BA theses – public

149. Ocena teledetekcyjnych metod kartowania posuszu spowodowanego działalnością kornika drukarza. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz., dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 18.09.2023.

148. Porównanie zakresu tematycznego baz danych BDOT10k i OSM na podstawie wybranych obszarów. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzent: dr inż. Izabela Karsznia, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 18.09.2023.

147. Zastosowanie technik GIS w ocenie ryzyka zniszczeń wybranych elementów infrastruktury krytycznej Włoch w wyniku trzęsień ziemi. Opiekun: dr Paulina Pokojska. Recenzent: dr Paulina Pokojska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 31.07.2023.

146. Analiza zmian drzewostanu na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 1984-2022 na podstawie danych satelitarnych Landsat. Opiekun: dr inż. Adrian Ochtyra. Recenzent: dr inż. Adrian Ochtyra, dr Marlena Kycko. Data egzaminu: 21.07.2023.

145. Kartograficzna wizualizacja danych na przykładzie żeglarstwa regatowego w Polsce. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Recenzent: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr hab. Izabela Gołębiowska. Data egzaminu: 20.07.2023.

144. Wykorzystanie narzędzi GIS do badań nad wykluczeniem komunikacyjnym na przykładzie transportu publicznego w gminie Konstancin-Jeziorna. Opiekun: dr Mariusz Porczek. Recenzent: dr Mariusz Porczek, dr Sylwia Dudek-Mańkowska. Data egzaminu: 13.07.2023.

143. Zastosowanie danych Landsat do badania zmian temperatury powierzchni ziemi w Warszawie. Opiekun: dr Anna Jarocińska. Recenzent: dr Anna Jarocińska, dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra. Data egzaminu: 13.07.2023.

142. Analiza spalenia roślinności leśnej w trakcie działań wojennych w 2022 roku w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia na podstawie danych Sentinel-2. Opiekun: dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra. Recenzent: dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra, dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 05.07.2023.

141. Ocena rozwiązań kartograficznych w dokumentach strategii rozwoju gmin. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Recenzent: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 03.07.2023.

140. Analiza prezentacji kartograficznej wojny rosyjsko-ukraińskiej na mapach internetowych. Opiekun: dr hab. Izabela Gołębiowska. Recenzent: dr hab. Izabela Gołębiowska, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 03.07.2023.

139. Analiza spójności doboru barw na mapach tematycznych w atlasach wybranych państw. Opiekun: dr hab. Izabela Gołębiowska. Recenzent: dr hab. Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 03.07.2023.

138. Eksploracja ośmiotysięczników w Himalajach jako przykład możliwości wizualizacji bazy danych “The Himalayan Database”. Opiekun: dr hab. Izabela Gołębiowska. Recenzent: dr hab. Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 03.07.2023.

137a. Ocena kondycji muraw wysokogórskich na obszarze Tatr Zachodnich. Opiekun: dr Marlena Kycko. Recenzent: dr Marlena Kycko, dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 22.12.2022.

137. Aplikacja mobilna jako narzędzie w procesie nauczania geografii. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. Recenzent: dr Wojciech Pokojski, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 19.09.2022.

136. Poszukiwanie śladów osad zaginionych na podstawie map dawnych i historycznych oraz Numerycznego Modelu Terenu na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego i Ziemi Częstochowskiej. Opiekun: dr Tomasz Panecki, dr inż. Adrian Ochtyra. Recenzent: dr Tomasz Panecki, dr inż. Adrian Ochtyra, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 29.07.2022.

135. Analiza zakresu treści oraz grafiki średnioskalowych map topograficznych wybranych agencji kartograficznych. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzent: dr inż. Izabela Karsznia, dr Tomasz Panecki. Data egzaminu: 28.07.2022.

134. Możliwości i ograniczenia wizualizacji historycznych danych przestrzennych w aplikacji GeoNode. Opiekun: dr Tomasz Panecki. Recenzent: dr Tomasz Panecki, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 27.07.2022.

133. Wykorzystanie internetowych aplikacji geoinformatycznych (webGIS) w edukacji geograficznej. Opiekun: dr Wojciech Pokojski, dr Alina Awramiuk-Godun. Recenzent: dr Wojciech Pokojski, dr Alina Awramiuk-Godun, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 27.07.2022.

132. Analiza przestrzenna dotycząca wykorzystania siedlisk przez trzy gatunki pingwinów Pygoscelis w Antarktyce Zachodniej. Opiekun: dr inż. Anna Zmarz, dr Małgorzata Korczak-Abshire. Recenzent: dr inż. Anna Zmarz, dr Małgorzata Korczak-Abshire, dr Marlena Kycko. Data egzaminu: 22.07.2022.

131. Analiza manipulacji i zniekształceń informacji na mapach tematycznych. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska. Recenzent: dr Izabela Gołębiowska, dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 21.07.2022.

130. Charakterystyka odwzorowań kartograficznych z wykorzystaniem analizy funkcji wielu zmiennych, geometrii różniczkowej i elementów topologii. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr inż. Izabela Karsznia. Recenzent: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr inż. Izabela Karsznia, dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 07.07.2022.

129. Ocena danych wielospektralnych Sentinel-2 do identyfikacji Rubus caesius L.. Opiekun: dr Anna Jarocińska. Recenzent: dr Anna Jarocińska, dr Małgorzata Krówczyńska. Data egzaminu: 30.06.2022.

128. Ocena przydatności obrazów satelitarnych Sentinel-2 do identyfikacji nawloci (Solidago spp.). Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz., dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 30.06.2022.

127. Propozycja zmiennych do generalizacji dróg na potrzeby opracowania map w skalach małych na podstawie szwajcarskiej bazy danych przestrzennych. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzent: dr inż. Izabela Karsznia, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 30.06.2022.

126. Analiza zróżnicowania rozwiązań redakcyjnych na mapach tematycznych w wybranych geoportalach krajowych. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska. Recenzent: dr Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 30.06.2022.

125. Analiza porównawcza portali mapowych miast wojewódzkich. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Recenzent: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Izabela Gołębiowska. Data egzaminu: 30.06.2022.

124. Wpływ pandemii COVID-19 na zmianę ilości odbieranych odpadów komunalnych na przykładzie trzech obszarów m. st. Warszawy. Opiekun: dr Mariusz Porczek. Recenzent: dr Mariusz Porczek, dr Sylwia Dudek-Mańkowska. Data egzaminu: 16.12.2021.

123. Klasyfikacja gatunków drzewiastych na zobrazowaniach Sentinel-2 w Karkonoskim Parku Narodowym. Opiekun: dr Edwin Raczko. Recenzent: dr Edwin Raczko, dr Marlena Kycko. Data egzaminu: 15.12.2021.

122. Porównanie procesu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej III klasy w powiecie skierniewickim oraz gminie Łambinowice. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzent: dr inż. Izabela Karsznia, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 16.09.2021.

121. Monitoring poziomu eutrofizacji w Zatoce Puckiej w latach 2015-2020 z wykorzystaniem danych Sentinel 2. Opiekun: dr inż. Adrian Ochtyra. Recenzent: dr inż. Adrian Ochtyra, dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 16.09.2021.

