Badanie uszkodzeń roślinności po wybuchu w Czarnobylu na podstawie danych satelitarnych LANDSAT

(opiekun projektu: mgr Anna Jarocińska)
(koordynator projektu:)

Dane wykorzystane w projekcie pochodzą z czterech różnych okresów: pierwszy zestaw są to zobrazowania tuż przed wybuchem, pozostałe trzy pochodzą z lat po wybuchu reaktora. Na podstawie wyliczonych teledetekcyjnych wskaźników roślinności badany jest wpływ katastrofy oraz jego zmiany na przestrzeni lat na zbiorowiska leśne oraz tereny rolnicze.

status projektu: