Mariusz Olczyk

Place of employment:

  Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Contact:

e-mail: ma.olczyk@uw.edu.pl

Years with the University:

1st October 1989 – 14 November 1996

since 1st October 2016

Position: PhD student

Education:
since 1st October 2016-now: PhD student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialisation in cartography.

14 November 1996: Diploma in Cartography from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. M.Sc. thesis: The thematic atlas of the city of Warsaw. The concept of the tourist Atlas of the example of Warsaw (in and around base maps). under the supervision of Dr. Wiesław Ostrowski

1992 (IX-XII): Scholarship in the UK at the University of Manchester, Faculty of Geography

1989 – 1996: Student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialization in Cartography

To top

Lectures and exercises

To top

 

Publication list:

Olczyk M. (2016). Brajlowskie napisy na barwnych mapach dotykowych. [w]: M. Paplińska (red.) Pismo Braille’a. Z tradycją w nowoczesność. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”. Warszawa, s. 159–173, 4 punkty MNiSW, ISBN 978-83-927172-6-3

Olczyk M. (2015). Atlas Parków Narodowych w Polsce dla osób niewidomych i słabowidzących, „Laski” Tom XXI, nr 1–2 (123–124), s. 94–107.

Olczyk M. (2014). Zasady opracowania map dotykowych dla osób niewidomych i słabowidzących (eng. The rules of developing tactile maps for blind and visually impaired). „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 46, nr 4, s. 413–442.

Olczyk M. (2014). Strona internetowa www.tyflomapy.pl. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 46, nr 4,   s. 464–464.

Standardy tworzenia oraz adaptowania map i atlasów dla niewidomych uczniów (2012). red. s. E. Więckowska. Opracowane przez zespół w składzie: A. Chojecka, B. Mikołowicz, B. Hermanowicz, C. Fuksiński, J. Mendruń, M. Olczyk, M. Rudnicka, s. E. Więckowska, Laski.

Olczyk M. (wspólnie z M. Polak) (2010). Redakcja tyflokartograficzna. „Przegląd Tyflologiczny” nr 1–2, s. 82–139.

Olczyk M. (wspólnie z H. Mroczkiewicz, M. Pizoń) (1999). Nowa wersja Szkolnego atlasu Polski Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 31, nr 4, s. 243–246.

Maps:

 1. Atlas polskie powstania narodowe dla osób niewidomych i słabowidzących (2017), pod red. M. Olczyka. Autorzy: J. Mendruń i M. Olczyk. Zespół konsultacyjny w składzie: M. Groszkowski, J. Koprowska, J. Mendruń (przewodniczący Zespołu), M. Olczyk, M. Pryszcz, R. Sitarczuk. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, Seria wydawnicza: Tyflografia Polska nr 4, Warszawa. Mapa wykonana w technologii sitodruku wypukłego
 2. Atlas historyczny Polski dla osób niewidomych i słabowidzących (2016), pod red. M. Olczyka. Autorzy: J. Mendruń i M. Olczyk. Zespół konsultacyjny w składzie: M. Groszkowski, J. Koprowska, J. Mendruń (przewodniczący Zespołu), M. Olczyk, M. Pryszcz, R. Sitarczuk. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, Seria wydawnicza: Tyflografia Polska nr 3, Warszawa. Mapa wykonana w technologii sitodruku wypukłego
 3. Żelazowa Wola. Miejsce urodzenia Fryderyka Chopina (2015), pod red. M. Olczyka. Zespół konsultacyjny w składzie: J. Koprowska, J. Mendruń (przewodniczący Zespołu), M. Olczyk, M. Pryszcz, R. Sitarczuk, A. Wójcicka, M. Zygmont. Narodowe Centrum Kultury i Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, Seria wydawnicza: Tyflografia Polska nr 2, Warszawa. Mapa wykonana w technologii sitodruku wypukłego.
 4. Atlas Parków Narodowych w Polsce. Zestawy dydaktyczne dla osób niewidomych i słabowidzących (2014), pod red. M. Olczyka. Zespół konsultacyjny w składzie: A. Chojecka, B. Hermanowicz, Mikołowicz, C. Fuksiński, M. Jakubowski, J. Michalik, A. Mizińska, R. Sitarczuk; Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Laski. Atlas składa się z 23 zestawów map dotykowo-barwnych (12 plansz w każdym zestawie) oraz mapy ściennej dla każdego parku narodowego. Dodatkowo dokonano adaptacji materiałów informacyjnych do formatu dźwiękowego oraz zorganizowano warsztaty przygotowujących osoby zajmujące się edukacją w parkach narodowych
 5. Bliżej Skarbów Kultury (2013) w skali 1:2.000.000, pod red. M. Olczyka i M. Rudnickiej. Zespół konsultacyjny w składzie: M. Dargas-Miszczak, M. Łygas, J. Mendruń (przewodniczący Zespołu), M. Olczyk, M. Pryszcz, M. Rudnicka (sekretarz Zespołu), R. Sitarczuk, Ł. Sokołowski, M. Zygmont. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, Seria wydawnicza: Tyflografia Polska nr 1, Warszawa. Mapa wykonana w technologii sitodruku wypukłego.
 6. Atlas geograficzny świata (2012), pod red. E. Lodzińska i W. Wieczorek. Zespół konsultacyjny w składzie: K. Przyszewska (przewodnicząca), J. Mendruń (zastępca), R. Brzozowska (sekretarz),    Biernacka, M. Gadomska, W. Malesa, I. Pawłowska, M. Jakubowski, R. Sitarczuk, Bogdan Horodyski; Główny Geodeta Kraju, Warszawa. Atlas zawiera 38 plansz mapowych podzielonych na dwa tomy. Do atlasu dołączona jest płyta audio z kompletem opisów.
 7. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku (2011), pod red. M. Olczyka, Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”, Płock. Komplet zawiera 14 plansz dotykowych i 14 plansz kolorowych w technologii termograficznej przy czym część kartograficzna zawiera 5, a pozostałe to tyflografiki ze zwierzętami.
 8. Atlas do przyrody dla osób niewidomych i słabowidzących (2010), pod red. M. Olczyka. Zespół konsultacyjnego w składzie: s. E. Więckowska, A. Chojecka, B. Hermanowicz, A. Kaczanowska, Zawilińska, C. Fuksiński, J. Michalik, R. Sitarczuk; Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Laski. Atlas zawiera w części kartograficznej 34 arkusze w formacie A2 lub A3 w dwóch tomach: Polska     i świat. W części tekstowej znajdują się: „Objaśnienie skrótów użytych na mapach” dla każdego z tomów w wersji czarnodrukowej (powiększone pismo) i brajlowskiej. Dodatkowo wydana została płyta audio zawierająca: „Przewodnik dla ucznia” i „Wskazówki metodyczne dla nauczyciela”. Część kartograficzna wyprodukowana w technologii sitodruku wypukłego.
 9. Atlas Unia Europejska – poznajmy się… (2009), pod red. M. Olczyka i M. Rudnickiej. Zespół konsultacyjny w składzie: J. Mendruń (przewodniczący), T. Dębowska, R. Sitarczuk, A. Wietecha, M. Zygmont; Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, Warszawa. Atlas zawiera 30 barwnych plansz dotykowych w technologii sitodruku wypukłego.
 10. Mapa Unia Europejska (2008) – skala 1:10.000.000, pod red. M. Olczyka i M. Polak. Zespół konsultacyjny w składzie: J. Mendruń (przewodniczący), T. Dębowska, S. Kotowski, M. Olczyk, Pawłowska, M. Polak, R. Sitarczuk, s. E. Więckowska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej     w Polsce i Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, Warszawa. Mapa wykonana w technologii sitodruku wypukłego.
 11. Z Ludwikiem Brajlem po Płocku (2008-2010), pod red. M. Olczyka, Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”, Płock. Komplet zawiera 14 plansz dotykowych i 14 plansz kolorowych dla osób słabowidzących w technologii termograficznej.
 12. Warszawa i aglomeracja warszawska (2008), pod red. M. Olczyka i M. Polak. Zespół konsultacyjny w składzie: J. Mendruń (przewodniczący), T. Dębowska, I. Pawłowska, R. Sitarczuk, E. Więckowska, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, Warszawa. Komplet zawiera 4 barwne mapy dotykowe w technologii sitodruku wypukłego.
 13. Atlas geograficzny Europy (2006), pod red. M. Olczyka i M. Polak. Zespół konsultacyjny w składzie: J. Mendruń (przewodniczący), E. Oleksiak (sekretarz), A. Biernacka, M. Jakubowski, St. Kotowski, Krauze-Tomczyk, H. Rzepka, R. Sitarczuk, A. Talukder, s. E. Więckowska; Główny Urząd Geodezji  i Kartografii oraz Polski Związek Niewidomych, Warszawa. Atlas zawiera w części kartograficznej – 44 plansz z mapami oraz 2 plansz z legendą wydrukowanych na papierze puchnącym; w części tekstowej, na którą składają się teksty: „Od Wydawcy”, tekst „Zacznij od tego”, „Wprowadzenie do Atlasu”, „Europa i  jej regiony” czyli teksty ogólnogeograficzne, objaśniające poszczególne plansze mapowe lub zespoły kilku plansz (w brajlu i w druku powiększonym). „Indeks nazw geograficznych” (w brajlu i w druku powiększonym) oraz „Wykaz skrótów nazw geograficznych” wydrukowany w brajlu.