Anita Sabat-Tomala

Contact:e-mail: anita.sabat@uw.edu.pl,

Phone: + 48 2255 20654, Fax: + 48 2255 2152,

Scopus, ORCIDResearch Gate, Academia

Years with the University:

Since 1st June 2016

Position:

Lecturer

Education:

 • 01/10/2017-now: PhD student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialisation in Geoinformatics.
 • 26/06/2017: Diploma in Geography from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University, specialisation in geoinformatics, cartography and remote sensing. Master’s thesis: „The application of HySpex hyperspectral images to water quality analysis of Zegrzynskie Reservoir” under the supervision of dr Anna Jarocińska.
 • 10/2015-06/2017: Master student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing.
 • 30/06/2015: Diploma in Geography from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University, specialisation in geoinformatics. BSc thesis: „The use of AISA images to water analysis in Zegrzyńskie Lake” under the supervision of dr Anna Jarocińska and dr hab. prof UW Artur Magnuszewski
 • 10/2012-06/2015: Bachelor student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Geography.

To top

Projects:

 • HabitARS – Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych, nr NCBiR: DZP/BIOSTRATEG-II/390/2015, nr UW: 192600/501/83(SPBN)-603681, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” NCBiR BIOSTRATEG/Konkurs II.
 • Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution – how do the impacts differ between biomes? (WICLAP), No: POL-NOR/198571/83/2013.

To top

Publication list:

To top

Session chairing:

9th EARSeL SIG Imaging Spectroscopy Workshop, 14-16 April 2015, Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), Luxembourg; Trier University, Germany. P3D-Wat: Water Applications (programme).

Prizes and scholarships:

 • XII Stypendium Naukowe im. Anny Pasek na rok 2019/2020 za projekt „Opracowanie i przetestowanie metodyki identyfikacji inwazyjnego gatunku Lupinus polyphyllus na obszarze Gór Kamiennych i Rudaw Janowickich”, Fundacja im. Anny Pasek, Będzin 14.02.2020.
 • Złoty piksel za najlepszą pracę magisterską z zakresu teledetekcji środowiska pt. „Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do badania jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego” na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji „Współczesna teledetekcja w badaniach środowiska geograficznego”. Łódź 24-25.09.2018.
 • II miejsce w konkursie im. prof. Kazimierza Dębskiego za najlepszą pracę dyplomową z hydrologii pt. „Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do badania jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego”. Organizator konkursu: Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Warszawa 18.09.2018.
 • Stypendium doktoranckie wypłacane z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych: 2018/2019. 
 • Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim: 2017/2018, 2018/2019.
 • Stypendium naukowe dla najlepszych uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego: 2017/2018, 2018/2019.
 • II miejsce w konkursie na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny w kategorii praca licencjacka, za pracę pt. „Analiza jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego na podstawie danych hiperspektralnych AISA” (opiekunowie pracy: dr. Anna Jarocińska, dr hab. Artur Magnuszewski prof. UW). Organizator konkursu: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 29.11.2016.
 • Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych studentów studiów licencjackich i magisterskich: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

To top