Motto

Istotą życia jest przekazywanie wiedzy,
każda komórka dzieląc się, przekazuje swój najcenniejszy kod genetyczny.

Nie ma większej potęgi niż wiedza.
Platon

Nie wszyscy mamy te same zdolności,
ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości,
aby swe zdolności rozwijać.
John F. Kennedy

Tylko uczciwi i rozumni społeczeństwu służą.
Bolesław Prus

Czasami ludzie mają taki tupet, że przygniata im rozum.
Jolanta Korycka-Skorupa