Anita Sabat-Tomala

 

Contact:

e-mail: anita.sabat@uw.edu.pl,

Phone: + 48 2255 20654, Fax: + 48 2255 2152,

Scopus, ORCIDResearch Gate, Academia

Years with the University:

Since 1st June 2016

Position:

Lecturer

Education:

 • 01/10/2017-now: PhD student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialisation in Geoinformatics.
 • 26/06/2017: Diploma in Geography from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University, specialisation in geoinformatics, cartography and remote sensing. Master’s thesis: „The application of HySpex hyperspectral images to water quality analysis of Zegrzynskie Reservoir” under the supervision of dr Anna Jarocińska.
 • 10/2015-06/2017: Master student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing.
 • 30/06/2015: Diploma in Geography from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University, specialisation in geoinformatics. BSc thesis: „The use of AISA images to water analysis in Zegrzyńskie Lake” under the supervision of dr Anna Jarocińska and dr hab. prof UW Artur Magnuszewski
 • 10/2012-06/2015: Bachelor student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Geography.

To top

Projects:

 • HabitARS – Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych, nr NCBiR: DZP/BIOSTRATEG-II/390/2015, nr UW: 192600/501/83(SPBN)-603681, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” NCBiR BIOSTRATEG/Konkurs II.
 • Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution – how do the impacts differ between biomes? (WICLAP), No: POL-NOR/198571/83/2013.

To top

Publication list:

2020

2018

2016

 • Jarocińska A., Sławik Ł., Sabat A., Magnuszewski A., Zagajewski B., Ochtyra A., Niedzielko J., 2016, Wykorzystanie zobrazowań hiperspektralnych AISA i HySpex do monitoringu jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego, artykuł pokonferencyjny, Sympozjum ogólnokrajowe Hydrotechnika XVIII, Krynica Zdrój, 17-19.05.2016, Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach.
 • Sabat A., Jarocińska A., Magnuszewski A., Sławik Ł., Zagajewski B., Ochtyra A., Niedzielko J., 2016. Wykorzystanie technik hiperspektralnych do kartowania wód Jeziora Zegrzyńskiego (The use of hyperspectral techniques for waters mapping of the Zegrzyńskie Lake). Prace i Studia Geograficzne: 62(2): 85-103 (8 MNiSW points).

2015

To top

Session chairing:

9th EARSeL SIG Imaging Spectroscopy Workshop, 14-16 April 2015, Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), Luxembourg; Trier University, Germany. P3D-Wat: Water Applications (programme).

Prizes and scholarships:

 • XII Stypendium Naukowe im. Anny Pasek na rok 2019/2020 za projekt „Opracowanie i przetestowanie metodyki identyfikacji inwazyjnego gatunku Lupinus polyphyllus na obszarze Gór Kamiennych i Rudaw Janowickich”, Fundacja im. Anny Pasek, Będzin 14.02.2020.
 • Złoty piksel za najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska pt. „Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do badania jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego” na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji „Współczesna teledetekcja w badaniach środowiska geograficznego”. Łódź 24-25.09.2018.
 • II miejsce w konkursie im. prof. Kazimierza Dębskiego za najlepszą pracę dyplomową z hydrologii pt. „Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do badania jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego”. Organizator konkursu: Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Warszawa 18.09.2018.
 • Stypendium doktoranckie wypłacane z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych: 2018/2019. 
 • Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim: 2017/2018, 2018/2019.
 • Stypendium naukowe dla najlepszych uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego: 2017/2018, 2018/2019.
 • II miejsce w konkursie na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny w kategorii praca licencjacka, za pracę pt. „Analiza jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego na podstawie danych hiperspektralnych AISA” (opiekunowie pracy: dr. Anna Jarocińska, dr hab. Artur Magnuszewski prof. UW). Organizator konkursu: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 29.11.2016.
 • Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych studentów studiów licencjackich i magisterskich: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

To top