Anna Jarocińska

Place of employment:

  Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Contact:

  e-mail: ajarocinska@uw.edu.pl
  Phone: +48 2255 21507, Fax: +48 2255 21521

Years with the University:

  since 1st October 2011

Position:

  research scientist (adiunct)

Education:

  20/11/2012: Ph.D. degree of Earth Sciencies (Geography). University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies
  01/10/2008 – 30/09/2012: PhD student of the University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialisation in geoinformatics.
  23/06/2008: Diploma in Geography from the University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialisation in geoinformatics. M.Sc. thesis: „The correlations of ground and air level vegetation indices in a Bystrzanka basin” under the supervision of dr Bogdan Zagajewski
  26/06/2006: Bachelor degree in Geography from the University of Warsaw, BA thesis “The frequency of occurrence of thunderstorms in Gdańsk in the years 1951-1990” under the supervision of dr Katarzyna Grabowska
  01/10/2003 – 23/06/2008: Student of the University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies.

To top

Lectures and exercises

 • Master’s seminar (30h). In Polish and English language. Yearly, from 2014
 • Advanced algorithms of raster data classification (30h). Yearly, from 2015
 • Remote sensing in environmental monitoring (6h). Yearly, from 2014
 • Remote sensing – exercises (30h). In Polish and English language. 2011-2013
 • Digital image processing (60h). In Polish and English language. Yearly, from 2013
 • Imaging spectroscopy (30h). In Polish and English language. 2012-2014
 • Interdisciplinary application of spatial data processing I and II. Yearly, from 2012
 • Remote Sensing of Environment (ERASMUS) (24h). Yearly, from 2011
 • Integrated measurement techniques. Remote sensing. (8h). 2012
 • Computer lab (30h). 2012-2013

To top

Promoted PhD Doctors

To top

Supervision of PhD students

 • MSc. Prakash Madhav Nimbalkar (2014-2017, together with Dr. hab. Bogdan Zagajewski),
 • MSc. Anita Sabat (2017-2021, together with Dr. hab. Bogdan Zagajewski).

To top

Supervision of MSc. students

 • MSc. Monika Kacprzyk. Vegetation condition of non-forest communities in Karkonosze Mountains based on APEX hyperspectral images (Kondycja roślinności nieleśnej na terenie Karkonoszy na podstawie obrazów hiperspektralnych APEX). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzam: 19.10.2017.
 • MSc. Hubert Zieliński. The application of AISA hyperspectral images to the classification of plant communities and habitats of Lower Narew Valley (Zastosowanie obrazów hiperspektralnych AISA do klasyfikacji zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych Doliny Dolnej Narwi). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Exam: 13.09.2017.
 • MSc. Anna Robak. Application of HySpex Hyperspectral Images in Trees Analyses on Urban Areas (Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do monitoringu stanu drzew na obszarze miejskim). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Exam: 24.07.2017.
 • MSc. Martyna Golenia. Identification of dominant tree species in Białowieża Forest using the HySpex hyperspectral data (Identyfikacja dominujących gatunków drzew Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem obrazu hiperspektralnego HySpex). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Exam: 26.06.2017
 • MSc. Anita Sabat. The application of HySpex hyperspectral images to water quality analysis of Zegrzynskie Reservoir (Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do badania jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Exam: 26.06.2017
 • MSc. Alicja Rynkiewicz. Evaluation of radiative transfer models for simulating tree reflectance in Bialowieza Forest (Ocena przydatności modeli transferu promieniowania do symulacji krzywych odbicia spektralnego drzew Puszczy Białowieskiej). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Exam: 15.07.2016.
 • MSc. Joanna Wałęsiak. Assesment of HySpex hyperspectral image and Spectral Angle Mapper classification for identification of the tree species in Bialystok (Ocena przydatności obrazu hiperspektralnego HySpex i klasyfikacji Spectral Angle Mapper do identyfikacji gatunków drzew Białegostoku). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Exam: 15.07.2016.
 • MSc. Katarzyna Lach. Evolution of changes in dynamics of the Jacobshavn Isbrae glacier (West Greenland) based on satellite images analyses (Ocena zmian dynamiki lodowca Jakobshavn Isbræ (Zachodnia Grenlandia) na podstawie analizy zdjęć satelitarnych). Supervisors: dr Michał Makos, Anna Jarocińska. Reviewer: prof. dr hab. Leszek Marks. Exam: 11.07.2016.
 • MSc. Anna Chlebicka. Landsat data use for analysis of Puszcza Białowieska vegetation condition (Wykorzystanie obrazów satelitarnych Landsat do analizy kondycji roślinności Puszczy Białowieskiej). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Exam: 30.09.2015.
 • MSc. Piotr Multan. Retrieval of leaf area index (LAI) for heterogeneous grasslands using PROSAIL radiative transfer model (Pozyskiwanie powierzchni projekcyjnej liści z heterogenicznych łąk przy użyciu modelu transferu promieniowania PROSAIL). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Exam: 29.09.2015.
 • MSc. Michał Rutkowski. Vegetation condition changes of Karkonosze (Giant) Mountains (Zmiany kondycji roślinności Karkonoszy na podstawie zdjęć z satelity Landsat). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Exam: 29.09.2015.
 • MSc. Nicolas Hendrix Montero Reyes. A clouds & shadows detection algorithm on Landsat 8 images (Algorytm detekcji chmur i cieni na obrazach Landsat 8). Supervisors: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Anna Jarocińska. Reviewer: dr Jan Musiał. Exam: 7.07.2015 (Erasmus Mundus GEM project).
 • MSc. Aleksandra Kusiak. Development of remote sensing field measurements archiving software in Java (Opracowanie systemu archiwizującego naziemne pomiary spektrometryczne i biometryczne w języku Java). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Exam: 25.06.2015.
 • MSc. Małgorzata Białczak. The application of AISA hyperspectral image to vegetation condition analysis in Białystok (Zastosowanie obrazów hiperspektralnych AISA do oceny kondycji roślinności Białegostoku). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Exam: 15.06.2015.
 • MSc. Salit Chakma. Vegetation Monitoring and Carbon Sequestration Estimation in Chittagong Hill Tracts basing on Landsat images (Monitoring stanu roślinności i zmian ilości węgla na obszarze Chittagong Hill Tracts na podstawie obrazów Landsat). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Exam: 15.06.2015.
 • MSc. Aneta Modzelewska. Analysis of alpine and subalpine swards condition in the Tatra Mountains based on hyperspectral data (Analiza kondycji muraw piętra alpejskiego i subalpejskiego Tatr z wykorzystaniem technik hiperspektralnych). Reviewer: dr Elżbieta Wołk-Musiał. Exam: 23.06.2014.

To top

Supervision of BA students:

 • Natalia Staniszewska. Hyperspectral assessment of goldenrod (Solidago L.) condition (Hiperspektralna ocena stanu kondycyjnego nawłoci (Solidago L.)). Reviewers: dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Małgorzata Krówczyńska. Examination: 10.07.2017.
 • Krzysztof Gryguc. Detection of Solidago spp. using HySpex and ALS data (Zastosowanie danych HySpex i ALS do detekcji nawłoci (Solidago spp.)). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Examination: 10.07.2017.
 • Jan Jedliński. The use of hyperspectral HySpex images in a Phragmites australis detection (Detekcja trzciny pospolitej (Phragmites australis) na podstawie danych hiperspektralnych HySpex). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Examination: 10.07.2017
 • Robert Pawlik. The use of biometric and spectrometric field measurements to evaluate the condition of chosen trees species in Bialowieza Forest (Zastosowanie naziemnych pomiarów biometrycznych i spektrometrycznych do oceny kondycji wybranych gatunków drzew Puszczy Białowieskiej). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Examination: 15.07.2016.
 • Agnieszka Jamińska. The application of field biophysical and spectrometric measurements in vegetation condition analysis in Puszcza Białowieska (Zastosowanie naziemnych pomiarów biometrycznych i spektrometrycznych do oceny kondycji łąk Puszczy Białowieskiej). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Examination: 11.07.2016.
 • Ilona Płaza. Assessment of vegetation condition in Białystok city based on hyperspectral images (Ocena kondycji roślinności Białegostoku na podstawie obrazów hiperspektralnych HySpex). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Examination: 11.07.2016.
 • Anita Sabat. The use of AISA images to water analysis in Zegrzyńskie Lake (Analiza jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego na podstawie danych hiperspektralnych AISA). Supervisors: dr hab. Artur Magnuszewski, dr Anna Jarocińska. Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Examination: 22.06.2015.
 • Michalak Magdalena. Relationship between precipitation and remote sensing vegetation indices (Związek opadów z teledetekcyjnymi wskaźnikami roslinności). Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski. Examination: 22.09.2014.
 • Białczak Małgorzata. Plant condition in Wola district in Warsaw (Analiza stanu roślinności dzielnicy Wola w Warszawie). Reviewer: dr Elżbieta Wołk-Musiał. Examination: 11.07.2013,
 • Pindur Andrzej. The use of remote sensing techniques in tsunami researches (Zastosowanie teledetekcji do badań wybranych tsunami). Reviewer: dr Elżbieta Wołk-Musiał. Examination: 11.07.2013

To top

Prizes:

 • Rector of the University of Warsaw, for the comprehensive scientific and outstanding teaching activity, 2016
 • Scholarship for the best young PhDs in the Project “The Modern University – a comprehensive support programme for doctoral students and teaching staff of the University of Warsaw”, 2013
 • Scholarship for the best doctoral students in the Project “The Modern University – a comprehensive support programme for doctoral students and teaching staff of the University of Warsaw”, 2011
 • Scholarship for the best doctoral students in Faculty of Geography and Regional Studies. 2011
 • Mazowieckie Doctoral Scholarship. 2009
 • Prize of the Rector of the Warsaw University (Poland) for the master thesis. 2008

To top

Publication list:

2018:

 1. Marcinkowska-Ochtyra A., Zagajewski B., Raczko E., Ochtyra A., Jarocińska A. 2018. Classification of High-Mountain Vegetation Communities within a Diverse Giant Mountains Ecosystem Using Airborne APEX Hyperspectral Imagery. Remote Sensing, 10(4): 570, DOI: 10.3390/rs10040570 (IF 3.244, 35 MNiSW points).
 2. Jarocińska A., Białczak M., Sławik Ł. 2018. Application of aerial hyperspectral images in monitoring tree biophysical parameters in urban areas. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, Ahead of print, ISSN: 2084-6118, DOI: 10.1515/mgrsd-2017-0034 (14 MNiSW points).
 3. Magnuszewski A., Sabat A., Jarocińska A., Sławik Ł., 2018, Application of the AISA Hyperspectral Image for Verification of Sediment Transport Results Obtained from CCHE2D Hydrodynamic Model—Zegrze Reservoir Case Study, Poland. W: Kalinowska M., Mrokowska M., Rowiński P. (red.) Free Surface Flows and Transport Processes. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, Cham
 4. Nimbalkar P., Jarocinska A., Zagajewski B., 2018. Optimal Band Configuration for the Roof Surface Characterization Using Hyperspectral and LiDAR Imaging. Journal of Spectroscopy, vol. 2018, Article ID 6460518, 15 pages, DOI: 10.1155/2018/6460518 (IF 0.761, 15 MNiSW points).

2017:

 1. Kycko M., Zagajewski B., Zwijacz-Kozica M., Cierniewski J., Romanowska E., Orłowska K., Ochtyra A., Jarocińska A. 2017. Assessment of Hyperspectral Remote Sensing for Analyzing the Impact of Human Trampling on Alpine Swards. Mountain Research and Development, 37(1):66-74, DOI: 10.1659/MRD-JOURNAL-D-15-00050.1, (IF 1.149, 20 MNiSW points).
 2. Marcinkowska-Ochtyra A., Zagajewski B., Ochtyra A., Jarocińska A., Wojtuń B., Rogass Ch., Mielke Ch., Lavender S., (2017). Subalpine and alpine vegetation classification based on hyperspectral APEX and simulated EnMAP imagesInternational Journal of Remote Sensing, vol. 38, no 7, pp. 1839-1864, DOI: 10.1080/01431161.2016.1274447 (IF 1.640, 30 MNiSW points).
 3. Zagajewski B., Tømmervik H., Bjerke J.W., Raczko E., Bochenek Z., Kłos A., Jarocińska A., Lavender S., Ziółkowski D., 2017. Intraspecific Differences in Spectral Reflectance Curves as Indicators of Reduced Vitality in High-Arctic Plants. Remote Sensing, 9(12), 1289, DOI: https://doi.org/10.3390/rs9121289 (IF 3.244, 35 MNiSW points).

2016

2015

2014

2013

 • Modzelewska A., Jarocinska A., Pochrybniak P., Mostowski M., 2013. The vegetation condition changes near Chernobyl based on Landsat TM, w: Lasaponara R., Masini N., Biscione M. (red) Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives, EARSeL, Symposium Proceedings. str. 635-640
 • Ochtyra A., Marcinkowska A., Jarocińska A., Pielaszek A., 2013, Zniszczenia roślinności spowodowane falą tsunami, Kalejdoskop GIS, II, str. 104-105.
 • Zagajewski B., Marcinkowska A., Jarocińska A., 2013, Wizualizacja danych hiperspektralnych – Data Cube, Kalejdoskop GIS, II, str. 108-109.
 • Modzelewska A., Jarocińska A., Pochrybniak P., Mostowski M., 2013, Kondycja roślinności okolic Czarnobyla, Kalejdoskop GIS, II, str. 102-103.

2012

2011

2010

 • Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., 2010. Metody i techniki badań geoinformatycznych. Skrypt dla studentów, wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Jarocińska A., 2010. Badanie stanu roślinności przy wykorzystaniu oprogramowania ENVI 4.5, Artykuł pokonferencyjny

2009

 • Jarocinska A., Zagajewski B., 2009. Teledetekcyjne wskaźniki kondycji roślinności w zlewni Bystrzanki (Remote sensing vegetation condition indices of the Bystrzanka catchment). W: Biblioteka Monitoringu Środowiska „Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w okresie przemian gospodarczych w Polsce”. ZMŚP Szymbark. Ss. 56-63
 • Jarocińska A., Zagajewski B., 2009. Remote sensing tools for analysis of vegetation condition in extensively used agricultural areas. W: Program and Abstracts of the 6th EARSeL Imaging Spectroscopy SIG Workshop ‚Imaging Spectroscopy: Innovative Tool for Scientific and Commercial Environmental Applications’, ISPRS technical commission VII. Tel Aviv, Israel, March 16-18, 2009. Tel Aviv. Ss. 195
 • Jarocińska A., Zagajewski B., 2009. Remote sensing tools for analyzing state and condition of vegetation, Annals of Geomatics, Polish Association for Spatial Information, Vol. 7, nr 2(32), str. 47-54.
 • Jarocińska A., Zagajewski B., 2009. Remote sensing tools for analysis of vegetation condition in extensively used agricultural areas. Artykuł pokonferencyjny, Proceedings of the 6th EARSeL SIG IS workshop “Imaging spectroscopy: Innovative tool for scientific and commercial environmental applications”, 16-19 marca 2009, Tel- Aviv, Izrael.
 • Nasiłowska S., Jarocińska A., 2009. Zmienność wilgotności w dolinie górnej Narwi w okresie 20 lat na podstawie transformacji Tasseled Cap i wskaźników wilgotności, Teledetekcja Środowiska, nr 41, str 51-57.

2008

 • Jarocińska A., Zagajewski B., 2008. Analiza kondycji roślinności zlewni Bystrzanki. W: Kostrzewski A., Bochenek W. (red). Streszczenia referatów i posterów Konferencji jubileuszowej z okazji 40-lecia Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku oraz XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 czerwca 2008, 31-33.
 • Jarocińska A., Zagajewski B., 2008. Korelacje naziemnych i lotniczych teledetekcyjnych wskaźników roślinności dla zlewni Bystrzanki, Teledetekcja Środowiska, t. 40, str 100-125.
 • Zagajewski, B., A. Jarocinska, 2008. Analysis of plant condition of the Bystrzanka catchment. Proceedings of the 28th EARSeL Symposium: Remote Sensing for a Changing Europe, Istambul, Turkey, June 2-5 2008. Millpress Science Publishers.
 • Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., 2008. Metody i techniki badań geoinformatycznych, wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, skrypt dla studentów specjalności geoinformatyka,

2007

 • Jarocińska A., 2007. Wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych w geoekologii, Okólnik TD, nr 129, 65-70.
 • Zagajewski B., Sobczak M., Pabjanek P., Jarocińska A., 2007. Remote sensing measurements of vegetation. Kurs e-learningowy na platformie COME UW (w jęz. angielskim)

To top

Session chairing

 • 9th EARSeL SIG Imaging Spectroscopy Workshop, 14-16 April 2015, Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), Luxembourg; Trier University, Germany. P1C-Eco: Ecosystem Services and Disturbances.
 • 34th EARSeL Symposium European remote sensing – new opportunities for science and practice, 16-20 June 2014, EARSeL & University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Poland. Thematic sessions: Image Processing (Stanisław Lewiński, Anna Jarocińska); Vegetation (Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Lucie Kupkova, Anna Jarocińska).
 • EARSeL&ISPRS Young Scientist Days 2014, accompanied by: 2nd Polish Student Conference on Geoinformatics and Remote Sensing, EARSeL & IPSRS & University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies (chairpersons: Anna Jarocińska, Krzysztof Stereńczak, Bogdan Zagajewski)

To top