Habilitations

Bogdan Zagajewski Ocena przydatności sieci neuronowych i danych hiperspektralnych do klasyfikacji roślinności Tatr Wysokich. Recenzenci: dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. SGGW (SGGW), prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz (IGiK), prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska (IGiK), dr hab. Kazimierz Furmańczyk, prof. US (US). Data uzyskania stopnia: 22.11.2011.