MSc. theses – public

MSc. theses of the Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

132. Klasyfikacja wybranych form pokrycia terenu przy pomocy splotowych sieci neuronowych i ortofotomapy. Opiekun: dr Edwin Raczko. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Edwin Raczko, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Egzamin: 18.12.2023.

131. Jagoda Żmudzińska. Zmiany i trwałość podziałów administracyjnych na terenie powiatu nowotomyskiego od XVI wieku do czasów współczesnych. Opiekun: dr Tomasz Panecki. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Tomasz Panecki, dr hab. Izabela Gołębiowska. Egzamin: 18.12.2023.

130. Koncepcja atlasu tematycznego dyscypliny sportowej na przykładzie Atlasu łucznictwa. Opiekun: dr hab. Izabela Gołębiowska. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr hab. Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Egzamin: 18.12.2023.

129. Wykorzystanie danych z mediów społecznościowych do generalizacji map. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, prof. dr hab. Piotr Werner. Egzamin: 13.12.2023.

128. Porównanie skuteczności algorytmów uczenia maszynowego do identyfikacji Solidago spp. na obrazach hiperspektralnych. Opiekun: dr Anna Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Egzamin: 27.09.2023.

127. Określenie potencjalnego występowania lawin śnieżnych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Opiekun: dr Marlena Kycko. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Marlena Kycko, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Egzamin: 27.09.2023.

126. Porównanie skuteczności identyfikacji wrzosowisk suchych przy użyciu lotniczych danych hiperspektralnych i obrazów Sentinel 2. Opiekun: dr Anna Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Egzamin: 18.09.2023.

125. Porównanie zakresu treści i funkcjonalności geoportali historycznych. Opiekun: dr Tomasz Panecki. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Tomasz Panecki, dr hab. Izabela Gołębiowska. Egzamin: 18.09.2023.

124. Analiza toponimiczna nazw drużyn piłkarskich w Polsce. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Wojciech Pokojski. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Wojciech Pokojski, dr hab. Izabela Gołębiowska,. Egzamin: 18.09.2023.

123. Automatyzacja procesu generalizacji wybranych warstw Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych na przykładzie województwa lubelskiego. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. W zakresie: Geoinformatyka. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, dr hab. Izabela Gołębiowska. Egzamin: 27.07.2023.

122. Empiryczna ocena użyteczności numerów startowych i profili wysokościowych stosowanych podczas biegów górskich. Opiekun: dr hab. Izabela Gołębiowska. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr hab. Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Egzamin: 26.07.2023.

121. Empiryczna ewaluacja sposobów kartograficznej prezentacji zmian klimatu. Opiekun: dr hab. Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr hab. Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Tomasz Panecki. Egzamin: 26.07.2023.

120. Ocena narzędzi oprogramowania GIS do wizualizacji Heat Maps w sporcie. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Wojciech Pokojski, dr hab. Izabela Gołębiowska. Egzamin: 27.03.2023;

119. Pomiar, analiza i prezentacja kartograficzna miąższości płaszcza osadowego na Arcadia Planitia na Marsie. Opiekun: dr hab. Izabela Gołębiowska, dr Anna Łosiak. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr hab. Izabela Gołębiowska, dr Anna Łosiak, prof. dr hab. Piotr Werner. Egzamin: 22.12.2022;

118. Opracowanie cyfrowej edycji mapy województwa sandomierskiego Karola Perthéesa (1:225 000, 1791/1806). Opiekun: dr Tomasz Panecki. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Tomasz Panecki, prof. dr hab. Marcin Solarz. Egzamin: 22.12.2022;

117. Analiza zmian kondycji drzewostanów Karkonoszy w latach 1985-2020 z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych. Opiekun: dr Edwin Raczko, dr inż. Adrian Ochtyra, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Edwin Raczko, dr inż. Adrian Ochtyra, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Egzamin: 26.09.2022;

116. Analiza złożoności graficznej wybranych map internetowych. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, dr Edwin Raczko, prof. dr hab. Marcin Solarz. Egzamin: 20.09.2022;

115. Wizualizacja zmienności zjawisk na przykładzie zmian ludnościowych w Polsce w latach 1974-2020. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, prof. dr hab. Marcin Solarz. Egzamin: 20.09.2022;

114. Wykorzystanie drzew decyzyjnych (DT) do automatyzacji selekcji rzek na mapach ogólnogeograficznych. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, prof. dr hab. Piotr Werner.. Egzamin: 28.07.2022;

113. Empiryczna ocena legend ilościowych i jakościowych map kompleksowych. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Izabela Gołębiowska, prof. dr hab. Piotr Werner. Egzamin: 21.07.2022;

112. Wykorzystanie satelitarnych zdjęć radarowych do monitoringu wodnego ruchu turystycznego. Przykład Wielkich Jezior Mazurskich. Opiekun: dr hab. Sylwia Kulczyk, dr Edyta Woźniak. W zakresie: Teledetekcja. Recenzenci: dr hab. Sylwia Kulczyk, dr Edyta Woźniak, dr inż. Izabela Karsznia. Egzamin: 29.03.2022;

111. Mapa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa, prof. dr hab. Marcin Solarz. Egzamin: 21.12.2021;

110.  Monitoring upraw rolniczych na podstawie danych naziemnych oraz danych satelitarnych Sentinel-2. Opiekun: dr Marlena Kycko. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Marlena Kycko, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Egzamin: 20.12.2021;

109. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych do wspomagania zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów leśnych. Opiekun: dr inż. Anna Zmarz. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. Anna Zmarz, prof. dr hab. Piotr Werner. Egzamin: 20.12.2021;

108. Mapy kulturowe w atlasach dla szkoły podstawowej – zakres treści, metody prezentacji, użytkowanie. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Alina Awramiuk-Godun. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Alina Awramiuk-Godun, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Egzamin: 30.07.2021;

107. Percepcja sygnatur na mapach gospodarczych w atlasach szkolnych. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr inż. Izabela Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr inż. Izabela Karsznia, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Egzamin: 30.07.2021;

106. Analiza i wizualizacja kartograficzna miąższości płaszcza osadowego na obszarze Utopia Planitia na Marsie. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska, mgr Anna Łosiak. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Izabela Gołębiowska, mgr Anna Łosiak, dr hab. Maciej Dąbski.. Egzamin: 27.07.2021;

105. Empiryczna ewaluacja intuicyjności symbolizacji stosowanej na mapach mobilnych. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Izabela Gołębiowska, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Egzamin: 8.07.2021;

104. Kryteria oceny jakości turystycznych aplikacji mobilnych. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Wojciech Pokojski, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Egzamin: 02.07.2021;

103. Wizualizacja danych dotyczących ruchu lotniczego. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia, dr Jolanta Korycka-Skorupa. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, dr Jolanta Korycka-Skorupa, prof. dr hab. Marcin Solarz. Egzamin: 02.07.2021;

102. Ocena skuteczności klasyfikacji pokrycia terenu według wydzieleń Corine Land Cover. Opiekun: dr Edwin Raczko, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Edwin Raczko, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz., dr Anna Jarocińska. Egzamin: 24.06.2021;

101. Związek lokalizacji kolonii słoni morskich Mirounga leonina z cechami szorstkości terenu. Opiekun: dr inż. Anna Zmarz, dr Małgorzata. Korczak-Abshire. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. Anna Zmarz, dr Małgorzata. Korczak-Abshire, dr hab. Maciej Dąbski. Egzamin: 16.12.2020;

100. Problem zmiennych jednostek odniesienia w monitoringu osuwisk. Wybrane przykłady z Polski i Portugalii. Opiekun: prof. dr hab. Piotr Werner. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Werner, dr inż. Anna Zmarz. Egzamin: 14.12.2020;

99. Ocena możliwości wizualizacji danych metodami heat map i hot spot. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Wojciech Pokojski, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Egzamin: 14.12.2020;

98. Koncepcja atlasu przyrodniczego województwa podlaskiego. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa, prof. dr hab. Marcin Solarz.. Egzamin: 16.09.2020;

97. Ocena użyteczności geoportali wybranych metropolii. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska. W zakresie: Geoinformatyka. Recenzenci: dr Izabela Gołębiowska, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Egzamin: 14.09.2020;

96. Analiza przebiegu gradacji kornika drukarza w Tatrach na podstawie zdjęć satelitarnych Sentinel-2. Opiekun: dr Marlena Kycko, dr Tomasz Zwijacz-Kozica. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Marlena Kycko, dr Tomasz Zwijacz-Kozica, dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Egzamin: 10.09.2020;

95. Opracowanie metody szacowania powierzchni koron drzew i dna lasu na lotniczych zdjęciach termowizyjnych. Opiekun: dr inż. Anna Zmarz, dr Stanisław Pagacz. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. Anna Zmarz, dr Stanisław Pagacz , prof. dr hab. Piotr Werner. Egzamin: 31.07.2020;

94. Wykorzystanie technik eksploracji danych (Data Mining) do automatyzacji selekcji dróg na mapach ogólnogeograficznych. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, prof. dr hab. Piotr Werner. Egzamin: 20.07.2020;

93. Ocena przydatności danych satelitarnych Sentinel-2 do klasyfikacji wybranych nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Opiekun: dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra , dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Egzamin: 16.07.2020;

92. Klasyfikacja roślinności wysokogórskiej Karkonoszy na podstawie wieloczasowych danych satelitarnych Sentinel-2. Opiekun: dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra , dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.. Egzamin: 16.07.2020;

91. Dostępność przestrzenna wybranych usług na terenie Warszawy. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, dr hab. Maciej Dąbski. Egzamin: 14.07.2020;

90. Ocena stanu roślinności Tatrzańskiego Parku Narodowego na podstawie zdjęć satelitarnych WorldView 2. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Marlena Kycko, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 08.07.2020.

89. Weryfikacja Optymalizacja formy graficznej Załącznika 14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy. Opiekun: dr Paweł Kowalski. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Paweł Kowalski, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 12.09.2019;

88. Metodyka wyznaczania historycznych granic administracyjnych na obszarze Równiny Nowotomyskiej na podstawie dawnych i  współczesnych źródeł kartograficznych. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia, dr Tomasz Panecki. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, dr Tomasz Panecki, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 29.07.2019;

87. Weryfikacja metodyki generalizacji wybranych warstw tematycznych Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 29.07.2019;

86. Adaptacja geograficznego atlasu Białorusi dla osób słabowidzących i niewidomych. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Izabela Gołębiowska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 24.07.2019;

85. Mapa Turystyczna polski 1:50 000 – arkusz Wołomin. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 24.07.2019.

84. Mapa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Józefowa – koncepcja i opracowanie. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 24.07.2019;

83. Graficzna wizualizacja danych dotyczących okrucieństwa wobec zwierząt hodowlanych. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 24.07.2019;

82. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych w gminie Chęciny na podstawie zdjęć lotniczych przy wykorzystaniu splotowych sieci neuronowych. Opiekun: dr Małgorzata Krówczyńska, dr Edwin Raczko. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Małgorzata Krówczyńska, dr Edwin Raczko, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 24.07.2019;

81. Ocena przydatności sieci głębokiego uczenia (CNN) do klasyfikacji pokrycia terenu na podstawie danych hiperspektralnych. Opiekun: dr Edwin Raczko. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Edwin Raczko, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 24.07.2019.

80. Identyfikacja trzcinnika piaskowego na podstawie lotniczych danych teledetekcyjnych. Opiekun: dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 22.07.2019.

79. Ocena stanu kondycyjnego łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus) na terenie Gór Kamiennych. Opiekun: dr Marlena Kycko, dr hab. Bogdan Zagajewski. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Marlena Kycko, dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra. Egzamin: 22.07.2019.

78. Dostępność czasowa wybranej służby ratowniczej w Warszawie. Opiekun: dr Izabela Gołębiowska, dr Wojciech Pokojski. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Izabela Gołębiowska, dr Wojciech Pokojski, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 1.07.2019.

77. Teledetekcyjna ocena stanu drzewostanów Beskidu Żywieckiego. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Marlena Kycko. Egzamin: 24.06.2019.

76. Zastosowanie wieloczasowych danych hiperspektralnych oraz LiDAR do klasyfikacji wybranych nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Opiekun: dr Anna Jarocińska, dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra , dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 24.06.2019.

75. Kartograficzna wizualizacja pochodzenia terytorialnego ludności Ziem Odzyskanych w 1950 roku. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 24.06.2019.

74. Ocena przydatności obrazów satelitarnych Sentinel-2 do kartowania lasów Gabonu. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Agata Hościło. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr hab. B. Zagajewski, dr Agata Hościło, dr Edwin Raczko. Egzamin: 17.09.2018.

73. Koncepcja i redakcja mapy podkładowej Warszawy przełomu XIX i XX wieku. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Paweł Weszpiński. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Paweł Weszpiński, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 03.09.2018.

