Adrian Ochtyra

Place of employment:

  Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Contact:

e-mail: adrian.ochtyra@uw.edu.pl, +48 22 5521507

ResearchGate

Years with the University:

since 1st of February 2013

Position:

Research assistant

Education:

14/03/2016: Diploma in Geodesy and cartography from the Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, specialisation in Spatial Information Systems, Eng. thesis: „Application of airborne laser scanning data to generate crown height models” under the supervision of PhD Eng. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska.

01/10/2012-now: PhD student of the Warsaw University, Inter-Faculty Interdisciplinary Doctoral Studies in Natural Sciences and Mathematics.

22/06/2012: Diploma in Geoinformatics from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University. M.Sc. thesis: „Geomorphological map of pomorskie and warmińsko-mazurskie voivodeships using geoinformatics methods” under the supervision of Assoc. Prof. Bogdan Zagajewski.

01/10/2010-22/06/2012: Master student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Geoinformatics.

01/10/2010-06.2014: Engineer student of the Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Geodesy and Cartogaphy.

10/09/2010: Diploma in Geography from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University, specialisation in Cartography. BSc thesis: „Methods of presentation agriculture in atlases of school” under the supervision of Assoc. Prof. Wiesław Ostrowski.

10/2007-09/2010: Bachelor student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Geography.

To top

Lectures and exercises

 • Remote sensing of environment (15 h/30h, exercises).  2012-2014.
 • Remote sensing of environment (ERASMUS) (15 h, exercises). 2012-2014.
 • Methods and techniques of field remote sensing (15 h, exercises). Yearly, since 2013.
 • Methods and techniques of field remote sensing (15 h, lectures). Yearly, since 2015.
 • Remote sensing (for spatial management students) (15 h, exercies). 2013-2014.
 • Digital Image Processing (15 h, exercies). 2013-2014, 2017
 • Digital Image Processing (ERASMUS) (15 h, exercies). 2013.
 • Integrated environmental measurement techniques (20 h, field exercies). 2013.
 • Field environmental application of geodesy and remote sensing (15 h, field exercies). Yearly, since 2014.
 • Analysis of location alternatives with GIS application for Erasmus Mundus „Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management” (5 h, exercies). 2013.
 • Laser scanning (15 h, lectures). Yearly, since 2015.
 • Laser scanning (30 h, exercises). Yearly, since 2015.
 • Photo-interpretation/remote sensing (for spatial management students)
  (15 h, exercises). 2015.
 • Sources and methods of spatial data acquisition (20 h, lectures). 2017
 • Sources and methods of spatial data acquisition (20 h, exercises). 2017

To top

Supervision of BA students:

 • Karolina Maja Sielicka. Opracowanie mapy kampusów Uniwersytetu Warszawskiego według wytycznych projektu Community Maps (Esri). Map of the University of Warsaw campuses according to the guidelines of the Community Maps Program (Esri). Co-supervisor: Dr. hab. Bogdan Zagajewski. Reviewer: Dr. A. Jarocińska. BA. exam: 15.07.2016.

To top

Publication list:

2017:

 1. Kycko M., Zagajewski B., Zwijacz-Kozica M., Cierniewski J., Romanowska E., Orłowska K., Ochtyra A., Jarocińska A. 2017. Assessment of Hyperspectral Remote Sensing for Analyzing the Impact of Human Trampling on Alpine Swards. Mountain Research and Development, 37(1):66-74, DOI: 10.1659/MRD-JOURNAL-D-15-00050.1, (IF 1.149, 20 MNiSW points).
 2. Marcinkowska-Ochtyra A., Zagajewski B., Ochtyra A., Jarocińska A., Wojtuń B., Rogass Ch., Mielke Ch., Lavender S., (2017). Subalpine and alpine vegetation classification based on hyperspectral APEX and simulated EnMAP imagesInternational Journal of Remote Sensing, vol. 38, no 7, pp. 1839-1864, DOI: 10.1080/01431161.2016.1274447 (IF 1.640, 30 MNiSW points).

2016:

 1. Faris Beg A. A., Al-Sulttani A. H., Ochtyra A., Jarocińska A. Marcinkowska A., 2016. Estimation of Evapotranspiration Using SEBAL Algorithm and Landsat-8 Data—A Case Study: Tatra Mountains Region, Journal of Geological Resource and Engineering, vol. 5, nr 6, 257-270 (ISSN 2328-2193, DOI: 10.17265/2328-2193).
 2. Golenia M., Gurdak R., Jarocińska A., Mierczyk M., Ochtyra A., Zagajewski B., 2016. Zastosowanie zobrazowań satelitarnych Landsat do detekcji zmian obszarów zurbanizowanych. [Application of Landsat images in urban change detection]. In: Buławka N., Chyla J. M., Lechnio J., Misiewicz K., Stępień M. (eds.),  Forum GIS UW. GIS na Uniwersytecie Warszawskim. Forum użytkowników licencji edukacyjnej SITE oprogramowania ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim. Conference proceedings. Volume II/III, Pages 37-51, ISBN (Online) 978-83-61376-78-1, December 2016.
 3. Jarocińska A.M., Kacprzyk M., Marcinkowska-Ochtyra A., Ochtyra A., Zagajewski B., Meuleman K., 2016. The application of APEX images in the assessment of the state of non-forest vegetation in the Karkonosze Mountains. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 20(1): 21-27, ISSN: 2084-6118, DOI: 10.1515/mgrsd-2016-0009 (14 MNiSW points).
 4. Ochtyra A., Zagajewski B., Kozłowska A., Marcinkowska-Ochtyra A., Jarocińska A., 2016. Ocena kondycji drzewostanów Tatrzańskiego Parku Narodowego za pomocą metody drzewa decyzyjnego oraz wielospektralnych obrazów satelitarnych Landsat 5 TM (Assessment of the Tatra National Park forests condition using decision tree method and multispectral Landsat TM satellite images). Sylwan 160(3): 256-264, (IF 0.410, 15 MNiSW points).
 5. Orłowska K., Kycko M., Kozłowska A., Ochtyra A., Zagajewski B., 2016. Klasyfikacja roślinności Tatrzańskiego Parku Narodowego na zdjęciach wysokorozdzielczych WorldView-2. [Classification of Tatra National Park’s vegetation on WorldView-2 imagery]. In: Buławka N., Chyla J. M., Lechnio J., Misiewicz K., Stępień M. (eds.),  Forum GIS UW. GIS na Uniwersytecie Warszawskim. Forum użytkowników licencji edukacyjnej SITE oprogramowania ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim. Conference proceedings. Volume II/III, Pages 37-51, ISBN (Online) 978-83-61376-78-1, December 2016.
 6. Sabat A., Jarocińska A., Magnuszewski A., Sławik Ł., Zagajewski B., Ochtyra A., Niedzielko J., 2016. Wykorzystanie technik hiperspektralnych do kartowania wód Jeziora Zegrzyńskiego (The use of hyperspectral techniques for waters mapping of the Zegrzyńskie Lake). Prace i Studia Geograficzne: 62(2): 85-103 (8 MNiSW points).

2015:

 1. Ochtyra A., Marcinkowska-Ochtyra A., 2015. GIS Day 2014 – „GIS w Stolicy”, czyli GIS – Wymiary współczesności, Polski Przegląd Kartograficzny, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Kartograficzny, Warszawa, vol. 47, no 1, pp. 88-89 (punkty MNiSW – 8).
 2. Ochtyra A., Marcinkowska-Ochtyra A., Kycko M., Raczko E., (2015, in print). Badanie kondycji roślinności w Tatrzańskim i Karkonoskim Parku Narodowym na przykładzie wybranych metod teledetekcyjnych. Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego.
 3. Raczko E., Zagajewski B., Ochtyra A., Jarocińska A., Marcinkowska-Ochtyra A., Dobrowolski M., 2015. Określenie składu gatunkowego lasów Góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) z wykorzystaniem lotniczych danych hiperspektralnych APEX [Forest species identification of Mount Chojnik (Karkonoski National Park) using airborne hyperspectal APEX data]. Sylwan, vol. 159, pp. 593-599 (IF 0.410, 15 MNiSW points).
 4. Toś C., Gwóźdź R., Ochtyra A., 2015, An assessment of remote sensing for classification of sedimentary rocks – a case study in TAURON Group quarry, Poland. Czasopismo Techniczne. Środowisko [Technical transactions. Environment Engineering], No 1-Ś/2015, pp. 137-146, ISSN: 1897-6336, DOI:10.4467/2353737XCT.15.192.4397 (13 MNiSW points).

2014:

 1. Jarocińska A., Zagajewski B., Ochtyra A., Marcinkowska A. &, Kupková L., 2014. PROSAIL model for reflectance simulations of mountainous non-forest communities. EARSeL eProceedings EARSeL eProceedings, 13(S1), pp. 18-23.
 2. Jarocińska A., Zagajewski B., Ochtyra A., Marcinkowska A., Kycko M., Pabjanek P., 2014, Przebieg klęski ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich na podstawie analizy zdjęć satelitarnych Landsat. W: Knapik R. (red.), Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego: 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość, 16-18.01.2014, Karpacz. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, Pages 47-62, ISBN 978-83-64528-58-3.
 3. Jarocińska A., Zagajewski B., Ochtyra A., Marcinkowska A., Jakubiec P., Kacprzyk M., 2014, Zastosowanie modeli transferu promieniowania do symulowania współczynnika odbicia od roślinności nieleśnej Karkonoszy. W: Knapik R. (red.), Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego: 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość, 16-18.01.2014, Karpacz. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, Pages 233-237, ISBN 978-83-64528-58-3.
 4. Jelenek J., Kupková L., Zagajewski B., Brezina S., Ochtyra A., Marcinkowska A., 2014. Laboratory and image spectroscopy for evaluating the biophysical state of meadow vegetation in the Krkonoše National Park. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 18(2), pp. 15-22.
 5. Marcinkowska A., Zagajewski B., Ochtyra A., Jarocińska E., Raczko E., Kupková L., Stych P., Meuleman K., 2014. Mapping vegetation communities of the Karkonosze National Park using APEX hyperspectral data and Support Vector Machines. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 18(2), pp. 23-29.
 6. Marcinkowska-Ochtyra A., Zagajewski B., Ochtyra A., Jarocińska A., Raczko E., Wojtuń B., Przewoźnik L., 2014, Klasyfikacja roślinności nieleśnej Karkonoszy na podstawie lotniczych zdjęć hiperspektralnych. W: Knapik R. (red.), Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego: 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość, 16-18.01.2014, Karpacz. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, Pages 239-248, ISBN 978-83-64528-58-3.
 7. Ochtyra A., Marcinkowska A., 2014, GIS Day 2013 – „GIS w stolicy”, Polski Przegląd Kartograficzny, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Kartograficzny, Warszawa, vol. 46, no 1, pp. 112-114 (punkty MNiSW – 3).
 8. Orłowska K., Ochtyra A., Marcinkowska-Ochtyra A., Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 2014. Refining of geomorphological maps of young glacial areas based on geoinformatics and Remote Sensing, Proceedings of the 5th international workshop of the EARSeL Special Interest Group “Geological Applications”, pp. 74-81.
 9. Raczko E., Zagajewski B., Ochtyra A., Marcinkowska A., Jarocińska A., Dobrowolski M., 2014, Klasyfikacja gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego z użyciem lotniczych danych hiperspektralnych APEX oraz Support Vector Machines. W: Knapik R. (red.), Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego: 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość, 16-18.01.2014, Karpacz. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, Pages 263-271, ISBN 978-83-64528-58-3.
 10. Sobczak M., Zagajewski B., Krówczyńska M., Wilk E., Jarocińska A., Pabjanek P., Marcinkowska A., Ochtyra A., Kycko M., 2014, Teledetekcyjne metody badania wód śródlądowych, Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego, Praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Pawłowskiego, Susz-Toruń, pp. 65-74.
 11. Suchá R., Andrštová M., Kupková L., Červená L., Zagajewski B., Marcinkowska A., Ochtyra A., 2014. Hyperspectral data for classification of selected vegetation species above tree-line in the Krkonoše mts. National Park. EARSeL 34th Symposium Proceedings, Pages 5.1-5.9, ISBN 978-83-63245-65-8, DOI: 10.12760/03-2014-10.

