Archive

GIS Day 2014
21 listopada 2014. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich przyjaciół i członków społeczności geoinformatycznej na obchody GIS Day 2014. W tym roku całość uroczystości odbędzie się w Audytorium Starego BUW. Pan Dziekan wprowadził Godziny Dziekańskie dla studentów specjalności geoinformatyka, kartografia i teledetekcja oraz osób zainteresowanych udziałem w obchodach. Szczegóły na stronie www.

Mgr Edwin Raczko laureatem XVIII edycji programu Deutsche Bundesstiftung Umwelt
01 listopad 2014. Mgr Edwin Raczko został laureatem konkursu Deutsche Bundesstiftung Umwelt adresowanego dla najlepszych absolwentów zajmujących się ochroną środowiska w państwach Europy Centralnej i Wschodniej. Program ten jest kontynuacją idei p. prof. Macieja Nowickiego i jego Fundacji.
Jest to niezwykle ważne wydarzenie, gdyż Edwin kontynuuje tradycję wyjazdów do najlepszych ośrodków naukowych w Niemczech zajmujących się teledetekcją i badaniami środowiska.
W ramach nagrody, Edwin spędzi 6 miesięcy (01.03.-30.09.) w Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR Oberpfaffenhofen/Monachium) w Earth Observation Center (EOC), Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum, Leitung DFD. W tym czasie będzie rozwijał swoje umiejętności z przetwarzania danych hiperspektralnych oraz lidarowych stanu lasów pracując pod kierunkiem p. dr Uty Heiden oraz p. dr Stefanie Holzwarth.
Edwinie, bardzo serdecznie Ci gratulujemy i życzymy powodzenia!

Zebranie naukowe Zakładu
24 listopada 2014, godz. 9:30. Zebranie naukowe Zakładu, na którym swoje prezentacje przedstawią doktoranci: mgr Adriana Marcinkowska-OchtyraZastosowanie danych hiperspektralnych APEX do kartowania roślinności nieleśnej Karkonoszy; mgr Marlena KyckoOcena stanu muraw wysokogórskich przy użyciu narzędzi teledetekcji i fluorymetrii; mgr Michał ChilińskiProfile pionowe własności optycznych aerozoli atmosferycznych pozyskiwane z bezzałogowych systemów latających oraz ich zastosowanie w wyznaczaniu poprawki atmosferycznej.

Zebranie naukowe Zakładu
10 listopada 2014, godz. 9:30. Zebranie naukowe Zakładu, na którym swoje prezentacje przedstawią doktoranci: mgr Adrian OchtyraIntegracja danych teledetekcyjnych do oceny stanu kondycyjnego roślinności TPN; mgr Karolina OrłowskaZróżnicowanie spektralne i kondycja dominujących gatunków drzewiastych puszcz NE Polski; mgr Ewa WilkCzynniki determinujące ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w Polsce.

Zebranie naukowe Zakładu
27 października 2014, godz. 9:30. Zebranie naukowe Zakładu, na którym swoje prezentacje przedstawią doktoranci: mgr Anna Markowska„Użyteczność kartograficznych anamorfoz powierzchniowych”; mgr Tomasz Nowacki – „Nowe wskaźniki oceny poprawności klas kartogramu”; mgr Tomasz Panecki – „Koncepcja struktury bazy danych historycznych obiektów topograficznych”.

New members of the Department
01. October 2014. We are happy and proud that our younger colleagues: Msc. Marlena Kycko and MSc. Anna Markowska begin to work as the assistants. Msc. Maciej Bartold, MSc. Edwin Raczko, MSc. Monika Tomaszewska and MSc. Prakash Madhav Nimbalkar start their PhD studies. We wish you all the best, very good achievements and PhD theses! You are warm welcomed in our team! Supervisor of Monika and Maciek is Prof. Dr. hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska. Dr. Anna Jarocinska is the co-supervisor of Prakash’s PhD Thesis. Ania, our best congratulations, because Prakash is your first PhD student!

1st meeting of the new Department
15 September 2014. The first staff meeting of the Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing is at 9.00 o’clock in room 106

Retirement of Dr. hab. Wiesław Ostrowski and Dr. Jerzy Siwek
01 September 2014. Dr. hab. Wiesław Ostrowski (Head of the Department of Cartography) and Dr. Jerzy Siwek retired on 01.09.2014. All members of the Department of Geoinforamtics, Cartography and Remote Sensing express their thankfulness for the long-term development of Cartography at our University. Wiesław and Jerzy, thank you very much for your great job! We wish you all the best and we hope you can find time to stay in contact with us for many years! You are always invited to be with us.

New Department at the Faculty of Geography and Regional Studies
01 September 2014, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing replaces Department of Cartography and Department of Geoinformatics and Remote Sensing.

34th EARSeL Symposium, 16-20.06.2014, Warsaw
16-20 June 2014, 34th EARSeL Symposium is organised at the Old Library (University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw)

22-23.05.2014, Warsztaty, pt. Analizy przestrzenne w ochronie środowiska
Zakład Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW, MGGP Aero oraz Tatrzański Park Narodowy zapraszają w dniach 22-23.05.2014 na Warsztaty Analizy przestrzenne w ochronie środowiska.
O tym, jak GIS pomaga chronić środowisko – geoforum.pl

Mgr Adriana Marcinkowska Stypendystką Fundacji im. Anny Pasek w roku 2014
Z radością przyjeliśmy wiadomość, że nasza koleżanka Ada Marcinkowska (Zakład Geoinformatyki i Teledetekcji) została laureatką szóstej edycji Konkursu Stypendialnego im. Anny Pasek (annapasek.org).
Jest to tym większa radość, że w ubiegłym roku Stypendystką była nasza koleżanka Marlena Kycko. Laureatki wyłonione zostały spośród 30 kandydatów, którzy zaprezentowali Fundacji swoje innowacyjne projekty badawcze w dziedzinie systemów informacji geograficznej i teledetekcji środowiska.
Stypendium im. Anny Pasek przyznawane jest raz w roku a jego adresatami są doktoranci polskich instytucji naukowych, podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.
Adriana Marcinkowska w bieżącym roku akademickim zdobyła już kilka prestiżowych wyróżnień. Bardzo nas cieszy, że młodzi bardzo aktywni i skromni badacze są zauważani poza murami własnej Uczelni. Ado, bardzo serdecznie gratulujemy Ci sukcesu i ogromnie się cieszymy z tego powodu.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Dieu-Donné Moukétou-Tarazewicza.
W dniu 29.10.2013 przed komisją ds. przewodów doktorskich geografii fizycznej mgr Dieu-Donné Moukétou-Tarazewicz obronił swoją rozprawę doktorską, pt. Potencjał ekoturystyczny prowincji Ngounié-Nyanga w Gabonie. Podczas obrony gościliśmy wielu gości z Gabonu. Dieudonne bardzo się cieszymy, że tyle lat bardzo ciężkiej pracy zamknąłeś interesującą dysertacją doktorską. Teraz otwiera się nowy rozdział w Twoim życiu zawodowym, który niewątpliwie wpłynie na jakość stosunków i badań polsko-gabońskich.

01.10.2013 – Zmiana nazwy Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW na Zakład Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW
Decyzją Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW Katedra została przekształcona w Zakład Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW

Zmiany kadrowe w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW.
W dniu 30.09.2013 r. aktywność zawodową kończy dr Małgorzata Mycke-Dominko, przechodząc na zasłużoną emeryturę. Małgosiu, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za tak wiele lat zaangażowania w rozwój naszej jednostki.
W dniu 30.09.2013 r. kończy także pracę mgr Sylwia Nasiłowska, Sylwio dziękujemy Ci nie tylko za Twoją pracę jako asystent, ale także za ogromny wkład w rozwój Katedry oraz naszej specjalności geoinformatyka. bardzo wielu studentów korzystało z Twoich doświadczeń, byłaś bardzo zaangażowaną osobą w badaniach naukowych oraz dydaktyce.
Dr Anna Zmarz rozpoczyna pracę na stanowisku adiunkta. Aniu, życzymy Ci wielu lat satysfakcjonującej i interesującej pracy!
Mgr Ewa Wilk nową doktorantką Studium Doktoranckiego WGiSR UW. Ewo, bardzo serdecznie witamy Cię w Zakładzie, mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku lat zrealizujesz swoje pasje naukowe i przygotujesz bardzo dobrą rozprawę doktorską!
Mgr Karolina Orłowska nową doktorantką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych UW. Bardzo się cieszymy, że Karolina wybrała nasz Zakład oraz IGiPZ PAN na miejsce realizacji swojej pracy doktorskiej.
Lic. Edwin Raczko rozpoczyna swoje badania w ramach Diamentowego Grantu MNiSW nad wykorzystaniem wysokorozdzielczych danych hiperspektralnych APEX oraz sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji drzewostanów Karkonoszy.
Wszystkim młodym badaczom życzymy pomyślności, wytrwałości i sukcesów na trzecim stopniu studiów UW oraz bardzo się cieszymy, że swoje pierwsze poważne badania rozpoczynają w naszej jednostce!

Nagroda za najlepszy poster
Poster „Geomorphological mapping of young glacial areas of NE Poland” autorstwa: A. Marcinkowska, A. Ochtyra, E. Wołk-Musiał, B. Zagajewski, J. R. Olędzki, nagrodzony podczas 33rd European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL) Symposium 2013 w Materze, Włochy, 03-08.06.2013

Integracyjna Konferencja Studentów Geoinformatyki i powołanie Naukowej Sieci Studentów Geoinformatyki (NSGeo)
W dniach 21-22.03.2013 odbyła się w Krakowie na AGH Integracyjna Konferencja Studentów Geoinformatyki. W obradach obecni byli przedstawiciele Kół: Geos Informatica (AGH), GISoteka (Uniwersytet Gdański), KNGK Geoinformatyka (AGH), Koła Geografów (UJ), Koło Naukowe Geodetów SCITUS (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe Leśników, Sekcja Geomatyki (UR Kraków), Koło Naukowo-Badawcze GIS (Politechnika Wrocławska), Sekcja BioGIS Koło Naukowe Przyrodników UAM, Sekcja Geomatyczna Koła Leśników (UP w Poznaniu), Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Geoida”, Studenckie Koło Naukowe Geografów (UMK), Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS (UMCS), Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego, Studenckie Koło Naukowe Geologów (UŚ), Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej (SGGW). Podczas obrad na prezesa wybrany został jednomyślnie Michał Lupa (KNGK Geoinformatyka AGH w Krakowie), wiceprezesem został nasz kolega Adrian Ochtyra (KNGiT Uniwersytet Warszawski), a sekretarzem – Grzegorz Siwek (SKNG UMCS w Lublinie). Podczas części naukowej konferencji wygłoszone zostały referaty naukowe. Na 13 referatów zgłoszonych do konkursu na najlepsze opracowanie, referat Teledetekcyjna ocena stanu kondycyjnego roślinności Tatrzańskiego Parku Narodowego – Adrian Ochtyra, Bogdan Zagajewski, Anna Kozłowska, Adriana Marcinkowska zdobył III miejsce. Konferencja zakończyła się szkoleniami ArcGIS Online.

01.02.2013 r., nowy asystent w Katedrze
Od dnia 01.02.2013 pracę na stanowisku asystenta rozpoczyna mgr Adrian Ochtyra. Adrianie, bardzo serdecznie witamy Ciebie wśród pracowników Katedry, mamy nadzieję na długotrwałą i owocną współpracę!

31.12.2012 r. zakończenie pracy dr hab. inż. Stanisława Lewińskiego w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji WGSR UW
W dniu 31.12.2012 dr hab. inż. Stanisław Lewiński zakończył 14 letni okres pracy w Katedrze. Pracownicy, doktoranci i studenci składają serdeczne podziękowania za trud włożony w kształcenie specjalistów z zakresu cyfrowego przetwarzania obrazu, teledetekcji oraz geoinformatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Panie Staszku, bardzo serdecznie dziękujemy za tyle lat pracy i życzymy Panu wielu sukcesów w Centrum Badań Kosmicznych PAN!

18.12.2012 r. Nominacja dr Anny Jarocińskiej
Decyzją Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 18.12.2012 r. dr Anna Jarocińska została zatrudniona w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW na stanowisku adiunkta na okres 01.01.2013-30.09.2019. Aniu, bardzo serdecznie witamy Cię na nowym stanowisku, życzymy Ci wielu osiągnięć naukowych i dydaktycznych!

Warsztaty TPN, KGiT WGSR UW oraz CBK PAN, pt. Wykorzystanie teledetekcji i fotogrametrii w ochronie środowiska
W dniach 10-12.10.2012 r. odbędzie się w Zakopanem VII edycja warsztatów TPN. W tym roku poświęcone one będą teledetekcji i fotogrametrii.

Nowy pracownik w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji!
Od 01.10.2012 na stanowisku asystenta pracę rozpoczyna mgr Sylwia Nasiłowska. Sylwio, bardzo serdecznie witamy Ciebie w gronie pracowników, życząc Ci jednocześnie wielu owocnych pomysłów, dobrych projektów oraz publikacji!

Zmiana na stanowisku kierownika Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji WGSR UW
W dniu 25.09.2012 Dziekan WGSR UW – prof. dr hab. Andrzej Lisowski powołał dr hab. Bogdana Zagajewskiego na kierownika Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji na okres 01.10.2012 – 28.02.2017 r.

48 lat pracy prof. dr hab. Jana R. Olędzkiego na WGSR UW!
W dniu 25.09.2012 Dziekan WGSR UW – prof. dr hab. Andrzej Lisowski podziękował prof. dr hab. Janowi R. Olędzkiemu za 48 lat pracy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz prawie 40-to letnie kierowanie Katedrą Geoinformatyki i Teledetekcji (wcześniej Zakładem Teledetekcji Środowiska oraz Pracownią Fotointerpretacji WGSR UW). Panie Profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za wiele lat wspólnej pracy, radosnych chwil oraz mnóstwa rad i cennych wskazówek!

Pozytywne wyniki naboru na studia doktoranckie
Od 01.10.2012 w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji swoje prace doktorskie realizować będą nowi doktoranci (kolejność alfabetyczna): Michał Tomasz Chiliński (MISDoMP, współopieka: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW, Instytut Geofizyki, WF UW), Marlena Kycko (WGiSR UW), Adriana Marcinkowska (WGiSR UW), Adrian Ochtyra (MISDoMP, współopieka dr hab. Anna Kozłowska, prof. IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) oraz Marta Tobiasz (WGiSR UW). Wszystkim naszym młodym koleżankom i kolegom gratulujemy dobrych wyników na egzaminach wstępnych i życzymy wielu sukcesów podczas pracy naukowej!

XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji Telegeoinformacja w badaniach i ochronie środowiska. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, TORUŃ, 27-28 września 2012 r. Konferencja organizowana jest przez: Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zakład Kartografii, Teledetekcji i GIS Instytutu Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współorganizatorzy: Komisja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

10-ta rocznica śmierci Anny i Piotra Jakomulskich
W dniu 16.08.2012 mija dziesięć lat od tragicznej śmierci naszej koleżanki i jej męża

I Ogólnopolska Konferencja Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji
Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji we współpracy z Katedrą Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, Klubem Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Biurem Karier UW zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji, która odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2012 r. w Warszawie, na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Adrian Ochtyra stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Bardzo serdecznie gratulujemy naszemu specjalizantowi – Adrianowi Ochtyrze, który za swoje osiągnięcia i działalność naukową w roku akademickim 2011/2012 został nagrodzony Stypendium Ministra NiSW. Adrianie bardzo serdecznie gratulujemy i bardzo się cieszymy, że poszerzyłeś swoją osobą liczne grono wyróżnionych i nagrodzonych studentów zajmujących się geoinformatyką w naszej Katedrze!

W dniu 22.11.2011 Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW nadała dr. Bogdanowi Zagajewskiemu stopień doktora habilitowanego Nauk o Ziemi

Ania Jarocińska wśród najlepszych doktorantów UW
Nasza koleżanka, mgr Anna Jarocińska znalazła się w gronie 22 najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego. W kompleksowym programie wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego, Komisja Konkursowa wyłoniła młodych badaczy, którzy zajmują się najnowocześniejszymi technologiami. Aniu, bardzo serdecznie Ci gratulujemy, tym bardziej, że to już kolejne, bardzo prestiżowe wyróżnienie w Twoim dorobku naukowym i życzymy Ci kolejnych sukcesów! 

Propozycje tematów prac seminaryjnych dla studentów I roku specjalności geoinformatyka

Seminaria magisterskie specjalność geoinformatyka
Harmonogram wystąpień oraz protokółowania studentów I roku (I semestr) oraz II roku (III semestr) specjalności geoinformatyka

Zmiany kadrowe w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji WGSR UW
Od 01.10.2011 pracę w Katedrze rozpoczynają dr Małgorzata Krówczyńska oraz mgr Anna Jarocińska. Obu naszym koleżankom życzymy wielu pozytywnych chwil podczas rozpoczynającej się współpracy!
30.09.2011 pracę w Katedrze kończy dr Dariusz Ziółkowski. Darku, bardzo serdecznie dziękujemy Ci za wiele lat współpracy, jednocześnie życzymy Ci wszystkiego najlepszego w nowym miejscu pracy!
Po czterech latach współpracy z Katedry odchodzi także dr Edyta Woźniak, która z bardzo dobrym wynikiem zakończyła swoje studia doktoranckie. Edyto, życzymy Ci mnóstwa sukcesów nie tylko na zawodowej ścieżce życia!

03.11.2010 r. II edycja Konkursu KTŚ PTG na najlepsze prace magisterskie z teledetekcji środowiska
W dniu 03.11.2011 Zarząd Klubu Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego ogłosił 2 edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu teledetekcji środowiska. Zaprasza się wszystkich absolwentów studiów magisterskich, którzy obronili swoje prace magisterskie w okresie 31.10.2010 – 31.10.2011 do udziału w Konkursie. Termin nadsyłania kompletnej dokumentacji upływa 31.10.2011. Szczegóły

Wykład Teledetekcja Środowiska
Zapraszamy do zapoznania się z wykładami prof. Jana R. Olędzkiego p.t. Teledetekcja Środowiska. Szczegóły na platformie COME UW

16.11.2010 r. GIS Day na WGSR UW
Prof. dr hab. Jan R. Olędzki – Kierownik Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW zaprosił wszystkich studentów specjalności geoinformatyka do udziału w Dniu GISu, z tego powodu odwołane zostało poranne seminarium w dniu 17.11.2010. 

04.11.2010 r. Plan wystąpień seminaryjnych semestr (zimowy)
Plan wystąpień studentów II roku specjalności geoinformatyka. Terminarz wystąpień

02.11.2010 r. I edycja Konkursu KTŚ PTG na najlepsze prace magisterskie z teledetekcji środowiska
W dniu 02.11.2011 Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego zamknął listę przyjmowania prac magisterskich na Konkurs. Łącznie wpłynęło 7 prac magisterskich: 1 z UAM, 2 z UJ, 3 z UW oraz 1 z WAT. Obecnie prace są przygotowywane do oceny. Kolejny komunikat Komisji Konkursowej spodziewany jest na początek lutego 2011.

Program ćwiczeń terenowych, 11-22.10.2010, Szymbark
Program zajęć Podstawy fotointerpretacji dla studentów I roku specjalności geoinformatyka Szczegóły .

Rozpoczęcie roku akademickiego 2010/2011
W dniu 4.10.2010 r. rozpoczynają się zajęcia specjalności geoinformatyka. Plan zajęć dla I roku . Plan zajęć dla II roku.

Konkurs KTŚ PTG na najlepsze prace magisterskie z teledetekcji środowiska
Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego ogłosił pierwszą edycję Konkursu, zapraszając wszystkich absolwentów studiów magisterskich z lat 2009 i 2010 do udziału w konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu teledetekcji środowiska. Termin nadsyłania kompletnej dokumentacji upłynął 31.10.2010.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Zwijacz-Kozicy
W dniu 15.06.2010 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Zwijacz-Kozicy na temat: „Zróżnicowanie kosodrzewiny w Tarach w świetle badań teledetekcyjnych”. W dniu 22.06.2010 Rada Wydziału WGiSR UW nadała naszej koleżance tytuł naukowy doktora nauk o Ziemii w zakresie geografii. Serdecznie gratulujemy i życzymy Pani dr Magdalenie wszelkiej pomyślności.

Kurs telegeoinformatyczny 2 edycja
W dniach 07-11.06.2010. Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji WGSR UW zorganizowała 2 edycję kursu telegeoinformatycznego.

Wykład dr. hab. Krzysztofa Będkowskiego (SGGW)
W dniu 19.05. 2010 o godzinie 12.30 odbyło się zebranie plenarne Komisji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. W części naukowej wykład wygłosił dr. hab. Krzysztofa Będkowskiego, pt. Lotnicze skanowanie laserowe w leśnictwie.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marcina Sobczaka
W dniu 20.04.2010 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marcina Sobczaka, w dniu 27.04.2010 Rada Wydziału WGSR UW nadała naszemu koledze tytuł naukowy doktora nauk o Ziemi z zakresu geografii. Serdecznie gratulujemy Marcinowi i życzymy wszelkiej pomyślności.

Kurs telegeoinformatyczny
W dniach 08.-12.03.2010 r. Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji WGSR UW zorganizowała kurs telegeoinformatyczny.

Wykład dr. M. Rataja (CBK PAN)
W dniu 20.01.2010 r. o godz. 12.30 w sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa) odbyło się zebranie plenarne Komisji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. W części naukowej wykład wygłosił dr M. Rataj p.t. Teledetekcyjne systemy obrazująco-spektralne realizowane w ramach bieżących i przyszłych projektów Centrum Badań Kosmicznych PAN. Na wykład serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

07.12.2009 r. Tematy prac licencjackich
Tematy prac licencjackich dla studentów III roku studiów licencjackich. Szczegóły w dziale Dydaktyka lub Tematy prac licencjackich

4.11.2009 r. Środowiskowe Seminarium Fizyki Atmosfery IGF Wydziału Fizyki UW
W dniu 6.11.2009 mgr Olga Zawadzka (doktorantka MISMaP w IGF UW) wygłosiła referat na temat Wyznaczanie własności optycznych aerozoli atmosferycznych na podstawie danych satelitarnych i pomiarów fotometrycznych.

10.10.2009 r. Propozycja tematów prac magisterskich
Propozycja tematów prac magisterskich dla studentów I roku specjalności geoinformatyka. Szczegóły w dziale Dydaktyka lub Seminarium magisterskie

26.10.2009 r. Teledetekcja Środowiska
Ulga dla studentów i doktorantów w nabyciu dowolnego tomu Teledetekcji Środowiska

29.09.2009 r. Plan zajęć specjalizacyjnych
Plan zajęć dla studentów I i II roku specjalności geoinformatyka. Szczegóły w dziale Dydaktyka lub Program specjalizacji

Nowy doktorant w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW
W dniu 04.09.2009 Dziekan WGSR UW oraz Komisja SD WGSR UW opublikowała wyniki konkursu na studia doktoranckie WGSR UW. Mgr Dawid Olesiuk został przyjęty w poczet doktorantów WGSR UW. Dawidowi serdecznie gratulujemy, życząc przygotowania bardzo dobrej rozprawy doktorskiej oraz owocnej współpracy.

Koło Naukowe Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji UW zaprasza wszystkich studentów do współpracy
W dniu 22 maja 2009 w godzinach 16.30-18.30 w sali 021 odbyło się Walne Zebranie Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu udział wzięli studenci WGSR, MSOŚ oraz MISMaP oraz doktoranci i pracownicy Katedry Geoinformatyki WGSR UW.

Galeria zdjęć
Fotograficzna dokumentacja obrad XIX Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji 

Mazowieckie Stypendium Doktoranckie (MSD)
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji WGSR UW serdecznie gratuluje Ani Jarocińskiej, Sylwii Nasiłowskiej oraz Edycie Woźniak, które uzyskały Mazowieckie SD na wsparcie prowadzonych badań. Sukces jest tym większy, iż Komisja przyznała stypendia wszystkim doktorantom KGiT WGSR UW.

Koło Naukowe Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego
W dniu 22 maja 2009 o godzinie 16.30 w sali 021 odbyło się Walne Zebranie Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegóły

Wykłady prof. dr hab. Jana R. Olędzkiego (KGiR WGiSR UW) oraz dr inż. Piotra Struzika (IMGW Kraków)
W dniu 27.05.2009 r. o godz. 12.00 w sali J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa) odbyło się zebranie plenarne Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. W części naukowej wykłady wygłosili prof. dr hab. Jan R. Olędzki (45 lat nauczania fotointerpretacji na UW) oraz dr inż. Piotr Struzik (Współpraca Polski z Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT).

Zaproszenie
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW serdecznie zaprasza osoby zainteresowane kontynuacją nauki w zakresie geoinformatyki i interdyscyplinarnych badań środowiska na Uzupełniające Studia Magisterskie WGiSR UW (specjalność geoinformatyka). Polecamy zapoznanie się z tematyką dotychczas wykonanych prac magisterskich. Pytania oraz własne pomysły można przedstawiać w środy po godz. 12.00 lub kontaktować się z pracownikami Katedry

12.02.2009 r. Propozycja tematów prac magisterskich dla studentów MSOŚ UW
Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW zaprasza chętnych studentów MSOŚ UW do wykonywania prac magisterskich z wykorzystaniem metod i technik geoinformatycznych w badaniach nad środowiskiem. Przykładowe tematy prac magisterskich

12.02.2009 r. Plan zajęć specjalizacyjnych
Plan zajęć dla studentów I i II roku specjalności geoinformatyka. Szczegóły w dziale Dydaktyka

18.02.2009 r. Plan wystąpień seminaryjnych
Plan i tematyka wystąpień studentów I i II roku specjalności geoinformatyka. Szczegóły

15.01.2009 r. Nowe tematy prac magisterskich studentów specjalności geoinformatyka WGiSR UW
Studenci studiów magisterskich Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji WGSR UW wybrali tematy prac magisterskich. Prace te będą realizowane w latach 2008-2010. Szczegóły

IV Forum Geografów Polskich
W dniach 29-30.05.2008 na WGiSR UW odbyło się IV Forum Geografów Polskich.

Wykład dr hab. inż. Beaty Hejmanowskiej
W dniu 5.12.2007 r. o godz. 12.30 w sali seminaryjnej IGiK (ul. Modzelewskiego 27, Warszawa) odbędzie się seminarium naukowe Komisji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN oraz Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW, na którym dr hab. inż. Beata Hejmanowska wygłosi wykład: „Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w modelowaniu pokrycia terenu”. Dla studentów specjalności geoinformatyka obecność obowiązkowa.

31.10.2007 r. Pan prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz zakończył pracę w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji WGSR UW
Pracownicy oraz studenci bardzo dziękują Panu Profesorowi za kilkadziesiąt lat pracy nad rozwojem teledetekcji na Uniwersytecie Warszawskim oraz mają nadzieję na dalszą współpracę

01.10.2007 r. Pani mgr Edyta Woźniak rozpoczęła Studia Doktoranckie WGSR UW w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji
Życzymy wielu sukcesów, a przede wszystkim dobrej pracy doktorskiej i możliwie szybkiej jej obrony

30.09.2007 r. Pan mgr Marcin Sobczak zakończył pracę w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji WGSR UW
Pracownicy oraz studenci bardzo dziękują Panu Marcinowi za pracę oraz mają nadzieję na dalszą współpracę

07.09.2006 o godz. 12.00 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Dariusza Ziółkowskiego W dniu 21.10.2007 r. Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych przyjęła rozprawę i nadała naszemu koledze tytuł doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!