Udział w Radach i Komisjach

Rady Naukowe Dyscyplin, kadencja 2019-2020

Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna
i Gospodarka Przestrzenna:
dr hab., prof. ucz. Bogdan Zagajewski
dr Izabela Karsznia
dr Izabela Gołębiowska
dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku:
dr Anna Zmarz