MAPA SATELITARNA EUROPY opracowana na podstawie zdjęć MODIS

(opiekun projektu: dr hab. inż. Stanisław Lewiński)
(koordynator projektu: Joanna Nowocień)

Początek prac opierał się na pobieraniu zdjęć ośmiodniowych. Zdjęcia mogą pochodzić zarówno z satelity AQUA jak i TERRA i są z okresu kwiecień- wrzesień 2007- 2009. Zdecydowana większość zdjęć jest już znaleziona a reszta będzie gotowa do dnia spotkania naszej grupy tj. 3 lub 4 marca. Na tym spotkaniu zamierzamy wspólnie z dr Lewińskim obejrzeć wszystkie zgromadzone przez nas materiały, wybrać ostateczny komplet zdjęć, ustalić kto będzie ściągał oryginalne zdjęcia (obecnie mamy podglądy zdjęć, same zdjęcia zajmują ok. 300 MB każde) oraz będziemy chcieli umówić się na wspólne opracowywanie zdjęć (wyrównywanie histogramów itp.) przy komputerach pod nadzorem dr Lewińskiego.

Poniżej przedstawiam plan działania przygotowany przez dr Lewińskiego;

Aktualnie wykonane elementy:

 • Utworzenie zespołu / podział zadań / przepływ informacji.
 • Zapoznanie się ze zdjęciami MODIS.
 • Ustalenie podstawowych parametrów opracowania.
 • Określenie zakresu poszukiwań zdjęć (przestrzeń i czas).
 • Wybór odpowiednich zdjęć.

frame_2

oraz elementy, których wykonanie nastąpi najpóźniej do końca marca:

 • Download oryginalnych danych obrazowych (w formacie .hdf).
 • Wybór kompozycji barwnej.
 • Wykonanie mozaiki zdjęć (wyrównaniem histogramów).

I wreszcie długoterminowe działania:

 • Opracowanie kartograficzne. (planowany termin do końca kwietnia)
 • Przygotowanie mapy do druku. (planowany termin do końca maja)
 • Zespół przygotowuje artykuł. (planowany termin do końca czerwca)
 • Druk.

status projektu: wstrzymany