Didactics

Zakład Geoinformatyki i Teledetekcji realizuje rozległy program nauczania teledetekcji na studiach geograficznych i z zakresu ochrony środowiska. Nauczaniem podstawowym objęci są wszyscy studenci Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ). Zaawansowane nauczanie teledetekcji prowadzone jest na specjalizacjach magisterskich z zakresu teledetekcji środowiska i kartografii. Prowadzone są również zajęcia dla studentów studiów zaocznych i podyplomowych. Tematyka prac dotyczy głównie wykorzystania zdjęć lotniczych i satelitarnych w badaniach zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenów chronionych na tle środowiska przyrodniczego; badań porównawczych struktury krajobrazu prowadzonych metodami geografii fizycznej i teledetekcji, badań wybranych komponentów środowiska metodami teledetekcji i SIG, zastosowaniem pomiarów spektrometrycznych w badaniach uszkodzeń roślinności metalami ciężkimi oraz wykorzystaniem fotogrametrii i teledetekcji w badaniach struktury przestrzennej miast. Obecnie Zakład Geoinformatyki i Teledetekcji współpracuje w zakresie badań i dydaktyki z najważniejszymi instytucjami badawczymi i produkcyjnymi wyspecjalizowanymi w teledetekcji, takimi jak Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Geodezji i Kartografii, Oddziałem Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz prywatną firmą GEOSYSTEMS Polska. Z tą ostatnią oraz z Centrum Badań Kosmicznych PAN tworzy specjalistyczny Ośrodek Edukacji Telegeoinformacji. Utrzymywane są również kontakty z innymi uniwersyteckimi placówkami zajmującymi się teledetekcją i geoinformacją w Polsce i zagranicą (m.in. Berlin, Monachium, Lwów, Moskwa, Kijów, Wiedeń, Bratysława, Czeskie Budziejowice, Praga). Zakład Geoinformatyki i Teledetekcji jest także członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Teledetekcyjnych (EARSeL) z siedzibą w Hannoverze.