120. Wyznaczenie optymalnych lokalizacji wojskowej bazy lotniczej w województwie podlaskim. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzent: dr inż. Izabela Karsznia, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 30.07.2021.

119. Zmienność wskaźnika NDVI dla wybranych gatunków roślin uprawnych na podstawie danych z satelity Sentinel 2. Opiekun: dr Marlena Kycko dr Edwin Raczko. Recenzent: dr Marlena Kycko, dr Edwin Raczko, dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 28.07.2021.

118. Fotointerpretacja dachów azbestowo-cementowych i urządzeń fotowoltaicznych na dachach na terenie gminy Biała Rawska. Opiekun: dr E. Wilk. Recenzent: dr E. Wilk, dr M. Krówczyńska. Data egzaminu: 27.07.2021.

117. Wpływ ograniczeń społeczno-gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19 na czystość wód Laguny Weneckiej. Opiekun: dr inż. Adrian Ochtyra. Recenzent: dr inż. Adrian Ochtyra, dr Marlena Kycko. Data egzaminu: 26.07.2021.

116. Ocena przydatności zobrazowań hiperspektralnych do identyfikacji roślinności wysokogórskiej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Opiekun: dr Marlena Kycko. Recenzent: dr Marlena Kycko, dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 15.07.2021.

115. Porównanie zakresu treści map topograficznych zaboru rosyjskiego z początku XX wieku. Opiekun: dr Tomasz Panecki. Recenzent: dr Tomasz Panecki, dr inż. Izabela Karsznia. Data egzaminu: 15.07.2021.

114. Określenie przydatności teledetekcyjnych wskaźników roślinności do identyfikacji Rubus caesius L. z użyciem metody drzewa decyzyjnego. Opiekun: dr Anna Jarocińska. Recenzent: dr Anna Jarocińska, dr Marlena Kycko. Data egzaminu: 14.07.2021.

113. Zmiany zagospodarowania przestrzennego Lwowa od drugiej połowy XVIII wieku do czasów współczesnych. Opiekun: dr Tomasz Panecki, dr Katarzyna Słomska-Przech. Recenzent: dr Tomasz Panecki, dr Katarzyna Słomska-Przech, dr inż. Izabela Karsznia. Data egzaminu: 12.07.2021.

112. Ocena przydatności obrazów satelitarnych Sentinel-2 do monitoringu roślinności wysokogórskiej Tatr. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz., dr Marlena Kycko. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz., dr Marlena Kycko, dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 12.07.2021.

111. Kartograficzna wizualizacja pszczelarstwa w Polsce. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 2.07.2021.

110. Wizualizacja kartograficzna deindustrializacji Żyrardowa. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska. Recenzenci: dr Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 30.06.2021.

109. Analiza migracji wybranych osobników z gatunku pingwin białooki z wykorzystaniem narzędzi GIS. Opiekun: dr inż. Anna Zmarz, dr Małgorzata Korczak-Abshire. Recenzenci: dr inż. Anna Zmarz, dr Małgorzata Korczak-Abshire, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 21.12.2020.

108. Analiza przestrzenna zimowych wędrówek pingwinów Pygoscelis. Opiekun: dr inż. Anna Zmarz, dr Małgorzata Korczak-Abshire. Recenzenci: dr inż. Anna Zmarz, dr Małgorzata Korczak-Abshire, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 18.12.2020.

107. Wizualizacja transferów koszykarskich na interaktywnych mapach. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. Recenzenci: dr Wojciech Pokojski, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 16.12.2020.

106. Aplikacje do planowania misji fotolotniczych. Opiekun: dr inż. Anna Zmarz. Recenzenci: dr inż. Anna Zmarz , dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 16.12.2020.

105. Zmiany zagospodarowania przestrzennego Augustowa od XVIII wieku do czasów współczesnych. Opiekun: dr Tomasz Panecki. Recenzenci: dr Tomasz Panecki, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 21.09.2020.

104. Modelowanie wartości fluorescencji chlorofilu w oparciu o spektrometrię. Opiekun: dr Marlena Kycko. Recenzenci: dr Marlena Kycko, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Data egzaminu: 03.09.2020.

103. Osadnictwo olęderskie w Wielkopolsce w XVIII i XIX wieku w świetle wybranych źródeł kartograficznych. Opiekun: dr Tomasz Panecki. Recenzenci: dr Tomasz Panecki, dr inż. Izabela Karsznia. Data egzaminu: 03.09.2020.

102. Ocena wiarygodności tzw. szkiców parafialnych K. Perthéesa na przykładzie sieci osadniczej powiatu gostyńskiego. Opiekun: dr Tomasz Panecki. Recenzenci: dr Tomasz Panecki, dr inż. Izabela Karsznia. Data egzaminu: 03.09.2020.

101. Zastosowanie narzędzia TimeSync do analizy wieloczasowej drzewostanów Karkonoszy i Gór Izerskich. Opiekun: dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra, dr Adrian Ochtyra. Recenzenci: dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra, dr Adrian Ochtyra, dr Edwin Raczko. Data egzaminu: 30.07.2020.

100. Wykorzystanie danych Krajowego Rejestru Nowotworów do analizy zachorowań na międzybłoniaka opłucnej. Opiekun: dr Małgorzata Krówczyńska, dr Ewa Wilk. Recenzenci: dr Małgorzata Krówczyńska, dr Ewa Wilk, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 30.07.2020.

99. Wykorzystanie aplikacji mobilnych GIS na zajęciach terenowych z geografii w szkole podstawowej. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Alina Awramiuk-Godun. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Alina Awramiuk-Godun, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 30.07.2020.

98. Analiza zmian zagospodarowania terenu osiedla Kozanów we Wrocławiu w latach 1934–2020. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, dr Izabela Gołębiowska. Data egzaminu: 22.07.2020.

97. Analiza zmian granic administracyjnych, miejscowości oraz pokrycia terenu okolic Działdowa w latach 1897-2019. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, dr Tomasz Panecki. Data egzaminu: 20.07.2020.

96. Modele przestrzeni barw i inne opcje wyboru barwy w programach typu GIS, CAD i graficznych. Opiekun: dr Paweł Kowalski. Recenzenci: dr Paweł Kowalski, dr Izabela Gołębiowska. Data egzaminu: 20.07.2020.

95. Analiza zmian roślinności leśnej narażonej na wpływ pyłu cementowego pochodzącego z cementowni „Warta” w latach 2017–2019 na podstawie danych satelitarnych Sentinel-2. Opiekun: dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra. Recenzenci: dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra, dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 16.07.2020.

94. Analiza zakresu treści baz danych oraz map średnioskalowych w wybranych agencjach kartograficznych. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 14.07.2020.

93. Analiza zmian lesistości Karkonoszy w okresie 1984 – 2019 na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat. Opiekun: dr Edwin Raczko. Recenzenci: dr Edwin Raczko, dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra. Data egzaminu: 14.07.2020.

92. Legendy map kompleksowych w programach GIS. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska. Recenzenci: dr Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 09.07.2020.

91. Analiza rozmieszczenia zespołów pieśni i tańca w Polsce. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Recenzenci: dr  Jolanta Korycka-Skorupa, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 09.07.2020.

90. Możliwości i ograniczenia harmonizacji danych historycznych na przykładzie Mapy Śląska w końcu XVIII wieku. Opiekun: dr Tomasz Panecki. Recenzenci: dr Tomasz Panecki, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 16.09.2019.

89. Wizualizacja miejsc pobytu polskich pisarzy z wykorzystaniem aplikacji mobilnej ArcGIS. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. Recenzenci: dr Wojciech Pokojski, dr inż. Izabela Karsznia. Data egzaminu: 16.09.2019.

88. Wizualizacja kartograficzna wskaźników poziomu życia w Zagrzebiu. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. Recenzenci: dr Wojciech Pokojski, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 24.07.2019.

87. Geoinformacja w Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. Recenzenci: dr Wojciech Pokojski, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 24.07.2019.

86. Polskie turystyczne mapy analogowe a aplikacje mobilne Tatr. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 24.07.2019.

85. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w nauczaniu-uczeniu się geografii w szkole podstawowej po reformie oświaty 2017. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Alina Awramiuk-Godun. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Alina Awramiuk-Godun, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 24.07.2019.

84. Mapy Polski w atlasach geograficznych dla szkoły podstawowej po reformie programowej w 2017 r. – analiza i ocena. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa, , dr Alina Awramiuk-Godun. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Alina Awramiuk-Godun, dr Izabela Gołębiowska. Data egzaminu: 24.07.2019.

83. Legendy ilościowych map tematycznych w programach GIS. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska. Recenzenci: dr Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 24.07.2019.

82. Ocena stanu kosodrzewiny Tatrzańskiego Parku Narodowego na podstawie zobrazowań Word View 2. Opiekun: dr Marlena Kycko. Recenzenci: dr Marlena Kycko, dr A. Marcinkowska-Ochtyra. Data egzaminu: 22.07.2019.

81. Opracowanie mapy zmian granic Warszawy do 1939 roku. Opiekun: dr Paweł Kowalski, dr Paweł Weszpiński. Recenzenci: dr Paweł Kowalski, dr Paweł Weszpiński, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 16.07.2019.

80. Analiza zmian zagospodarowania obszaru dawnej kopalni siarki w rejonie Machowa. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 04.07.2019.

79. Zastosowanie Network Analyst i analizy wielokryterialnej do wyznaczania optymalnych lokalizacji punktów gastronomicznych w Rembertowie. Opiekun: dr inż. Anna Zmarz. Recenzent: dr inż. Anna Zmarz, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 04.07.2019.

78. Analiza zmian powierzchni lasów w Szwecji po fali pożarów w 2018 roku na podstawie danych satelitarnych Sentinel-2. Opiekun: dr A. Marcinkowska-Ochtyra. Recenzent: dr A. Marcinkowska-Ochtyra, dr Marlena Kycko. Data egzaminu: 03.07.2019.

77. Ocena funkcjonalności i prezentacji kartograficznej Portalu Geostatystycznego GUS. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska. Recenzent: dr Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 01.07.2019.

76. Analiza porównawcza wojewódzkich portali mapowych. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska. Recenzent: dr Izabela Gołębiowska, dr Wojciech Pokojski. Data egzaminu: 01.07.2019.

75. Ocena porównawcza prezentacji kartograficznej i funkcjonalności w nawigacjach mobilnych. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska. Recenzent: dr Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 01.07.2019.

74. Harmonizacja historycznych danych przestrzennych na przykładzie Mapy województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego 1788-1792. Opiekun: dr Tomasz Panecki. Recenzent: dr Tomasz Panecki, dr inż. Izabela Karsznia. Data egzaminu: 01.07.2019.

73. Analiza funkcjonalności wybranych serwisów internetowych prezentujących dane o ruchu lotniczym. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzent: dr inż. Izabela Karsznia, dr Tomasz Panecki. Data egzaminu: 27.06.2019.

72. Ocena przydatności zdjęć Landsat do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Edwin Raczko. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Edwin Raczko, dr Marlena Kycko. Data egzaminu: 24.06.2019.

71. Ocena przydatności obrazów WorldView-2 do identyfikacji obszarów wydeptywanych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Opiekun: dr Marlena Kycko. Recenzent: dr Marlena Kycko, dr hab. Bogdan Zagajewski. Data egzaminu: 24.06.2019.

70. Analiza pojęciowa i graficzna kategorii budynki, budowle i urządzenia na wybranych mapach dawnych. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzent: dr inż. Izabela Karsznia, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 26.09.2018.

69. Zróżnicowanie teledetekcyjnych wskaźników roślinności Czerwonych Wierchów na lotniczych obrazach HySpex. Opiekun: dr Marlena Kycko. Recenzent: dr Marlena Kycko, dr hab. Bogdan Zagajewski. Data egzaminu: 26.09.2018.

68. Koncepcja mapy narracyjnej kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska. Recenzent: dr Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 24.09.2018.

67. Ocena prezentacji danych przestrzennych w urzędowych serwisach mapowych m.st. Warszawy. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska. Recenzent: dr Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 10.09.2018.

66. Analiza przestrzenna umieralności na międzybłoniaka w Europie. Opiekun: dr Małgorzata Krówczyńska. Recenzent: dr Małgorzata Krówczyńska, dr Marlena Kycko. Data egzaminu: 23.07.2018.

65. Ewolucja krajobrazu na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzent: dr inż. Izabela Karsznia, dr Izabela Gołębiowska. Data egzaminu: 16.07.2018.

64. Ocena stanu trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigejos) na podstawie danych hiperspektralnych HySpex. Opiekun: dr Anna Jarocińska, dr Marlena Kycko. Recenzent: dr Anna Jarocińska, dr Marlena Kycko, dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra. Data egzaminu: 25.06.2018.

63. Ocena stanu rdestowca (Reynoutria spp.) na podstawie danych hiperspektralnych HySpex. Opiekun: dr Anna Jarocińska, dr Marlena Kycko. Recenzent: dr Anna Jarocińska, dr Marlena Kycko, dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra. Data egzaminu: 25.06.2018.

62. Formy ochrony przyrody w województwie podlaskim – kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Recenzent: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Izabela Gołębiowska. Data egzaminu: 20.06.2018.

61. Analiza stopnia zaawansowania procesów automatycznej generalizacji w wybranych agencjach kartograficznych. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzent: dr inż. Izabela Karsznia, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 17.10.2017.

60. Zastosowanie danych LiDAR w ocenie dostępności transportowej gęstej zabudowy miejskiej. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. Recenzent: dr Wojciech Pokojski, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 14.09.2017.

59. Zastosowanie naziemnych technik hiperspektralnych w monitoringu kondycji zdrowotnej lasów Beskidu Żywieckiego. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Edwin Raczko. Data egzaminu: 13.09.2017.

58. Automatyzacja przetwarzania danych spektrometrycznych ASD FieldSpec. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Edwin Raczko. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska, dr Edwin Raczko. Data egzaminu: 13.09.2017.

57. Analiza zmian w sieci osadnictwa Równiny Nowotomyskiej od końca XVIII wieku do współczesności na podstawie wybranych źródeł kartograficznych. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzent: dr inż. Izabela Karsznia, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 19.07.2017.

56. Porty lotnicze w Polsce – kartograficzna wizualizacja danych i ocena działalności. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Recenzent: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr inż. Izabela Karsznia. Data egzaminu: 19.07.2017.

55. Analiza zmian zabudowy oraz przebiegu linii tramwajowych Lwowa między rokiem 1932 a 2016. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. Recenzent: dr inż. Izabela Karsznia, dr Izabela Gołębiowska. Data egzaminu: 11.07.2017.

54. Zastosowanie teledetekcji hiperspektralnej do oceny stanu kondycyjnego jeżyny (Rubus L.). Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Edwin Raczko. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Edwin Raczko, dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 10.07.2017.

53. Hiperspektralna ocena stanu kondycyjnego nawłoci (Solidago L.). Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska, dr Małgorzata Krówczyńska. Data egzaminu: 10.07.2017.

52. Ocena przydatności symulowanych danych satelitarnych EnMAP i Sentinel-2 do klasyfikacji roślinności wysokogórskiej Karkonoszy. Opiekun: dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra, dr hab. Bogdan Zagajewski. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 10.07.2017.

51. Cechy spektralne pokryć azbestowo-cementowych. Opiekun: dr Małgorzata Krówczyńska. Recenzent: dr Małgorzata Krówczyńska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Data egzaminu: 10.07.2017.

50. Zastosowanie danych HySpex i ALS do detekcji nawłoci (Solidago spp.). Opiekun: dr Anna Jarocińska. Recenzent: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Data egzaminu: 10.07.2017.

49. Detekcja trzciny pospolitej (Phragmites australis) na podstawie danych hiperspektralnych HySpex. Opiekun: dr Anna Jarocińska. Recenzent: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Data egzaminu: 10.07.2017.

48. Parki narodowe w Polsce – kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Recenzent: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Paweł Kowalski. Data egzaminu: 26.06.2017.

47. Wizualizacja danych przestrzennych w serwisach urzędowych polskich miast. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Recenzent: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr inż. Izabela Karsznia. Data egzaminu: 26.06.2017.

46. Wyznaczenie pierwotnych i wtórnych atrybutów topograficznych w zlewni młodoglacjalnej (na podstawie danych SRTM i LiDAR). Opiekun: dr Paulina Pokojska. Recenzent: dr Paulina Pokojska, dr hab. Ewa Smolska, prof. UW. Data egzaminu: 21.03.2017.

45. Klasyfikacja pokrycia terenu Pojezierza Pomorskiego na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat TM i symulatora sztucznych sieci neuronowych fuzzy ARTMAP. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska. Data egzaminu: 20.03.2017.

44. Modelowanie 3D budynku Starego BUW na podstawie danych geoinformatycznych. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski, mgr inż. Adrian Ochtyra Recenzent: dr hab. Bogdan Zagajewski, mgr inż. Adrian Ochtyra, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 19.09.2016.

43. Graficzna wizualizacja informacji w mediach. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa, dr P. Kowalski. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr P. Kowalski, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 14.09.2016.

42. Ocena funkcjonalności wybranych wyszukiwarek połączeń lotniczych. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 14.09.2016.

41. Koncepcja mapy podkładowej Warszawy przełomu XIX i XX wieku w skali 1:10 000. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa, dr P. Weszpiński. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr P. Weszpiński, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 13.09.2016.

40. Analiza wpływu warunków meteorologicznych na możliwość wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. Opiekun: dr inż. A. Zmarz. Recenzent: dr inż. A. Zmarz, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 07.09.2016.

39. Aplikacje mobilne GIS w systemie Android oraz ich praktyczne zastosowanie. Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr hab. P. Werner, prof. UW. Data egzaminu: 22.07.2016.

38. Zamość na dawnych mapach. Renesansowe założenia miasta idealnego. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 18.07.2016.

37. Analiza zmian pokrycia terenu i tempa wylesiania w prowincji Ngounie (Gabon) w latach 2003-2013 na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat. Opiekun: dr inż. A. Hościło, dr Dd. Mouketou-Tarazewicz. Recenzent: dr inż. A. Hościło, dr Dd. Mouketou-Tarazewicz, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 18.07.2016.

36. Opracowanie mapy kampusów Uniwersytetu Warszawskiego według wytycznych projektu Community Maps (Esri). Opiekun: dr hab. B. Zagajewski, mgr inż. A. Ochtyra. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, mgr inż. A. Ochtyra, dr A. Jarocińska. Data egzaminu: 15.07.2016.

35. Zastosowanie naziemnych pomiarów biometrycznych i spektrometrycznych do oceny kondycji wybranych gatunków drzew Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr A. Jarocińska. Recenzent: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 15.07.2016.

34. Zastosowanie GIS na potrzeby opracowania mapy średnich cen nieruchomości. Opiekun: dr inż. I. Karsznia. Recenzent: dr inż. I. Karsznia, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 15.07.2016.

33. Ocena kondycji roślinności Białegostoku na podstawie obrazów hiperspektralnych HySpex. Opiekun: dr A. Jarocińska. Recenzent: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 11.07.2016.

32. Zastosowanie naziemnych pomiarów biometrycznych i spektrometrycznych do oceny kondycji łąk Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr A. Jarocińska. Recenzent: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 11.07.2016.

31. Ocena przydatności obrazów satelitarnych WorldView-2 oraz maszyn wektorów nośnych do klasyfikacji gniazd kornikowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski, dr inż. T. Zwijacz-Kozica. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr inż. T. Zwijacz-Kozica, dr A. Jarocińska. Data egzaminu: 11.07.2016.

30. Możliwości kartograficznej prezentacji danych na przykładzie Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce 1991-2011. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 11.07.2016.

29. Zakłady dużego ryzyka i zakłady zwiększonego ryzyka na terenie województwa mazowieckiego. Opiekun: dr M. Krówczyńska. Recenzent: dr M. Krówczyńska, dr P. Pabjanek.  Data egzaminu: 04.07.2016.

28. Ocena funkcjonalności wybranych wyszukiwarek połączeń w Polsce. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski.  Data egzaminu: 19.10.2015.

27. Zróżnicowanie spektralne pokryć dachowych.  Opiekun: dr M. Krówczyńska. Recenzent: dr M. Krówczyńska, dr P. Pabjanek. Data egzaminu: 30.09.2015.

26. Geoinformatyczne opracowanie map środowiskowych okolic Murzynowa.  Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 29.09.2015.

25. Geoinformatyczna ocena naturalności Tatrzańskiego Parku Narodowego.  Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 29.09.2015.

24. Opracowanie mapy kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego według standardów Community Map (ESRI).  Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 28.09.2015.

23. Możliwości prezentacji w internetowych, polskich geoportalach historycznych. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr W. Pokojski.  Data egzaminu: 21.09.2015.

22. Możliwości wykorzystania otwartego oprogramowania GIS w badaniach hydrologicznych. Opiekun: dr P. Pokojska. Recenzent: dr P. Pokojska, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 21.09.2015.

