Achievements

Laureaci Programu MNiSW Diamentowy Grant

 1. Marcjanna Jędrych, 2018,
 2. Edwin Raczko, 2012,
 3. Michał Chiliński, 2011,

Stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców

 1. Izabela Gołębiowska, 2015-2018 (X edycja),

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej/Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce

 1. Marcjanna Jędrych, 2018/2019,
 2. Martyna Golenia, 2016/2017,
 3. Adrian Ochtyra, 2011/2012,
 4. Bogdan Zagajewski, 1997/1998,

Stypendium programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 1. Magdalena Zwijacz-Kozica (Wrzesień), 2005, 2006,
 2. Marcin Sobczak, 2004, 2005,
 3. Anna Jakomulska, 2001, 2002,
 4. Bogdan Zagajewski, 1999,

Stypendium Fundacji im. Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt dla najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska.

 1. Edwin Raczko, 2015,
 2. Dawid Olesiuk, 2008,
 3. Maria Śmietanka, 2006,
 4. Magdalena Zwijacz-Kozica (Wrzesień), 2004,
 5. Anna Bernacka, 2002,
 6. Piotr Kardaś, 2000,
 7. Barbara Błach, 1998,
 8. Bogdan Zagajewski, 1998,

Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych studentów studiów licencjackich i magisterskich

 1. Emilia Konopka 2021/2022
 2. Bozhena Omelianska 2021/2022
 3. Karolina Zdunek 2021/2022
 4. Weronika Zys 2021/2022
 5. Marcin Kluczek 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
 6. Mateusz Gładki 2015/2016, 2017/2018,
 7. Wiktoria Diduch 2015/2016, 2016/2017,
 8. Karolina Sielicka 2015/2016,
 9. Michał Sętorek 2015/2016,
 10. Martyna Golenia  2014/2015,
 11. Anna Robak  2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
 12. Anita Sabat  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
 13. Agnieszka Soszyńska 2014/2015, 2015/2016,
 14. Adrian Ochtyra 2011/2012,
 15. Anna Jarocińska,

Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych doktorantów

 1. Anita Sabat-Tomala, 2017/2018, 2018/2019,
 2. Karolina Sielicka, 2020/2021,
 3. Marta Samulowska 2016/2017, 2017/2018,
 4. Karolina Orłowska 2015/2016,
 5. Adrian Ochtyra, 2014/2015, 2015/2016,
 6. Adriana Marcinkowska-Ochtyra, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
 7. Marlena Kycko, 2013/2014,

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)

IV.4.1. Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW – przygotowanie rozpraw doktorskich
Laureatami II Konkursu, w dniu 15.03.2024, zostali:
POB I: Badania dla Ziemi – Marcin Kluczek
POB III: Wyzwanie petabajtów – Iga Ajdacka

Stypendium z dotacji podmiotowej Rektora UW 

 1. Karolina Sielicka, 2020/2021
 2. Radosław Gurdak, 2018/2019
 3. Anita Sabat-Tomala, 2018/2019, 2020/2021
 4. Marta Samulowska 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
 5. Maciej Bartold, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
 6. Tomasz Panecki, 2015/2016,
 7. Edwin Raczko, 2015/2016,
 8. Karolina Orłowska 2015/2016,
 9. Ewa Wilk, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
 10. Adriana Marcinkowska-Ochtyra, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
 11. Adrian Ochtyra, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
 12. Marlena Kycko, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,
 13. Anna Jarocińska, 1.01.2012-30.09.2012,
 14. Izabela Gołębiowska, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2014/2015, 2015/2016,

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

 1. Bożena Ogorzelska – 2018 (nagroda indywidualna);
 2. Marlena Kycko – 2017 (nagroda zespołowa), 2023;
 3. Małgorzata Krówczyńska – 2017 (nagroda zespołowa);
 4. Adriana Marcinkowska-Ochtyra – 2017, 2018 (nagroda zespołowa);
 5. Adrian Ochtyra – 2017 (nagroda zespołowa);
 6. Edwin Raczko – 2017 (nagroda zespołowa), 2023;
 7. Anna Zmarz – 2017 (nagroda indywidualna), 2018 (nagroda zespołowa);
 8. Anna Jarocińska – 2016, 2017 (nagroda zespołowa);
 9. Izabela Karsznia – 2016, 2017 (nagroda zespołowa), 2018, 2022;
 10. Izabela Gołębiowska – 2015, 2017 (nagroda zespołowa), 2023;
 11. Alicja Folbrier – 1998, 2001, 2003, 2008, 2013, 2018, 2023;
 12. Bogdan Zagajewski – 1997, 2006, 2007, 2013, 2015, 2016 (Srebrny medal z okazji 200 lecia UW), 2017, 2018, 2022.

Dyplom doktorski z wyróżnieniem

 1. Edwin Raczko – 2017,
 2. Anna Zmarz – 2011
 3. Izabela Karsznia – 2010,

Dyplom magisterski z wyróżnieniem

 1. Marcin Kluczek – 2022,
 2. Nadzeya Avizhych – 2019,
 3. Krzysztof Gryguc – 2019,
 4. Marcjanna Jędrych – 2019,
 5. Ilona Płaza – 2018,
 6. Martyna Golenia – 2017,
 7. Anna Robak – 2017,
 8. Anita Sabat – 2017,
 9. Patrycja Starzec – 2017,
 10. Anna Jarocińska – 2008,
 11. Izabela Gołębiowska – 2007,
 12. Izabela Karsznia – 2003,
 13. Bogdan Zagajewski – 1998,

Dyplom licencjacki z wyróżnieniem

 1. Karolina Barbara Zdunek, 2022
 2. Marcin Kluczek – 2019,
 3. Martyna Wakulińska – 2018,
 4. Dominik Żmuda – 2018,
 5. Nadzeya Avizhych – 2017,
 6. Marcjanna Jędrych – 2017,
 7. Ilona Płaza – 2016,
 8. Karolina Sielicka – 2016,

Dyplom im. Eugeniusza Romera przyznany przez Komitet Geograficzny Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę doktorską

 1. Edwin Raczko – z zakresu geografii fizycznej (obroniona w 2017 roku),
 2. Izabela Karsznia – z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej (obroniona w 2010 roku),

Nagroda Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

 1. Adrian Ochtyra – 2014,
 2. Marlena Kycko – 2014,
 3. Adriana Marcinkowska-Ochtyra – 2014,
 4. Anna Jarocińska – 2014,
 5. Izabela Gołębiowska – 2011, 2012,
 6. Marcin Sobczak – 2005,
 7. Magdalena Zwijacz-Kozica (Wrzesień) – 2005,
 8. Alicja Folbrier – 1996, 2005,
 9. Elżbieta Wołk-Musiał – 2005,
 10. Bogdan Zagajewski – 1996, 2005, 2012,

Medal im. Jerzego Kondrackiego

 1. Alicja Folbrier – 2023
 2. Bogdan Zagajewski – 2021

Mazowieckie Stypendium Doktoranckie

 1. Anna Zmarz – 2010, Warszawa
 2. Izabela Gołębiowska – 26.05.2009, Warszawa,
 3. Anna Jarocińska – 26.05.2009, Warszawa,
 4. Sylwia Nasiłowska – 26.05.2009, Warszawa,
 5. Edyta Woźniak – 26.05.2009, Warszawa,

Stypendium dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich oraz młodych doktorów, otrzymane w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”

 1. Izabela Gołębiowska – edycja V, na rok akademicki 2013/2014,
 2. Anna Jarocińska – edycja V, na rok akademicki 2013/2014; edycja III, na rok akademicki 2011/2012,

Stypendium naukowe dla najlepszych uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

 1. Radosław Gurdak – 2018/2019
 2. Anita Sabat-Tomala – 2017/2018, 2018/2019,
 3. Marta Samulowska – 2016/2017, 2017/2018,
 4. Łukasz Sławik – 2016/2017, 2018/2019,
 5. Maciej Bartold – 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
 6. Edwin Raczko – 2015/2016,
 7. Tomasz Panecki – 2014/2015, 2015/2016,
 8. Ewa Wilk – 2014/2015, 2015/2016,
 9. Marlena Kycko – 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
 10. Adriana Marcinkowska – 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
 11. Anna Markowska – 2013/2014, 2014/2015,
 12. Anna Jarocińska – od 10.10.2011 do 31.07.2012,
 13. Izabela Gołębiowska –2009/2010,

Stypendium doktoranckie Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych:

 1. Adrian Ochtyra – 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek

 1. Anita Sabat-Tomala – edycja XII na rok akademicki 2019/2020,
 2. Adriana Marcinkowska – edycja VI na rok akademicki 2013/2014,
 3. Marlena Kycko – edycja V na rok akademicki 2012/2013,

Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji

 1. Iga Ajdacka – nagroda w kategorii prace magisterskie, za pracę – „Wykorzystanie drzew decyzyjnych (DT) do automatyzacji selekcji rzek na mapach ogólnogeograficznych”, promotor: dr inż. Izabela Karsznia – V edycja konkursu, 03.2023;
 2. Marcin Kluczek – nagroda w kategorii prace magisterskie, za pracę – „Ocena skuteczności klasyfikacji pokrycia terenu według wydzieleń Corine Land Cover”, której promotorami byli dr hab. Bogdan Zagajewski oraz dr Edwin Raczko – IV edycja konkursu,  22.11.2022.

Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich z zakresu Geografii organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 1. Piotr Król – III nagroda w XXXVIII  Konkursie, Warszawa 2022.
 2. Robert Migas-Mazur -III nagroda w XXXVII  Konkursie, Warszawa 2021;
 3. Izabela Gołębiowska – I nagroda w XXIV Konkursie, Warszawa 2008;
 4. Magdalena Zwijacz-Kozica (Wrzesień) – wyróżnienie w XX Konkursie, Lublin, 24.06.2004);
 5. Dariusz Ziółkowski – II nagroda w XVII Konkursie, Warszawa 2001;
 6. Anna Jakomulska (Kurnatowska) – wyróżnienie w XII Konkursie, Warszawa 24.05.1996;

Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

Maksymilian Psujek został, w dniu 20.10.2023, laureatem II miejsca, w kategorii prac magisterskich, w XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę magisterską pt. „Automatyzacja procesu generalizacji wybranych warstw Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych na przykładzie województwa lubelskiego”. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia (egzamin – 27.07.2023);

Karolina Kozina została, w dniu 20.10.2023, laureatką II miejsca, w kategorii prac licencjackich oraz inżynierskich, w XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę licencjacką pt. „Ocena rozwiązań kartograficznych w dokumentach strategii rozwoju gmin”. Opiekunem pracy była dr Jolanta Korycka-Skorupa (egzamin – 03.07.2023);

Kacper Derwisz został, w dniu 20.10.2023, laureatem III miejsca, w kategorii prac licencjackich oraz inżynierskich, w XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę licencjacką pt. „Zastosowanie danych Landsat do badania zmian temperatury powierzchni ziemi w Warszawie”. Opiekunem pracy była dr Anna Jarocińska (egzamin – 13.07.2023);

Konrad Wróblewski został finalistą (2023), w kategorii prac magisterskich, w XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę magisterską pt. „Empiryczna ewaluacja sposobów kartograficznej prezentacji zmian klimatu z wykorzystaniem metody eye tracking”. Opiekunami pracy były dr hab. Izabela Gołębiowska i dr Jolanta Korycka-Skorupa (egzamin – 26.07.2023);

Weronika Zys została finalistką (2023), w kategorii prac magisterskich, w XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę magisterską pt. „Analiza toponimiczna nazw drużyn piłkarskich w Polsce”. Opiekunami pracy byli dr Jolanta Korycka-Skorupa i dr Wojciech Pokojski(egzamin – 18.09.2023);

Katarzyna Borczon została finalistką (2023), w kategorii prac licencjackich oraz inżynierskich, w XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę licencjacką pt. „Eksploracja ośmiotysięczników w Himalajach jako przykład możliwości wizualizacji bazy danych The Himalayan Database”. Opiekunem pracy była dr hab. Izabela Gołębiowska (egzamin – 03.07.2023);

Stanisław Chmiel został finalistą (2023), w kategorii prac licencjackich oraz inżynierskich, w XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę licencjacką pt. „Analiza spalenia roślinności leśnej w trakcie działań wojennych w 2022 roku w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia na podstawie danych Sentinel-2”. Opiekunem pracy była dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra (egzamin – 05.07.2023);

Filip Świątek został finalistą (2023), w kategorii prac licencjackich oraz inżynierskich, w XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę licencjacką pt. „Porównanie zakresu tematycznego baz danych BDOT10k i OSM na podstawie wybranych obszarów”. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia (egzamin – 18.09.2023);

Karolina Zdunek została, w dniu 17.11.2022, laureatką I miejsca, w kategorii prac licencjackich oraz inżynierskich, w XIII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę licencjacką pt. „Ocena przydatności obrazów satelitarnych Sentinel-2 do identyfikacji nawłoci (Solidago spp.)”. Opiekunem pracy był dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz. (egzamin – 30.06.2022);

Kacper Sobczak został, w dniu 17.11.2022, laureatem III miejsca, w kategorii prac licencjackich oraz inżynierskich, w XIII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę licencjacką pt. „Analiza manipulacji i zniekształceń informacji na mapach tematycznych”. Opiekunem pracy była dr Izabela Gołębiowska (egzamin – 21.07.2022);

Mgr Iga Ajdacka została finalistką XIII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę magisterską pt. „Wykorzystanie drzew decyzyjnych (DT) do automatyzacji selekcji rzek na mapach ogólnogeograficznych”. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia (egzamin – 28.07.2022);

Mgr Albert Adolf otrzymał, w dniu 13.10.2020, wyróżnienie w  XII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę magisterską pt. Wykorzystanie technik eksploracji danych (Data Mining) do automatyzacji selekcji dróg na mapach ogólnogeograficznych. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia (egzamin – 20.07.2020);

Nadzeya Avizhych została, w dniu 17.05.2019, laureatką III miejsca w XI Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę magisterską pt. Adaptacja atlasu geograficznego Białorusi dla uczniów słabowidzących i niewidomych. Opiekunem pracy była dr Izabela Gołębiowska (konsultacja – mgr Mariusz Olczyk) (egzamin – 24.07.2019);

Daniel Sobczyński został, w dniu 25.05.2018, laureatem I miejsca w X Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę licencjacką pt. Ewolucja krajobrazu na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia (egzamin – 16.07.2018);

Mgr Krystian Kuna otrzymał (2015) wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii i Geoinformacji, za pracę magisterską pt. Stan środowiska przyrodniczego – mapy do atlasu województwa mazowieckiego. Opiekunem pracy był dr Jerzy Siwek (egzamin – 12.05.2015).

Mgr Tomasz Panecki został (2013) laureatem III miejsca w V Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii i Geoinformacji, za pracę magisterską pt. Metodyka opracowania uniwersalnej klasyfikacji znaków map dawnych dla geoportalu historycznego. Opiekunnami pracy były dr Izabela Gołębiowska i dr inż. Izabela Karsznia;

„Złoty piksel” Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu teledetekcji środowiska, Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki / Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 1. Anita Sabat-Tomala – 2018,
 2. Justyna Metrycka – 2011.

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

Mgr Dawid Jan Maciuszek otrzymał, w dniu 12.11.2020, wyróżnienie w 5 edycji Konkursu Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy, za pracę magisterską o charakterze wdrożeniowym pt. Optymalizacja formy graficznej Załącznika 14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy. Opiekunem pracy był dr Paweł Kowalski (egzamin – 12.09.2019)

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska

Mgr Wojciech Kazała – wyróżnienie w IX edycji Konkursu Teraz Polska Promocja i Rozwój za pracę magisterską Mapa turystyczno-przyrodnicza Roztocza jako element promocji regionu (opiekun p. dr Elżbieta Wołk-Musiał, 20.11.2015).

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

 1. Adriana Marcinkowska – rok akademicki 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
 2. Adrian Ochtyra – rok akademicki 2013/2014

Inne stypendia i nagrody zagraniczne:

Anna Jakomulska (Kurnatowska):

 • MAKROLAB – Międzynarodowy, interdyscyplinarny project badawszy, Szkocja 2002
 • Stypendium Fundacji Fulbright’a – University of California Santa Barbara, USA National Center of Geographic Information Analysis Department of Geography, 09.1999 – 07.2000
 • Stypendium UW – University of Amsterdam, Faculty of Environmental Sciences, 09.1999
 • Stypendium European Science Foundation i National Science Foundation – GIS-DATA/NCGIA Second Summer Institute on Geographic Information, Berlin, Niemcy, 07.1995
 • Stypendium Fundacji TEMPUS – University of Greenwich School of Environmental Sciences, Londyn, Wielka Brytania, 09.1992 – 06.1993
 • II miejsce w I Konkursie Prac Magisterskich z zakresu ekologii krajobrazu – Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa, 17.05.1996.

Magdalena Zwijacz-Kozica (Wrzesień)

Nagroda za zajęcie III miejsca w międzynarodowym konkursie na prezentację wyników badań (Sixth International Symposium & Exhibition on Environmental Contamination in Central & Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, Czechy, Praga, 1-4 września 2003)

Adriana Marcinkowska, Marlena Kycko, Adrian Ochtyra

Stypendium konferencyjne przyznane przez National Aeronautics and Space Administration (NASA) oraz European Space Agency (ESA) podczas SCERIN-1 Meeting – Advanced Classification Methods in Land Use/Land Cover Change w Pradze, 20-22.06.2013.

Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski, Jan R. Olędzki

I nagroda za najlepszy poster „Geomorphological mapping of young glacial areas of NE Poland”, zaprezentowany podczas 33rd European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL) Symposium 2013 w Materze, Włochy, 03-08.06.2013.

Izabela Gołębiowska

Stypendium Norwegian Science Council: YGGDRASIL Mobility Programme Scholarship na realizację stażu w Norwegian University of Science and Technology, 2014.

Izabela Karsznia

 • Roczne stypednium podoktorskie – postdoctoral fellowship przyznane przez SCIEX – Scientific Exchange Program (Bern, Switzerland). April 2013.
  Projekt badawczy: AutoGenSettleRoad: Automation of the generalization process of settlements and road networks for medium and small-scale maps. Realizowany we wspolpracy z Prof. Dr. Robertem Weibelem, w GIS Center, na Uniwersytecie w Zurychu. Czas realizacji projektu 15.02.2014-15.02.2015.
 • Stypednium podoktorskie – postdoctoral fellowship przynzane w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet. Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”, marzec 2012.

Mariusz Olczyk

Naukowe stypendium doktoranckie „PhDo” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 2016/2017

Nadzeya Avizhych

Atlas Białorusi dla osób niewidomych i słabowidzących opracowany przez mgr Nadzeye Avizhych otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii „Inne produkty kartograficzne” na Międzynarodowej Wystawie Kartograficznej. Wystawa została zorganizowana w trakcie 30. Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej, która odbyła się we Florencji w dniach 14-18 grudnia 2021 r.

Piotr Król

Stypendium konferencyjne LPI Career Development Award w celu udziału w konferencji 53th Lunar and Planetary Science Conference LPSC2022 w dniach 7-11 marca 2022 (Woodlands, Texas, USA), w trakcie której mgr Król prezentował wyniki swojej pracy magisterskiej. Konferencja jest organizowana przez Lunar and Planetary Institute oraz NASA.

Inne stypendia i nagrody krajowe

Bogdan Zagajewski

 • Wyróżnienie „Polityki” w konkursie „Zostańcie z nami” III edycja. Warszawa 2003
 • Wyróżnienie Ministra Ochrony Środowiska w konkursie “Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody” na najlepsze prace magisterskie i licencjackie przygotowane w polskich szkołach wyższych w latach 1997 – 1998. Warszawa 1999
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za bardzo dobre wyniki w nauce oraz działalność naukową na rok 1997/98. Warszawa 1997
 • Wyróżnienie Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa za znajomość przedmiotu, zaangażowanie i pracowitość podczas odbywania praktyk studenckich MSOŚ UW. Warszawa – Sękocin 1996
 • Nagroda Kierownika Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW za osiągnięcia w nauce. Warszawa 1994

Adrian Ochtyra, Zagajewski Bogdan, Anna Kozłowska, Adriana Marcinkowska

III miejsce w konkursie na najlepszy referat „Teledetekcyjna ocena stanu kondycyjnego roślinności Tatrzańskiego Parku Narodowego”, Integracyjna Konferencja Studentów Geoinformatyki, Kraków, 21-22.03.2013.

Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Anna Jarocińska, Anna Pielaszek

I miejsce w konkursie na najlepszy poster „Analysis of vegetation damages caused by tsunami in Japan using ArcGIS and ENVI software”, Konferencja GIS Day 2012 – „GIS w stolicy”, Warszawa, 12-13.11.2012.

II miejsca w konkursie na najlepszy poster „Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych”, Konferencja GIS Day 2012 – „GIS w stolicy”, Warszawa, 12-13.11.2012.

Marlena Kycko, Bogdan Zagajewski

I miejsce w konkursie na najlepszy referat I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji, referat pt. „Wpływ turystyki na kondycję roślinności wzdłuż wybranych szlaków Doliny Gąsienicowej na przykładzie danych teledetekcyjnych”, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji UW, Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW, Klub Teledetekcji Środowiska PTG, Biuro Karier UW, 20–21.04.2012 r.

Izabela Karsznia

I nagroda za pracę magisterską przyznana przez Ministra Infrastruktury, Warszawa 2004;

Nagroda zespołowa I stopnia przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w dziedzinie kartografii w 2005 roku, data przyznania 02.10.2006, Warszawa.

Paweł Trzcionkowski

Wyróżnienie w Konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Internetowa mapa roku 2014/2015”, w kategorii opracowanie indywidualne, za Atlas Warszawy, który został opracowany i wykonany w ramach powstającej w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW pracy magisterskiej.

Krystian Kuna

Wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z zakresu kartografii i geoinformacji za pracę magisterską „Stan środowiska przyrodniczego – mapy do atlasu województwa mazowieckiego” (opiekun pracy – dr Jerzy Siwek). Organizatorzy: Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Warszawa, 29 maja 2015.

Anita Sabat

II miejsce w konkursie na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny w kategorii praca licencjacka, za pracę pt. „Analiza jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego na podstawie danych hiperspektralnych AISA” (opiekunowie pracy: dr. Anna Jarocińska, dr hab. Artur Magnuszewski prof. UW). Organizator konkursu: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 29.11.2016.

Iga Ajdacka

Stypendium konferencyjne na udział w 13. czesko-polsko-słowackim seminarium geograficznym w Kostelcu nad Ohri (1-3 czerwca 2022). Stypendium ufundowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.