Anita Sabat-Tomala

 

Place of employment:

Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Contact:

e-mail: anita.sabat@uw.edu.pl, Phone: + 48 2255 20654, Skype: , Fax: + 48 2255 2152,

Research Gate

Years with the University:

Since 1st June 2016

Position:

Staff member of the HabitARS project.

Education:

  • 01/10/2017-now: PhD student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialisation in Geoinformatics.
  • 26/06/2017: Diploma in Geography from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University, specialisation in geoinformatics, cartography and remote sensing. Master’s thesis: „The application of HySpex hyperspectral images to water quality analysis of Zegrzynskie Reservoir” under the supervision of dr Anna Jarocińska.
  • 10/2015-06/2017: Master student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing.
  • 30/06/2015: Diploma in Geography from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University, specialisation in geoinformatics. BSc thesis: „The use of AISA images to water analysis in Zegrzyńskie Lake” under the supervision of dr Anna Jarocińska and dr hab. prof UW Artur Magnuszewski
  • 10/2012-06/2015: Bachelor student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Geography.

To top

Projects:

  • HabitARS – Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych, nr NCBiR: DZP/BIOSTRATEG-II/390/2015, nr UW: 192600/501/83(SPBN)-603681, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” NCBiR BIOSTRATEG/Konkurs II.
  • Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution – how do the impacts differ between biomes? (WICLAP), No: POL-NOR/198571/83/2013.

To top

Publication list:

2018

  • Magnuszewski A., Sabat A., Jarocińska A., Sławik Ł., 2018, Application of the AISA Hyperspectral Image for Verification of Sediment Transport Results Obtained from CCHE2D Hydrodynamic Model—Zegrze Reservoir Case Study, Poland. W: Kalinowska M., Mrokowska M., Rowiński P. (red.) Free Surface Flows and Transport Processes. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, Cham

2016

  • Jarocińska A., Sławik Ł., Sabat A., Magnuszewski A., Zagajewski B., Ochtyra A., Niedzielko J., 2016, Wykorzystanie zobrazowań hiperspektralnych AISA i HySpex do monitoringu jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego, artykuł pokonferencyjny, Sympozjum ogólnokrajowe Hydrotechnika XVIII, Krynica Zdrój, 17-19.05.2016, Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach.
  • Sabat A., Jarocińska A., Magnuszewski A., Sławik Ł., Zagajewski B., Ochtyra A., Niedzielko J., 2016. Wykorzystanie technik hiperspektralnych do kartowania wód Jeziora Zegrzyńskiego (The use of hyperspectral techniques for waters mapping of the Zegrzyńskie Lake). Prace i Studia Geograficzne: 62(2): 85-103 (8 MNiSW points).

2015

To top

Session chairing:

9th EARSeL SIG Imaging Spectroscopy Workshop, 14-16 April 2015, Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), Luxembourg; Trier University, Germany. P3D-Wat: Water Applications (programme).

To top