21. Pozyskiwanie i przykłady zastosowań danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego. Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 21.09.2015.

20. Wykorzystanie GIS do projektowania sieci przesyłowych wysokiego napięcia. Opiekun: dr hab. P. Werner, prof. UW. Recenzent: dr hab. P. Werner, prof. UW, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 11.09.2015.

19. Ocena organizacji i praktyki projektów wolontariatu informacji geograficznej (VGI) na przykładzie Uzupełniającej Mapy Polski – pcPL oraz Community Maps Program. Opiekun: dr hab. P. Werner, prof. UW. Recenzent: dr hab. P. Werner, prof. UW, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 11.09.2015.

18. Zastosowanie GIS w ratownictwie górskim.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 22.07.2015.

17. Rola GIS i ogólnodostępnych danych przestrzennych w tworzeniu map przejezdności terenu.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 22.07.2015.

16.Zastosowanie oprogramowania Image J do automatycznej detekcji wybranych gatunków ptaków morskich ze zdjęć lotniczych. Opiekun: dr inż. A. Zmarz. Recenzent: dr inż. A. Zmarz, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 22.07.2015.

15. Mapy w infografikach sportowych w prasie drukowanej i elektronicznej oraz na portalach internetowych. Opiekun: dr P. Kowalski. Recenzent: dr P. Kowalski, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 22.07.2015.

14. Zmiany zasięgu oraz miąższości pokrywy śnieżnej, na półkuli północnej, w zależności od temperatury w okresie luty-kwiecień 2015 roku.  Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 22.07.2015.

13. Teledetekcyjna analiza stanu kondycyjnego grochu zwyczajnego Pisum sativum zanieczyszczonego ołowiem.  Opiekun: prof. dr hab. E. Romanowska, dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: prof. dr hab. E. Romanowska, dr hab. B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 22.07.2015.

12. Pomoce dydaktyczne z zakresu geografii w nauczaniu przyrody.  Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr P. Kowalski. Data egzaminu: 13.07.2015.

11. Mapy turystyczne Wielkich Jezior Mazurskich.  Opiekun: dr P. Kowalski. Recenzent: dr P. Kowalski, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 13.07.2015.

10. Mapy internetowe publikowane na witrynach związanych z przewozami regionalnymi.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 13.07.2015.

9. Możliwości wizualizacji danych przestrzennych w programie QGIS z wykorzystaniem wtyczek.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 13.07.2015.

8. Wybrane cechy rzeźby terenu a użytkowanie ziemi na obszarze metropolitarnym Krakowa.  Opiekun: dr hab. P. Werner, prof. UW. Recenzent: dr hab. P. Werner, prof. UW, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 10.07.2015.

7. Porównanie funkcji zapytań przestrzennych w programach ArcGIS, QGIS, GeoMedia.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 06.07.2015.

6. Wykorzystanie aplikacji ArcGIS Online do prezentacji tras rowerowych.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 06.07.2015.

5. Ocena geoportali parków narodowych.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr hab. P. Werner, prof. UW. Data egzaminu: 06.07.2015.

4. Możliwości wykorzystania narzędzi GIS i WebGIS w edukacji szkolnej.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 06.07.2015.

3. Analiza jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego na podstawie danych hiperspektralnych AISA.  Opiekun: dr A. Jarocińska, dr hab. A. Magnuszewski prof. UW. Recenzent: dr A. Jarocińska, dr hab. A. Magnuszewski prof. UW, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 29.06.2015.

2. Zastosowanie oprogramowania GIS w rolnictwie precyzyjnym.  Opiekun: dr W. Pokojski. Recenzent: dr W. Pokojski, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 29.06.2015.

1. Klasyfikacja pokrycia terenu fragmentu Mazowsza na podstawie zdjęć Landsat TM z wykorzystaniem symulatora sztucznych sieci neuronowych fuzzy ARTMAP.  Opiekun: dr inż. A. Hościło, dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: dr inż. A. Hościło, dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska. Data egzaminu: 29.06.2015.

 

BA theses of the Department of Geoinformatics and Remote Sensing

101. Związek opadów z teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności Opiekun: dr A. Jarocińska. Recenzent: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 22.09.2014.

100. Analiza możliwości automatycznego wydzielenia pokryć eternitowych na podstawie zdjęć WorldView-2 na przykładzie Białowieży. Opiekun: dr M. Krówczyńska. Recenzent: dr M. Krówczyńska, dr P. Pabjanek. Data egzaminu: 21.07.2014.

99. Mapa IV poziomu CORINE Land Cover miasta Karpacza na podstawie zdjęć lotniczych. Opiekun: dr M. Krówczyńska. Recenzent: dr M. Krówczyńska, dr P. Pabjanek. Data egzaminu: 21.07.2014.

98. Ocena dokładności klasyfikacji Soil Sealing Enhancement. Opiekun: dr M. Krówczyńska, dr P. Pabjanek. Recenzent: dr M. Krówczyńska, dr P. Pabjanek, dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 15.07.2014.

97. Cyfrowa mapa jednostek ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr M. Krówczyńska. Data egzaminu: 14.07.2014.

96. Ocena dokładności europejskiej mapy powierzchni nieprzepuszczalnych (SSL 2009) w Starej Miłosnej. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr M. Krówczyńska. Data egzaminu: 14.07.2014.

95. Zmiany użytkowania ziemi w dzielnicach Warszawy – Ochota i Włochy (1994-2013). Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr M. Krówczyńska. Data egzaminu: 23.06.2014.

94. Ślady dawnej działalności człowieka w Białowieskim Parku Narodowym na zdjęciach lotniczych. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 11.09.2013.

93. Zmiany zabudowy mieszkaniowej w prawobrzeżnej Warszawie na podstawie zdjęć Google Earth. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzent: dr M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 09.09.2013.

92. Korelacja objętości śniegu oraz temperatury podłoża LST. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr A. Jarocińska. Data egzaminu: 11.07.2013.

91. Analiza stanu roślinności dzielnicy Warszawa Wola. Opiekun: dr A. Jarocińska. Recenzent: dr A. Jarocińska, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 11.07.2013.

90. Analiza przydatności zdjęć satelitarnych do oceny zniszczeń wywołanych przez fale tsunami. Opiekun: dr A. Jarocińska. Recenzent: dr A. Jarocińska, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 11.07.2013.

89. Zmiany pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w okresie listopad 2012-kwiecień 2013 r. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr A. Jarocińska. Data egzaminu: 11.07.2013.

88. Klasyfikacja pokrycia terenu Podlasia na podstawie zdjęć Landsat TM. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska. Data egzaminu: 27.06.2013.

87. Klasyfikacja pokrycia terenu Wielkopolski na podstawie zdjęć Landsat TM. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska. Data egzaminu: 27.06.2013.

86. Wykorzystanie technik teledetekcyjnych do kartowanie mokradeł na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 25.06.2013.

85. Funkcjonalność aplikacji wykorzystujących GPS w smartfonach. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 25.06.2013.

84. Zmiany pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w okresie styczeń-marzec 2012 r. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Recenzent: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 20.09.2012

83. Struktura przestrzenna Jasła. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzent: dr M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 20.09.2012

82. Wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych w kontroli działek rolnych. Opiekun: dr M. Krówczyńska. Recenzent: dr M. Krówczyńska, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 20.09.2012

81. Analiza elementów składowych dotyczących opracowania mapy wietrzności. Opiekun: dr M. Krówczyńska. Recenzent: dr M. Krówczyńska, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 20.09.2012

80. Przeglądowa mapa geomorfologiczna w skali 1:300 000 fragmentu Lubelszczyzny (arkusze M-34-34, M-34-46). Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Recenzent: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 12.09.2012

79. Rozwój osadnictwa w okolicach Puszczy Białowieskiej na podstawie materiałów geoinformatycznych. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 05.09.2012

78. Zmiany powierzchni lasu na przedpolu Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzent: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 05.09.2012

77. Cyfrowa przeglądowa mapa geomorfologiczna Kotliny Chodelskiej w skali 1:300 000. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 17.07.2012

76. Analiza cech spektralnych roślinności otaczającej petrochemię PKN Orlen w Płocku. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 13.07.2012

75. Analiza stanu roślinności Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 13.07.2012

74. Analiza cech spektralnych wybranych gatunków drzewiastych Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 21.06.2012

73. Analiza zawartości wody w roślinach na podstawie danych hiperspektralnych. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 21.06.2012

72. Misje satelitarne Europejskiej Agencji Kosmicznej. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. Recenzent: dr hab. B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 21.06.2012

71. Analogowe a internetowe plany miast europejskich. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Recenzent: dr J. Korycka-Skorupa, dr E. Wołk-Musiał. Data egzaminu: 21.06.2012

70. Zmiany pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w okresie styczeń-kwiecień 2012 roku. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 21.06.2012

69. Charakterystyka i zadania europejskich satelitów serii Sentinel. Opiekun: dr hab. inż. St. Lewiński. Recenzent: dr hab. inż. St. Lewiński, dr B. Zagajewski. Data egzaminu: 09.09.2011

68. Nakładka wektorowa wybranych elementów topograficznych dla map w skali 1:300 000. Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzent: dr Elżbieta Wołk-Musiał, dr B. Zagajewski. Data egzaminu: 09.09.2011

67. Współczynnik korelacji między wskaźnikiem wegetacji NDVI a temperaturą promieniowania podłoża LST w okresie marzec – kwiecień 2011. Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 21.06.2011.

66. Zmiany zabudowy mieszkaniowej wzdłuż granicy lewobrzeżnej Warszawy na podstawie zdjęć Google Earth. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, dr B. Zagajewski. Egzamin: 21.06.2011.

65. Zróżnicowanie wskaźnika zieleni NDVI w Europie w marcu i kwietniu 2011 roku. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr B. Zagajewski. Egzamin: 21.06.2011.

64. Geoinformatyczne opracowanie mapy użytkowania ziemi w 1982 r. dla odcinka doliny Wisły. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 1.06.2011.

63. Porównanie obrazów mikrofalowych i satelitarnych dla fragmentu Karpat. Opiekun: dr D. Ziółkowski. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 24.11.2010

62. Analiza zmian użytkowania ziemi w Gorlicach. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 13.09.2010

61. Analiza pożarzyska Potrzebowice na spektrostrefowych zdjęciach lotniczych. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 7.09.2010

60. Zmiany użytkowania ziemi na stacji bazowej „Święty Krzyż”. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 7.09.2010

59. Zmiany użytkowania ziemi dla stacji bazowej „Puszcza Borecka”. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 29.06.2010

58. Analiza użytkowania ziemi (funkcjonalna) w Płocku na podstawie zdjęć lotniczych i materiałów kartograficznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr M. Mycke-Dominko, . Egzamin: 29.06.2010

57. Zmiana użytkowania ziemi dla Stacji Bazowej Wigry. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 29.06.2010

56. Stan zagospodarowania linii kolejowej na odcinku Stróże – Nowy Sącz. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 29.06.2010

55. Zmiany pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w okresie luty – kwiecień 2010 r. (na podstawie danych z internetu).. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr B. Zagajewski. Egzamin: 22.06.2010

54. Internetowe udostępnianie zasobów geoinformatycznych. Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 22.06.2010

53. Analiza pokrycia terenu zlewni Bystrzanki w roku 2009. Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 22.06.2010

52. Charakterystyka satelitów meteorologicznych – okołobiegunowych i ich wyposażenia (na podstawie informacji internetowych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 4.11.2009

51. Zmiany zagospodarowania terenu Polany Supraskiej w latach 1973-2005. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 22.09.2008

50. Analiza użytkowania ziemi zlewni Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego 'Pożary’ na podstawie archiwalnych zdjęć lotniczych. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 11.09.2008

49. Biblioteka spektralna gatunków zielnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 11.09.2008

48. Wykorzystanie teledetekcji w planach zagospodarowania przestrzennego kraju. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr B. Zagajewski. Termin egzaminu: 11.09.2008

47. Informacja geograficzna na obrazach radarowych z różnych stref krajobrazowych Polski. Opiekun: dr D. Ziółkowski. Recenzenci: dr D. Ziółkowski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 27.08.2008

46. Zastosowanie zobrazowań radarowych do badania zagrożeń środowiskowych. Opiekun: dr D. Ziółkowski. Recenzenci: dr D. Ziółkowski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 24.06.2008

45. Zmiana pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w okresie luty-kwiecień 2008 roku (na podstawie danych z Internetu). Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 17.06.2008

44. Osadnictwo na Wysoczyźnie Kolneńskiej na podstawie obrazu satelitarnego Landrat TM, map topograficznych i danych statystycznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał dr M. Mycke-Dominko. Termin egzaminu: 17. 09. 2007.

43. Użytkowanie ziemi w przyrzeczu i dolinie dolnej Skrwy (region 5. 6. 3) według procedury CORINE Land Cover. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzenci: M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 31. 07. 2007.

42. Struktura drzewostanu w Puszczy Boreckiej na tle warunków siedliskowych (na podstawie obrazu satelitarnego). Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 31. 07. 2007.

41. Struktura drzewostanu Puszczy Białowieskiej na tle warunków siedliskowych (na podstawie obrazu satelitarnego i map tematycznych). Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 31. 07. 2007.

40. Relacje między fizjonomią obrazu satelitarnego a strukturą funkcjonalną miasta Białegostoku. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzenci: M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 29. 06. 2007.

39. Szczegółowa mapa geomorfologiczna okolic Murzynowa na podstawie zdjęć lotniczych i innych materiałów kartograficznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 29. 06. 2007.

38. Rozwój, charakterystyka i funkcje geostacjonarnych satelitów meteorologicznych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 29. 06. 2007.

37. Zróżnicowanie wskaźnika zieleni NDVI w Europie w lutym i kwietniu 2007 roku (na podstawie danych z internetu). Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 29. 06. 2007.

36. Zmiany pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w okresie luty-kwiecień 2007 roku (na podstawie danych z Internetu). Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 29. 06. 2007.

35. Tereny zabudowane wg znaków drogowych a obszarami rzeczywiście zabudowanymi na wybranej/wybranych trasach (na podstawie zdjęć lotniczych). Opiekun: dr St. Lewinski. Recenzenci: dr St. Lewinski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 29. 06. 2007.

