Udział w zespołach eksperckich

Krajowy Komitet Obchodów Międzynarodowego Roku Mapy (2015-2016)

  • dr Paweł Kowalski
  • dr hab. Bogdan Zagajewski

Zespół do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju (2019)

  • dr Wojciech Pokojski