Publications

Published

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Gołębiowska I., 2013, Treści kartograficzne w amerykańskich podręcznikach i skryptach z zakresu systemów informacji geograficzne, „Polski Przegląd Kartograficzny”, Vol. 45, no 3, pp. 267-268
 • Gołębiowska I., 2013, Województwo lubelskie. Mapa turystyczna, Województwo lubelskie. Mapa turystyki wodnej, Województwo lubelskie. Mapa turystyki zimowej, „Polski Przegląd Kartograficzny”, Vol. 45, no 3 (map review)
 • Karsznia I., Joubran Abu Daoud J., 2013. Generalization of topographic spatial data in the object-oriented Clarity system – In Polish. Annals of Geomatics. Vol. XI(5(62)). pp. 33-41.(5 MNiSW points)
 • Karsznia, I. 2013. Selected aspects of settlement generalization in the general geographic database in Poland, Journal of Geodesy and Cartography 39(3). Taylor&Francis, pp. 129-137.
 • Marcinkowska A., Ochtyra A., 2013, GIS Day 2012 – „GIS w Stolicy”, Polski Przegląd Kartograficzny, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Kartograficzny, Warszawa, vol. 45, no. 1, pp. 81-82 (punkty MNiSW – 3).
 • Modzelewska A., Jarocinska A., Pochrybniak P., Mostowski M., 2013. The vegetation condition changes near Chernobyl based on Landsat TM, w: Lasaponara R., Masini N., Biscione M. (red) Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives, EARSeL, Symposium Proceedings. str. 635-640
 • Modzelewska A., Jarocińska A., Pochrybniak P., Mostowski M., 2013, Kondycja roślinności okolic Czarnobyla, Kalejdoskop GIS, II, str. 102-103.
 • Ochtyra A., Marcinkowska A., Jarocińska A., Pielaszek A., 2013, Zniszczenia roślinności spowodowane falą tsunami, Kalejdoskop GIS, II, str. 104-105.
 • Zagajewski B., Marcinkowska A., Jarocińska A., 2013, Wizualizacja danych hiperspektralnych – Data Cube, Kalejdoskop GIS, II, str. 108-109.

2012

 • Gołębiowska I., Mikiewicz D., Panecki T., Karsznia I., 2012, Towards a historical GIS platform in Poland. [in:] Marcus J. „Service-Oriented Mapping”, Vienna: Jobst Media, pp. 417-430
 • Gołębiowska I., 2012, Kompozycja legendy mapy a sposoby identyfikacji symboli, „Polski Przegląd Kartograficzny”, Vol. 44, no 1, pp. 7-11
 • Jarocińska A., 2012. Ocena skuteczności modeli transferu promieniowania w badaniach stanu roślinności łąk, Teledetekcja Środowiska, nr 48, str. 52.
 • Jarocińska A., 2012. Analiza zawartości wody w roślinach na podstawie danych hiperspektralnych, w: Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M. (red.), Przestrzeń w badaniach geograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, str. 13-20.
 • Joubran Abu Daoud J., Karsznia I., 2012, Comparison between generalization processes at large and small scales. ThinkMind(TM) Digital Library. http://www.thinkmind.org/index.phpview=article&articleid=geoprocessing_2012_8_50_30231
 • Niedzielko J., Szepietowska M., Boral B., Milczarek M., Pokrzywnicka M., Łach G., Kaźmierczak M., Jarocińska A., 2012, Analiza zależności między zawartością wody w roślinach zmierzoną w terenie a teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności, Teledetekcja Środowiska, nr. 47, str 43-58.

2011

 • Gołębiowska I., 2011, Zastosowanie protokołów głośnego myślenia w badaniach kartograficznych, „Polski Przegląd Kartograficzny”, Vol. 43, no 4, pp. 341-353
 • Gołębiowska I., 2011, Strategies of legend and map integration, “Proceedings of 24th International Cartographic Conference” Paris
 • Gutry-Korycka M., Gołębiowska I., Macioch A., Mioduszewski W., Kowalewski Z., Żurawski R., , 2011, Sieć hydrograficzna [in:] Okruszko T., Mioduszewski W., Kucharski L. „Ochrona i renaturyzacja mokradeł Kampinoskiego Parku Narodowego”, Warsaw: SGGW, pp. 11-43
 • Jarocińska A., 2011. Modelowanie charakterystyk spektralnych heterogenicznych zbiorowisk trawiastych przy użyciu modelu transferu promieniowania, Teledetekcja Środowiska, nr 46, str. 29-42.
 • Jarocińska A., 2011. Wykorzystanie technik hiperspektralnych do analizy stanu roślinności, artykuł pokonferencyjny, w: Wojciech Wysota, Jadwiga Biegańska, Wojciech W. Gamrat, Anna Gil, Aleksandra Pospieszalska (red), Rozwój zrównoważony regionów Polski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, str. 59-66.
 • Jarocińska A., 2011. The comparison of the spectrum modelling of different kinds of meadows, w: Lena Halounowa (red.), Proceedings of the 31th EARSeL Symposium, Czech Technical University, Prague, Czech Republic, str. 144-151
 • Karsznia I., 2011, Methodical principles of automation in the generalization of selected General Geographic Databases Elements. Proceedings of the XXV International Cartographic Conference, Paris.
 • Karsznia I., Ostrowski W., 2011, Capabilities of using mathematical morphology in the
  generalization process of urban areas – in Polish. In: The main problems of the contemporary cartography. The application of statistics in GIS and cartography, W. Zyszkowska and W. Spallek (Eds.), Vol. 3, pp. 73-82.
 • Karsznia I., 2011, On automatic gneralization of General Geographic Database in the application of geographic information systems. Geographical Journal, vol. 82, no 1-2, pp. 189-205.
 • Karsznia I., 2011, Problems connected to the generalization of settlements and road network on general maps – methodology and tools of generalization – in Polish, Part II. Polish Cartographical Review, Warsaw, vol. 43, no. 2, pp. 117-129.
 • Karsznia I., 2011,. Problems connected to the generalization of settlements and road network on general maps – methodology and tools of generalization – in Polish, Part I. Polish Cartographical Review, Warsaw, vol. 43, no. 1, pp. 5-26.
 • Karsznia I., 2011, The examination of usability range of DynaGEN and Clarity systems in generalization of settlements and road network in the General Geographic Database – in Polish. Annals of Geomatics, Warsaw, vol. 9, draft 1(45), pp. 33-48.
 • Michna I., 2011, Legenda mapy – gdzie się kończy, a gdzie zaczyna?, „Materiały III Konferencji Geografów-Doktorantów”, Warsaw

2010

 • Gołębiowska I., 2010, The role of map legend in the process of map use. Conclusions from an exploratory study, „Miscellanea Geographica”, Vol. 14, s. 327-334
 • Gołębiowska I., 2010, Polskie atlasy ogólnogeograficzne świata na tle atlasów z innych części Europy (na przykładzie nazw geograficznych) [in:] Konias A., Ostrowski J., Strzelecki K., „Kartografia w regionie”, Vol. 2, Słupsk-Warsaw, pp. 192-205
 • Karsznia I., 2010, Settlement and road networks generalization in the General Geographic Database – building a knowledge base – in Polish, Works and Cartographic Studies. Polish cartography at the age of methodological and technological changes. J. Korycka – Skorupa and J. Ostrowski (Eds.), Warsaw, vol. 3, pp. 51 – 71.
 • Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., 2010. Metody i techniki badań geoinformatycznych. Skrypt dla studentów, wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

2009

2008

 • Jarocińska A., Zagajewski B., 2008. Analiza kondycji roślinności zlewni Bystrzanki. W: Kostrzewski A., Bochenek W. (red). Streszczenia referatów i posterów Konferencji jubileuszowej z okazji 40-lecia Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku oraz XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 czerwca 2008, 31-33.
 • Jarocińska A., Zagajewski B., 2008. Korelacje naziemnych i lotniczych teledetekcyjnych wskaźników roślinności dla zlewni Bystrzanki, Teledetekcja Środowiska, t. 40, str 100-125.
 • Karsznia I., 2008, An attempt of road network and settlement generalization in the General Geographic Database using DynaGEN environment, Geodesy and Cartography, Vol 57, no 2, pp. 81-96.(8 MNiSW points)
 • Karsznia I., 2008, On a determination and restrictions of the DynaGEN system in the supporting process of small-scale spatial data generalization – in Polish. Annals of Geomatics, Warsaw, vol. 6, draft 7, pp. 42-54.(5 MNiSW points)
 • Michna I., 2008, Generalizacja nazw geograficznych, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 40, nr 1, s. 28–45
 • Michna I., 2008, Na skrzyżowaniu psychologii i kartografii – problematyka i metodologia badań, „II Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2008. Nowe trendy w Naukach o Ziemi”, Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, s. 60-66
 • Michna I., 2008, O funkcjach znakowych pisma w „Atlasie Świata” Służby Topograficznej Wojska Polskiego, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 40, nr 4, s. 400-401 (notatka)
 • Michna I., 2008, Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 40, nr 1, s. 62–63 (recenzja)

2005

 • Chybicka I., Iwaniak A., Ostrowski W., 2005, The tools for automatic generalization, – in Polish. In: Topographic information system of the country. The theoretical and methodological elaboration. Andrzej Makowski (Ed.), Publishing House of Warsaw University of Technology, Warsaw, pp. 376-380.
 • Chybicka I., 2005, An attempt of automation of the gneralization process of the General Geographic Database selected elements, in Polish, Annals of Geomatics, Warsaw, vol. 3, draft 2, pp. 27-34.
 • Chybicka I., Karsznia K., 2005, Social aspekt of standarization and generalization of topographic data in Poland, in Polish. In: Proceedings of the XXXI Polish National Cartographic Conference. The social and educational role of Cartography in Poland, Warsaw, vol. 26, pp.153-168.
 • Chybicka I., Iwaniak A., 2005, Generalization of the General Geographic Database. Procceedings of the XXII International Cartographic Conference, La Coruna, Spain.

2004