Polski Przegląd Kartograficzny

Polski Przegląd Kartograficzny vs. Polish Cartographical Review

2015: 8 punktów MNiSW; 2014: 3 punkty MNiSW

WYDAWCA: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Kartograficzny

Kwartalnik współfinansowany przez
• Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Wydawnictwo Nowa Era. Sp. z o. o.

REDAKCJA

• Beata Konopska (redaktor naczelna) e-mail: b.konopska@o2.pl
• Jerzy Siwek (sekretarz redakcji) e-mail: jrsiwek@uw.edu.pl
• Jacek Pasławski
• Dariusz Gotlib
• Jerzy Ostrowski
• Ewa Wolnicz-Pawłowska (redaktor jezykowy)
• Julita Łukomska (redaktor statystyczny)

Współpraca
• Tomasz Nowacki
• Bożena Ogorzelska

RADA REDAKCYJNA

• Andrzej Ciołkosz (przewodniczący)
• Bożena Ogorzelska (sekretarz)
• Marek Baranowski
• Andrzej Czerny
• Algimantas Česnulevičius (Wilno)
• Igor Drecki (Auckland)
• Janusz Gołaski
• Dariusz Gotlib
• Bogdan Horodyski
• Krzysztof Kałamucki
• Wolf Günther Koch (Drezno)
• Anna Leonowicz (Berno)
• Tomasz Niedzielski
• Wiesław Ostrowski
• Władysław Pawlak
• Vít Voženílek (Ołomuniec)
• Wiesława Żyszkowska

ADRES REDAKCJI

Polskie Towarzystwo Geograficzne
Redakcja Polskiego Przeglądu Kartograficznego
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 670

Polski Przegląd Kartograficzny

Polish Cartographical Review