Rekrutacja

Rekrutacja na licencjacki moduł geoinformatyczny odbywa się zgodnie z preferencjami studentów. Limit wynosi 28 miejsc (dwie grupy seminaryjne), w przypadku większej liczby chętnych o przyjęciu decyduje średnia ocen. Programy studiów licencjackich i magisterskich.

Rekrutacja na specjalność magisterską geoinformatyka, kartografia, teledetekcja odbywa się zgodnie z procedurami kierunku Geografia (szczegóły). Specjalność prowadzona jest przez pracowników Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji WGiSR UW. Planowany limit miejsc w roku 2017/18 wynosi 12-14 miejsc (w zależności od liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów). Chcąc zapewnić możliwie wysoki poziom studiów magisterskich, zdecydowanie preferowani są absolwenci studiów licencjackich/inżynierskich z zakresu geoinformatyki, kartografii i teledetekcji. Najlepszych dyplomantów chcemy włączać w badania naukowe oraz publikacje wyników projektów badawczych.

Tematyka proponowanych prac dyplomowych jest aktualizowana na stronach www: tematy prac licencjackich i prac magisterskich. Mile widziane są propozycje własnych tematów prac badawczych, ale także bardzo chętnie włączamy naszych dyplomantów do realizowanych prac naukowych. Zakładamy, że wyróżniający się licencjusze i magistranci, wspólnie z opiekunami, opublikują wyniki prac dyplomowych.

Naszym głównym celem jest zapewnienie możliwie dobrych warunków studiów z dużym naciskiem na wysoką jakość i terminowość pracy. Chcemy realizować możliwie najlepsze programy studiów, które pozwalają naszym podopiecznym na realną konkurencję w najbardziej prestiżowych konkursach i stypendiach, a następnie być atrakcyjnym pracownikiem na wymagającym rynku pracy. Najważniejsze osiągnięcia naszych specjalizantów.

Rekrutacja na Studia Doktoranckie WGiSR UW obejmuje m.in. na specjalność studiów: geoinformatyka i kartografia. Preferowani są kandydaci posiadający doświadczenie publikacyjne, oczekuje się, że idealny kandydat (oprócz wymogów formalnych) dokumentuje się dobrą znajomością języka angielskiego, chęcią pracy w zespole oraz 1-2 publikacjami z listy A lub B MNiSW.