PhD theses

PhD theses of the Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Edwin Raczko Zastosowanie danych hiperspektralnych i sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego (Application of hyperspectral data and artificial neural networks for tree species classification of Karkonoski National Park) Supervisors: Dr. hab. B. Zagajewski. Reviewers: Prof. Dr hab. Bronisław Wojtuń (UWr), Dr hab. inż. Piotr Wężyk (UR). PhD exam: 13.06.2017, acceptance of the PhD exam: 27.06.2017.

Adriana Marcinkowska-Ochtyra Ocena przydatności obrazów hiperspektralnych APEX oraz maszyn wektorów nośnych (SVM) do klasyfikacji roślinności subalpejskiej i alpejskiej Karkonoszy (Assessment of APEX hyperspectral images and Support Vector Machines for Karkonosze subalpine and alpine vegetation classification). Supervisors: Dr. hab. B. Zagajewski, Dr. A. Jarocińska. Reviewers: Dr. hab. Beata Hejmanowska, Prof. AGH., Dr. hab. Ludwik Żołnierz, Prof. UPWr. PhD exam: 28.02.2017, acceptance of the PhD exam: 28.03.2017.

Sylwia Nasiłowska Zastosowanie danych satelitarnych MODIS do modelowania stanu zdrowotnego sadów. Promotor: Prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. CBK PAN, dr hab. Bogdan Zagajewski (UW). Data obrony: 07.07.2015, data zatwierdzenia: 22.09.2015.

PhD theses of the former departments: Department of Geoinformatics and Remote Sensing, and Deparment of Cartography

Dieu-Donné Moukétou-Tarazewicz Potencjał ekoturystyczny prowincji Ngounié-Nyanga w Gabonie. Promotor: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Makowski (UW), prof. dr hab. inż. Jan Golonka (AGH). Data uzyskania stopnia: 29.10.2013.

Anna Jarocińska Zastosowanie modeli transferu promieniowania w hiperspektralnych badaniach stanu roślinności łąk. Promotor: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: dr hab. inż. Jan Piekarczyk (UAM), dr hab. Bogdan Zagajewski (UW). Data uzyskania stopnia: 18.12.2012.

Izabela Gołębiowska Wpływ konstrukcji legendy na proces użytkowania mapy. Promotor: dr hab. Wiesław Ostrowski. Recenzenci: dr hab. Wiesław Ostrowski, dr hab. Wiesława Żyszkowska, prof. nadzw. (UWr). Data uzyskania stopnia: 16.09.2011.

Edyta Woźniak Określanie metodami geoinformatycznymi stopnia zagrożenia pożarowego lasów w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. SGGW (SGGW), dr hab. inż. Stanisław Lewiński (UW). Data uzyskania stopnia: 24.05.2011.

Magdalena Zwijacz-Kozica Zróżnicowanie kosodrzewiny w Tatrach w świetle badań teledetekcyjnych. Promotor: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: dr hab. Anna Kozłowska (IGiPZ PAN), dr hab. inż. Stanisław Lewiński (UW). Data uzyskania stopnia: 22.06.2010.

Marcin Sobczak Hiperspektralna metoda badania i kartowania roślinności wysokogórskiej. Promotor: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: Andrzej Ciołkosz (UW), prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska (IGiK). Data uzyskania stopnia: 27.04.2010.

Izabela Karsznia Podstawy metodyczne automatyzacji generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogolnogeograficznych. Promotor: dr hab. Wiesław Ostrowski. Recenzenci: dr hab. Halina Klimczak, prof. nadzw. (UP Wrocław), dr hab. Artur Magnuszewski, prof. nadzw. (UW). Data uzyskania stopnia: 23.03.2010.

Dariusz Ziółkowski Środowiskowe uwarunkowania efektywności interferometrii radarowej w badaniach ruchów masowych w terenach górskich. Promotor: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: Andrzej Ciołkosz (UW), dr hab. inż. Stanisław Mularz prof. n AGH (AGH). Data uzyskania stopnia: 21.11.2006.

Małgorzata Krówczyńska Wykorzystanie spektralnych i strukturalnych cech obiektów odwzorowanych na zdjęciach satelitarnych w kartowaniu użytkowania ziemi. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki (UW), prof. dr hab. Kazimierz Trafas (UJ). Data uzyskania stopnia: 15.06.2004.

Barbara Woś (Błach) Zmiany pokrycia terenu w wybranych gminach Beskidów w drugiej połowie XX w. na podstawie analizy zdjęć lotniczych. Promotor: prof. dr hab. Jan Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Makowski (UW), prof. dr hab. Kazimierz Trafas (UJ). Data uzyskania stopnia: 03.06.2003.

Bogdan Zagajewski Zastosowanie geoinformacji w badaniach wpływu abiotycznych komponentów środowiska na rozmieszczenie roślinności w Narwiańskim Parku Narodowym i jego otulinie. Promotor: prof. dr hab. Jan Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Richling (UW), prof. dr hab. Wojciech Widacki (UJ). Data uzyskania stopnia: 25.02.2003.

Jolanta Korycka-Skorupa Kartograficzne metody prezentacji a charakter danych – na przykładzie kartodiagramu i kartogramu. Promotor: dr hab. Jacek Pasławski, prof. UW. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz (UW), dr hab. Jerzy Mościbroda (UMCS). Data uzyskania stopnia: 23.01.2001.

Anna Jakomulska Zróżnicowanie wysokogórskiej roślinności Tatr w świetle badań teledetekcyjnych. Promotor: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz (UW), prof. dr hab. Janusz B. Faliński (UW). Data uzyskania stopnia: 22.06.1999.

Dodaj komentarz