72. Ocena przydatności lotniczych danych teledetekcyjnych do identyfikacji górskich łąk konietlicowych i mietlicowych użytkowanych ekstensywnie Natura 2000. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Marlena Kycko. Egzamin: 31.07.2018.

71. Kartograficzna wizualizacja danych o ruchu. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci:  dr inż. Izabela Karsznia, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 16.07.2018.

70. Ocena przydatności nieparametrycznych algorytmów do identyfikacji posuszu na obrazie lotniczym hiperspektralnym HySpex. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr hab. B. Zagajewski, dr Edwin Raczko. Egzamin: 16.07.2018.

69. Ocena przydatności lotniczych danych teledetekcyjnych do identyfikacji wybranych siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Opiekun: dr Anna Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Anna Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 25.06.2018.

68. Wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych do monitorowania procesu usuwania azbestu na przykładzie miasta Opola. Opiekun: dr Małgorzata Krówczyńska. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Małgorzata Krówczyńska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 18.12.2017.

67. Ocena kondycji lasów w tatrzańskim parku narodowym na podstawie danych teledetekcyjnych. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Marlena Kycko. Egzamin: 18.12.2017.

66. Internetowe infografiki interaktywne i animowane zawierające mapy . Opiekun: dr Paweł Kowalski. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Paweł Kowalski, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 18.12.2017.

65. Kondycja roślinności nieleśnej na terenie Karkonoszy na podstawie obrazów hiperspektralnych APEX. Opiekun: dr Anna Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 19.10.2017.

64. Analiza przestrzenna zachorowań na międzybłoniaka w Polsce. Opiekun: dr Małgorzata Krówczyńska. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Małgorzata Krówczyńska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 19.09.2017.

63. Określenie zależności między występowaniem wyrobów azbestowych a cechami zagospodarowania przestrzennego posesji. Opiekun: dr Małgorzata Krówczyńska, dr Piotr Pabjanek. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Małgorzata Krówczyńska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 19.09.2017.

62. Zastosowanie obrazów hiperspektralnych AISA do klasyfikacji zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych Doliny Dolnej Narwi. Opiekun: dr Anna Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 13.09.2017.

61.  Topografia i urbanizacja obszaru Krakowa. Opiekun: dr hab. Piotr Werner, prof. UW. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr hab. Piotr Werner, prof. UW, dr Wojciech Pokojski. Egzamin: 27.07.2017.

60. Opracowanie danych przestrzennych i identyfikacja parametrów modelu UPlan na potrzeby modelowania ekspansji zabudowy w powiecie piaseczyńskim. Opiekun: dr Paulina Pokojska. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Paulina Pokojska, dr hab. Piotr Werner, prof. UW. Egzamin: 27.07.2017.

59. Użyteczność oprogramowania GIS do profilowania geograficznego. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Wojciech Pokojski, dr hab. Piotr Werner, prof. UW. Egzamin: 27.07.2017.

58. Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do monitoringu stanu drzew na obszarze miejskim. Opiekun: dr Anna Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 24.07.2017.

57. Prezentacja atrakcyjności turystycznej Łowicza i okolic w formie infografiki. Opiekun: dr Paweł Kowalski. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Paweł Kowalski, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 19.07.2017.

56. Ziemia łomżyńska w XIX wieku: osadnictwo i podziały terytorialne. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr hab. Bogumił Szady, prof. PAN. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr hab. Bogumił Szady, prof. PAN, dr inż. Izabela Karsznia. Egzamin: 19.07.2017.

55. Wykorzystanie technik uczenia maszynowego w procesie weryfikacji zasad generalizacji z map ogólnogeograficznych. Opiekun: dr inż. Izabela Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr inż. Izabela Karsznia, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 19.07.2017.

54. Koncepcja Atlasu Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 19.07.2017.

53. Detekcja lodowców na obrazach Landsat. Opiekun: dr inż. Anna Zmarz, dr Michał Pętlicki. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr inż. Anna Zmarz, dr Michał Pętlicki, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 10.07.2017.

52. Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do identyfikacji łubinu (Lupinus spp. L.). Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska. Egzamin: 10.07.2017.

51. Ocena jakości danych przestrzennych wykorzystywanych w Systemie Identyfikacji Działek Rolnych. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Wojciech Pokojski, dr hab. Piotr Werner, prof. UW. Egzamin: 6.07.2017.

50. Kształcenie zdalne w zakresie geoinformatyki na przykładzie kursów e-learningowych i kursów MOOC. Opiekun: dr Wojciech Pokojski. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Wojciech Pokojski, dr hab. Piotr Werner, prof. UW. Egzamin: 28.06.2017.

49. Identyfikacja dominujących gatunków drzew Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem obrazu hiperspektralnego HySpex. Opiekun: dr Anna Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 26.06.2017.

48. Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do badania jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego. Opiekun: dr Anna Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr Anna Jarocińska, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 26.06.2017.

47. Kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych gminy Mrozy. Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 26.06.2017.

46. Opracowanie metodyki przygotowania podkładowego planu Warszawy przełomu XIX i XX wieku w skali 1:5000. Opiekun: dr Paweł Kowalski, dr Paweł Weszpiński. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr Paweł Kowalski, dr Paweł Weszpiński, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 22.06.2017.

45. Klasyfikacja powierzchni nieprzepuszczalnych na zdjęciach hiperspektralnych AISA Eagle na przykładzie Białegostoku. Opiekun: dr Małgorzata Krówczyńska. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Małgorzata Krówczyńska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 06.12.2016.

44. Możliwości kartograficznej prezentacji wektorowych danych ilościowych w programie ArcGIS 10.2.2. Opiekun: dr I. Gołębiowska, dr J. Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr I. Gołębiowska, dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 06.12.2016.

43. Wizualizacja zmian obszaru miejskiego na przykładzie Włocławka. Opiekun: dr I. Gołębiowska, dr inż. I. Karsznia,. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr inż. I. Karsznia, dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 22.09.2016.

42. Ocena możliwości kartowania powierzchni nieprzepuszczalnych na wysokorozdzielczych zdjęciach wielospektralnych WorldView-2 za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Opiekun: dr Małgorzata Krówczyńska. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Małgorzata Krówczyńska, dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 21.09.2016.

41. Automatyczna detekcja osobników pingwinów białookich ze zdjęć cyfrowych. Opiekun: dr inż. Anna Zmarz, dr Małgorzata Korczak-Abshire. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. Anna Zmarz, dr Małgorzata Korczak-Abshire, dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 21.09.2016.

40. Analiza zmian pokrycia terenu w okolicach Czarnobyla w latach 1985–2014. Opiekun: dr Piotr Pabjanek. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr Piotr Pabjanek, dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 14.09.2016.

39. Fotolotniczy system bezzałogowy. Opiekun: dr inż. A. Zmarz. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. A. Zmarz, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 07.09.2016.

38. Ocena wizualizacji zjawisk dynamicznych prezentowanych w formacie KML na przykładzie huraganów. Opiekun: dr W. Pokojski. W zakresie: Geoinformatyki, kartografia i teledetekcja. Recenzenci: dr W. Pokojski, dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 07.09.2016.

37. Koncepcja mapy spływów kajakowych na przykładzie rzek Warty, Widawki i Grabi. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 07.09.2016.

36. Zastosowanie danych LiDAR do wyznaczenia przebiegu szlaku w dolinie wysokogórskiej. Opiekun: dr W. Pokojski. W zakresie: Geoinformatyki, kartografia i teledetekcja. Recenzenci: dr W. Pokojski, dr hab. P. Werner, prof. UW. Egzamin: 22.07.2016.

35. Analiza koncepcji graficznych systemów znaków na dawnych mapach Polski z XIX i I połowy XX wieku. Opiekun: dr I. Gołębiowska, dr inż. I. Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr inż. I. Karsznia, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 22.07.2016.

34. Mapa krajoznawczo-turystyczna Nowej Zelandii. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. W. Ostrowski. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr J. Korycka-Skorupa. dr hab. W. Ostrowski, dr inż. I. Karsznia. Egzamin: 19.07.2016.

33. Koncepcja mapy rowerowej Pobrzeża Gdańskiego. Opiekun: dr hab. W. Ostrowski, dr inż. I. Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr hab. W. Ostrowski, dr inż. I. Karsznia, dr J. Korycka-Skorupa. Egzamin: 19.07.2016.

32. Prezentacja kartograficzna przemysłu, rolnictwa i usług w województwie mazowieckim. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. W zakresie: Geoinformatyki, kartografia i teledetekcja. Recenzenci: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 19.07.2016.

31. Ocena przydatności obrazu hiperspektralnego HySpex i klasyfikacji Spectral Angle Mapper do identyfikacji gatunków drzew Białegostoku. Opiekun: dr A. Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 15.07.2016.

30. Ocena przydatności modeli transferu promieniowania do symulacji krzywych odbicia spektralnego drzew Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr A. Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji, kartografia i teledetekcja. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 15.07.2016.

29. Związek lokalizacji gniazd pingwinów Pygoscelis z cechami rzeźby terenu. Opiekun: dr M. Korczak-Abshire, dr P. Pabjanek. W zakresie: Geoinformatyki, kartografia i teledetekcja. Recenzenci: dr hab. B. Zagajewski, dr M. Korczak-Abshire, dr P. Pabjanek. Egzamin: 17.06.2016.

28. Legendy map w geoportalach. Opiekun: dr I. Gołębiowska, dr inż. I. Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr hab. B. Zagajewski, dr inż. I. Karsznia. Egzamin: 17.06.2016.

27. Wykorzystanie naziemnych technik hiperspektralnych w monitoringu kondycji zdrowotnej lasów Karkonoszy i Beskidu Żywieckiego. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska. Egzamin: 04.11.2015.

26. Opracowanie mapy pokrycia terenu z wykorzystaniem danych hiperspektralnych APEX. Opiekun: dr M. Krówczyńska. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr M. Krówczyńska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 19.10.2015.

25. Koncepcja geoportalu dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego na przykładzie Bieszczadów Zachodnich. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 12.10.2015.

24. Zastosowanie klasyfikacji obiektowej do analizy zmian antropogenicznych na zdjęciach pozyskanych z Bezzałogowego Statku Powietrznego. Opiekun: dr inż. A. Zmarz. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. A. Zmarz, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 02.10.2015.

23. Fotogrametryczna analiza zdjęć pozyskanych z Bezzałogowego Statku Powietrznego w oprogramowaniu Inpho. Opiekun: dr inż. A. Zmarz. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. A. Zmarz, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 02.10.2015.

22. Wykorzystanie obrazów satelitarnych Landsat do analizy kondycji roślinności Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr A. Jarocińska. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 30.09.2015.

21. Pozyskiwanie powierzchni projekcyjnej liści z heterogenicznych łąk przy użyciu modelu transferu promieniowania PROSAIL. Opiekun: dr A. Jarocińska.W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 29.09.2015.

20. Zmiany kondycji roślinności Karkonoszy na podstawie zdjęć z satelity Landsat. Opiekun: dr A. Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 29.09.2015.

19. Cyfrowa geomorfologiczna mapa województwa kujawsko-pomorskiego w skali 1:300 000. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 28.09.2015.

18. Mapa turystyczno-przyrodnicza Roztocza jako element promocji regionu. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 28.09.2015.

17. Koncepcja internetowego atlasu obszarów historycznych Warszawy. Opiekun: dr hab. W. Ostrowski. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr hab. W. Ostrowski, dr I. Karsznia. Egzamin: 24.09.2015.

16. Kartogram w wybranych programach komputerowych. Opiekun: dr I. Gołębiowska. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr I. Gołębiowska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 15.09.2015.

15. Urban and suburban land cover changes in Warsaw Metropolitan Area (Zmiany pokrycia terenu w aglomeracji warszawskiej w części miejskiej i podmiejskiej). Opiekun: dr P. Pabjanek. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 31.07.2015.

14. Cyfrowa Mapa Geomorfologiczna obszaru środkowo-południowej Polski, w skali 1:300 000. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 31.07.2015.

13. A clouds & shadows detection algorithm on Landsat 8 images (Algorytm detekcji chmur i cieni na obrazach Landsat 8). Opiekun: dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska. Recenzenci: dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska, dr J. Musiał (IGiK). Egzamin: 07.07.2015 (Erasmus Mundus GEM project).

12. Opracowanie modelu terenu z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. Opiekun: dr inż. A. Zmarz. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr inż. A. Zmarz, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 06.07.2015.

11. Vegetation changes in the land cover of Warsaw agglomeration. Opiekun: dr P. Pabjanek. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 02.07.2015.

10. Ocena dokładności kartowania gatunków drzew na zobrazowaniach WorldView-2 na terenie Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr P. Pabjanek. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 29.06.2015.

9. Próba automatycznej generalizacji wybranych elementów Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Opiekun: dr inż. I. Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr inż. I. Karsznia, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 29.06.2015.

8. Opracowanie systemu archiwizującego naziemne pomiary spektrometryczne i biometryczne w języku Jawa. Opiekun: dr A. Jarocińska. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 19.06.2015.

7. Analiza intensywności pożarów oraz identyfikowanie obszarów szczególnie narażonych na pożary wiosenne w Polsce. Opiekun: dr inż. A. Hościło, dr hab. B. Zagajewski. W zakresie: Geoinformatyki. Recenzenci: dr inż. A. Hościło, dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska. Egzamin: 19.06.2015.

6. Zastosowanie obrazów hiperspektralnych AISA do oceny kondycji roślinności Białegostoku. Opiekun: dr A. Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 19.06.2015.

5. Vegetation Monitoring and Carbon Sequestration Estimation in Chittagong Hill Tracts basing on Landsat images. Opiekun: dr A. Jarocińska. W zakresie: Teledetekcji. Recenzenci: dr A. Jarocińska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 19.06.2015.

4. Stan środowiska przyrodniczego – mapy do atlasu województwa mazowieckiego. Opiekun: dr J. Siwek. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr J. Siwek, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 12.05.2015.

3. Jakościowe metody prezentacji kartograficznej w polskich atlasach szkolnych. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 31.03.2015.

2. Koncepcja miejskiego systemu informacji przestrzennej dla Sokółki (The concept of the urban spatial information system for Sokółka). Opiekun: dr I. Gołębiowska, dr inż. I. Karsznia. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr I. Gołębiowska, dr inż. I. Karsznia, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 27.01.2015.

1. Ilościowe metody prezentacji kartograficznej w polskich atlasach szkolnych (Quantitative methods of cartographic presentation in Polish school atlases). Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. W zakresie: Kartografii. Recenzenci: dr J. Korycka-Skorupa, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 27.01.2015.

 

MSc. theses of the Department of Geoinformatics and Remote Sensing

172. Cyfrowa mapa geomorfologiczna województwa podkarpackiego skali 1:300 000 z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr E. Rojan. Egzamin: 3.11.2014.

171. Analiza dostępności komunikacji miejskiej w Wesołej (Warszawa) z wykorzystaniem narzędzi GIS. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr Anna Jarocińska. Egzamin: 26.09.2014.

170. Dostępność komunikacyjna Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr J. Korycka-Skorupa. Egzamin: 15.07.2014.

169. Cyfrowa mapa geomorfologiczna województwa wielkopolskiego w skali 1:300 000 z wykorzystaniem teledetekcji i geoinformatyki. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 14.07.2014.

168. Klasyfikacja pokrycia terenu województwa warmińsko – mazurskiego na podstawie zdjęć Landsat TM i symulatora sztucznych sieci neuronowych. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska. Egzamin: 14.07.2014.

167. Analiza kondycji muraw piętra alpejskiego i subalpejskiego Tatr z wykorzystaniem technik hiperspektralnych. Opiekun: dr Anna Jarocińska. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr Anna Jarocińska, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 14.07.2014.

166. Cyfrowa mapa geomorfologiczna województwa małopolskiego w skali 1: 300 000 z wykorzystaniem teledetekcji i geoinformatyki. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr Anna Jarocińska. Egzamin: 23.06.2014.

165. Cyfrowa mapa geomorfologiczna województwa lubelskiego w skali 1:300 000 z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 18.06.2014.

164. Analiza przydatności danych hiperspektralnych do identyfikacji skał w Karkonoszach. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska. Egzamin: 18.06.2014.

163. Klasyfikacja gatunków drzewiastych Góry Chojnik (KPN) na podstawie lotniczych obrazów hiperspektralnych APEX i sztucznych sieci neuronowych. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska. Egzamin: 18.06.2014.

Analiza geograficzna struktury środowiska zlewni Ropy z wykorzystaniem narzędzi geoinformatycznych. Opiekun: dr M. Krówczyńska, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr M. Krówczyńska, prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 7.05.2014.

162. Remote sensing analysis of the vegetation conditio of the Białowieża forest. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr P. Pabjanek, dr Anna Jarocińska. Egzamin: 27.06.2013.

161. Analiza struktury przestrzennej Kielc z zastosowaniem zdjęć lotniczych. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 31.03.2014.

160. Rozpoznanie na zdjęciach MODIS terenów pogorzelisk wielkich pożarów. Opiekun: dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. inż. St. Lewiński, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 12.2013.

159. Zastosowanie zdjęć lotniczych do inwentaryzacji eternitowych pokryć dachowych. Opiekun: dr M. Krówczyńska. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr M. Krówczyńska, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 09.2013.

158. Cyfrowa mapa Geomorfologiczna północno-zachodniej Polski, w skali 1:300 000. Opiekun: dr hab. B. Zagajewski. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. B. Zagajewski, dr A. Jarocińska. Egzamin: 07.2013.

157. Przeglądowa cyfrowa mapa geomorfologiczna, w skali 1: 300 000, województwa dolnośląskiego. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 07.2013.

156. Uwarunkowania tworzenia się zapustów leśnych z użyciem narzędzi geoinformatycznych. Opiekun: dr P. Pabjanek Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr P. Pabjanek, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 06.2013.

155. Mapa przyrodniczo-turystyczna Narwiańskiego Parku Narodowego z otuliną na podstawie materiałów teledetekcyjnych i GIS. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 20.07.2012

154. Monitoring zmian stanu roślinności w strefie podmiejskiej miasta Madryt na podstawie wskaźnika NDVI uzyskanego z obrazu satelitarnego Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 06.07.2012

153. Metodyka wykrywania zmian pokrycia terenu na podstawie danych z satelity Landsat. Opiekun: dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 06.07.2012

152. Analiza zmian wybranych właściwości biofizycznych wody Morza Bałtyckiego w okresie od czerwca do października 2009 roku na podstawie zdjęć z MODIS-a. Opiekun: dr M. Krówczyńska. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr M. Krówczyńska, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 22.06.2012

151. Wpływ turystyki na kondycję roślinności wzdłuż wybranych szlaków Doliny Gąsienicowej na podstawie danych teledetekcyjnych. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 22.06.2012

150. Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Opiekun: dr hab. Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 22.06.2012

149. Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 22.06.2012

148. Zastosowanie metodyki geoinformatycznej do oceny stopnia zagrożenia erozją gleb w Polsce. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 22.06.2012

147. Zmienność układu koryt rzecznych w dolinie Narwi na odcinku między Łapami a Żółtkami w II połowie XX wieku. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 22.06.2012

146. Ocena przydatności niskorozdzielczych wieloczasowych zobrazowań satelitarnych MODIS do wydzielenia obszarów leśnych województwa mazowieckiego. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 14.02.2012

145. Teledetekcyjna ocena naturalności Puszczy Białowieskiej. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 29.06.2011

144. Porównanie klasyfikacji obszarów miejskich symulatorami FuzzyARTMAP i Support Vector Machines. Opiekun: dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 29.06.2011

143. Zastosowanie łącznego wykorzystania obrazów radarowych z ERS i obrazówz Landsata do wykonywania map pokrycia terenu. Opiekun: dr D. Ziółkowski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr D. Ziółkowski. Egzamin: 29.06.2011

142. Zasady pozyskiwania danych metodą skaningu laserowego i ich wykorzystanie w badaniach środowiska. Opiekun: Prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr D. Ziółkowski. Egzamin: 29.06.2011

141. Wykorzystanie zdjęć satelitarnych MODIS do badania stopnia pokrycia terenu roślinnością. Opiekun: Dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 20.12.2010

140. Zmiany użytkowania ziemi obszarów przygranicznych Polski i Białorusi wzdłuż granicy województwa podlaskiego (na podstawie materiałów teledetekcyjnych i archiwalnych map). Opiekun: Dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Dr P. Pabjanek, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 28.07.2010

139. Mapa satelitarna uszkodzeń roślinności Tatr. Opiekun: Dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 21.06.2010

138. Zmiany struktury przestrzennej Białegostoku 1967-2006 na podstawie analizy zdjęć lotniczych. Opiekun: Prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 21.06.2010

137. Cyfrowa mapa geomorfologiczna Mazowsza. Opiekun: Dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 21.06.2010

136. Trójwymiarowa prezentacja regionu Wzgórz Szeskich. Opiekun: Dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 17.12.2009

135. Zastosowanie kanału panchromatycznego w klasyfikacji zdjęcia Landrat ETM+. Opiekun: Dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.09.2009

134. Mapa geomorfologiczna Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną w skali 1:25000. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.06.2009

133. Zastosowanie wielookresowych obrazów radarowych w badaniach pokrycia terenu na przykładzie Pogórza i Nizin Podkarpackich . Opiekun: dr Dariusz Ziółkowski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr Dariusz Ziółkowski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.06.2009

132. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w klasyfikacji pokrycia terenu Doliny Gąsienicowej na podstawie obrazów hiperspektralnych. Opiekun: dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.06.2009

131. Wpływ wybranych elementów środowiska przyrodniczego na zróżnicowanie emisyjności promieniowania termalnego Doliny Gąsienicowej. Opiekun: dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.06.2009

130. Klasyfikacja form pokrycia terenu na podstawie wieloczasowych, niskorozdzielczych zdjęć satelitarnych. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.06.2009

129. Cyfrowa mapa przeglądowa gleb Polski w skali 1:500 000. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr P. Pabjanek, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 22.06.2009

128. Baza danych o środowisku zlewni Bystrzanki. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 22.06.2009

127. Zastosowanie systemu informacji geograficznejdo celów ewidencji obrazów satelitarnych. Opiekun: dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 22.06.2009

126. Zmiany pokrycia terenu Aglomeracji Warszawskiej na podstawie zdjęć satelitarnych. Opiekun: dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.03.2009

125. Teledetekcyjne metody wyznaczania parametrów wilgotnościowych lasu. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.02.2009

124. Struktura lasu na obszarze poklęskowym Rud Raciborskich. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.02.2009

123. Zmiany w zagospodarowaniu strefy przejściowej między Warszawą a puszczą Kampinoską w drugiej połowie XX wieku. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr P. Pabjanek, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.02.2009

122. Analiza środowiska geograficznego obiektów architektury obronnej na podstawie interpretacji wieloczasowych zdjęć lotniczych i satelitarnych. Opiekun: dr hab. inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 25.02.2009

121. Analiza zmian użytkowania ziemi zlewni Strugi Toruńskiej na podstawie wieloczasowych zdjęć lotniczych. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr P. Pabjanek, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 08.12.2008

120. Klasyfikacja form pokrycia terenu na zdjęciach satelitarnych MODIS. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr hab. inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 26.11.2008

119. Wpływ terminu wykonania zdjęć satelitarnych na rozpoznawalność klas użytkowania terenu. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 2007

118. Zmiany zagospodarowania polan osadniczych Puszczy Białowieskiej w drugiej połowie XX wieku. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr P. Pabjanek, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 28.10.2008

117. Mapa regionów geograficznych Polski na podstawie obrazów satelitarnych Landsat TM. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 28.10.2008

116. Zmiany struktury środowiska geograficznego Przyrzecza i Doliny dolnej Skrwy (Murzynowo). Opiekun: dr Elżbieta Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 29.09.2008

115. Studium porównawcze dokładności map użytkowania ziemi zestawionych na podstawie różnych danych geoinformatycznych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr P. Pabjanek. Egzamin: 26.06.2008

114. Przeglądowa mapa geomorfologiczna w skali 1:300000 Podlasia. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 26.06.2008

113. Korelacje naziemnych i lotniczych teledetekcyjnych wskaźników roślinności dla zlewni Bystrzanki. Opiekun: dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 23.06.2008

112. Klasyfikacja drzewostanów na obrazie hiperspektralnym Hyperion (EO-1). Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 23.06.2008

111. Wykorzystanie obrazów hiperspektralnych do klasyfikacji pokrycia terenu zlewni Bystrzanki. Opiekun: dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr Bogdan Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 17.06.2008

110. Zmiany użytkowania ziemi zlewni górnej Narwi w okresie XIX-XX w. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 09.06.2008

109. Mapa roślinności rzeczywistej zlewni Bystrzanki. Opiekun: dr P. Pabjanek. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr P. Pabjanek, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 29.05.2008

108. Charakterystyka obiektów hydrograficznych okolic Olecka, na podstawie archiwalnych i współczesnych zdjęć lotniczych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 05.03.2008

107. Ocena możliwości klasyfikacji treści zdjęć satelitarnych wykonanych przez satelitę Resurs. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 16.01.2008

106. Zmiana zasięgu lodowca Vatnajokull na Islandii w latach 1991-1999 na podstawie obrazów satelitarnych wykonanych przez satelitę Landsat. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 09.01.2008

105. Ocena przydatności zdjęć termalnych wykonanych przez satelitę Landsat w badaniach geologicznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 09.01.2008

104. Wielkoskalowa mapa geomorfologiczna 1:50000 wschodniej części arkusza Knyszyn (N-34-106-B). Studium metodyczne cyfrowej prezentacji. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 24.10.2007

103. Zmiany zagospodarowania okolic Olecka w okresie 1960-2005. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 03.10.2007

102. Instrukcja szczegółowej mapy geomorfologicznej w skali 1:50 000. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 31.07.2007

101. Teledetekcyjna analiza zmian pożarzyska Potrzebowice w Puszczy Noteckiej. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 09.07.2007

100. Użytkowanie ziemi zlewni górnej Parsęty na podstawie danych teledetekcyjnych. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 09.07.2007

99. Baza danych o środowisku zlewni Bielanki w Beskidzie Niskim. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr B. Zagajewski. Egzamin: 29.06.2007

98. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Służewca Przemysłowego w latach 1976-2001. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 15.06.2007

97. Wielkoskalowa mapa geomorfologiczna zachodniej części arkusza Knyszyn (N-34-106-B). Studium metodyczne cyfrowej prezentacji. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 25.04.2007

96. Mapa przyrodniczo-turystyczna okolic Szymbarku. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Gil. Egzamin: 10.11.2006

95. Wykorzystanie informacji z otoczenia piksela do poprawy klasyfikacji zdjęcia satelitarnego średniej rozdzielczości. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 19.07.2006

94. Zwiększenie ilości informacji o sposobie zagospodarowania terenu pozyskiwanych w wyniku łączenia satelitarnych zdjęć wielospektralnych i panchromatycznych wykonanych przez satelitę IRS. Opiekun: prof. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 06.07.2006

93. Klasyfikacja zdjęć satelitarnych z wykorzystaniem redukcji liczby kanałów spektralnych metodą Principal Component. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 27.10.2006

92. Zmiany użytkowania ziemi w Narwiańskim Parku Narodowym i jego otulinie w latach 1987-2005. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 27.10.2006

91. Projekt bazy danych o środowisku Bieszczadów. Opiekun: dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr B. Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 19.06.2006

90. Przydatność danych teledetekcyjnych w identyfikacji zbiorowisk roślinnych Doliny Gąsienicowej. Opiekun: dr Bogdan Zagajewski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr B. Zagajewski, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 19.06.2006

89. Mapa pokrycia terenu Bieszczadzkiego Parku Narodowego na podstawie zdjęć lotniczych z wykorzystaniem metod SIG. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 26.04.2006

88. Wykorzystanie wskaźników spektralnych w rozpoznawaniu klas użytkowania ziemi. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, prof.dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 21.12.2005

87. Zmiany w zasięgu pięter roślinnych w Tatrach w latach 1977 – 2000 w świetle danych teledetekcyjnych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 09.12.2005

86. Korekcja atmosferyczna zdjęć satelitarnych z zastosowaniem modelu 6S w środowisku oprogramowania GRASS. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, prof.dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 06.12.2005

85. Zastosowanie klasyfikacji obiektowej do sporządzania mapy pokrycia terenu obszarów zurbanizowanych. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 23.11.2005

84. Wzrost zakresu informacji o użytkowaniu ziemi w wyniku łączenia satelitarnych zdjęć wielospektralnych i panchromatycznych wykonanych przez satelitę Landsat. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 06.2005

83. Mapa obrazowa powiatu gorlickiego. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 24.01.2005

82. Wykorzystanie geoinformacji do wyznaczania obszarów o wysokim zagrożeniu lawinowym w Tatrach. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Żmudzka. Egzamin: 24.01.2005

81. Cyfrowa mapa geomorfologiczna polski. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 24.01.2005

80. Zmiany zabudowy południowo-wschodniej części strefy podmiejskiej Warszawy w świetle diachronicznych zdjęć satelitarnych. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 19.01.2005

79. Zmiany środowiska geograficznego okolic Bełchatowa związane z budową i eksploatacjąwielkiej inwestycji przemysłowej w świetle wieloczasowych zdjęć satelitarnych. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 19.01.2005

78. Ocena możliwości rozpoznania sadów i plantacji przemysłowych na zdjęciach satelitarnych na przykładzie okolic Grójca. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 19.01.2005

77. Cechy interpretacyjne elementów środowiska w aspekcie wieloczasowych obrazów satelitarnych. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 14.12.2004

76. Metodyka tworzenia uproszczonej ortofotomapy na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych aparatem małoobrazkowym i techniką wideo. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr inż. Andrzej Nowosielski. Egzamin: 25.11.2004

75. Zastosowanie metod geoinformacyjnych do badania wpływu rzeźby na rozmieszczenie roślinności w polskiej części Tatr Wysokich. Opiekun: [dr Anna Jakomulska], dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki., dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 25.11.2004

74. Opracowanie mapy pokrycia terenu Parku Narodowego Bory Tucholskie na podstawie ortofotomapy. Opiekun: dr Marek Baranowski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr M. Mycke-Dominko.Egzamin: 23.09.2004

73. Badanie głębokości optycznej atmosfery nad wybranymi regionami. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Rataj. Egzamin: 29.06.2004

72. Ocena przydatności zdjęć satelitarnych w opracowaniu lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie gminy Chojnice. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 29.06.2004

71. Zdjęcia satelitarne jako źródło informacji do opracowania mapy turystyczno-krajobrazowej Puszczy Kampinowskiej. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz, dr inż. St. Lewiński. Egzamin: 29.06.2004

70. Charakterystyka użytkowania terenu Pienińskiego Parku Narodowego (na podstawie zdjęć lotniczych, z wykorzystaniem metod SIG). Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 2004

69. Zmiany zagospodarowania dna doliny Ropy w latach 1956-1997 na odcinku Klimkówka-Jasło. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 26.04.2004

68. Prezentacja wybranych komponentów środowiska na przykładzie zlewni potoku Bielanka w Beskidzie Niskim. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 2004

67. Trójwymiarowe satelitarne mapy tematyczne okolic Gorlic. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 08.03.2004

66. Ocena erozji gleb na obszarach lessowych z wykorzystaniem metod geoinformatyki i fotogrametrii cyfrowej. Opiekun: dr W. Fedorowicz Jackowski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr W. Fedorowicz-Jackowski. Egzamin: 17.11.2003

65. Zastosowanie teledetekcji w planowaniu zagospodarowania przestrzennego otoczenia zbiornika Klimkówka na rzece Ropie.. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 2003

64. Metody badania struktury lasów okolic Warszawy na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych. Opiekun: [dr Anna Jakomulska]/dr Małgorzata Mycke Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 2003

63. Wykorzystanie teledetekcji do planowania przebiegu hipotetycznej autostrady. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr B. Zagajewski. Egzamin: 2003

62. Ocena przydatności materiałów teledetekcyjnych do projektowania zagospodarowania turystycznego okolic Ełku. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Kowalczyk. Egzamin: 2003

61. Interpretacja struktury lasu na podstawie zdjęć satelitarnych o wysokiej rozdzielczośli przestrzennej. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko. Egzamin: 2003

60. Zalety i wady klasyfikacji nadzorowanej i nienadzorowanej w kartowaniu roślinności dolin bagiennych na przykładzie doliny Narwi. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr J. Solon. Egzamin: 2003

59. Kompleksowa charakterystyka przyrodnicza parku narodowego z wykorzystaniem analiz przestrzennych (GIS) na podstawie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Opiekun: dr Marek Baranowski. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał dr B. Nowicka. Egzamin: 2003

58. Zastosowanie wieloczasowych zdjęć lotniczych w badaniach zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Bielany (Warszawa) w latach 1935 – 1997. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr hab. A. Lisowski prof. UW. Egzamin: 2002

57. Sezonowa zmienność wskaźnika zieleni NDVI w zależności od ilości wody w glebie. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr M. Gruszczyńska. Egzamin: 2002

56. Opiekun: dr W. Fedorowicz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2002

55. Opracowanie bazy danych do analizy środowiska przyrodniczego okolic Ełku. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Egzamin: 2002

54. Zastosowanie metod telegeoinformatycznych do inwentaryzacji, monitoringu oraz projektowania rekultywacji składowisk hutniczych i górniczo-hutniczych na przykładzie wybranych obszarów Górnego śląska. Opiekun: dr W. Fedorowicz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2002

53. Synteza danych mikrofalowych i optycznych w badaniach użytkowania ziemi na obszarze Wysoczyzny Kolneńskiej. Opiekun: dr A. Jakomulska. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 2002

52. System informacji turystycznej z wykorzystaniem teledetekcji i SIG dla rejonu Doliny Gąsienicowej w Tatrach. Opiekun: dr A. Jakomulska. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 2002

51. Internetowa prezentacja województwa podlaskiego. Opiekun: dr inż. St. Lewiński. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr inż. St. Lewiński, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Egzamin: 2002

50. Wykorzystanie pomiarów radiometrycznych do badania zmian, różnych komponentów środowiska na obszarze badawczym: basen środkowy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Opiekun: prof. dr hab. K. Dąbrowska-Zielińska. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 2001

49. Zmiany warunków środowiskowych w świetle analizy obrazów radarowych ERS-1 i ERS-2 na przykładzie Kujaw i Pojezierza Dobrzyńskiego. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2001

48. Wpływ wybranych komponentów środowiska na wartość wskaźnika NDVI w zlewni rzeki Bystrzanki na Pogórzu Gorlickim. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2001

47. Próba klasyfikacji warunków środowiskowych fragmentu Małopolski na podstawie obrazu radarowego ERS-2. Opiekun: prof. dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2001

46. Badanie zmian struktury środowiska okolic Ełku z wykorzystaniem teledetekcji i GIS. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2001

45. Analiza przydatności danych teledetekcyjnych do badań glacjologicznych na obszarze Spitsbergenu. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

44. Wykorzystanie metod wizualizacji trójwymiarowej w prezentacji i analizie obrazów satelitarnych dla regionu Pienin i Spiszu. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

43. Zmiany zagospodarowania przestrzennego obszarów przygranicznych Polski północnowschodniej i Obwodu Kaliningradzkiego, w latach 1900-1999. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

42. Wykorzystanie komputerowej interpretacji spektrostrefowych zdjęć lotniczych do analizy pożarzyska Potrzebowice. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

41. Teledetekcyjne badania porównawcze zmian zachodzących w środowisku geograficznym pod wpływem melioracji w bagiennej dolinie Narwi. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

40. Opracowanie mapy użytkowania ziemi w województwie mazowieckim na podstawie obrazów satelitarnych wykonanych skanerem AVHRR z satelity NOAA. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

39. Ocena zawartości informacji geograficznej na obrazach radarowych doliny środkowej Obry. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

38. Analiza tendencji zmian pokrycia terenu Magurskiego Parku Narodowego w latach: 1935-1999. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

37. Zmiany w środowisku Mazowieckiego Parku Krajobrazowego na podstawie wieloczasowych zdjęć lotniczych w latach 1947-1997. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

36. Wykorzystanie informacji teledetekcyjnej w tworzeniu baz danych o parkach narodowych i krajobrazowych Euroregionu Karpaty. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

35. Uwarunkowania środowiskowe gminy Lipinki do planu zagospodarowania przestrzennego. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

34. Analiza pokrycia terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego na podstawie interpretacji zdjęć satelitarnych wykonanych w latach 1979-1991. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 2000

33. Określenie zmian w użytkowaniu terenu na podstawie wieloletnich zdjęć lotniczych. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1999

32. Transformacja geosystemów karpackich i użytkowania ziemi w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych na pograniczu Polski, Ukrainy i Słowacji. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1999

31. Określenie możliwości detekcji ołowiu w roślinności i glebie za pomocą technik teledetekcyjnych. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr M. Rataj. Egzamin: 1998

30. Analiza wykorzystania ziemi w jednostkach krajobrazowych dla fragmentu zlewni Wisłoki, z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i Systemów Informacji Geograficznej (SIG-u). Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

29. Mapa pokrycia terenu w skali 1:50 000 opracowana według propozycji czwartego poziomu legendy Corine Land Cover, a zróżnicowanie środowiska dla arkusza N-34-106-D (Choroszcz). Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

28. Zmiany użytkowania ziemi na Polanie Białowieskiej (do 1989 r.). Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

27. Metodyczne podstawy do wykonywania elektronicznych atlasów danych o środowisku terenów chronionych na przykładzie Magurskiego Parku Narodowego. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

26. Zmiany użytkowania ziemi w latach 1956-1997 na tle wybranych komponentów środowiska przyrodniczego dla fragmentu Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną (ark. Rogowo), na podstawie zdjęć lotniczych, materiałów kartograficznych i badań terenowych z zastosowaniem SIG-u. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

25. Analiza porównawcza struktury krajobrazu opracowanej metodą kompleksowej geografii fizycznej i metodą fotomorficzną dla Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

24. Opracowanie bazy danych o środowisku przyrodniczym dla fragmentu Narwiańskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych, kartograficznych, GIS i prac terenowych. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

23. Zmiany krajobrazu pogranicza Beskidu Niskiego i Bieszczadów pod wpływem czynników antropogenicznych w latach 1937-1995 na przykładzie zlewni Osławicy w oparciu o zdjęcia lotnicze, materiały kartograficzne i badania terenowe. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

22. Wykorzystanie zdjęć lotniczych w badaniach struktury środowiska okolic Żuromina. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Egzamin: 1998

21. Porównanie metod: analogowej i cyfrowej tworzenia kompozycji barwnych ze zdjęć wielospektralnych wykonanych kamerą MKF-6. Opiekun: dr hab. J. R. Olędzki. Specjalizacja: . Recenzenci: . Egzamin: 1995

20. Mapa budownictwa i dróg Narwiańskiego Parku Krajobrazowego (w skali 1:25 000). Opiekun: dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1991

19. Fotointerpretacyjna mapa przyrodnicza Narwiańskiego Parku Krajobrazowego. Opiekun: dr Elżbieta Wołk-Musiał. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1988

18. Wykorzystanie zdjęć satelitarnych w meteorologii. Opiekun: dr J. R. Olędzki. dr K. Olszewski. Specjalizacja: Klimatologia. Recenzenci: . Egzamin: 1987

17. Wykorzystanie zdjęć lotniczych panchromatycznych w badaniach hydrologicznych jeziora Gawlik. Opiekun: Doc. dr hab. M. Gutry-Korycka dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Hydrologia. Recenzenci: . Egzamin: 1987

16. Fotointerpretacyjne wskaźniki zjawisk hydrologicznych poligonu „Płock”. Opiekun: dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1987

15. Szczegółowa mapa krajobrazowa rejonu Karkonoszy opracowana na podstawie obrazów satelitarnych nowej generacji. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1987

14. Regionalizacja łąk w Polsce (mapa w skali 1:1 000 000). Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1987

13. Ocena zawartości informacji topograficznej radzieckich zdjęć satelitarnych serii „Kosmos”. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1987

12. Mapa zasięgów pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych Polski (w skali 1: 1 000 000). Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1986

11. Sezonowa zmienność informacji geograficznej zawartej na obrazach satelitarnych, na przykładzie Żuław Wiślanych. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1984

10. Zmiany struktury przestrzennego zagospodarowania obszaru pomiędzy Grybowem a Szymbarkiem na podstawie zdjęć lotniczych z dwóch okresów czasu. Opiekun: dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1984

9. Analiza fotointerpretacyjna struktury krajobrazu poligonu Olecko. Opiekun: dr Jan R. Olędzki. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1984

8. Zmiany w środowisku geograficznym wywołane działalnością gospodarczą człowieka w okolicach Warszawy w świetle diachronicznych zdjęć lotniczych. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1983

7. Wiarygodność geograficznej informacji satelitarnej w badaniach zagospodarowania województwa białostockiego. Opiekun: dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1983

6. Zasób informacji geograficznych na zdjęciach satelitarnych. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1982

5. Zastosowanie obrazów termalnych do badań środowiska geograficznego obszarów zurbanizowanych (na przykładzie Przemyśla). Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1981

4. Przydatność różnoskalowych zdjęć lotniczych w badaniach środowiska geograficznego na przykładzie okolic Ełku. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1981

3. Geograficzne (środowiskowe) uwarunkowania zróżnicowania struktury obrazu fotograficznego województwa suwalskiego. Opiekun: dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Egzamin: 1981

2. Fotointerpretacyjna metoda badania stosunków wodnych obszarów młodoglacjalnych. Opiekun: dr M. Gutry-Korycka, dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Hydrologia. Recenzenci: . Egzamin: 1979

1. Ocena środowiska przyrodniczego okolic Supraśla dla turystyki na podstawie zdjęć lotniczych. Opiekun: dr J. R. Olędzki. Specjalizacja: Geografia Fizyczna Kompleksowa. Recenzenci: . Egzamin: 1978

 

MSc. theses of the Department of Cartography

416. Nietypowe formy prezentacji kartograficznej danych ilościowych. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Egzamin: 2014.

415. Analiza zawartości i funkcjonalności geoportali parków narodowych. Opiekun: dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 2014.

414. Kartograficzna prezentacja historii Powstania Warszawskiego. Opiekun: dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 2014.

413. Plan miasta – Marki. Opiekun: dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 2014.

412. Analiza sposobów cieniowania rzeźby terenu w programach komputerowych. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2014.

411. Animowana mapa zmian zasięgu Jeziora Aralskiego – koncepcja, prototyp, ewaluacja. Opiekun: dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 2014.

410. Mapy komunikacji do Atlasu województwa mazowieckiego. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 2014.

409. Rozwój terytorialny Polski – mapy historyczne dla niewidomych i słabowidzących Opiekun: dr hab. J. Pasławski. Egzamin: 2013.

408. Mapa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego powiatu bielskiego w skali 1:50 000. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Egzamin: 2013.

407. Plan komunikacji miejskiej Torunia. Opiekun: dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 2013.

406. Metodyka opracowania uniwersalnej klasyfikacji znaków map dawnych dla geoportalu historycznego. Opiekun: dr I. Gołębiowska i dr inż. I. Karsznia. Egzamin: 2013.

405. Mapy statystyczne w analizie rynkowej. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 2013.

404. Szczegółowa mapa ogólnogeograficzna województwa mazowieckiego. Opiekun: dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 2013.

403.Użytkowanie ziemi w województwie mazowieckim. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2012.

402. Mapa Lasek dla niewidomych i słabowidzących. Opiekun: dr hab. J. Pasławski. Egzamin: 2012.

401. Koncepcja cywilnej mapy topograficznej w skali 1:100 000. Opiekun: dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 2012.

400. Wirtualna mapa turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2012.

399. System informacji o zmianach przestrzennych miasta. Opiekun: dr inż. A. Macioch. Egzamin: 2012.

398. Możliwości prezentacji kartograficznej w programie MapInfo Professional. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Egzamin: 2012.

397. Ortofotomapa jako tło opracowań kartograficznych. Opiekun: dr inż. A. Macioch. Egzamin: 2011.

396. Anamorfoza jako forma prezentacji kartograficznej. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Egzamin: 2011.

395. Krajobrazy Mazowsza na mapach topograficznych. Opiekun: dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 2010.

394. Kartograficzna ilustracja aktywności gospodarczej województwa mazowieckiego. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 2010.

393. Kartografia w urzędowych portalach państw europejskich. Opiekun: dr inż. A. Macioch. Egzamin: 2010.

392. Zastosowanie funkcji interaktywnych na mapach. Opiekun: dr inż. A. Macioch. Egzamin: 2010.

391. Mapy do ćwiczeń terenowych w okolicy Pomiechówka. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Egzamin: 2010.

390. Mapa Wisły dla niewidomych. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Egzamin: 2010.

389. Atlas egzonimów polskich. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Egzamin: 2010.

388. Preferencje wyborcze mieszkańców województwa mazowieckiego. Opiekun: dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 2010.

387. Legendy krzyżowe map tematycznych – studium metodyczne. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Egzamin: 2010.

386. Rolnictwo i leśnictwo – plansze do Atlasu województwa mazowieckiego. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2010.

385. Mapa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego okolic Augustowa w skali 1:50 000. Opiekun: dr T. Opach. Egzamin: 2010.

384. „Inwestycje” – projekt plansz do Atlasu województwa mazowieckiego. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2009.

383.  System informacji geograficznej o zabytkach Warszawy. Opiekun: dr inż. A. Macioch. Egzamin: 2009.

382. Mapa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego miasta i gminy Puławy 1:50 000. Opiekun: dr T. Opach. Egzamin: 2009.

381. Koncepcja szczegółowej mapy ogólnogeograficznej województwa mazowieckiego. Opiekun: dr hab. W. Ostrowski. Egzamin: 2009.

380. Mapy prasowe w elektronicznych wersjach gazet. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 2009.

379. Ocena przydatności danych SRTM-3 do opracowań kartograficznych. Opiekun: dr inż. A. Macioch. Egzamin: 2009.

378.  Elektroniczne mapy samochodowe. Opiekun: dr inż. A. Macioch. Egzamin: 2009.

377. Studium generalizacyjne mapy hipsometrycznej województwa mazowieckiego. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 2009.

376. Plansze wprowadzające do Atlasu województwa mazowieckiego. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 2009.

375. Ocena dokładności położenia elementów przestrzennych treści turystycznej wybranych map. Opiekun: dr inż. A. Macioch. Egzamin: 2008.

374. Koncepcja i projekt internetowego planu wybranego miasta. Opiekun: dr inż. A. Macioch. Egzamin: 2008.

373. Metody kartograficzne stosowane na mapach prasowych w 2005 roku. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 2008.

372. Nazwy geograficzne w polskich atlasach szkolnych (1990–2005). Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Egzamin: 2008.

371. Mapy do ćwiczeń terenowych w Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 2008.

370. Funkcje terenów miejskich – plansze do Atlasu województwa mazowieckiego. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 2007.

369. Kartodiagram w wybranych programach komputerowych. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Egzamin: 2007.

368. Opracowanie bazy danych zabytków architektury fragmentu dzielnicy Warszawa – Śródmieście. Opiekun: dr inż. A. Macioch. Egzamin: 2007.

367. Mapy zagrożenia i ochrony przyrody w polskich atlasach geograficznych. Opiekun: dr J. Korycka-Skorupa. Egzamin: 2007.

366. Generalizacja nazw geograficznych na mapach atlasowych. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Egzamin: 2007.

365. Porównanie treści i formy graficznej polskich map topograficznych w skali 1:50 000. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 2007.

364. Walory turystyczno-krajoznawcze województwa mazowieckiego – projekt plansz do Atlasu województwa mazowieckiego. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 2007.

363. Mapy historyczne w Atlasie województwa mazowieckiego. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 2006.

362. Studium porównawcze polskich i zagranicznych planów miast. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 2006.

361. Sposoby wykorzystania map topograficznych na przykładzie rzeźby terenu. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2006.

360. „Usługi i kultura” – projekt plansz do Atlasu województwa mazowieckiego. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2006.

359. Mapa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego powiatu tarnogórskiego 1:50 000. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Egzamin: 2006.

358. Mapa turystyczna Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy w skali 1:75 000. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 2006.

357. Kartogramy w „Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej”. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Egzamin: 2006.

356. Analiza Mapy poglądowej Królestwa Polskiego Jadwigi Wójcickiej z 1885 roku i propozycja nowej formy graficznej. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Egzamin: 2006.

355. Polskie opracowania zagranicznych atlasów geograficznych. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 2005.

354. Mapy turystyczne polskich Karpat wydane w latach 1945–2004. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2005.

353. Makieta społeczno-gospodarczego atlasu Unii Europejskiej. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 2005.

352. Turystyczno-krajoznawcza mapa pogranicza polsko-litewskiego. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 2005.

351. Ocena wartości kartograficznej map elektronicznych. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 2004.

350. Mapa sieci osadniczej województwa mazowieckiego. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 2004.

349. Metody opracowania numerycznego modelu rzeźby terenu na przykładzie województwa mazowieckiego. Opiekun: dr inż. A. Macioch. Egzamin: 2004.

348. Mapy ludnościowe do atlasu województwa mazowieckiego. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Egzamin: 2004.

347. Koncepcja mapy topograficznej w skali 1:200 000. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 2004.

346. Mapa dziedzictwa kulturowego województwa mazowieckiego. Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Egzamin: 2004.

345. Polskie atlasy geograficzne wyd. w latach 1970–95. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 2004.

344. Mapa rozmieszczenia ludności województwa mazowieckiego (studium metodyczne). Opiekun: dr hab. J. Pasławski, prof. UW. Egzamin: 2004.

343. Mapy środowiska przyrodniczego w Atlasie województwa mazowieckiego – koncepcja plansz atlasowych. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2004.

342. Kartograficzno-geograficzna charakterystyka Mławy. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 2003.

341. Atlas Świata Służby Topograficznej Wojska Polskiego – historia i ocena. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 2003.

340. „Stan środowiska przyrodniczego województwa mazowieckiego” 1:750 000 – koncepcja i realizacja mapy. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2003.

339. Mapy w dziennikach ogólnopolskich w latach 1999–2001. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 2003.

338. Mapa ogólnogeograficzna województwa mazowieckiego. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 2003.

337. Koncepcja Atlasu Historycznego Warszawy. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 2003.

336. Projekt wykorzystania systemu informacji geograficznej do opracowania map tematycznych Mazowsza. Opiekun: dr inż. A. Macioch. Egzamin: 2003.

335. Mapa turystyczno-krajoznawcza Karpat Ukraińskich. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2003.

334. Zakres treści i generalizacja na mapach podkładowych na przykładzie atlasu województwa mazowieckiego. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 2002.

333. Kartodiagram liniowy – analiza metody. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 2002.

332. Koncepcja geograficznej bazy danych województwa mazowieckiego. Opiekun: dr inż. A. Macioch. Egzamin: 2002.

331. Objaśnienie znaków Mapy topograficznej Polski 1:50 000 przeznaczonej do użytku ogólnego. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2002.

330. Koncepcja ściennych map regionów Polski w skali 1:250 000. Opiekun: dr hab. J. Pasławski. Egzamin: 2002.

329. Koncepcja mapy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Polski 1:50 000 na przykładzie arkusza Koło N-34-134-A. Opiekun: dr hab. J. Pasławski. Egzamin: 2002.

328. Energetyka – studium map świata do licealnego atlasu geograficznego. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 2001.

327. Mapa turystyczna gminy Włodawa. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 2001.

326. Mapa Warszawy dla niewidomych. Opiekun: dr hab. J. Pasławski. Egzamin: 2001.

325. Atlas Warszawy w ujęciu historycznym. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 2001.

324. Analiza i ocena map prasowych w polskich dziennikach regionalnych z lat 1995–1997. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 2001.

323. Mapy do ćwiczeń terenowych dla studentów I roku Geografii. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2001.

322. Analiza Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 2001.

321. Stan środowiska przyrodniczego Polski. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2001.

320. Mapy prasowe w polskich dziennikach okresu międzywojennego. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 2001.

319. Nowa koncepcja zakresu treści i formy graficznej mapy topograficznej 1:200 000. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 2001.

318. Koncepcja Atlasu Województwa Mazowieckiego przeznaczonego dla szerokiego kręgu odbiorców. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 2000.

317. Polskie nazewnictwo geograficzne świata na przykładzie atlasów szkolnych. Opiekun: dr hab. J. Pasławski. Egzamin: 2000.

316. Generalizacyjne aspekty badania zależności zjawisk na mapach. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2000.

315. Opracowanie map do ćwiczeń terenowych dla studentów I roku geografii. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 2000.

314. Kartogram w wybranych programach komputerowych. Opiekun: dr hab. J. Pasławski. Egzamin: 2000.

313. Studium generalizacji planu małego miasta. Plan podręczny, ścienny i folderowy Olecka. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 1999.

312. Struktura i zakres treści atlasów elektronicznych. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1999.

311. Gospodarka polska w okresie przemian 1990–1996 – koncepcja i realizacja mapy (w skali 1:1 500 000). Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 1998.

310. Ocena przydatności metody kartodiagramu do prezentacji zagadnień ludnościowych. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1998.

309. Plan Legionowa. Koncepcja ogólnoinformacyjnego planu miasta średniej wielkości (w skali 1:15 000). Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1997.

308. Koncepcja kartograficznej prezentacji sieci osadniczej Polski. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1997.

307. Cieniowanie rzeźby terenu na mapach topograficznych 1:50 000. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 1997.

306. Koncepcja mapy „Uniwersytet Warszawski. Obiekty uniwersyteckie na planie Warszawy” (w skali 1:26 000). Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 1997.

305. Cieniowanie małoskalowych map w atlasach szkolnych. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 1997.

304. Analiza legend dawnych map (na podstawie CKZK). Opiekun: dr hab. J. Pasławski. Egzamin: 1997.

303. Tematyczny atlas miasta stołecznego Warszawy. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1996.

302. Wybrane zagadnienia metody kartodiagramu. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1996.

301. Rynek kartograficzny w Polsce w latach 1989–1992. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1996.

300. Mapy dostępności terytorium – studium metodyczne. Opiekun: dr hab. J. Pasławski. Egzamin: 1996.

299. Koncepcja zakresu treści i rozwiązania graficznego ogólnoinformacyjnego planu Zielonej Góry (w skali 1:?). Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1995.

298. Mapy propagandowe. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1995.

297. Polska – mapa gospodarcza 1:1 250 000 – studium metodyczne. Opiekun: dr P. Kowalski. Egzamin: 1994.

296. Uniwersytet Warszawski w strukturze miasta, mapa poglądowa (w skali 1:26 000). Opiekun: prof. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1994.

295. Dobór odwzorowań kartograficznych dla map tematycznych świata. Opiekun: prof. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1994.

294. Wybrane zagadnienia metody kartodiagramu. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1994.

293. Miary wizualnej złożoności kartogramu. Opiekun: dr hab. J. Pasławski. Egzamin: 1994.

292. Joanna Kopka. Wybrane zagadnienia metody kropkowej. Opiekun: dr hab. J. Pasławski. Egzamin: 1993.

291. Metoda dazymetryczna jako forma prezentacji kartograficznej – studium metodyczne. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1993.

290. Problematyka prezentacji osadnictwa na mapach miast. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1993.

289. Kataloński Atlas Świata jako przykład dwóch kierunków w rozwoju kartografii średniowiecza. Opiekun: prof. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1993.

288. „Zielone płuca Polski” (mapa sozologiczna). (w skali 1:550 000). Opiekun: prof. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1992.

287. Mapa zabytków kultury Mazowsza (w skali 1:300 000). Opiekun: prof. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1992.

286. Materiały statystyczne a wymagania ich kartograficznej prezentacji. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1992.

285. Żuławy Wiślane. Mapa turystyczno-krajoznawcza (w skali 1: 100 000). Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1992.

284. Polska. Piesze pielgrzymki na Jasną Górę (mapa w skali 1:1 000 000). Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1991.

283. Mapa budownictwa i dróg Narwiańskiego Parku Krajobrazowego (w skali 1:25 000). Opiekun: dr J. Olędzki. Egzamin: 1991.

282. Wybrane zagadnienia metody kropkowej z pominięciem map ludnościowych. Opiekun: dr J. Pasławski. Egzamin: 1991.

281. „Jezioro Solińskie” mapa żeglarska (w skali 1:25 000). Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1991.

280. Polskie mapy sozologiczne – próba oceny. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 1991.

279. Szlaki rowerowe okolic Jeziora Zegrzyńskiego (mapa w skali 1:40 000). Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 1990.

278. Kartograficzna ilustracja geograficznej monografii Moskwy. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1990.

277. „Polska – mapa gospodarcza do atlasu licealnego” 1:1 250 000. Opiekun: dr W. Ostrowski, dr P. Kowalski. Egzamin: 1989.

276. Zasady redagowania kartogramu złożonego. Opiekun: dr J. Pasławski. Egzamin: 1989.

275. Metodyka konstruowania map anamorficznych. Opiekun: prof. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1989.

274. Koncepcja „Atlasu Rozwoju Regionalnego Makroregionu Południowo-Wschodniej Polski”. Opiekun: prof. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1989.

273. Ewolucja znaków kartograficznych na dawnych mapach Polski. Opiekun: prof. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1989.

272. Mapa turystyczna województwa warszawskiego (w skali 1:100 000). Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1988.

271. Mapy świata w atlasie licealnym. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1988.

270. Kropkowa mapa rozmieszczenia ludności Polski w skali 1:500 000 – studium metodyczne. Opiekun: dr J. Pasławski. Egzamin: 1988.

269. Fotointerpretacyjna mapa przyrodnicza Narwiańskiego Parku Krajobrazowego. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Egzamin: 1988.

268. Mapy do biegu na orientację. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1988.

267. Koncepcja atlasu małej jednostki terytorialnej – „Atlas gminy Łomianki. Zagospodarowanie i stan środowiska”. Opiekun: prof. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1988.

266. Osnowa matematyczna i geodezyjna map topograficznych Polski”. Opiekun: prof. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1988.

265. Ścienna mapa ogólnogeograficzna Polski nowego typu (w skali 1:750 000). Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1988.

264. Pojezierze Ełckie – mapa turystyczna. Skala 1:75 000. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1988.

263. Poprawność metodyczna kartogramu na przykładzie map Narodowego Atlasu Polski. Opiekun: dr J. Pasławski. Egzamin: 1987.

262. Kartograficzna ilustracja geograficznej monografii Londynu. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1987.

261. Mapy okolic Warszawy do ćwiczeń terenowych dla studentów geografii. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1987.

260. Społeczne i gospodarcze mapy świata w atlasie licealnym. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1987.

259. Fotointerpretacyjne wskaźniki zjawisk hydrologicznych poligonu „Płock”. Opiekun: dr J. Olędzki. Egzamin: 1987.

258. Geograficzna metoda wyznaczania przedziałów klasowych kartogramu. Opiekun: dr J. Pasławski. Egzamin: 1987.

257. Przeglądowa mapa użytkowania ziemi w województwie płockim (w skali 1:200 000). Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1987.

256. Mapa turystyczno-krajoznawcza województwa ciechanowskiego (w skali 1:300 000. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1987.

255. Propozycja prezentacji rolnictwa w szkolnym atlasie Polski. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1987.

254. Dazymetryczna mapa zaludnienia Polski do atlasu szkolnego (w skali 1:4 000 000). Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1987.

253. Mapa okolic Lasek dla niewidomych (w skali ?). Opiekun: dr J. Pasławski. Egzamin: 1987.

252. Szczegółowa mapa krajobrazowa rejonu Karkonoszy opracowana na podstawie obrazów satelitarnych nowej generacji. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 1987.

251. Regionalizacja łąk w Polsce (mapa w skali 1:1 000 000). Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 1987.

250. Kartogramy w Narodowym Atlasie Polski. Opiekun: dr J. Pasławski. Egzamin: 1987.

249. Ocena zawartości informacji topograficznej radzieckich zdjęć satelitarnych serii „Kosmos”. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 1987.

248. Mapa turystyczna Puszczy Białowieskiej (w skali 1: 75 000). Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1986.

247. Studium generalizacyjne elementów antropogeniczych map do atlasu województwa płockiego. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1986.

246. Studium generalizacyjne elementów przyrodniczych na przykładzie województwa ciechanowskiego. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1986.

245. Mapa zasięgów pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych Polski (w skali 1:1 000 000). Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 1986.

244. Ścienna mapa kompleksowa „Surowce mineralne Polski 1:700 000″. Opiekun: dr J. Siwek. Egzamin: 1986.

243. Mapa krajobrazowa okolic Szymbarku (w skali 1:25 000). Opiekun: doc. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1985.

242. Ścienna „Mapa województwa płockiego 1:100 000″. Opiekun: dr G. Bonatowski. Egzamin: 1985.

241. Mapa turystyczna „Łódź i okolice” (w skali 1:60 000). Opiekun: dr G. Bonatowski. Egzamin: 1985.

240. Mapa turystyczna Pojezierza Gostynińskiego (w skali 1:50 000). Opiekun: dr G. Bonatowski. Egzamin: 1985.

239. Studium redakcyjne mapy hipsometryczno-hydrograficznej województwa płockiego. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1984.

238. Mapa kropkowa rozmieszczenia ludności w województwie płockim – studium metodyczne (mapa atlasowa w skali 1:400 000). Opiekun: dr J. Pasławski. Egzamin: 1984.

237. Mapa warszawskiego węzła komunikacyjnego (w zmiennej skali od 1:50 000 do 1:75 000). Opiekun: doc. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1984.

236. Konstrukcja achromatycznej skali walorowej, jako graficznego środka prezentacji zjawisk w kartografii komputerowej. Opiekun: doc. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1984.

235. Próba mapy turystycznej Tatr Polskich w wersji narciarskiej (w skali 1:25 000). Opiekun: dr J. Pasławski. Egzamin: 1984.

234. Mapa ilustracyjna do „Potopu” H. Sienkiewicza skala 1:700 000. Opiekun: dr G. Bonatowski. Egzamin: 1984.

233. Sezonowa zmienność informacji geograficznej zawartej na obrazach satelitarnych, na przykładzie Żuław Wiślanych. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 1984.

232. Warszawa, wypadki drogowe w 1978 r. (mapa w skali 1:25 000). Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1984.

231. Zmiany struktury przestrzennego zagospodarowania obszaru pomiędzy Grybowem a Szymbarkiem na podstawie zdjęć lotniczych z dwóch okresów czasu. Opiekun: dr J. Olędzki. Egzamin: 1984.

230. Analiza fotointerpretacyjna struktury krajobrazu poligonu Olecko. Opiekun: dr J. Olędzki. Egzamin: 1984.

229. Mapa żeglarska akwenu śródlądowego „Jezioro Zegrzyńskie” w skali 1:40 000. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1983.

228. Mapa ogólnogospodarcza województwa płockiego (w skali 1:300 000). Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1983.

227. Zmiany w środowisku geograficznym wywołane działalnością gospodarczą człowieka w okolicach Warszawy w świetle diachronicznych zdjęć lotniczych. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 1983.

226. Wiarygodność geograficznej informacji satelitarnej w badaniach zagospodarowania województwa białostockiego. Opiekun: dr J. Olędzki. Egzamin: 1983.

225. Mapa komputerowa jako podstawowy dokument w zarządzaniu przestrzenią kraju. Opiekun: doc. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1983.

224. Problematyka kartogramów ciągłych i kartogramu desenia kropkowego na przykładzie map województwa płockiego. Opiekun: dr J. Pasławski. Egzamin: 1983.

223. Mapa turystyczna Wschodniej Suwalszczyzny w skali 1:75 000. Opiekun: dr G. Bonatowski. Egzamin: 1982.

222. Zasób informacji geograficznych na zdjęciach satelitarnych. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 1982.

221. Mapa krajoznawcza Bliskiego Wschodu 1:2 500 000. Opiekun: dr G. Bonatowski. Egzamin: 1982.

220. Mapa sieci komunikacyjnej Warszawy w zmiennej skali od 1:30 tys. do 1:50 tys.. Opiekun: dr G. Bonatowski. Egzamin: 1982.

219. Struktura funkcjonalna małego miasta na przykładzie Olecka (w skali 1:10 000). Opiekun: dr G. Bonatowski. Egzamin: 1982.

218. Niektóre aspekty generalizacji obiektów liniowych z zastosowaniem techniki komputerowej (na przykładzie generalizacji rzeźby terenu). Opiekun: doc. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1982.

217. Mapa rozwoju terytorialnego Warszawy w skali 1:25 000. Opiekun: dr J. Pasławski. Egzamin: 1981.

216. Mapy ludnościowe do atlasu województwa płockiego. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1981.

215. „Mapa energetyki Polski” skala 1:700 000. Opiekun: dr G. Bonatowski. Egzamin: 1981.

214. Zastosowanie obrazów termalnych do badań środowiska geograficznego obszarów zurbanizowanych (na przykładzie Przemyśla). Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 1981.

213. Przydatność różnoskalowych zdjęć lotniczych w badaniach środowiska geograficznego na przykładzie okolic Ełku. Opiekun: prof. dr hab. A. Ciołkosz. Egzamin: 1981.

212. Geograficzne (środowiskowe) uwarunkowania zróżnicowania struktury obrazu fotograficznego województwa suwalskiego. Opiekun: dr J. Olędzki. Egzamin: 1981.

211. Mapy ochrony zdrowia do atlasu województwa płockiego. Opiekun: prof. dr B. Winid, prof. dr J. Klawe. Egzamin: 1980.

210. Metodyka opracowania zestawu map do zarządzania gminą (na przykładzie gminy Żelechów). Opiekun: dr G. Bonatowski. Egzamin: 1980.

209. Zagadnienie porównywalności kartogramów na przykładzie atlasu województwa płockiego. Opiekun: dr J. Pasławski. Egzamin: 1980.

208. Mapa przeglądowa województwa płockiego w skali 1:200 000. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr B. Horodyski. Egzamin: 1979.

207. Republika Południowej Afryki. Mapa kompleksowa (w skali 1:1 500 000). Opiekun: dr G. Bonatowski. Egzamin: 1979.

206. Strefa przemysłowa Konina. Zmiany środowiska geograficznego w latach 1960–1970 (mapa w skali 1:25 000). Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1979.

205. Mapa produktywności rolnictwa byłego powiatu gostynińskiego (w skali 1:50 000). Opiekun: dr G. Bonatowski. Egzamin: 1979.

204. Morska mapa nawigacyjna dla potrzeb żeglarstwa morskiego „Zatoka Gdańska – część zachodnia” w skali 1:100 000. Opiekun: doc. dr hab. W. Grygorenko. Egzamin: 1979.

203. Wybrane metody transformacji mapy kropkowej. Opiekun: dr J. Pasławski. Egzamin: 1979.

202. Analiza treści i formy map turystycznych europejskich krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1979.

201. Koncepcja przeglądowej mapy wybranego obszaru w atlasie geograficznym na przykładzie Polski. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1979.

200. Założenia redakcyjne map społeczno-gospodarczych w atlasie regionalnym na przykładzie województwa płockiego. Opiekun: dr B. Horodyski. Egzamin: 1979.

199. Mapa turystyczna stołecznego województwa warszawskiego (w skali 1:75 000). Opiekun: dr G. Bonatowski. Egzamin: 1979.

198. Sieć zmiennogęsta regularna w badaniach korelacji między zjawiskami geograficznymi. Opiekun: dr hab. W. Grygorenko, mgr J. Siwek. Egzamin: 1979.

197. Próba oceny mapy pamięciowej. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr W. Ostrowski. Egzamin: 1979.

196. Suwalszczyzna Zachodnia. Mapa turystyczna dla studentów geografii skala 1:75 000. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr G. Bonatowski. Egzamin: 1978.

195. Mapa rozmieszczenia ludności Warszawy w 1970 roku w skali 1:50 000 Opiekun: dr W. Ostrowski. Egzamin: 1978.

194. Mapa współzależności elementów geograficznych wyznaczonych za pomocą ETO. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr W. Grygorenko. Egzamin: 1978.

193. Obszar śródziemnomorski skala 1:2 500 000. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr G. Bonatowski. Egzamin: 1978.

192. Ilustracja kartograficzna wybranych zagadnień fizyczno-geograficznych Afryki i Ameryki Płn do podręcznika dla kl. VI. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr W. Ostrowski. Egzamin: 1978.

191. opa naftowa i gaz ziemny mapa kompleksowa (w skali 1:20 000 000). Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr W. Ostrowski. Egzamin: 1978.

190. Mapa struktury funkcjonalnej Warszawy (w skali 1:20 000). Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr W. Ostrowski. Egzamin: 1978.

189. Wielka Brytania. Mapa kompleksowa (w skali 1:750 000). Opiekun: dr G. Bonatowski. Egzamin: 1978.

188. Francja – mapa kompleksowa w skali 1:1 000 000. Opiekun: dr G. Bonatowski. Egzamin: 1978.

187. Próba regionalizacji fizycznogeograficznej województwa suwalskiego przy pomocy ETO i metody Czekanowskiego. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr W. Grygorenko. Egzamin: 1978.

186. Próba regionalizacji fizycznogeograficznej województwa suwalskiego przy pomocy ETO i metody Czekanowskiego. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr W. Grygorenko. Egzamin: 1978.

185. Mapa przemysłu Wielkiej Brytanii (w skali 1:1 000 000). Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr W. Ostrowski. Egzamin: 1978.

184. Próba opracowania mapy krajobrazowej Polski do atlasu szkolnego (w skali 1:2 500 000). Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, mgr W. Maculewicz. Egzamin: 1977.

183. Mapa zasobów turystycznych województwa płockiego (skala 1:200 000). Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, mgr G. Bonatowski. Egzamin: 1977.

182. Próba ustalenia zasad generalizacji linii brzegowej fiordowej za pomocą elektronicznej techniki obliczeniowej. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr W. Grygorenko. Egzamin: 1977.

181. Kompleksowa mapa dokumentacyjna czynników degradujących środowisko w dorzeczu Utraty na tle wybranych elementów użytkowania i cech naturalnych terenu (w skali 1:25 000). Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr B. Horodyski. Egzamin: 1976.

180. Mapa sozologiczna terenu gminy Radziejowice (1:25 000). Studium zmian antropogenicznych. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr B. Horodyski. Egzamin: 1976.

179. Kompleksowa mapa czynników degradujących środowisko miasta Żyrardowa w skali 1:10 000. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr B. Horodyski. Egzamin: 1976.

178. Wybrane zagadnienia oceny kartogramów na przykładzie kartogramu lesistości Polski. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr J. Pasławski. Egzamin: 1976.

177. Hutnictwo żelaza na świecie – mapa kompleksowa 1:20 000 000. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr W. Ostrowski. Egzamin: 1976.

176. Część atlasu dla klasy VII–VIII dotycząca kontynentu Ameryki Północnej. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, mgr W. Maculewicz. Egzamin: 1976.

175. Wybrane zagadnienia metody kartogramu na przykładzie gęstości zaludnienia w Polsce. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr J. Pasławski. Egzamin: 1976.

174. Morfograficzny obraz rzeźby Polski południowo-wschodniej przedstawiony metodą cieniowania. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1976.

173. Azja – część atlasu geograficznego dla klasy VII. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, mgr W. Maculewicz. Egzamin: 1975.

172. Mapa powiatu Wyszków (1:50 000). Rozwiązanie metodyczne mapy dla zarządzania Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1975.

171. Projekt wyposażenia w szatę kartograficzną podręcznika geografii dla klasy V szkoły podstawowej. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, mgr W. Maculewicz. Egzamin: 1975.

170. Mapa rozmieszczenia ludności Warszawy – studium metodyczne. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr J. Pasławski. Egzamin: 1975.

169. Ścienna mapa turystyczna pt. „Afghanistan – Tourist Map” w skali 1:1 000 000. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, dr J. Pasławski. Egzamin: 1975.

168. Mapa kompleksowa Ameryki Południowej dla VIII klasy szkoły podstawowej (w skali 1:7 000 000). Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1975.

167. Mapa polityczna świata (w skali 1:35 000 000). Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, mgr G. Bonatowski. Egzamin: 1974.

166. Jeziora Brodnickie, mapa turystyczna 1:25 000. Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, mgr G. Bonatowski. Egzamin: 1974.

165. Mapa turystyczna okolic Sandomierza (w skali 1:50 000). Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, mgr G. Bonatowski. Egzamin: 1974.

164. Mapa rolnictwa Etiopii (w skali 1:2 000 000). Opiekun: prof. dr hab. L. Ratajski, mgr W. Ostrowski. Egzamin: 1974.

163. Bliski Wschód. Mapa kompleksowa (w skali 1:3 500 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski, mgr G. Bonatowski. Egzamin: 1973.

162. Makieta atlasu geograficznego dla klasy IV szkoły podstawowej. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski, mgr W. Maculewicz. Egzamin: 1973.

161. Mapa kompleksowa Australii (mapa ścienna w skali 1:4 000 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski, mgr W. Ostrowski. Egzamin: 1973.

160. Matematyczno-statystyczne charakterystyki osadnictwa jako podstawa obiektywnej generalizacji. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski, dr W. Grygorenko. Egzamin: 1973.

159. Dolina Kościeliska. Próba mapy turystycznej Tatr. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski, mgr G. Bonatowski. Egzamin: 1973.

158. Afryka w atlasie świata dla klasy VII i VIII szkoły podstawowej. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski, mgr W. Maculewicz. Egzamin: 1972.

157. Informacyjno-turystyczny plan Łodzi w skali zmiennej. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski, mgr W. Ostrowski. Egzamin: 1972.

156. Analiza kartograficznych metod prezentacji gęstości zaludnienia. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski, mgr G. Bonatowski. Egzamin: 1972.

155. Mapa fizjograficzna województwa rzeszowskiego (w skali 1:250 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1972.

154. Studium generalizacyjne miast Górnośląskiego Ośrodka Przemysłowego i okolic. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1972.

153. Mapa kompleksowa Nigerii 1:1 500 000. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1972.

152. Ścienna mapa kompleksowa północno-wschodniej Hiszpanii 1:600 000 (porównanie dwóch metod opracowania mapy kompleksowej). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1972.

151. Karpaty Polskie (część zachodnia) (ścienna mapa turystyczno-krajobrazowa w skali 1:150 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1972.

150. Dorobek polskiej kartografii turystycznej w XXV-leciu. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski, mgr G. Bonatowski. Egzamin: 1972.

149. Sposby przedstawiania typów wybrzeży w kartografii atlasowej. (Szkic historyczno-typologiczny.) Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1971.

148. Drożności Europy – gęstość sieci szosowej (część wschodnia) (mapa w skali 1:2 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1971.

147. Mapa gospodarcza województwa warszawskiego 1:250 000. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1971.

146. Morze Bałtyckie (mapa ścienna w skali 1:1 000 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1971.

145. Mapy gospodarcze w 25-leciu PRL. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1971.

144. Polskie atlasy geograficzne wydane w latach 1944–1969. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski, mgr B. Horodyski. Egzamin: 1971.

143. Polskie szkolne mapy ścienne (1945–1969). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski, mgr W. Ostrowski. Egzamin: 1971.

142. Ścienna mapa kompleksowa Danii (w skali 1:300 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1971.

141. Mapa gospodarcza Indonezji (mapa ścienna w skali 1:3 000 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski, mgr G. Bonatowski. Egzamin: 1971.

140. Mapa wysokości względnych województw: opolskiego i katowickiego (w skali 1:300 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski, mgr G. Bonatowski. Egzamin: 1971.

139. Analiza dokładności mapy Karola de Perthées: Polonia… Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1971.

138. Dorobek kartografii geologicznej i geomorfologicznej w 25-leciu PRL. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1971.

137. Mapa wysokości względnych województwa olsztyńskiego (w skali 1:300 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1971.

136. Rozwój obrazu kartograficznego Mazowsza. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski, mgr W. Maculewicz. Egzamin: 1971.

135. Mapa gospodarcza województwa wrocławskiego 1:250 000. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1971.

134. Osiągnięcia polskiej kartografii ludnościowej w 25-leciu PRL. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1971.

133. Mapa turystyczna okolic Kazimierza (skala 1:25 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1971.

132. Mapa gospodarcza województwa gdańskiego 1:250 000. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1971.

131. Przedstawianie rzeźby terenu na mapach turystyki pieszej. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1971.

130. Monografia „Atlasu Statystycznego Królestwa Polskiego” – Aleksandra Macieszy. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1971.

129. Mapa kompleksowa „Algieria, Maroko, Tunezja” (w skali 1:2 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1971.

128. Mapa krajobrazowo-gospodarcza Libii (w skali 1:2 000 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1971.

127. Metoda badań jeziorności. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1971.

126. Mapa spadków woj. warszawskiego (w skali 1:300 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1970.

125. Mapa powiatu Węgrów (ścienna mapa kompleksowa w skali 1:50 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

124. Mapa powiatu Zambrów (mapa ścienna w skali 1:50 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

123.Mapa gospodarcza województwa koszalińskiego (w skali 1:250 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

122. Światowy obrót artykułami mięsnymi (mapa w skali 1:20 000 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

121. Typy układów wsi w województwach katowickim, opolskim i wrocławskim. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

120. Mapa krajobrazowo-kompleksowa Kotliny Panońskiej (w skali 1:600 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

119. Typy układów wsi w województwach: bydgoskim, gdańskim i olsztyńskim. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

118. Mapa powiatu Mońki (mapa ścienna w skali 1:50 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

117. Mapa gospodarcza województwa zielonogórskiego (w skali 1:250 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

116. Sposoby przedstawiania osadnictwa na mapach od XVI do pierwszej połowy XIX wieku w Europie. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

115. Układy typologiczne wsi w uzależnieniu od środowiska geograficznego. Województwa: krakowskie, rzeszowskie, kieleckie. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

114. Rozwój planów Warszawy do 1939 r.. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

113. Analiza mapy Polski Wacława Grodeckiego zamieszczonej w atlasie Abrahama Orteliusza „Theatrum Orbis Terrarum” z 1570 r. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski, mgr W. Maculewicz. Egzamin: 1970.

112. Mapa gospodarcza województwa poznańskiego (w skali 1:250 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

111. Typy układów wsi w województwach: białostockim, lubelskim i warszawskim. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

110. Układy typologiczne wsi w województwie łódzkim i poznańskim. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

109. Typy układów wsi w województwie koszalińskim, szczecińskim, zielonogórskim. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

108. Góry Świętokrzyskie i ich przedgórza – mapa turystyczno-krajoznawcza (w skali 1:150 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1970.

107. Sudety polskie i ich przedgórze. Mapa turystyczno-krajoznawcza (w skali 1:150 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1970.

106. Mapa gospodarcza województwa kieleckiego (w skali 1:250 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

105. Mapa gospodarcza województwa katowickiego (w skali 1:250 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

104. Mapa gospodarcza województwa opolskiego (w skali 1:250 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

103. Specjalna mapa Rosji europejskiej (1865–1871) gen. I. A. Strelbickiego na terenach Królestwa Kongresowego. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1970.

102. Światowy obrót zbożem i artykułami zbożowymi (mapa w skali 1:20 000 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

101. Mapa wysokości względnych województwa kieleckiego. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

100. Mapa kompleksowa Etiopii w skali 1:2 000 000. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

99. Morze Północne (ścienna mapa szkolna w skali 1:1 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1970.

98. Methodical School Atlas of Ethiopia. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1970.

97. Analiza „Mappy szczegolnej woiewodztwa podlaskiego” Karola de Perthées. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1970.

96. Mapa gospodarcza województwa rzeszowskiego (w skali 1:250 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1969.

95. Arkusz NN-34 Warszawa z serii Międzynarodowej Mapy Świata w skali 1:1 000 000 wykonany według uchwał bońskich z 1962 r. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1969.

94. Mapa gospodarcza województwa szczecińskiego (w skali 1:250 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1969.

93. Mapa osiedli wiejskich woj. białostockiego (w skali 1:300 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1969.

92. Mapy Tatr od roku 1760 do 1897. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1969.

91. Hipsometryczna mapa zachodniej części Rosji europejskiej wraz z przylegającymi częściami Niemiec, Austro-Węgier i Rumunii gen. lejtnanta A. A. Tillo. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1969.

90. Sprawność komunikacji kolejowej Europy. Arkusz zachodni (mapa ścienna w skali 1:2 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1969.

89. Mapa gospodarcza województwa olsztyńskiego (w skali 1:250 000.) Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1968.

88. Mapa gospodarcza województwa lubelskiego (w skali 1:250 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1968.

87. Drożność Europy – gęstość sieci szosowej (część zachodnia) (mapa w skali 1:2 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1968.

86. Klimaty Europy (szkolna mapa ścienna w skali 1:3 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1968.

85. Mapa gospodarcza województwa białostockiego (w skali 1:250 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1968.

84. Prace kartograficzne Franciszka Floriana Czakiego. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1967.

83. Indie (szkolna mapa ścienna w skali 1:4 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1967.

82. Analiza „Mappy szczegulnej woiewodztwa mazowieckiego” Karola de Perthées. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1967.

81. Atlas Królestwa Polskiego Juliusza Kolberga. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1967.

80. Ogólnogospodarcza szkolna mapa województwa bydgoskiego w skali 1:250 000. Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1967.

79. Mapa spadków woj. białostockiego (w skali 1:300 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1967.

78. Mapa sieci osadniczej woj. łódzkiego (w skali 1:300 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1967.

77. Mapa gospodarcza województwa krakowskiego (w skali 1:250 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1966.

76. Mapa geograficzna Warszawy 1:20 000 (mapa ścienna). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1966.

75. Mapa gospodarcza województwa łódzkiego (w skali 1:250 000). Opiekun: doc. dr hab. L. Ratajski. Egzamin: 1966.

74. Mapa Galicji i Lodomerii Fryderyka von Miega. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1966.

73. Obraz kartograficzny zachodniej Wielkopolski w XVII–XVIII w.. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1965.

72. Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 terenów na wschód od Odry i Nysy. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1965.

71. Próba dostosowania fizycznej kompleksowej mapy ściennej do pamięciowych skojarzeń wzrokowych. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1965.

70. Dwuwiorstówka rosyjska na obszarze Polski – opracowanie monograficzne. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1965.

69. Mapa J. C. Textora „Nowe Prusy Wschodnie”. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1964.

68. Historia, treść i dokładność mapy B. Folina „Carte Générale…” z 1770 r.. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1964.

67. Mapa postępu komunikacji kolejowej i autobusowej w Polsce w okresie 1952–1962. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1964.

66. Mapa komunikacji lotniczej świata (mapa ścienna w skali 1:20 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1964.

65. Czechosłowacja (szkolna ścienna mapa kompleksowa w skali 1:500 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1964.

64. Monografia Generalkarte von Mitteleuropa 1:200 000. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1963.

63. Niemcy (szkolna mapa ścienna w skali 1: 800 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1963.

62. Holandia, Belgia, Luksemburg (mapa ścienna w skali 1:400 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1963.

61. Skandynawia (szkolna ścienna mapa kompleksowa w skali 1:1 500 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1963.

60. Mapa statystyczna Galicji i Bukowiny opracowana przez Maksymiliana Bodeńskiego i Jarosława Michałowskiego. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1963.

59. Mapa Księstwa Warszawskiego F. B. Engelhardta z 1812 r.. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1963.

58. Analiza dokładności „Specjalnej mapy zachodniej części Rosji” gen. mjra F. Szuberta. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1962.

57. Mapa Schröttera–Engelhardta Prus Wschodnich i Zachodnich z 1796–1802. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1962.

56. Przeglądowa mapa morfologiczna woj. łódzkiego (w skali 1:300 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1962.

55. Trzywiorstówka w Kongresówce i na Białostocczyźnie. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1962.

54. Analiza dokładności mapy Stanisława Staszica „Carta Geologica…”. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1962.

53. Monografia mapy szczegółowej Polski w skali 1:25 000. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1962.

52. Karpaty (szkolna mapa ścienna w skali 1:250 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1962.

51. Austriacka kartografia topograficzna Polski od połowy XIX wieku. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1962.

50. Dokładność Mapy Polski Jabłonowskiego–Zannoniego z 1772 r.. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1961.

49. Japonia i Korea (szkolna mapa ścienna w skali 1:2 500 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1961.

48. Kaukaz (szkolna mapa ścienna w skali 1:1 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1960.

47. Spezialkarte von Deutschland Reymanna – 1:200 000. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1960.

46. Węgry i Rumunia (szkolna mapa ścienna w skali 1:800 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1960.

45. Niemiecka mapa szczegółowa 1:25 000 terenów na wschód od Odry i Nysy. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1960.

44. Klimaty świata (szkolna mapa ścienna w skali 1:22 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1960.

43. Włochy i Jugosławia (szkolna mapa ścienna w skali 1:1 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1960.

42. Dokładność mapy Galicji Zachodniej w skali 1:172 800 wykonanej przez Hieronimusa Benedictiego w 1808 roku na podstawie zdjęcia topograficznego Antoniego Mayera von Heldensfelda w latach 1801–1804. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1960.

41. Kraje Wschodnio-Śródziemnomorskie (szkolna mapa ścienna w skali 1:1 500 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1959.

40. Republiki Nadbałtyckie i Białoruś (szkolna mapa ścienna w skali 1:1 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1959.

39. Śląsk (szkolna mapa ścienna w skali 1:250 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1959.

38. IMapa surowców mineralnych świata (szkolna mapa ścienna w skali 1:22 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1959.

37. Surowce roślinne i zwierzęce świata (szkolna mapa ścienna w skali 1:22 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1959.

36. F.L.R. Jugosławia (ogólnogeograficzna mapa biurowa w skali 1:600 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1958.

35. Kraje Bliskiego Wschodu (szkolna mapa ścienna w skali 1:4 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1957.

34. Zachodnie Kraje Śródziemnomorskie (szkolna mapa ścienna w skali 1:1 500 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1957.

33. Morfologiczno-morfograficzna mapa woj. białostockiego (w skali 1:300 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1957.

32. Dokładność Specialkarte von Süd-Preussen (Gilly). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1957.

31. Chiny 1:5 000 000 (szkolna mapa ścienna). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1957.

30. Polskie Karpaty Zachodnie i Kotlina Sandomierska (szkolna mapa ścienna w skali 1:250 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1956.

29. Europa Zachodnia (szkolna mapa ścienna w skali 1:1 500 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1956.

28. Dokładność Mapy Kwatermistrzostwa 1:126 000. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1956.

27. Ocean Spokojny (szkolna mapa ścienna w skali 1:18 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1956.

26. Pomorze Zachodnie (szkolna mapa ścienna w skali 1:250 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1956.

25. Morze Śródziemne (szkolna mapa ścienna w skali 1:2 500 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1956.

24. Analiza dokładności „Karty Dawnej Polski” (gen. W. Chrzanowskiego w skali 1:300 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1956.

23. Ocean Atlantycki (szkolna mapa ścienna w skali 1:12 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1956.

22. Ocean Indyjski (szkolna mapa ścienna w skali 1:12 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1956.

21. Arktyka (szkolna mapa ścienna w skali 1:7 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1956.

20. Stany Zjednoczone 1:3 000 000 (szkolna mapa ścienna). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1956.

19. Skandynawia i Bałtyk (szkolna mapa ścienna w skali 1:1 500 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1956.

18. Dokładność mapy województwa sandomierskiego Karola de Perthées. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1955.

17. Azja Południowo-Wschodnia (szkolna mapa ścienna w skali 1:5 000 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1955.

16. Wielkopolska 1:250 000 (szkolna mapa ścienna). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1955.

15. Mazury i Warmia 1:250 000 (szkolna mapa ścienna). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1955.

14. Dolina dolnej Wisły 1:250 000 (szkolna mapa ścienna). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1955.

13. Polska południowo-wschodnia – szkolna mapa ścienna (w skali 1:250 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1955.

12. Sudety Polskie – szkolna mapa ścienna (w skali 1:200 000). Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1955.

11. Międzynarodowa Mapa Świata w skali 1:1 000 000 i udział Polski w jej opracowaniu. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1955.

10. Mapa operacyjna Polski 1:300 000. Opiekun: prof. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1955.

9. Mapa szkolna Karpat Polskich (w skali 1:200 000). Opiekun: doc. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1953.

8. Mazowsze i Podlasie 1:300 000 (szkolna mapa ścienna). Opiekun: doc. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1953.

7. Sudety 1:300 000 (szkolna mapa ścienna). Opiekun: doc. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1953.

6. Górny Śląsk i Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 1:200 000 (szkolna mapa ścienna). Opiekun: doc. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1953.

5. Mapa topograficzna Polski 1:100 000. Opiekun: doc. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1953.

4. Góry Świętokrzyskie (szkolna mapa ścienna w skali 1:100 000). Opiekun: doc. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1952.

3. Mapa hydrograficzna dorzecza Moszczenicy (opracowanie arkusza wzorcowego mapy w skali 1:100 000). Opiekun: doc. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1952.

2. Ameryka Środkowa 1:10 000 000 – mapy atlasowe. Opiekun: doc. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1952.

1.Tatry i Podhale (szkolna mapa ścienna w skali 1:25 000). Opiekun: doc. dr hab. S. Pietkiewicz. Egzamin: 1952.