Małgorzata Krówczyńska

Place of employment:

University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Contact:

e-mail: mkrowczynska@uw.edu.pl, Phone: + 48 2255 20670, Fax: + 48 22 5521521

Years with the University:
since 1th October 2011
 
Position:
research scientist (adiunct)
 

Education:

 • 2004: Ph.D. degree of Earth Sciencies (Geography). University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Ph.D. thesis: “Usage of spectral and structural features of objects mapping on satellite imagery in land use mapping” [“Wykorzystanie spektralnych i strukturalnych cech obiektów odwzorowanych na zdjęciach satelitarnych w kartowaniu użytkowania ziemi”] under the supervision of Prof. Dr. Andrzej Ciołkosz
 • 2000 – 2004: PhD student at University of Warsaw, Faculty of Geography and     Regional Studies. Specialisation in geoinformatics2000: Diploma in Geography from University of Warsaw, College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences. M.Sc. thesis:  “Development of Mazovia land use map on the basis of NOAAA satellite imagery registered with AVHRR scanner” [“Opracowanie mapy użytkowania ziemi w województwie mazowieckim na podstawie obrazów satelitarnych wykonanych skanerem AVHRR z satelity NOAA.”] under the supervision of Prof. Dr. Andrzej Ciołkosz
 • 1995-2000: Student of University of Warsaw, College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Science

To top

Lectures and exercises

 • Geographic Information Systems 2011-2012
 • Photointerpretation course 2011-2012
 • Methods of acquisition of remote sensing information from 2014
 • Remote sensing for Spatial Management from 2014
 • BA Seminars 2012-2013
 • Spatial management from 2012

To top

Supervision of PhD students

 • MSc. Ewa Wilk (2013-2017, together with Dr  hab. Bogdan Zagajewski)
Supervision of MSc. students
 
 • MSc. Agnieszka Kowalska; „Spatial analysis of mesothelioma cases in Poland„. Reviewer: dr hab. B. Zagajewski; 19.09.2017.
 • MSc. Patrycja Starzec; „The dependence between the use of asbestos products and the spatial features of the property„.  Co-supervisor: Dr. Piotr Pabjanek. Reviewer: dr hab. B. Zagajewski; 19.09.2017.
 • MSc. Katarzyna Szczęsna; „Impervious surfaces classification in Białystok based on AISA Eagle hyperspectral imagery„. Reviewer dr hab. B. Zagajewski; 06.12.2016.
 • MSc. Agnieszka Soszyńska; „Assessment of the impervious surfaces classification accuracy in multispectral, high resolution WorldView-2 satellite imagery using artificial neural network„, Reviewer: dr hab. W. Ostrowski; 21.09.2016.
 • MSc. Michał Jankowski; “Land cover mapping based on APEX hyperspectral data”, Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski; 19.10.2015.
 • MSc. Krzysztof Mitelsztedt; “Geographical analysis of the environment structure of Ropa catchment using geoinformation tools”, Reviewer: Dr Elżbieta Wołk-Musiał; 31.03.2014.
 • MSc. Maria Szepietowska; “The use of aerial photography to inventory taking of asbestos cement roofing”, Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski; 24.09.2013.
 • MSc. Anna Bińkowska; ”The analysis of changes in selected biophysical properties of the Baltic Sea in the period from June to October 2009, based on images from MODIS”, ”, Reviewer: prof. dr Jan Olędzki; 19.09.2012

To top

Supervision of BA students:
 
