfikacja roślinności Tatrzańskiego Parku Narodowego na zdjęciach wysokorozdzielczych WorldView-2. [Classification of Tatra National Park’s vegetation on WorldView-2 imagery]. In: Buławka N., Chyla J. M., Lechnio J., Misiewicz K., Stępień M. (eds.),  Forum GIS UW. GIS na Uniwersytecie Warszawskim. Forum użytkowników licencji edukacyjnej SITE oprogramowania ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim. Conference proceedings. Volume II/III, Pages 37-51, ISBN (Online) 978-83-61376-78-1, December 2016

2015

2014

2013

 • Karsznia, I. 2013. Selected aspects of settlement generalization in the general geographic database in Poland, Journal of Geodesy and Cartography 39(3). Taylor&Francis, pp. 129-137. http://dx.doi.org/10.3846/20296991.2013.840408

2012

 • Joubran Abu Daoud J., Karsznia I., 2012, Comparison between generalization processes at large and small scales. ThinkMind(TM) Digital Library. http://www.thinkmind.org/index.phpview=article&articleid=geoprocessing_2012_8_50_30231

2011

 • Gołębiowska I., 2011, Strategies of legend and map integration, “Proceedings of 24th International Cartographic Conference” Paris
 • Michna I., 2011, Legenda mapy – gdzie się kończy, a gdzie zaczyna?, „Materiały III Konferencji Geografów-Doktorantów”, Warsaw
 • Karsznia I., 2011, On automatic gneralization of General Geographic Database in the application of geographic information systems. Geographical Journal, vol. 82, no 1-2, pp. 189-205.
 • Karsznia I., Ostrowski W., 2011, Capabilities of using mathematical morphology in the generalization process of urban areas – in Polish. In: The main problems of the contemporary cartography. The application of statistics in GIS and cartography, W. Zyszkowska and W. Spallek (Eds.), Vol. 3, pp. 73-82.

2009

 • Michna I., 2009, A role of a map legend in map reading process – why to study the issue?, „Kartografické Listy”, T. 17, s. 108-114
 • Karsznia I., 2009, Settlement and road networks generalization in the General Geographic Database by using Clarity system – in Polish, XIX Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, vol. 19, pp. 155-167.

2004

 • Chybicka I., Iwaniak A., Ostrowski W., 2004, Generalization of the Topographic Database to the Vector Map Level 2 – the components of the Polish National Geographic Information System. Workshop on Generalization and Multiple Representation, Leicester, United Kingdom. http://generalisation.icaci.org/images/files/workshop/workshop2004/Chybicka-v2-ICAWorkshop.pdf