Polski Przegląd Kartograficzny

Polish Cartographical Review, 70 punktów w wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki (2021)

https://sciendo.com/journal/PCR

Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim

www.kartografia.org

WYDAWCA
Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego

REDAKCJA
Beata Konopska (redaktor naczelna); b.konopska@o2.pl
Jerzy Siwek (zastępca redaktora naczelnego); jrsiwek@uw.edu.pl
Katarzyna Słomska-Przech (sekretarz redakcji); kslomska@ihpan.edu.pl
Dariusz Gotlib
Jolanta Korycka-Skorupa
Paweł Kowalski
Kamil Nieścioruk
Waldemar Spallek

Współpraca: Paulina Waszkiewicz (Grafos), Mariusz Olczyk

RADA REDAKCYJNA
Marek Baranowski, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
Algimantas Česnulevičius, Lithuanian University of Educational Sciences, Litwa
Igor Drecki, New Zealand Cartographic Society, Nowa Zelandia
Dietmar Grünreich, Leibniz University Hannover, Niemcy
Halina T. Kobryn, Murdoch University, Australia
Wolf Günther Koch, Technische Universität Dresden, Niemcy
Zenon Kozieł, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krystian Kozioł, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Mirosław Krukowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Anna Leonowicz, Swisstopo, Szwajcaria
Zaniel Novoa Goicochea, Pontificia Universidad Católica Del Perú
Rostyslav Sossa, Lviv Polytechnic National University, Ukraina
Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Vít Voženílek, Palacký University of Olomouc, Republika Czeska
Zbigniew Zwoliński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

ADRES REDAKCJI

Polskie Towarzystwo Geograficzne
Redakcja Polish Cartographical Review
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa