Elżbieta Wołk-Musiał

Place of employment:

  Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing
Contact:
eiwolkmu@uw.edu.pl, Phone: + 48 22 55 20 654
Years with the University:
Od 1.02.1974 – 30.09.2015
Position:
Starszy wykładowca
Education:
1970 – 1974 – studia doktoranckie w Instytucie Geografii
Uniwersytetu Warszawskiego
1965 – 1970 – studia magisterskie w Instytucie Geografii
Uniwersytetu Warszawskiego
Lectures and exercises
Ćwiczenia terenowe 1900-1-CWT-G
Fotointerpretacja geograficzna 1900-3-FIG-KT
Proseminarium licencjackie 1900-5-PSL
Proseminarium licencjackie (Geoinformatyka) 1900-1-PSEM-G
Seminarium III 1900-3ASM3TDS
Seminarium IV 1900-3ASM4TDS
Seminarium licencjackie (Geoinformatyka) 1900-1-SEM-G
Seminarium magisterskie I 1900-3-SM1-KT
Seminarium magisterskie II 1900-3-SM2-KT
Teledetekcja 1900-6ATD
Teledetekcja środowiska 1900-3ATSHYD
Teledetekcja środowiska 1900-1-TS
Teledetekcyjny monitoring środowiska 1900-1-TMŚ-WG

To top

Supervision of MSc. students
 • Stefan Kijewski. Cyfrowa geomorfologiczna mapa województwa kujawsko-pomorskiego w skali 1:300 000. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 28.09.2015.
 • Wojciech Kazała. Mapa turystyczno-przyrodnicza Roztocza jako element promocji regionu. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. Bogdan Zagajewski. Egzamin: 28.09.2015.
 • Łukasz Kokosiński. Cyfrowa Mapa Geomorfologiczna obszaru środkowo-południowej Polski, w skali 1:300 000. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 31.07.2015.
 • Bartosz Szarek. Cyfrowa mapa geomorfologiczna województwa podkarpackiego skali 1:300 000 z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr E. Rojan. Egzamin: 3.11.2014.
 • Marta Milczarek. Cyfrowa mapa geomorfologiczna województwa wielkopolskiego w skali 1:300 000 z wykorzystaniem teledetekcji i geoinformatyki. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. Bogdan Zagajewski. Obrona: 14.07.2014.
 • Jarosław Gurdak. Cyfrowa mapa geomorfologiczna województwa małopolskiego w skali 1: 300 000 z wykorzystaniem teledetekcji i geoinformatyki. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr Anna Jarocińska. Obrona: 23.06.2014.
 • Wojciech Kiryła. Cyfrowa mapa geomorfologiczna województwa lubelskiego w skali 1:300 000 z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. Bogdan Zagajewski. Obrona: 18.06.2014.
 • Łukasz Krześniak. Mapa przyrodniczo-turystyczna Narwiańskiego Parku Narodowego z otuliną na podstawie materiałów teledetekcyjnych i GIS. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Obrona: 20.07.2012
 • Adriana Marcinkowska. Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Obrona: 22.06.2012
 • Bartłomiej Boral. Zastosowanie metodyki geoinformatycznej do oceny stopnia zagrożenia erozją gleb w Polsce. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Geoinformatyka. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Obrona: 22.06.2012
 • Martyna Kanigowska. Mapa geomorfologiczna Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną w skali 1:25000. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Obrona: 25.06.2009
 • Rosa Wioleta. Zmiany struktury środowiska geograficznego Przyrzecza i Doliny dolnej Skrwy (Murzynowo). Opiekun: dr Elżbieta Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. J. R. Olędzki, dr E. Wołk-Musiał. Obrona: 29.09.2008
 • Martyna Stelmaszczuk. Ocena przydatności zdjęć termalnych wykonanych przez satelitę Landsat w badaniach geologicznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Obrona: 09.01.2008
 • Adam Ciećwierz. Wielkoskalowa mapa geomorfologiczna 1:50000 wschodniej części arkusza Knyszyn (N-34-106-B). Studium metodyczne cyfrowej prezentacji. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Obrona: 24.10.2007
 • Eliza Śmiałecka. Zmiany zagospodarowania okolic Olecka w okresie 1960-2005. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Obrona: 03.10.2007
 • Jakub Binduga. Instrukcja szczegółowej mapy geomorfologicznej w skali 1:50 000. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. J. R. Olędzki. Obrona: 31.07.2007
 • Grzegorz Lewczuk. Wielkoskalowa mapa geomorfologiczna zachodniej części arkusza Knyszyn (N-34-106-B). Studium metodyczne cyfrowej prezentacji. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, prof. dr hab. A. Ciołkosz. Obrona: 25.04.2007
 • Emilia Rosłon-Woltańska. Ocena przydatności materiałów teledetekcyjnych do projektowania zagospodarowania turystycznego okolic Ełku. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: prof. dr hab. A. Kowalczyk. Obrona: 2003
 • Maciej Szewczykowski (MSOŚ). Opracowanie bazy danych do analizy środowiska przyrodniczego okolic Ełku. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: Obrona: 2002
 • Anna Bernacka (MSOŚ). Badanie zmian struktury środowiska okolic Ełku z wykorzystaniem teledetekcji i GIS. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Obrona: 2001
 • Teresa Adamiak. Wykorzystanie zdjęć lotniczych w badaniach struktury środowiska okolic Żuromina. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Specjalizacja: Teledetekcja. Recenzenci: . Obrona: 1998
 • Andrzej Łuczaj. Fotointerpretacyjna mapa przyrodnicza Narwiańskiego Parku Krajobrazowego. Opiekun: dr Elżbieta Wołk-Musiał. Specjalizacja: Kartografia. Recenzenci: . Obrona: 1988


To top

Supervision of BA students:
 • Justyna Majewska. Geoinformatyczne opracowanie map środowiskowych okolic Murzynowa.  Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 29.09.2015.
 • Damian Olszewski. Zmiany zasięgu oraz miąższości pokrywy śnieżnej, na półkuli północnej, w zależności od temperatury w okresie luty-kwiecień 2015 roku.  Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. B. Zagajewski. Data egzaminu: 22.07.2015.
 • Piotr Multan. Korelacja objętości śniegu oraz temperatury podłoża LST. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr A. Jarocińska. Data obrony: 11.07.2013.
 • Aneta Zdzieszyńska. Zmiany pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w okresie listopad 2012-kwiecień 2013 r. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr A. Jarocińska. Data obrony: 11.07.2013.
 • Bartosz Szarek. Cyfrowa przeglądowa mapa geomorfologiczna Kotliny Chodelskiej w skali 1:300 000. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. B. Zagajewski. Data obrony: 17.07.2012
 • Michał Bilip. Zmiany pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w okresie styczeń-kwiecień 2012 roku. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzent: dr E. Wołk-Musiał, dr hab. B. Zagajewski. Data obrony: 21.06.2012
 • Barbara Szczutowska. Analiza użytkowania ziemi (funkcjonalna) w Płocku na podstawie zdjęć lotniczych i materiałów kartograficznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr M. Mycke-Dominko, . Obrona: 29.06.2010
 • Marta Tobiasz. Zmiana użytkowania ziemi dla Stacji Bazowej Wigry. Opiekun: dr M. Mycke-Dominko. Recenzenci: dr M. Mycke-Dominko, dr E. Wołk-Musiał. Obrona: 29.06.2010
 • Bartłomiej Boral. Zmiany pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w okresie luty – kwiecień 2010 r. (na podstawie danych z internetu).. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr B. Zagajewski. Obrona: 22.06.2010
 • Monika Tomaszewska. Wykorzystanie teledetekcji w planach zagospodarowania przestrzennego kraju. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr B. Zagajewski. Termin obrony: 11.09.2008
 • Urszula Zawadzka. Osadnictwo na Wysoczyźnie Kolnenskiej na podstawie obrazu satelitarnego Landrat TM, map topograficznych i danych statystycznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał dr M. Mycke-Dominko. Termin obrony: 17. 09. 2007.
 • Martyna Kanigowska. Szczegółowa mapa geomorfologiczna okolic Murzynowa na podstawie zdjęć lotniczych i innych materiałów kartograficznych. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał. Termin obrony: 29. 06. 2007.
 • Tomasz Wesołowski. Zmiana zasięgu pokrywy śnieżno-lodowej na półkuli północnej i południowej w okresie 18. 02. 06-27. 04. 06. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał, dr P. Pabjanek. Termin obrony: 28. 06. 2006.
 • Stefan Purwin. Analiza środowiska przyrodniczego okolic Chrobrza na podstawie zdjęcia lotniczego. Opiekun: dr E. Wołk-Musiał. Recenzenci: dr E. Wołk-Musiał. Termin obrony: 28. 06. 2006.
 • Edyta Sochacka. Charakterystyka środowiska geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania ziemi zlewni Jeziora Lękuk, w Puszczy Boreckiej. Opiekun: dr Elżbieta Wołk-Musiał. Recenzenci: dr Elżbieta Wołk-Musiał, dr Małgorzata Mycke-Dominko. Termin obrony: 2005.
 • Jacek Paczkowski. Charakterystyka środowiska geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem uzytkowania ziemi, obszaru badawczego Stacji Bazowej Swięty Krzyz. Opiekun: dr Elżbieta Wołk-Musiał. Recenzenci: dr Elżbieta Wołk-Musiał, dr Małgorzata Mycke-Dominko. Termin obrony: 2005.
 • Paulina Nowakowska. Charakterystyka środowiska geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania ziemi części zlewni Toruńska (stacja bazowa Koniczynka). Opiekun: dr Elżbieta Wołk-Musiał. Recenzenci: dr Elżbieta Wołk-Musiał, dr Małgorzata Mycke-Dominko. Termin obrony: 2005.


To top

Publication list:
 • Marcinkowska A., Ochtyra A., Olędzki J.R., Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 2012, Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego opracowana z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Okólnik TD, nr. 136, Warszawa
 • Marcinkowska A., Ochtyra A., Olędzki J.R., Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 2012, Przeglądowa mapa geomorfologiczna województwa warmińsko-mazurskiego w skali 1:300000. Okólnik TD, nr 135, KTŚ PTG, Warszawa, s.11-12
 • Ochtyra A., Marcinkowska A., Olędzki J.R., Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 2012, Wykorzystanie geoinformatyki do opracowania map geomorfologicznych. Okólnik TD, nr 135, KTŚ PTG, Warszawa s.26-27
 • Wołk-Musiał E., Gatkowska M., 2011, Mapa geomorfologiczna Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną w skali 1:25000. Teledetekcja Środowiska nr.45, Warszawa,Ss. 40-50.
 • Wołk-Musiał E., Lewinski St., Zagajewski B., 2002, Geomorphological Map (Tykocin sheet). Methodology. W: Begni G. (red.). Proceedings of the 21st EARSeL Symposium. Observing our Environment from Space. New Solutions for a New Millenium. Marne-la-Vallée/Paris 14-16.05.2001. A.A. Balkema Publishers, Lisse. Ss. 385-390
 • Wołk-Musiał E., Lewinski St., Zagajewski B., 2001, Geomorphological Map (Tykocin sheet). Methodology. W: Abstract Book of the 21st EARSeL Symposium. Observing our Environment from Space. New Solutions for a New Millenium. Marne-la-Vallée/Paris 14-16mhbnbnbnbnb.05.2001. NEGS Paris.
 • Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 2001. DTM in geomorphological analysis of deglaciation forms in the north-eastern part of Poland. W: Buchroithner M. F. (ed.) A Decade of Trans-European Remote Sensing Cooperation. Proceedings of the 20th EARSeL Symposium Dresden /Germany/ 14-16.06.2000. A.A. Balkema Publishers, Lisse. Ss. 353 – 358.
 • Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 2000. Analiza geomorfologiczna terenu z zastosowaniem systemow informacji geograficznej. 'Field geomorphological analysis using GIS’. W: Fotointerpretacja w Geografii. Problemy telegeoinformacji. 'Photo-interpretation in Geography – Problems of GIS and Remote Sensing’. Vol. 31. PTG KTS, Warszawa. Ss. 137-142.
 • Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 2000. DTM in geomorphological analysis of deglaciation forms in the north-eastern part of Poland. W: A Decade of Trans-European Remote Sensing Cooperation. Abstract Book of the 20th EARSeL Symposium Dresden /Germany/ 14-16.06.2000. Technical University of Dresden, Dresden
 • Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 2000. Lithological and geomorphological large-scale mapping using GIS, remotely sensed data and terrain analysis. In: Casanova J.L. (red.) Proceedings of the 19th EARSeL Symposium „Remote Sensing In the 21th Century: Economic And Environmental Applications”. Valladolid, Spain 31.05.-2.06.1999. A. A. Balkema Publishers, Rotterdam
 • Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 1999. Geoinformation as an effective tool for environmental protection and landuse optimisation. W: Nieuwenhuis G.J.A., Vaughan R.A., Molenaar M. (red.) Proceedings of the 18th EARSeL Symposium „Operational Remote Sensing for Sustainable Development”. Enschede, the Netherlands 11-14 May 1998. A. A. Balkema, Rotterdam/Brookfield. Ss. 129 -133
 • Wołk – Musiał E., Zagajewski B., 1999. Lithological and geomorphological large scale mapping using remotely sensed data, GIS and terrain analysis. W: Remote Sensing in the 21st. Century: Economic and Environmental Applications. Abstract Book of the 19th EARSeL Symposium. University of Valladolid, Valladolid. Ss. 129 -131
 • Wołk – Musiał E., Zagajewski B., 1998. Geoinformacyjny model zarządzania środowiskiem. Tekst referatu. Materiały konferencyjne „Systemy Informacji Przestrzennej – VIII Konferencja Naukowo – Techniczna” Warszawa, 19 – 21 maja 1998. Red. Gaździcki J., Musiał E. PTIP, ZG SGP, Fundacja ROZWÓJ SGGW. Warszawa
 • Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 1998. Geoinformation as an efective tool for environmental protection and landuse optimisation. Abstract Book, EARSeL / NSEOG Symposium and Workshops „Operational Remote Sensing for Sustainable Development”. Enschede 1998, the Netherlands 11 – 14 May 1998. ITC, Enschede
 • Wołk-Musiał E., Lewiński St., Zagajewski B., 2001. Mapa geomorfologiczna. Arkusz Tykocin, 1:25000. Zakład Teledetekcji Środowiska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
 • Wołk – Musiał E., Zagajewski B., 1997. Mapa geomorfologiczna. 245.1 Choroszcz. Zakład Teledetekcji Środowiska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
 • Wołk-Musiał E., Musiał A., 1996. The natural environment of watershed divide zone of the Vassdalen and Berzeliusdalen Valleys (West Spitsbergen) by use of the teledetection, Miscellanea Geographica 7.


To top