34. Ogólnogeograficzna mapa obrazowa okolic Białegostoku w skali 1:300 000 na podstawie danych z TM. Opiekun: dr inż. St. Lewinski. Recenzenci: dr St. Lewinski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 18. 06. 2007.

33. Zmiana zasięgu pokrywy śnieżno-lodowej na półkuli północnej i południowej w okresie 18. 02. 06-27. 04. 06. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr P. Pabjanek. Termin egzaminu: 28. 06. 2006.

32. Użytkowanie lasów Nadleśnictwa Dobieszyn na podstawie obrazu satelitarnego. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 28. 06. 2006.

31. Analiza środowiska przyrodniczego okolic Chrobrza na podstawie zdjęcia lotniczego. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 28. 06. 2006.

30. Analiza porównawcza zagospodarowania polan śródleśnych na przykładzie Białowieży i Supraśla. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 28. 06. 2006.

29. Zróżnicowanie lasów w Puszczy Białowieskiej na podstawie obrazu satelitarnego i jego podziału na jednostki fotomorficzne. Opiekun: dr P. Pabjanek. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 28. 06. 2006.

28. Struktura funkcjonalna centrum Warszawy na podstawie obrazu satelitarnego IKONOS i badan terenowych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 2006.

27. Generalizacja optyczna obrazów satelitarnych z punktu widzenia map użytkowania ziemi terenów zurbanizowanych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 2006.

26. Porównanie różnych technik fotograficznych w badaniu doliny Narwi (panchromatyczne, barwne, spektrostrefowe). Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 2006.

25. Współczynnik korelacji między znormalizowanym wskaźnikiem wegetacji (NDVI), a temperaturą promieniowania podłoża (LST) w okresie marzec – kwiecien 2006. Opiekun: dr B. Zagajewski. Recenzenci: dr B. Zagajewski, dr E. Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 2006.

24. Charakterystyka środowiska geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania ziemi zlewni Jeziora Lękuk, w Puszczy Boreckiej. Opiekun: dr Elżbieta Wołk-Musiał. Recenzenci: dr Elżbieta Wołk-Musiał, dr Małgorzata Mycke-Dominko. Termin egzaminu: 2005.

23. Współczynnik korelacji między znormalizowanym wskaźnikiem zieleni (NDVI) a temperaturą podłoża (LST) w okresie marzec – kwiecież 2005 r. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2005.

22. Charakterystyka środowiska geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania ziemi, obszaru badawczego Stacji Bazowej Święty Krzyż. Opiekun: dr Elżbieta Wołk-Musiał. Recenzenci: dr Elżbieta Wołk-Musiał, dr Małgorzata Mycke-Dominko. Termin egzaminu: 2005.

21. Analiza środowiska geograficznego ze szczególnym uwzględnieniem zlewni „Pożary” w Kampinoskim Parku Narodowym. Opiekun: dr Małgorzata Mycke-Dominko. Recenzenci: dr Elżbieta Wołk-Musiał, dr Małgorzata Mycke-Dominko. Termin egzaminu: 2005.

20. Charakterystyka środowiska geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania ziemi części zlewni Toruńska (stacja bazowa Koniczynka). Opiekun: dr Elżbieta Wołk-Musiał. Recenzenci: dr Elżbieta Wołk-Musiał, dr Małgorzata Mycke-Dominko. Termin egzaminu: 2005.

19. Charakterystyka środowiska geograficznego zachodniej części Sudetów. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2005.

18. Charakterystyka środowiska geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania ziemi wschodniej części zlewni górnej Parsęty (Radomyśl). Opiekun: dr Małgorzata Mycke-Dominko. Recenzenci: dr Małgorzata Mycke-Dominko, dr Elżbieta Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 2005.

17. Zmienność zasięgu pokrywy śnieżno-lodowej na półkuli północnej i południowej w okresie od 27. 01 – 26. 04. 2005 r. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2005.

16. Charakterystyka środowiska geograficznego Dolnego Sląska Północnego. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2005.

15. Charakterystyka środowiska geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania ziemi zachodniej części zlewni górnej Parsęty (Storkowo). Opiekun: dr Małgorzata Mycke-Dominko. Recenzenci: dr Małgorzata Mycke-Dominko, dr Elżbieta Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 2005.

14. Opiekun: Recenzenci: 2005.

13. Charakterystyka regionów fotomorficznych Dolnego Śląska Południowego (Przedgórza Sudeckiego). Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2005.

12. Charakterystyka środowiska geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania ziemi zachodniej części zlewni górnej Parsęty (Radomyśl). Opiekun: dr Małgorzata Mycke-Dominko. Recenzenci: dr Małgorzata Mycke-Dominko, dr Elżbieta Wołk-Musiał. Termin egzaminu: 2005.

11. Środowiskowa charakterystyka regionów fotomorficznych Polski – Wielkopolska Północna i Środkowa. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2004.

10. Środowiskowa charakterystyka środkowej części regionu Pomorza Środkowego i Ziemi Lubuskiej. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2004.

9. Fizyczno-geograficzna charakterystyka regionu fotomorficznego II rzędu: Południowa Wielkopolska i Mazowsze Środkowe. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2004.

8. Środowiskowa charakterystyka regionów fotomorficznych Polski – Wielkopolska, Ziemia Łowicka i Mazowsze Środkowe. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2004.

7. Charakterystyka geograficzna regionów fotomorficznych Polski – Wielkopolska Północna. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2004.

6. Środowiskowa charakterystyka regionów fotomorficznych Polski – Dolny Sląsk Północny. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2004.

5. Opiekun: Recenzenci: . Termin egzaminu: 2004.

4. Środowiskowa charakterystyka regionów fotomorficznych Polski – Pobrzeże Zalewu Szczecińskiego, Pobrzeże Pomorskie, Meklemburgia. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2004.

3. Opiekun: Recenzenci: . Termin egzaminu: 2003.

2. Charakterystyka geograficzna regionów fotomorficznych w obrębie Pobrzeża Pomorskiego. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2003.

1. Charakterystyka geograficzna regionów fotomorficznych w obrębie wschodniej części Pobrzeża Pomorskiego. Opiekun: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Termin egzaminu: 2003.

 

BA theses of the Department of Cartography

69. Porównanie koncepcji polskich cywilnych map topograficznych w skali 1:50 000 na przykładzie zabudowy. Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2014.

68. Plany polskich miast dostępne w punktach informacji turystycznej. Opiekun: dr P. Kowalski. Data egzaminu: 2014.

67.  Ocena treści kartograficznych w internetowych serwisach mapowych. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 2014.

66. Ewolucja zakresu treści i formy graficznej powojennych planów miast na przykładzie planów Wrocławia. Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2014.

65. Ocena wyposażenia kartograficznego podstawy programowej i podręczników do geografii dla gimnazjum w kalsach 1–3. Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2014.

64. Podstawy kartografii i topografii w nauczaniu przyrody w szkole podstawowej. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 2014.

63. Quantum GIS – możliwości wykorzystania w kartografii. Opiekun: dr T. Opach. Data egzaminu: 2012.

62. Analogowe a internetowe plany miast europejskich. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 2012.

61. Metody prezentacji rolnictwa w atlasach szkolnych. Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2010.

60. Wyposażenie kartograficzne podręczników do przyrody w klasach 4–6. Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2010.

59. Metody prezentacji przemysłu i transportu w atlasach szkolnych. Opiekun: dr P. Kowalski. Data egzaminu: 2010.

58. Łączenie metod kartograficznych na przykładzie metod jakościowych. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 2010.

57. Legenda kartogramu – przykłady zastosowań. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 2010.

56. Mapy turystyczne Pojezierza Mazurskiego. Opiekun: dr J. Siwek. Data egzaminu: 2010.

55. Mapy wykonane metodą kropkową w Internecie. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Data egzaminu: 2010.

54. Łączenie metod kartograficznych na przykładzie metody kropkowej. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 2010.

53. Mapy turystyczne Gór Świętokrzyskich. Opiekun: dr J. Siwek. Data egzaminu: 2010.

52. Obszary sporne w atlasach ogólnogeograficznych Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Data egzaminu: 2010.

51. Ewolucja formy graficznej sygnatur punktowych na polskich planach miast. Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2009.

50. Porównanie prezentacji sieci osadniczej i drogowej w Bazie Danych Ogólnogeograficznych (BDO) i na mapach w skali 1:50 000 i 1:500 000. Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2009.

49. Polskie mapy turystyczne Tatr. Opiekun: dr J. Siwek. Data egzaminu: 2009.

48. Schematy komunikacji miejskiej na witrynach internetowych wybranych polskich miast. Opiekun: dr T. Opach. Data egzaminu: 2009.

47. Analiza legend map turystycznych wybranych państw. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Data egzaminu: 2009.

46. Problematyka łączenia metod kartograficznych: kartogram – kartodiagram. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 2009.

45. Diagram segmentowy jako metoda prezentacji kartograficznej. Opiekun: dr P. Kowalski. Data egzaminu: 2009.

44. Polskie mapy kropkowe od 1945 roku. Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2009.

43. Kartogram Dorlinga – analiza i zastosowanie. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 2009.

42. Legendy map ogólnogeograficznych w atlasach szkolnych wydanych po 1989 roku. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Data egzaminu: 2008.

41. Prezentacja dynamiki na mapach. Opiekun: dr T. Opach. Data egzaminu: 2008.

40. Zastosowanie wykresów na mapach. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 2008.

39. Mapy turystyczne Bieszczadów Zachodnich wydane w latach 1945–2007. Opiekun: dr J. Siwek. Data egzaminu: 2008.

38. Nazwy na mapach ogólnoinformacyjnych poza granicami Polski w latach 1945–1951. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Data egzaminu: 2007.

37. Mapy turystyczne Suwalszczyzny. Opiekun: dr J. Siwek. Data egzaminu: 2007.

36. Ilustracja rezultatów wyborczych w województwie mazowieckim. Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2007.

35. Obraz Polski w wybranych atlasach ogólnoinformacyjnych świata . Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2007.

34. Trójkąt Ossana jako forma prezentacji i legenda map tematycznych. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 2007.

33. Omówienie XII tomu Atlasu Narodowego Republiki Federalnej Niemiec „Życie w Niemczech”. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Data egzaminu: 2007.

32. Prezentacja obszarów spornych na mapach. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Data egzaminu: 2006.

31. Obszary chronione Mazowsza. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Data egzaminu: 2006.

30. Dawne plany miast w internecie. Opiekun: dr inż. A. Macioch. Data egzaminu: 2006.

29. Mapy turystyczne Roztocza. Opiekun: dr J. Siwek. Data egzaminu: 2006.

28. Animacje kartograficzne w internetowych serwisach pogody. Opiekun: dr inż. A. Macioch. Data egzaminu: 2006.

27. Metody prezentacji kartograficznej na mapach prasowych. Opiekun: dr P. Kowalski. Data egzaminu: 2006.

26. Zmiany struktury polskich atlasów szkolnych w latach 1946–2005. Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2006.

25. Mapy ogólnogeograficzne w polskich atlasach szkolnych. Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2006.

24. Mapy w prasie lokalnej. Opiekun: dr P. Kowalski. Data egzaminu: 2005.

23. Mapy fizycznogeograficzne Polski w atlasach szkolnych. Opiekun dr J. Siwek. Data egzaminu: 2005.

22. Polskie mapy geomorfologiczne Opiekun: dr J. Siwek. Data egzaminu: 2005.

21. Porównanie wybranych elementów pokrycia terenu na polskich mapach topograficznych w skali 1:50 000. Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2005.

20. Nazwy geograficzne w wybranych atlasach na przykładzie Rosji, Indii i Iranu. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Data egzaminu: 2005.

19. Polskie plany miast w internecie. Opiekun dr inż. A. Macioch. Data egzaminu: 2005.

18. Mapy społeczno-gospodarcze w atlasach Polski na poziomie licealnym . Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2005.

17. Mapy obszarów chronionych w województwie mazowieckim. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 2005.

16. Opracowania kartograficzne w i.ternecie. Opiekun dr inż. A. Macioch. Data egzaminu: 2005.

15. Rozwój sieci kolejowej na obszarze województwa mazowieckiego. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Data egzaminu: 2004.

14. Mapa hydrograficzna Polski. Opiekun: dr J. Siwek. Data egzaminu: 2004.

13. Zakres tematyczny map w prasie lokalnej od stycznia do marca 2004 roku. Opiekun: dr P. Kowalski. Data egzaminu: 2004.

12. Metody prezentacji na mapach przyrodniczych w polskich atlasach szkolnych. Opiekun: dr B. Horodyski. Data egzaminu: 2004.

11. Porównanie treści i formy graficznej polskich map topograficznych w skali 1:50 000 na przykładzie sieci hydrograficznej, dróg i zabudowy. Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2004.

10. Mapy ochrony i zagrożenia przyrody w polskich atlasach szkolnych. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Data egzaminu: 2004.

9. Prezentacja zabudowy na planach miast. Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2004.

8. Ocena ilustracji kartograficznej wybranych podręczników dla studentów geografii Wydawnictwa PWN. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Data egzaminu: 2004.

7. Metody prezentacji kartograficznej na mapach historycznych. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Data egzaminu: 2003.

6. Wojskowa mapa topograficzna Polski w skali 1:250 000 – seria 1501 (Joint operations graphic – JOG). Próba oceny. Opiekun: dr J. Siwek. Data egzaminu: 2003.

5. Porównanie treści współczesnych planów Warszawy. Opiekun: dr W. Ostrowski. Data egzaminu: 2003.

4. Mapy gospodarcze w polskich atlasach szkolnych. Opiekun: dr B. Horodyski). Data egzaminu: 2003.

3. Mapy przyrodnicze w polskich atlasach szkolnych. Opiekun: dr B. Horodyski. Data egzaminu: 2003.

2. Ocena ilustracji kartograficznej podręczników dla studentów geografii Wydawnictwa PWN. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Data egzaminu: 2003.

1.Mapy glebowe Polski. Opiekun: dr J. Siwek. Data egzaminu: 2003.