Detekcja zachmurzenia na zdjęciach satelitarnych MODIS

(opiekun projektu: mgr Sylwia Nasiłowska)
(koordynator projektu: Kamil Leziak)

Projekt ma na celu ocenę możliwości zastosowania automatycznych procedur klasyfikacyjnych do detekcji różnych typów chmur na zdjęciach satelitarnych MODIS, analizę możliwości automatycznej detekcji chmur opadowych oraz burzowych na w/w zdjęciach oraz określenie, jakie kompozycje RGB najlepiej oddają wielowarstwową strukturę zachmurzenia.

Dotychczas w ramach projektu wytypowano obszar badań, zgromadzono niezbędny materiał badawczy oraz przeprowadzono analizę przydatności wybranych kompozycji RGB do oceny rodzaju i struktury zachmurzenia. Dalsze prace będą obejmować opracowanie procedur klasyfikacyjnych oraz automatycznych masek służących wyznaczaniu granic zachmurzenia na zdjęciach oraz ocenę ich poprawności.

Pierwszy etap projektu obejmował zebranie oraz analizę materiału badawczego, ocenę przydatności zobrazowań MODIS-a do detekcji zachmurzenia, wyznaczenie wzorcowych kompozycji RGB do oceny rodzaju oraz struktury zachmurzenia, a także weryfikację skuteczności automatycznych procedur klasyfikujących zachmurzenie, dostępnych w ramach standardowych produktów MODIS. Etap zakończył się prezentacją uzyskanych wyników podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji, 20-21 kwietnia 2012 r. w Warszawie.

Etap drugi polega na ocenie możliwości detekcji chmur opadowych oraz komórek burzowych poprzez kompleksowe wykorzystanie zobrazowań satelitarnych oraz naziemnych danych meteorologicznych i radarowych. Etap znajduje się aktualnie w fazie realizacji.

status projektu: