Budowa biblioteki spektralnej wybranych roślin chronionych Polski

(opiekun projektu: dr hab. Bogdan Zagajewski)

Posiadanie bazy danych cech spektralnych roślinności umożliwia klasyfikację gatunków i zbiorowisk roślinnych. Charakterystyki spektralne są wykorzystywane do automatycznej klasyfikacji gatunków na zdjęciach hiperspektralnych. Praca polegałaby na wykonaniu pomiarów spektrometrycznych w Ogrodzie Botanicznym UW, następnie opracowaniu danych i zapisaniu ich w międzynarodowej bibliotece SPECCHIO i przygotowaniu publikacji. Projekt jest kontynuacją pracy licencjackiej p. Zenona Sedzikowskiego

status projektu: wstrzymany