Adriana Marcinkowska-Ochtyra

Place of employment:

  Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Contact:

e-mail: adriana.marcinkowska@uw.edu.pl, +48 22 5521507

Years with the University:

since 18th of February 2014

Position:

Research assistant

Education:

28/03/2017: Ph.D. degree of Earth Sciencies (Geography). Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. PhD thesis: Assessment of APEX hyperspectral images and Support Vector Machines for Karkonosze subalpine and alpine vegetation classification. Supervision of Dr. hab. Bogdan Zagajewski, Dr. Anna Jarocińska.

14/03/2016: Diploma in Geodesy and cartography from the Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, specialisation in Spatial Information Systems, Eng. thesis: „Tourist map of the Karkonoski National Park”. Supervision of PhD Eng. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska.

01/10/2012-now: PhD student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialisation in geoinformatics.

22/06/2012: Diploma in Geoinformatics from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University. MSc thesis: „Geomorphological map of pomorskie and warmińsko-mazurskie voivodeships using geoinformatics methods” under the supervision of Dr. Elżbieta Wołk-Musiał.

01/10/2010-22/06/2012: Master student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Geoinformatics.

01/10/2010-06.2014: Engineer student of the Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Geodesy and Cartogaphy.

14/07/2010: Diploma in Geography from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University, specialisation in Tourism geography. BSc thesis: „The tourist attractiveness of the selected cities in Warmia-Mazurian Voivodeship” under the supervision of PhD Mikołaj Madurowicz.

10/2007-07/2010: Bachelor student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Geography.

To top

Lectures and exercises

Integrated environmental measurement techniques, 2012/2013.

Remote sensing of environment, from 2013/2014.

Digital Image Processing, from 2013/2014.

Digital Image Processing in English language for ERASMUS, from 2013/2014.

Field exercises (geoinformatics), from 2013/2014.

Application of geodesy and remote sensing in environmental studies in the field research, from 2014/2015.

Advanced algorithms for classification of raster data, from 2014/2015.

To top

Publication list:

2017:

 1. Marcinkowska-Ochtyra A., Zagajewski B., Ochtyra A., Jarocińska A., Wojtuń B., Rogass Ch., Mielke Ch., Lavender S., (2017). Subalpine and alpine vegetation classification based on hyperspectral APEX and simulated EnMAP images. International Journal of Remote Sensing, vol. 38, no 7, pp. 1839-1864, DOI: 10.1080/01431161.2016.1274447 (IF 1.640, 30 MNiSW points).

2016:

 1. Faris Beg A. A., Al-Sulttani A. H., Ochtyra A., Jarocińska A. Marcinkowska A., 2016. Estimation of Evapotranspiration Using SEBAL Algorithm and Landsat-8 Data—A Case Study: Tatra Mountains Region, Journal of Geological Resource and Engineering, vol. 5, no 6, pp. 257-270 (ISSN 2328-2193, DOI: 10.17265/2328-2193).
 2. Jarocińska A.M., Kacprzyk M., Marcinkowska-Ochtyra A., Ochtyra A., Zagajewski B., Meuleman K., 2016. The application of APEX images in the assessment of the state of non-forest vegetation in the Karkonosze Mountains. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 20(1): 21-27, ISSN: 2084-6118, DOI: 10.1515/mgrsd-2016-0009 (14 MNiSW points).
 3. Ochtyra A., Zagajewski B., Kozłowska A., Marcinkowska-Ochtyra A., Jarocińska A., 2016. Ocena kondycji drzewostanów Tatrzańskiego Parku Narodowego za pomocą metody drzewa decyzyjnego oraz wielospektralnych obrazów satelitarnych Landsat 5 TM (Assessment of the Tatra National Park forests condition using decision tree method and multispectral Landsat TM satellite images). Sylwan 160(3), pp. 256-264, (IF 0.322, 15 MNiSW points).

2015:

 1. Raczko E., Zagajewski B., Ochtyra A., Jarocińska A., Marcinkowska-Ochtyra A., Dobrowolski M., 2015, Określenie składu gatunkowego lasów Góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) z wykorzystaniem lotniczych danych hiperspektralnych APEX [Forest species identification of Mount Chojnik (Karkonoski National Park) using airborne hyperspectal APEX data]. Sylwan, vol. 159(7), pp. 593-599 (IF 0.322, 15 MNiSW points).
 2. Stych P., Sandera J., Malikova L., Marcinkowska-Ochtyra A., Jarocińska A., Zagajewski B., 2015, The use of vegetation indices in the evaluation of vegetation phenology based on MERIS data: the Czech republic case study, AUC Geographica, pp. 101-110

2014:

 1. Jarocińska A., Zagajewski B., Ochtyra A., Marcinkowska A. &, Kupková L., 2014, PROSAIL model for reflectance simulations of mountainous non-forest communities. EARSeL eProceedings, Volume 13(S1), pp. 18-23, ISSN (Online) 1729-3782, DOI: 10.12760/02-2014-1-04, July 2014.
 2. Jarocińska A., Zagajewski B., Ochtyra A., Marcinkowska A., Kycko M., Pabjanek P., 2014, Przebieg klęski ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich na podstawie analizy zdjęć satelitarnych Landsat. W: Knapik R. (red.), Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego: 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość, 16-18.01.2014, Karpacz. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, pp. 47-62, ISBN 978-83-64528-58-3.
 3. Jarocińska A., Zagajewski B., Ochtyra A., Marcinkowska A., Jakubiec P., Kacprzyk M., 2014, Zastosowanie modeli transferu promieniowania do symulowania
  współczynnika odbicia od roślinności nieleśnej Karkonoszy. W: Knapik R. (red.), Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego: 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość, 16-18.01.2014, Karpacz. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, pp. 233-237, ISBN 978-83-64528-58-3.
 4. Jelenek J., Kupková L., Zagajewski B., Brezina S., Ochtyra A., Marcinkowska A., Laboratory and image spectroscopy for evaluating the biophysical state of meadow vegetation in the Krkonoše National Park. Miscellanea Geographica, Volume 18, Issue 2, pp. 15–22, ISSN (Online) 2084-6118, DOI: 10.2478/mgrsd-2014-0014, June 2014 (9 MNiSW points).
 5. Marcinkowska A., Zagajewski B., Ochtyra A., Jarocińska E., Raczko E., Kupková L., Stych P., Meuleman K., 2014, Mapping vegetation communities of the Karkonosze National Park using APEX hyperspectral data and Support Vector Machines. Miscellanea Geographica, Volume 18, Issue 2, pp. 23–29, ISSN (Online) 2084-6118, DOI: 10.2478/mgrsd-2014-0007, June 2014 (9 MNiSW points).
 6. Marcinkowska-Ochtyra A., Zagajewski B., Ochtyra A., Jarocińska A., Raczko E., Wojtuń B., Przewoźnik L., 2014, Klasyfikacja roślinności nieleśnej Karkonoszy na podstawie lotniczych zdjęć hiperspektralnych. W: Knapik R. (red.), Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego: 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość, 16-18.01.2014, Karpacz. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, pp. 239-248, ISBN 978-83-64528-58-3.
 7. Ochtyra A., Marcinkowska A., 2014, GIS Day 2013 – „GIS w stolicy”, Polski Przegląd Kartograficzny, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Kartograficzny, Warszawa, 46(1), pp. 112-114.
 8. Orłowska K., Ochtyra A., Marcinkowska-Ochtyra A., Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 2014, Refining of geomorphological maps of young glacial areas based on geoinformatics and Remote Sensing, Proceedings of the 5th international workshop of the EARSeL Special Interest Group “Geological Applications”, pp. 74-81.
 9. Raczko E., Zagajewski B., Ochtyra A., Marcinkowska A., Jarocińska A., Dobrowolski M., 2014, Klasyfikacja gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego z użyciem lotniczych danych hiperspektralnych APEX oraz Support Vector Machines. W: Knapik R. (red.), Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego: 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość, 16-18.01.2014, Karpacz. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, pp. 263-271, ISBN 978-83-64528-58-3.
 10. Sobczak M., Zagajewski B., Krówczyńska M., Wilk E., Jarocińska A., Pabjanek P., Marcinkowska A., Ochtyra A., Kycko M., 2014, Teledetekcyjne metody badania wód śródlądowych, Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego, Praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Pawłowskiego, Susz-Toruń, pp. 65-74.
 11. Suchá R., Andrštová M., Kupková L., Červená L., Zagajewski B., Marcinkowska A., Ochtyra A., 2014. Hyperspectral data for classification of selected vegetation species above tree-line in the Krkonoše mts. National Park. EARSeL 34th Symposium Proceedings, pp. 5.1-5.9, ISBN 978-83-63245-65-8, DOI: 10.12760/03-2014-10.

2013:

 1. Kuskowski J., Kycko M., Marcinkowska A., Niedzielko J., Ochtyra A., Pielaszek A., Szepietowska M., Tobiasz M., 2013, Kampus Centralny UW w Community Maps Program, Kalejdoskop GIS, II, pp. 56-57.
 2. Marcinkowska A., Ochtyra A., Olędzki J. R., Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 2013, Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych, Teledetekcja Środowiska, Klub Teledetekcji Środowiska PTG, Warszawa, 49, pp. 43-81.
 3. Marcinkowska A., Ochtyra A., 2013, GIS Day 2012 – „GIS w stolicy”, Polski Przegląd Kartograficzny, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Kartograficzny, Warszawa, 45(1), pp. 81-82.
 4. Marcinkowska A., Ochtyra A., 2013, Wspólne Święto Systemów Informacji Geograficznej, Geografia w szkole, Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o., pp. 42-43.
 5. Ochtyra A., Marcinkowska A., Jarocińska A., Pielaszek A., 2013, Zniszczenia roślinności spowodowane falą tsunami, Kalejdoskop GIS, II, pp. 104-105.
 6. Zagajewski B., Marcinkowska A., Jarocińska A., 2013, Wizualizacja danych hiperspektralnych – Data Cube, Kalejdoskop GIS, II, pp. 108-109.

2012:

 1. Marcinkowska A., Ochtyra A., Olędzki J. R., Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 2012, Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego opracowana z  wykorzystaniem metod geoinformatycznych, Kalejdoskop GIS, I, pp. 40-41.

To top