Analiza budowy geologicznej gór Zagros na podstawie danych LANDSAT

(opiekun projektu: dr Edyta Woźniak, mgr Sylwia Nasiłowska)
(koordynator projektu: Dominika Niezabitowska)

Celem projektu jest rozpoznanie litologii oraz struktur tektonicznych wybranego obszaru, a w szerszym ujęciu określenie przydatności wybranych metod teledetekcyjnych w rozpoznawaniu budowy geologicznej obszarów suchych.

Początkowo pracowano na poligonie testowym, na którym przeprowadzono następujące czynności w wyszczególnionym oprogramowaniu:

 • BEAM:
  • korekcję topograficzną (model Minnaert’a)
 • ENVI:
  • korekcję atmosferyczną (Dark Object Substraction)
  • klasyfikację nienadzorowaną (K-means, ISODATA)
  • klasyfikację nadzorowaną metodą:
   • -maksymalnego prawdopodobieństwa
   • -najmniejszej odległości
   • -Mahalanobisa
   • -maskowanie wód
 • E-COGNITION:
  • segmentację obrazu
  • wstępną klasyfikację

1 kwietnia 2011 odbyły się konsultacje naukowe z mgr Jorge Gines Garcia, geologiem specjalizującym się w kartowaniu geologicznym, pracownikiem firmy FURGO NPA, który w swojej pracy magisterskiej oraz doktorskiej badał Zagros za pomocą technik teledetekcyjnych. Spotkanie dało nowe spojrzenie na analizowany problem, rady specjalisty pozwoliły na dobór właściwego terenu badawczego.

Badany obszar obejmuje pogranicze Turcji i Iraku, które stanowi północno – zachodnie przedłużenie pasma gór Zagros. Zbudowany jest głównie ze skał osadowych. Do dziś jest to obszar aktywny sejsmicznie.

Po wyborze właściwego terenu badań pobrano 2 zdjęcia LANDSAT (4/5)TM z września i października oraz wykonano korekcję topograficzną. Obecne prace obejmują:

 • klasyfikację nadzorowaną obszaru
 • klasyfikację obiektową
 • zastosowanie filtra wyostrzania krawędzi
 • analizę wyników

Zakończenie projektu planowane jest na koniec roku akademickiego 2011/12.

zagros

status projektu: