Achievements

Laureaci Programu MNiSW Diamentowy Grant

 1. Marcjanna Jędrych, 2018,
 2. Edwin Raczko, 2012,
 3. Michał Chiliński, 2011,

Stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców

 1. Izabela Gołębiowska, 2015-2018 (X edycja),

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej/Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce

 1. Marcjanna Jędrych, 2018/2019,
 2. Martyna Golenia, 2016/2017,
 3. Adrian Ochtyra, 2011/2012,
 4. Bogdan Zagajewski, 1997/1998,

Stypendium programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 1. Magdalena Zwijacz-Kozica (Wrzesień), 2005, 2006,
 2. Marcin Sobczak, 2004, 2005,
 3. Anna Jakomulska, 2001, 2002,
 4. Bogdan Zagajewski, 1999,

Stypendium Fundacji im. Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt dla najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska.

 1. Edwin Raczko, 2015,
 2. Dawid Olesiuk, 2008,
 3. Maria Śmietanka, 2006,
 4. Magdalena Zwijacz-Kozica (Wrzesień), 2004,
 5. Anna Bernacka, 2002,
 6. Piotr Kardaś, 2000,
 7. Barbara Błach, 1998,
 8. Bogdan Zagajewski, 1998,

Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych studentów studiów licencjackich i magisterskich

 1. Marcin Kluczek 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
 2. Mateusz Gładki 2015/2016, 2017/2018,
 3. Wiktoria Diduch 2015/2016, 2016/2017,
 4. Karolina Sielicka 2015/2016,
 5. Michał Sętorek 2015/2016,
 6. Martyna Golenia  2014/2015,
 7. Anna Robak  2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
 8. Anita Sabat  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
 9. Agnieszka Soszyńska 2014/2015, 2015/2016,
 10. Adrian Ochtyra 2011/2012,
 11. Anna Jarocińska,

Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych doktorantów

 1. Anita Sabat-Tomala, 2017/2018, 2018/2019,
 2. Karolina Sielicka, 2020/2021,
 3. Marta Samulowska 2016/2017, 2017/2018,
 4. Adriana Marcinkowska-Ochtyra, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
 5. Adrian Ochtyra, 2014/2015, 2015/2016,
 6. Marlena Kycko, 2013/2014,
 7. Karolina Orłowska 2015/2016,

Stypendium z dotacji podmiotowej Rektora UW 

 1. Karolina Sielicka, 2020/2021
 2. Radosław Gurdak, 2018/2019
 3. Anita Sabat-Tomala, 2018/2019, 2020/2021
 4. Marta Samulowska 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
 5. Maciej Bartold, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
 6. Tomasz Panecki, 2015/2016,
 7. Edwin Raczko, 2015/2016,
 8. Adrian Ochtyra, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
 9. Marlena Kycko, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,
 10. Adriana Marcinkowska-Ochtyra, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
 11. Ewa Wilk, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
 12. Anna Jarocińska, 1.01.2012-30.09.2012,
 13. Izabela Gołębiowska, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2014/2015, 2015/2016,
 14. Karolina Orłowska 2015/2016,

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

 1. Bożena Ogorzelska – 2018 (nagroda indywidualna),
 2. Marlena Kycko – 2017 (nagroda zespołowa),
 3. Małgorzata Krówczyńska – 2017 (nagroda zespołowa),
 4. Adriana Marcinkowska-Ochtyra – 2017, 2018 (nagroda zespołowa),
 5. Adrian Ochtyra – 2017 (nagroda zespołowa),
 6. Edwin Raczko – 2017 (nagroda zespołowa),
 7. Anna Zmarz – 2017 (nagroda indywidualna), 2018 (nagroda zespołowa)
 8. Anna Jarocińska – 2016, 2017 (nagroda zespołowa),
 9. Izabela Karsznia – 2016, 2017 (nagroda zespołowa), 2018,
 10. Izabela Gołębiowska – 2015, 2017 (nagroda zespołowa),
 11. Alicja Folbrier – 1998, 2001, 2003, 2008, 2013, 2018
 12. Bogdan Zagajewski – 1997, 2006, 2007, 2013, 2015, 2016 (Srebrny medal z okazji 200 lecia UW), 2017, 2018,

Dyplom doktorski z wyróżnieniem

 1. Edwin Raczko – 2017,
 2. Izabela Karsznia – 2010,
 3. Anna Zmarz – 2011

Dyplom magisterski z wyróżnieniem

 1. Nadzeya Avizhych – 2019
 2. Krzysztof Gryguc – 2019,
 3. Marcjanna Jędrych – 2019,
 4. Ilona Płaza – 2018,
 5. Martyna Golenia – 2017,
 6. Anna Robak – 2017,
 7. Anita Sabat – 2017,
 8. Patrycja Starzec – 2017,
 9. Anna Jarocińska – 2008,
 10. Izabela Gołębiowska – 2007,
 11. Izabela Karsznia – 2003,
 12. Bogdan Zagajewski – 1998,

Dyplom licencjacki z wyróżnieniem

 1. Marcin Kluczek – 2019,
 2. Martyna Wakulińska – 2018,
 3. Dominik Żmuda – 2018,
 4. Nadzeya Avizhych – 2017,
 5. Marcjanna Jędrych – 2017,
 6. Ilona Płaza – 2016,
 7. Karolina Sielicka – 2016,

Dyplom im. Eugeniusza Romera przyznany przez Komitet Geograficzny Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę doktorską

 1. Edwin Raczko – z zakresu geografii fizycznej (obroniona w 2017 roku),
 2. Izabela Karsznia – z zakresu geografii ekonomicznej (obroniona w 2010 roku),

Nagroda Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

 1. Adrian Ochtyra – 2014,
 2. Marlena Kycko – 2014,
 3. Adriana Marcinkowska-Ochtyra – 2014,
 4. Anna Jarocińska – 2014,
 5. Izabela Gołębiowska – 2011, 2012,
 6. Marcin Sobczak – 2005,
 7. Magdalena Zwijacz-Kozica (Wrzesień) – 2005,
 8. Alicja Folbrier – 1996, 2005,
 9. Elżbieta Wołk-Musiał – 2005,
 10. Bogdan Zagajewski – 1996, 2005, 2012,

Mazowieckie Stypendium Doktoranckie

 1. Izabela Gołębiowska – 26.05.2009, Warszawa,
 2. Anna Jarocińska – 26.05.2009, Warszawa,
 3. Sylwia Nasiłowska – 26.05.2009, Warszawa,
 4. Edyta Woźniak – 26.05.2009, Warszawa,
 5. Anna Zmarz – 2010, Warszawa

Stypendium dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich oraz młodych doktorów, otrzymane w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”

 1. Izabela Gołębiowska – edycja V, na rok akademicki 2013/2014,
 2. Anna Jarocińska – edycja V, na rok akademicki 2013/2014; edycja III, na rok akademicki 2011/2012,

Stypendium naukowe dla najlepszych uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

 1. Radosław Gurdak – 2018/2019
 2. Anita Sabat-Tomala – 2017/2018, 2018/2019,
 3. Marta Samulowska – 2016/2017, 2017/2018,
 4. Łukasz Sławik – 2016/2017, 2018/2019,
 5. Maciej Bartold – 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
 6. Edwin Raczko – 2015/2016,
 7. Marlena Kycko – 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
 8. Adriana Marcinkowska – 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
 9. Anna Markowska – 2013/2014, 2014/2015,
 10. Ewa Wilk – 2014/2015, 2015/2016,
 11. Tomasz Panecki – 2014/2015, 2015/2016,
 12. Izabela Gołębiowska –2009/2010,
 13. Anna Jarocińska – od 10.10.2011 do 31.07.2012,

Stypendium doktoranckie Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych:

 1. Adrian Ochtyra – 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek

 1. Anita Sabat-Tomala – edycja XII na rok akademicki 2019/2020,
 2. Marlena Kycko – edycja V na rok akademicki 2012/2013,
 3. Adriana Marcinkowska – edycja VI na rok akademicki 2013/2014,

Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich z zakresu Geografii organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 1. Anna Jakomulska (Kurnatowska) – wyróżnienie w XII Konkursie, Warszawa 24.05.1996,
 2. Dariusz Ziółkowski – II nagroda w XVII Konkursie, Warszawa 2001,
 3. Magdalena Zwijacz-Kozica (Wrzesień) – wyróżnienie w XX Konkursie, Lublin, 24.06.2004),
 4. Izabela Gołębiowska – I nagroda w XXIV Konkursie, Warszawa,
 5. Izabela Karsznia – I nagroda przyznana przez Ministra Infrastruktury, Warszawa 2004.

Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

Mgr Albert Adolf otrzymał, w dniu 13.10.2020, wyróżnienie w  XII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę magisterską pt. Wykorzystanie technik eksploracji danych (Data Mining) do automatyzacji selekcji dróg na mapach ogólnogeograficznych. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia (egzamin – 20.07.2020);

Nadzieja Avizhych została, w dniu 17.05.2019, laureatką III miejsca w XI Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę magisterską pt. Adaptacja atlasu geograficznego Białorusi dla uczniów słabowidzących i niewidomych. Opiekunem pracy była dr Izabela Gołębiowska (konsultacja – mgr Mariusz Olczyk) (egzamin – 24.07.2019);

Daniel Sobczyński został, w dniu 25.05.2018, laureatem I miejsca w X Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę licencjacką pt. Ewolucja krajobrazu na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia (egzamin – 16.07.2018);

Mgr Krystian Kuna otrzymał (2015) wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii i Geoinformacji, za pracę magisterską pt. Stan środowiska przyrodniczego – mapy do atlasu województwa mazowieckiego. Opiekunem pracy był dr Jerzy Siwek (egzamin – 12.05.2015).

Mgr Tomasz Panecki został (2013) laureatem III miejsca w V Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii i Geoinformacji, za pracę magisterską pt. Metodyka opracowania uniwersalnej klasyfikacji znaków map dawnych dla geoportalu historycznego. Opiekunnami pracy były dr Izabela Gołębiowska i dr inż. Izabela Karsznia;

„Złoty piksel” Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu teledetekcji środowiska, Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki / Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 1. Anita Sabat-Tomala – 2018,
 2. Justyna Metrycka – 2011.

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

Mgr Dawid Jan Maciuszek otrzymał, w dniu 12.11.2020, wyróżnienie w 5 edycji Konkursu Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy, za pracę magisterską o charakterze wdrożeniowym pt. Optymalizacja formy graficznej Załącznika 14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy. Opiekunem pracy był dr Paweł Kowalski (egzamin – 12.09.2019)

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska

Mgr Wojciech Kazała – wyróżnienie w IX edycji Konkursu Teraz Polska Promocja i Rozwój za pracę magisterską Mapa turystyczno-przyrodnicza Roztocza jako element promocji regionu (opiekun p. dr Elżbieta Wołk-Musiał, 20.11.2015).

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

 1. Adriana Marcinkowska – rok akademicki 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
 2. Adrian Ochtyra – rok akademicki 2013/2014

Inne stypendia i nagrody zagraniczne:

Anna Jakomulska (Kurnatowska):

 • MAKROLAB – Międzynarodowy, interdyscyplinarny project badawszy, Szkocja 2002
 • Stypendium Fundacji Fulbright’a – University of California Santa Barbara, USA National Center of Geographic Information Analysis Department of Geography, 09.1999 – 07.2000
 • Stypendium UW – University of Amsterdam, Faculty of Environmental Sciences, 09.1999
 • Stypendium European Science Foundation i National Science Foundation – GIS-DATA/NCGIA Second Summer Institute on Geographic Information, Berlin, Niemcy, 07.1995
 • Stypendium Fundacji TEMPUS – University of Greenwich School of Environmental Sciences, Londyn, Wielka Brytania, 09.1992 – 06.1993
 • II miejsce w I Konkursie Prac Magisterskich z zakresu ekologii krajobrazu – Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa, 17.05.1996.

Magdalena Zwijacz-Kozica (Wrzesień)

Nagroda za zajęcie III miejsca w międzynarodowym konkursie na prezentację wyników badań (Sixth International Symposium & Exhibition on Environmental Contamination in Central & Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, Czechy, Praga, 1-4 września 2003)

Adriana Marcinkowska, Marlena Kycko, Adrian Ochtyra

Stypendium konferencyjne przyznane przez National Aeronautics and Space Administration (NASA) oraz European Space Agency (ESA) podczas SCERIN-1 Meeting – Advanced Classification Methods in Land Use/Land Cover Change w Pradze, 20-22.06.2013

Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski, Jan R. Olędzki

I nagroda za najlepszy poster „Geomorphological mapping of young glacial areas of NE Poland”, zaprezentowany podczas 33rd European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL) Symposium 2013 w Materze, Włochy, 03-08.06.2013

Izabela Gołębiowska

Stypendium Norwegian Science Council: YGGDRASIL Mobility Programme Scholarship na realizację stażu w Norwegian University of Science and Technology, 2014

Izabela Karsznia

 • Roczne stypednium podoktorskie – postdoctoral fellowship przyznane przez SCIEX – Scientific Exchange Program (Bern, Switzerland). April 2013.
  Projekt badawczy: AutoGenSettleRoad: Automation of the generalization process of settlements and road networks for medium and small-scale maps. Realizowany we wspolpracy z Prof. Dr. Robertem Weibelem, w GIS Center, na Uniwersytecie w Zurychu. Czas realizacji projektu 15.02.2014-15.02.2015.
 • Stypednium podoktorskie – postdoctoral fellowship przynzane w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet. Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”, marzec 2012.

Mariusz Olczyk

Naukowe stypendium doktoranckie „PhDo” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 2016/2017

 

Inne stypendia i nagrody krajowe

Bogdan Zagajewski

 • Wyróżnienie „Polityki” w konkursie „Zostańcie z nami” III edycja. Warszawa 2003
 • Wyróżnienie Ministra Ochrony Środowiska w konkursie “Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody” na najlepsze prace magisterskie i licencjackie przygotowane w polskich szkołach wyższych w latach 1997 – 1998. Warszawa 1999
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za bardzo dobre wyniki w nauce oraz działalność naukową na rok 1997/98. Warszawa 1997
 • Wyróżnienie Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa za znajomość przedmiotu, zaangażowanie i pracowitość podczas odbywania praktyk studenckich MSOŚ UW. Warszawa – Sękocin 1996
 • Nagroda Kierownika Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW za osiągnięcia w nauce. Warszawa 1994

Adrian Ochtyra, Zagajewski Bogdan, Anna Kozłowska, Adriana Marcinkowska

III miejsce w konkursie na najlepszy referat „Teledetekcyjna ocena stanu kondycyjnego roślinności Tatrzańskiego Parku Narodowego”, Integracyjna Konferencja Studentów Geoinformatyki, Kraków, 21-22.03.2013

Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Anna Jarocińska, Anna Pielaszek

I miejsce w konkursie na najlepszy poster „Analysis of vegetation damages caused by tsunami in Japan using ArcGIS and ENVI software”, Konferencja GIS Day 2012 – „GIS w stolicy”, Warszawa, 12-13.11.2012

II miejsca w konkursie na najlepszy poster „Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych”, Konferencja GIS Day 2012 – „GIS w stolicy”, Warszawa, 12-13.11.2012

Marlena Kycko, Bogdan Zagajewski

I miejsce w konkursie na najlepszy referat I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji, referat pt. „Wpływ turystyki na kondycję roślinności wzdłuż wybranych szlaków Doliny Gąsienicowej na przykładzie danych teledetekcyjnych”, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji UW, Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW, Klub Teledetekcji Środowiska PTG, Biuro Karier UW, 20–21.04.2012 r.

Izabela Karsznia

Nagroda zespołowa I stopnia przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w dziedzinie kartografii w 2005 roku, data przyznania 02.10.2006, Warszawa.

Paweł Trzcionkowski

Wyróżnienie w Konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Internetowa mapa roku 2014/2015”, w kategorii opracowanie indywidualne, za Atlas Warszawy, który został opracowany i wykonany w ramach powstającej w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW pracy magisterskiej.

Krystian Kuna

Wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z zakresu kartografii i geoinformacji za pracę magisterską „Stan środowiska przyrodniczego – mapy do atlasu województwa mazowieckiego” (opiekun pracy – dr Jerzy Siwek). Organizatorzy: Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Warszawa, 29 maja 2015

Anita Sabat

II miejsce w konkursie na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny w kategorii praca licencjacka, za pracę pt. „Analiza jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego na podstawie danych hiperspektralnych AISA” (opiekunowie pracy: dr. Anna Jarocińska, dr hab. Artur Magnuszewski prof. UW). Organizator konkursu: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 29.11.2016.