2013:

 1. Kuskowski J., Kycko M., Marcinkowska A., Niedzielko J., Ochtyra A., Pielaszek A., Szepietowska M., Tobiasz M., 2013, Kampus Centralny UW w Community Maps Program, Kalejdoskop GIS, II, pp. 56-57.
 2. Marcinkowska A., Ochtyra A., Olędzki J. R., Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 2013, Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych, Teledetekcja Środowiska, Klub Teledetekcji Środowiska PTG, Warszawa, 49, pp. 43-81.
 3. Marcinkowska A., Ochtyra A., 2013, GIS Day 2012 – „GIS w Stolicy”, Polski Przegląd Kartograficzny, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Kartograficzny, Warszawa, vol. 45, no. 1, pp. 81-82 (punkty MNiSW – 3).
 4. Ochtyra A., Marcinkowska A., Jarocińska A., Pielaszek A., 2013, Zniszczenia roślinności spowodowane falą tsunami, Kalejdoskop GIS, II, pp. 104-105.

2012:

 1. Marcinkowska A., Ochtyra A., Olędzki J. R., Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 2012, Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego opracowana z  wykorzystaniem metod geoinformatycznych, Kalejdoskop GIS, I, pp. 40-41.

Maps:

 1. Marcinkowska A., Ochtyra A., Olędzki J. R., Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 2012, Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna województwa warmińsko-mazurskiego w skali 1:300 000, Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 2. Ochtyra A., Marcinkowska A., Olędzki J. R., Wołk-Musiał E., Zagajewski B. 2012, Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna województwa pomorskiego w skali 1:300 000, Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

To top

 • Poster presentations: Adrian Ochtyra, Maciej Bartold

3rd Workshop SIG on Forestry, 15-16 September 2016, Cracow, Poland:

36th EARSeL Symposium 2016 European Remote Sensing – Frontiers in Earth Observation, 20-24 June 2016, Bonn, Germany (Programme):

 • YSD-06: Optical Remote Sensing & SAR: Chris Stewart, Adrian Ochtyra,

GIS Day 2014 – „GIS w Stolicy” pt. „GIS – Wymiary współczesności” , accompanied by 50 years of teaching remote sensing at the University of Warsaw, 21.11.2014, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies; Warsaw University of Technology, Faculty of Geodesy and Cartography; Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Faculty of Civil and Environmental Enginnering; Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences; Military University of Technology them. Jaroslaw Dabrowski, Faculty of Civil Engineering and Geodesy, The Main School of Fire Service, Faculty of Civil Safety Engineering; Poland (local organisers – Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra,  Karolina Orłowska, Urszula Pytlak, Anita Sabat, Jan Mazur):

 • GIS above ground surface: Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra

EARSeL&ISPRS Young Scientist Days 2014, accompanied by: 2nd Polish Student Conference on Geoinformatics and Remote Sensing, EARSeL & IPSRS & University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies (chairpersons: Anna Jarocińska, Krzysztof Stereńczak, Bogdan Zagajewski), 16-20 June 2014, Warsaw, Poland:

 • Methods: Adrian Ochtyra, Offer Rozenstein

GIS Day 2013 – „GIS w Stolicy” pt. „Człowiek–Środowisko–Technika”, 21.11.2013, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies; Warsaw University of Technology, Faculty of Geodesy and Cartography, Institute of Geodesy and Cartography; Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Faculty of Civil and Environmental Enginnering; Poland (local organisers – Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Maria Szepietowska, Urszula Pytlak):

 • Technology: Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra

GIS Day 2012 – „GIS w Stolicy”, 12-13.11.2012, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies; Warsaw University of Technology, Faculty of Geodesy and Cartography; Institute of Geodesy and Cartography, Poland (local organisers – Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Maria Szepietowska, Izabela Gołębiowska):

 • First session: Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra

1st Polish Student Conference on Geoinformatics and Remote Sensing, 20-21.04.2012, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Poland (local organisers – Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Maria Szepietowska, Jan Niedzielko):

 • First session: Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska

To top

Oral and poster presentations:

To top

Research projects: