Koło Naukowe

Walne Zebranie Członków KNGiT

W dniu 16 czerwca 2015, w sali 111 Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, odbędzie się Walne Zebranie Członków Koła Naukowego Geonformatyki i Teledetekcji połączone z wyborami Zarządu na nową kadencję – 2015/2016. Obecność obowiązkowa dla wszystkich Członków KNGiT. Zainteresowanych kandydowaniem do Zarządu prosimy o zgłoszenia na telegeo.kn@uw.edu.pl.
Serdecznie zapraszamy.