Motto

Nie ma większej potęgi niż wiedza
Platon

Nie wszyscy mamy te same zdolności,
ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości,
aby swe zdolności rozwijać.
John F. Kennedy

Tylko uczciwi i rozumni społeczeństwu służą
Bolesław Prus