Alicja Folbrier

Place of employment:

  Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Contact:

  ​e-mail: afolbrier@uw.edu.pl, Phone: + 48 22 55 21 510

Years with the University:

1977-1979 i od 2.10.1989

Position:

Starszy specjalista naukowo-techniczny, od 1.10.2017 starszy specjalista

Education:

25.05.1979: tytuł magistra geografii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW
1.10.1972 – 06.1977: studia magisterskie w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego

Lectures and exercises

 • „Teledetekcja środowiska” – ćwiczenia dla studentów II roku studiów licencjackich WGiSR UW oraz MSOŚ UW (1989-2012)
 • „Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska” – kurs terenowy dla studentów II roku MSOŚ UW od 1995 do 2014 roku.

Publication list

 • Folbrier A., 2009. Instruktarz badań marszrutowych wielkoskalowych. Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska. Wydawnictwa UW. Str. 92-93
 • Folbrier A., 2009. Terenowa konfrontacja wyników interpretacji kameralnej. Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska. Wydawnictwa UW. Str. 175-180
 • Zagajewski B., Folbrier A., Kozłowska A., Sobczak M., Wrzesień M. 2005. Zintegrowane pomiary roślinności wysokogórskiej. In: Teledetekcja Środowiska Tom 36. Klub Teledetekcji Środowiska PTG, Warszawa
 • Sobczak M., Folbrier A., Kozłowska A., Krówczyńska A., Pabjanek P., Wrzesień M., Zagajewski B., 2005. Assessment of the potential of hyperspectral data and techniques for mountain vegetation analysis. In: Zagajewski B., Sobczak M. (eds.). Imaging Spectroscopy. New quality in environmental studies. EARSeL & Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, pp. 761-780
 • Olędzki J. R., Folbrier A., Zagajewski B. (eds.), 1996. XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. Materiały konferencyjne. KTŚ PTG, ZTŚ WGiSR UW. Szymbark 25 – 27 kwietnia 1996, Warszawa-Szymbark, pp. 97

To top