Ewa Wilk

Place of employment:

University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Chair of Geomatics and Information Systems, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Contact:
e-mail: ewa.wilk@uw.edu.pl 
Phone: + 48 2255 20670, Fax: + 48 22 5521521

ORCID iD icon ORCID, ResearchGateScopus

Years with the University:
since 1st October 2013

Position:
research scientist (adiunct)

Education

 • 2017: Ph.D. degree of Earth Sciences (Geography). University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies; Ph.D. thesis: “Modelling the spatial distribution of asbestos products used in Poland and an estimation of removal costs” [“Modelowanie przestrzennego rozmieszczenia wyrobów azbestowych w Polsce i oszacowanie kosztów ich usunięcia”] under the supervision of dr hab. Bogdan Zagajewski and dr Małgorzata Krówczyńska.
 • 2013-2017: PhD studies at University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialisation in geoinformatics.
 • 2005: ACCA Fellowship
 • 2003: ACCA diploma, Association of Chartered Certified Accountants, London
 • 1994-1999: University of Economics, Katowice, Faculty of Economics. Specialisation in international economic relations.

To top

Lectures and exercises
 • Methods of acquisition and analysis of remote sensing information
 • Revitalization of urbanised areas
 • Hazardous waste management in local communities
 • Low-carbon economy in local communities
 • Protection of historical monuments in Poland
 • Geovisualisation in social studies in Doctoral School of Social Sciences
 • Methodology and contemporary research in socio-economic geography in Doctoral School of Social Sciences

To top

Publication list:
 

2020

2019

2018

2017
2016
2015
 • Krówczyńska M., Wilk E., Olędzka G., Pabjanek P., Szepietowska M., 2015. The analysis of the possibilities of using aerial imagery for the inventory taking of asbestos roofing – chapter in book (4 MNiSW points).
 • Olędzka G., Wilk E., Krówczyńska M., 2015. Environmental exposure to asbestos fibres in Poland regarding to world literature trends – chapter in book (4 MNiSW points).
 • Krówczyńska M., Wilk E., Pabjanek P., Olędzka G., Rogulska E., 2015. Zróżnicowanie spektralne dachowych pokryć azbestowo-cementowych. Teledetekcja Środowiska, 53, 75-86.
 • Wilk E., Krówczyńska M., Pabjanek P., 2015. Determinants influencing the amount of asbestos-cement roofing in PolandMiscellanea Geographica – Regional Studies on Development, Vol. 19, No. 3, ISSN: 2084-6118, DOI: 10.1515/mgrsd-2015-0014 (70 MEiN points).
 • Wilk  E., Krówczyńska M., Olędzka G., Pabjanek P., 2015. Składowanie i transport wyrobów zawierających azbest w świetle obowiązującego prawa [Asbestos landfills and transportation of asbestos-containing products]. In: Olszówka M., Maciąg K. (eds.), Nauka w służbie przyrodzie – wybrane zagadnienia, pp. 127-139. Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin (4 MNiSW points).
2014
 

To top