Karolina Wereszczyńska

Place of employment:

  Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Contact:

  • e-mail: k.sielicka@uw.edu.pl , Fax: + 48 2255 21521,

Research Gate

Years with the University:

  • 01.10.2020-30.09.2023

Position:

  PhD

Education:

 • 10/2016-now: PhD student of the University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies.
 • 2/2014 – 7/2016: Warsaw University of Technology, Faculty of Environmental Development, Planning and Management, M.Sc. Studies (Urbanism in Spatial Planning). M.Sc. Thesis: Concept of landscape theme route in Konstancin-Jeziorna district supervised by dr hab. inż. Adrianna Kupidura. Diploma with distinction.
 • 10/2012 – 7/2016:University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, B.Sc. Studies (specialization: Geoinformatics). B.Sc. Thesis: Map of the University of Warsaw campuses according to the guidelines of the Community Maps Program (Esri) supervised by dr hab. Bogdan Zagajewski. Diploma with distinction.
 • 10/2014 – 2/2015: Master student at Politecnico di Milano, Faculty of Architecture (specialization: Urban Design).
 • 10/2010 – 2/2014: Warsaw University of Technology, Faculty of Environmental Development, Planning and Management, B.Sc. Studies (Spatial Planning). B.Sc. Thesis: Analysis of flood risk for Mokotów district supervised by dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak. Diploma with distinction.

To top

Research stays:

4.11 – 29.11.2019 Switzerland, University of Zurich, Department of Geography, supervised by Prof. Dr Robert Weibel, grant under the program of international mobility for scientific and didactic purposes for doctoral students of the University of Warsaw.

To top

Publication list:

2022

Karsznia I., Wereszczyńska K., Weibel R., 2022. Make It Simple: Effective Road Selection for Small-Scale Map Design Using Decision-Tree-Based ModelsISPRS Int. J. Geo-Inf. 11(8), 457. DOI: 10.3390/ijgi11080457 (IF 3.099, 70 points MNiSW).

2020

Karsznia I., Sielicka K., 2020. When Traditional Selection Fails: How to Improve Settlement Selection for Small-Scale Maps Using Machine LearningISPRS International Journal of Geo-Information 9(4), 230; DOI: 10.3390/ijgi9040230 (IF 1.84, 70 points MNiSW). Article belongs to the Special Issue Map Generalization.

Karsznia I, Przychodzeń M, Sielicka K., Methodology of the automatic generalization of buildings, road networks, forests and surface waters: a case study based on the Topographic Objects Database in PolandGeocarto International, DOI: 10.1080/10106049.2018.1533591  (IF 1.759, 20 MNiSW points).

2019

Sielicka K, Karsznia I. . 2019. Evaluating map specifications for automated generalization of settlements and road networks in small-scale maps. Miscellanea Geographica. Vol. 22, no 3. DOI: 10.2478/mgrsd-2019-0025.

Karsznia I., Sielicka K,. 2019. Exploring essential variables in the settlement selection for small-scale maps using ma chine learning. Abstracts of the International Cartographic Association, Editor: H. Fujita, vol. 1, 162. DOI: 10.5194/ica-abs-1-162-2019.

2018

Sielicka K., Karsznia I., 2018. Automatyzacja procesu generalizacji danych przestrzennych jako realizacja zapisów dyrektywy INSPIRERoczniki Geomatyki, t.XVI, 2(81), 141-152, (10 MNiSW points).

2017

Sielicka K., Karsznia I., 2017. Weryfikacja zasad generalizacji osadnictwa i sieci dróg Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych do skal 1:500 000 i 1:1 000 000, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w służbie nauki” Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: Oddział Kartograficzny PTG, s. 26-27.

2016

Sielicka K., 2016. Opracowanie mapy kampusów Uniwersytetu Warszawskiego według wytycznych projektu Community Maps (Esri), Polski Przegląd Kartograficzny, tom 48, 2016, nr 2, s. 228-236.

To top

Session chairing:

To top