 • Mateusz Gładki; „Spectral features of asbestos-cement roofing”. Reviewer: dr hab. Bogdan Zagajewski; 10.07.2017.
 • Maria Kornatko; „Upper-tier establishments and lower-tier establishments in the Mazovian voivodship” Reviewer: Dr. Piotr Pabjanek; 04.07.2016.
 • Ewelina Rogulska; “Spectral differentiation of roofing materials [Zróżnicowanie spektralne pokryć dachowych], Reviewer: Dr. Piotr Pabjanek; 30.09.2015
 • Kacper Piątkowski; “The analisys of the possibilites of asbestos cement roofing discrimination”, Reviewer: Dr. Piotr Pabjanek; 21.07.2014
 • Katarzyna Szczęsna; “The 4th Level CORINE Land Cover map of Karpacz based on airborne images”, Reviewer: Dr. Piotr Pabjanek; 21.07.2014
 • Agnieszka Soszyńska “Accuracy Assessment of the Soil Sealing Enhancement Project in Poland”, Reviewer: Dr. Piotr Pabjanek; 15.07.2014
 • Michał Pogodziński; “The use of aerial and satellite monitoring of agricultural land”, Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk Musiał; 19.09.2012
 • Piotr Pawłowski; “Analysis of the components of wind map”, Reviewer: Dr Elżbieta Wołk Musiał; 18.06.2012

To top

Publication list:

2017

2016

2015

 • Krówczyńska M., Wilk E., Olędzka G., Pabjanek P., Szepietowska M., 2015. The analysis of the possibilities of using aerial imagery for the inventory taking of asbestos roofing – chapter in book (4 MNiSW points).
 • Olędzka G., Wilk E., Krówczyńska M., 2015. Environmental exposure to asbestos fibres in Poland regarding to world literature trends – chapter in book (4 MNiSW points).
 • Wilk E., Krówczyńska M., Pabjanek P., 2015. Determinants influencing the amount of asbestos-cement roofing in PolandMiscellanea Geographica – Regional Studies on Development, Vol. 19, No. 3, ISSN: 2084-6118, DOI: 10.1515/mgrsd-2015-0014 (9 MNiSW points).
 • Wilk  E., Krówczyńska M., Olędzka G., Pabjanek P., 2015. Składowanie i transport wyrobów zawierających azbest w świetle obowiązującego prawa [Asbestos landfills and transportation of asbestos-containing products]. In: Olszówka M., Maciąg K. (eds.), Nauka w służbie przyrodzie – wybrane zagadnienia, pp. 127-139. Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin (4 MNiSW points).

2014

2013

2007

 • Zagajewski B., Sobczak M., Wrzesień M., Kozłowska A., Krówczyńska M., 2007. Zastosowanie teledetekcji do oceny stanu zagospodarowania przestrzennego w Polsce. [w:] Śleszyński P., Affek A., Ciechański A., Czapiewski K., Górczyńska M., Komornicki T., Kozubek E., Poławski Z., Rosik P., Stępniak M., Zagajewski B., Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, ss. 8-27.

2005

 • Sobczak M., Folbrier A., Krówczyńska A., Pabjanek P., Wrzesień M., Zagajewski B., Kozłowska A., 2005. Assessment of the potential of hyperspectral data and techniques for mountain vegetation analysis. In: Zagajewski B., Sobczak M. (eds.). Imaging Spectroscopy. New quality in environmental studies. EARSeL & Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, pp. 761-780.
 • Zagajewski B., Sobczak M., Krówczyńska M., Zwijacz-Kozica M., 2005. Cyfrowe przetwarzanie zdjęć hiperspektralnych. In: Teledetekcja Środowiska Tom 36. Klub Teledetekcji Środowiska PTG, Warszawa.

2004

 • Iwaniak A., Krówczyńska M., Paluszyński W., 2004. Data analysis techniques, Proceedings of the 23rd Symposium of the EARSeL, Ghent, Belgium 2-5 June 2003, Remote Sensing in Transition.

2003

 • Krówczyńska M., 2003. The preparation of map of land use in mazowieckie voideship bassed on satellite images from NOAA Satellite with AVHRR Scanner, Geoinformation for Europen-wide Integration, Rotterdam, Netherlands.

2002

 • Iwaniak A., Krówczyńska M., Paluszyński W., 2002. Użycie sieci neuronowych do klasyfikacji obdszarów miejskich na zdjęciach satelitarnych. Acta Scientiarum Polonorum – Geodesia et Descriptio Terrarum, tom 1, zeszyt 1-2.

To top