Projekty

Projekty

 1. Analiza porównawcza kondycji roślinności Tatr i Karkonoszy
 2. Przebieg sukcesji roślinnej w strefie marginalnej lodowca Flaa
 3. Badanie wybranych form strefy marginalnej lodowca Flaa w ykorzystaniem metod geoinformatycznych
 4. Badanie tempa topnienia lodowca Vatnajokull na podstawie zdjęć satelitarnych
 5. Metody klasyfikacji nadzorowanej w badaniu rozwoju miast na podstawie zdjęć satelitarnych w Dubaju w latach 1984-2013
 6. Ocena przydatności danych Landsat MSS i OLI do detekcji zmian terenów miejskich
 7. Analiza zmian stanu roślinności po huraganie Katrina w Nowym Orleanie

Projekty archiwalne

 1. Analiza wilgotności i stresu wodnego roślinności na podstawie wskaźników teledetekcyjnych w prowincjach Ontario i Alberta (Kanada)
 2. Analiza budowy geologicznej gór Zagros na podstawie danych LANDSAT
 3. Stosunki hydrologiczne Górnej Jeziorki
 4. Badanie zniszczeń roślinności przez falę tsunami na terenie Japonii z wykorzystaniem obrazów satelity LANDSAT TM
 5. Badanie uszkodzeń roślinności po wybuchu w Czarnobylu na podstawie danych satelitarnych LANDSAT
 6. Detekcja zachmurzenia na zdjęciach satelitarnych MODIS
 7. Problematyka radarowa
 8. MAPA SATELITARNA EUROPY opracowana na podstawie zdjęć MODIS
 9. Model pojemności wodnej Zlewni Bystrzanki dla Zlewni Ropy i Bystrzanki
 10. Zintegrowane techniki pomiarowe
 11. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji form pokrycia terenu
 12. Spektrometryczna analiza stresu roślin miasta
 13. Budowa biblioteki spektralnej wybranych roślin chronionych Polski