Udział w Radach i Komisjach

Rady Naukowe Dyscyplin, kadencja 2021-2024

Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna
i Gospodarka Przestrzenna:
dr Izabela Gołębiowska
dr Anna Jarocińska
dr inż. Izabela Karsznia
Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku:
dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.
dr inż. Anna Zmarz

Rady Naukowe Dyscyplin, kadencja 2019-2020

Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna
i Gospodarka Przestrzenna:
dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz.
dr Izabela Gołębiowska
dr inż. Izabela Karsznia
dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra
Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku:
dr inż. Anna Zmarz