Marlena Kycko

Place of employment:

  Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Contact:

  e-mail: marlenakycko@uw.edu.pl,
  Phone: + 48 22 5520654,

Research Gate, ORCID

Years with the University:

  since 1st of  October 2014

Position:

  Research assistant

Education:

 • 31/10/2017-Ph.D. degree of Earth Sciencies (Geography). Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. PhD thesis: Assessment of the dominant alpine sward species condition of the Tatra National Park using hyperespectral remote sensing. Supervision of Dr. hab. Bogdan Zagajewski.
 • 01/10/2012-30/09/2016: PhD student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialisation in Geoinformatics.
 • 22/06/2012: Diploma in Geoinformatics from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University. M.Sc. thesis: „Impact of tourism on the condition of vegetation along routes on the Gasienicowa valley’s appointed by remote sensing techniques” under the supervision of Dr. hab. Bogdan Zagajewski.
 • 01/10/2010-22/06/2012: Master student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Geoinformatics.
 • 13/09/2010: Bachelor degree in Geography from the University of Warsaw, BA thesis “Analysis of land use changes in the Gorlice” under the supervision of Prof. Dr. hab. Jan R. Olędzki.
 • 10/2007-07/2010: Bachelor student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Geography.

To top

Lectures and exercises

 • Application of geodesy and remote sensing in environmental studies in the field research 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
 • Geostatistics 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/208
 • Remote sensing of the environment 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
 • Digital image processing (In English language) 2013/2014
 • Interdisciplinary application of spatial data processing I and II 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
 • Methods and techniques of remote sensing data acquisition 2013/2014
 • Field exercises (geoinformatics) 2013/2014,  2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
 • Integrated environmental measurement techniques 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018
 • MISMaP Comprehensive field studies level II 2013/2014

To top

Publication list:

2017:

 1. Krówczyńska M., Wilk E., Pabjanek P., Kycko M., 2017. Hyperspectral discrimination of asbestos-c1ement roofing, Geomatics and Environmental Engineering, 11(1): 47-65, http://dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.1.47 (11 MNiSW points).
 2. Kycko M., Zagajewski B., Zwijacz-Kozica M., Cierniewski J., Romanowska E., Orłowska K., Ochtyra A., Jarocińska A. 2017. Assessment of Hyperspectral Remote Sensing for Analyzing the Impact of Human Trampling on Alpine Swards. Mountain Research and Development, MRD 37(1):66-74, DOI: 10.1659/MRD-JOURNAL-D-15-00050.1, (IF 1.149, 20 MNiSW points).

2016:

 1. Kycko M., Stereńczak K., Bałazy R., 2016. Detekcja posuszu kornikowego z wykorzystaniem zobrazowań RapidEye na przykładzie drzewostanów Sudetów i Beskidów (Detection of bark beetle infected trees with BlackBridge image on the example of the Sudety and the Beskidy mountains). Sylwan 160 (9):707-719 (IF 0.410, 15 MNiSW points).
 2. Ochtyra A., Marcinkowska-Ochtyra A., Kycko M., Raczko E., (2016, in print). Badanie kondycji roślinności w Tatrzańskim i Karkonoskim Parku Narodowym na przykładzie wybranych metod teledetekcyjnych. Rocznik Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego.

2014:

 1. Kycko M., 2014. Fusion. Oprogramowanie do przetwarzania danych LiDAR oraz produktów pochodnych. Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. ProGea Consulting, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa. rozdział 7.8, s. 298-299. ISBN 978-83-254-2090-1.
 2. Sobczak M., Zagajewski B., Krówczyńska M., Wilk E., Jarocińska A., Pabjanek P., Marcinkowska A., Ochtyra A., Kycko M., 2014. Teledetekcyjne metody badania wód śródlądowych. Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego, Praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Pawłowskiego, Susz-Toruń.
 3. Jarocińska A., Zagajewski B., Ochtyra A., Marcinkowska-Ochtyra A., Kycko M., Pabjanek P., 2014. Przebieg klęski ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich na podstawie analizy zdjęć satelitarnych Landsat. W: Knapik R. (red.), Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego: 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość, 16-18.01.2014, Karpacz. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, Pages 47-62, ISBN 978-83-64528-58-3.
 4. 34th EARSeL Symposium European remote sensing – new opportunities for science and practice Warsaw (Poland), 16 – 20 June 2014. Editors: Bogdan Zagajewski, Marlena Kycko and Rainer Reuter, ISBN 978-83-63245-65-8 © 2014 EARSeL and University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies.
 5. Kycko M., Zagajewski B., Kozłowska A., 2014. Variability in spectral characteristics of trampled high-mountain grasslands. Miscellanea Geographica, Volume 18, Issue 2, Pages 10–14, ISSN (Online) 2084-6118, DOI: 10.2478/mgrsd-2014-0003, (9 MNiSW points).
 6. Zagajewski B., Kycko M., Kozłowska A., 2014. Wpływ rozdeptywania szlaków na roślinność wysokogórską. Kwartalnik Tatry, 1/2014 (47), Zakopane, s. 18-21.

2013:

 1. Kuskowski J., Kycko M., Marcinkowska A., Niedzielko J., Ochtyra A., Pielaszek A., Szepietowska M., Tobiasz M., 2013, Kampus Centralny UW w Community Maps Program, Kalejdoskop GIS, II, pp. 56-57.
 2. Kycko M., Zagajewski B., Ochtyra A., Modzelewska A., 2013. Cechy spektralne dominujących gatunków muraw wysokogórskich. Okólnik TD, 137, Warszawa, pp. 40.
 3. Modzelewska A., Jarocińska A., Kycko M., Ochtyra A., Zagajewski B., 2013. Kondycja roślinności Czerwonych Wierchów. Okólnik TD, 137, Warszawa, pp. 49.
 4. Ochtyra A., Zagajewski B., Marcinkowska A., Kycko M., 2013, Analiza kondycji drzewostanów świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego, Okólnik TD, 137, Warszawa, pp. 49.
 5. Kycko M., Zagajewski B., Podbielska K., Bińkowska A., 2013. Wpływ geometrii źródło promieniowania-roślina-detektor na wartość teledetekcyjnych wskaźników roślinności. Teledetekcja Środowiska, tom 49, Warszawa, Ss. 15-26.
 6. Marcinkowska A., Zagajewski B., Kupkova L., Ochtyra A., Kycko M., Jelenek J., Tobiasz M., Chiliński M. T., Jarocińska A., 2013, Spectral differentiation of invasive species of Karkonosze and Krkonose National Parks, Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives, 33rd EARSel Syposium, 2-6 June 2013 – Matera, Italy, Book of abstracts, pp. 115.
 7. Kycko M., Zagajewski B., Kozłowska A., Ochtyra A., Marcinkowska A., 2013, Variablility of spectral characterics of trampled high-mountain meadows of the Tatra National Park M&B Reserve, Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives, 33rd EARSel Syposium, 2-6 June 2013 – Matera, Italy, Book of abstracts, pp. 110.
 8. Ochtyra A., Zagajewski B., Kozłowska A., Marcinkowska A., Gamba P., Kycko M., 2013, Mapping of damaged forest areas of the Tatra Mountains using Landsat images and fuzzy ARTMAP simulator, Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives, 33rd EARSel Syposium, 2-6 June 2013 – Matera, Italy, Book of abstracts, pp. 113.
 9. Zagajewski B., Kupková L., Markowicz K.M., Kozłowska A., Albrechtova J., Bilip M., Chiliński M., Jarocińska A., Jelenek J., Kycko M., Marcinkowska A., Mierczyk M., Ochtyra A., Okupnik R., Pabjanek P., Potuckova M., Przewoźnik L., Raczko E., Wojtuń B., Zawadzka O., 2013, EUFAR‘s HyMountEcos – documentation and mapping project of the Karkonosze area, Book of abstracts, International Scientific Conference Mountain Protected Areas In a  Changing World, 21-24 May 2013, pp. 120.
 10. Zagajewski B., Kupková L., Marcinkowska A., Ochtyra A., Kycko M., Jarocińska A., Jelenek J., Chiliński M., Markowicz K., Mierczyk M., Raczko E., 2013, Analysis of the mountain meadows’ condition the Polish Karkonosze National Park using remote sensing and biometric measurements, Book of abstracts, International Scientific Conference Mountain Protected Areas In a Changing World, 21-24 May 2013, pp. 121.

2012:

 1. Kycko M., Zagajewski B., Kozłowska A., Oprządek M., 2012. Wpływ turystyki na kondycję roślinności wzdłuż wybranych szlaków Doliny Gąsienicowej na przykładzie danych teledetekcyjnych. Okólnik TD, 136, Toruń, pp.38.
 2. Zagajewski B., Jarocińska A., Kycko M., Marcinkowska A., Ochtyra A., Tobiasz M., 2012, Analiza stanu kondycyjnego gatunków inwazyjnych Karkonoszy, Okólnik TD, 136, Warszawa, pp. 69.
 3. Zagajewski B., Kupkova L., Markowicz K.M., Kozłowska A., Adamczyk J., Albrechtova J., Bernaś-Sobieraj A., Będkowski K., Bilip M., Chiliński M., Jarocińska A., Kycko M., Lhotakova Z., Marcinkowska A., Mierczyk M., Nasiłowska S., Ochtyra A., Okupnik R., Oprządek M., Pabjanek P., Potuckova M., Przewoźnik L., Raczko E., Sendyk A., Slacikova J., Stachlewska I.S., Tobiasz M., Wojtuń B., Zawadzka O., Żołnierz L., 2012, Hyperspectral remote sensing for Karkonosze ecosystems – EUFAR’s HyMountEcos Project, Okólnik TD, 136, Warszawa, pp. 70.
 4.  Kycko M., Zagajewski B., Kozłowska A., Oprządek M., 2012, Zróżnicowanie spektralne wybranych gatunków muraw wysokogórskich Doliny Gąsienicowej narażonych na wydeptywanie. Teledetekcja Środowiska, tom 47, Ss. 75-86.
 5. Kycko M., Zagajewski B., Kozłowska A., Oprządek M., 2012. Wpływ turystyki na kondycję roślinności wzdłuż wybranych szlaków Doliny Gąsienicowej na przykładzie danych teledetekcyjnych. Okólnik TD, 135, Warszawa, pp. 16.
 6. Kycko M., Podbielska K., Bińkowska A., Zagajewski B., 2012. Wpływ geometrii słońce–roślina–detektor na analizę kondycji roślinności. Okólnik TD, 135, Warszawa, Ss. 21–22.

2011:

 1. Kycko M., 2011. Analiza zmian użytkowania ziemi w Gorlicach. Teledetekcja Środowiska, tom 45, Warszawa. Ss. 66–73.

To top

Projects:

 1. H2020-MSCA-RISE-2016: innoVation in geOspatiaL and 3D daTA – VOLTA. The term of the project: 01.06.2016-31.05.2020
 2. HabitARS – Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych. The term of the project: 2016-2018
 3. Weryfikacja innowacyjnej metody inwentaryzacji zwierzyny grubej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz narzędzi teledetekcyjnych, w powiązaniu z szacowaniem szkód łowieckich w wielkoobszarowych uprawach rolnych
 4. Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution – how do the impacts differ between biomes? (WICLAP), No: POL-NOR/198571/83/2013, 192600-501-55-09. The term of the project: 01.12.2013-30.11.2016
 5. A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystems (MONICA). The term of the project: 06.12.2013-30.04.2016
 6. Assessment of vegetation damages using remote sensing (AVeReS). European Space Agency (ESA). The term of the project: 01.03.2013-28.02.2015
 7. GIS System for Monitoring and Assessment of Forest Condition in the Western Beskids and Sudetes. The term of the project: 05.2012-02.2017
 8. Teledetekcyjne badania uszkodzeń roślinności w Tatrzańskim Parku Narodowym. The term of the project: 16-24.08.2014, 28.08.-30.09.2015
 9. Teledetekcyjne pomiary naziemne kondycji roślinności. The term of the project: 06.2013–09.2013
 10. Teledetekcyjna ocena kondycji muraw wysokogórskich zagrożonych wydeptywaniem. The term of the project: 2012-2013. V edycja Stypendium na rok 2012/2013 Fundacji im. Anny Pasek

To top

Conferences:

International conferences: Oral presentations

2016

 • Korczak-Abshire M., Zmarz A., Karlsen S.R., Rodzewicz M., Storvold R., Kidawa A., Kycko M., Chwedorzewska K.J. Changing Antarctica – new possibilities of observations with UAV. Impact of climate change and pollution on vegetation distribution and condition in the temperate, boreal, alpine and polar zones, Warsaw, 26-27.10.2016
 • Orłowska K., Ochtyra A., Kycko M., Bochenek Z., Ziółkowski D., Zagajewski B. Application of hyperspectral methods in condition monitoring of North-Eastern Poland arborescent species. Impact of climate change and pollution on vegetation distribution and condition in the temperate, boreal, alpine and polar zones, Warsaw, 26-27.10.2016
 • Zagajewski B., Kłos A., Bochenek Z., Raczko E., Ziembik Z., Ochtyra A., Tømmervik H., Bjerke J.W., Jarocińska A., Orłowska K., Ziółkowski D., Kycko M., Wietecha M. Assessment of hyperspectral vegetation indices for heavy metal contaminations of leaves in Karkonosze. Impact of climate change and pollution on vegetation distribution and condition in the temperate, boreal, alpine and polar zones, Warsaw, 26-27.10.2016
 • Kycko M., Zagajewski B., Ochtyra A. Analyzing the impact of human induced trampling on alpine swards by remote sensing. Impact of climate change and pollution on vegetation distribution and condition in the temperate, boreal, alpine and polar zones, Warsaw, 26-27.10.2016
 • Kycko M., Orłowska K., Ochtyra A., Bochenek Z., Zagajewski B., Ziółkowski D., Wietecha M., Czos Jakub., Olszanka K., Application of hyperspectral technique for an evaluation of spruce’s condition (Picea abies) in the NE and SW Poland. Young Scientist Days on Forestry, 3rd Workshop of the Special Interest Group on Forestry, 15-16 September 2016, Kraków.
 • Zagajewski B., Kłos A., Bochenek Z., Raczko E., Ziembik Z., Ochtyra A., Jarocińska A., Orłowska K., Ziółkowski D., Kycko M., Wietecha M., Assessment of hyperspectral vegetation indices for heavy metal contaminations of leaves. Thematic Abstract Session 2 – Hyperspectral_2 & Monitoring_1 – 3rd Workshop of the Special Interest Group on Forestry, 15-16 September 2016, Kraków.
 • Zagajewski, B., Rębiś P., Zwijacz-Kozica T., Kycko M., Ochtyra A., Marcinkowska-Ochtyra A., Jarocińska A., Bukowski M., Zwijacz-Kozica M., Assessment of WorldView-2 images for identifiacation of the bark beetle damages in the Tatra National Park, Thematic Abstract Session 3 – ALS_GEOBIA & Forest health – 3rd Workshop of the Special Interest Group on Forestry, 15-16 September 2016, Kraków.
 • Orłowska, K., Ochtyra A., Bochenek Z., Ziółkowski D., Zagajewski B., Kycko M., Hyperspectral detection of phenological changes in coniferous and deciduous forest of UNESCO’s World Heritage Bialowieza National Park, Thematic Abstract Session 1 – Hyperspectral_1 – 3rd Workshop of the Special Interest Group on Forestry, 15-16 September 2016, Kraków.
 • Korczak-Abshire M., Zmarz A., Karlsen S.R., Rodzewicz M., Storvold R., Chwedorzewska K.J., Kidawa A., Kycko M., A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystems, SCAR 2016 Open Science Conference 22 – 26 August 2016, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • Korczak-Abshire M., Zmarz A., Storvold, R., Rodzewicz M., Kycko M., KidawaA., Chwedorzewska K.J., Using Unmanned Aerial Vehicles to monitor avian indicator species in Antarctica, The North American Ornithological Conference (NAOC), 16-20 August 2016, Washington, D.C., USA.
 • Kycko M., Zagajewski B., Romanowska E., Ochtyra A., Orłowska K., Remote Sensing Assessment Of The Condition Of Alpine Swards On The Example Of Tatra National Park (Poland)36th EARSeL Symposium 2016, 20-24 June 2016, Bonn, Germany. Session: SE – 08: Land Degradation.
 • Orłowska K., Ochtyra A., Bochenek Z., Ziółkowski D., Zagajewski B., Kycko M., Phenological Changes In 2014-2015 Vegetative Periods Of UNESCO’s World Heritage Bialowieza National Park Tree Species36th EARSeL Symposium 2016, 20-24 June 2016, Bonn, Germany. Session: SE – 09: Forestry.
 • Orłowska K., Ochtyra A., Bochenek Z., Zagajewski B., Kycko M., Phenological Changes In Chlorophyll Content And Fluorescence Values In Forest Species,  36th EARSeL Symposium 2016, 20-24 June 2016, Bonn, Germany. Session: SE – 13: Imaging Spectroscopy 2.

2015

2014

 • Kycko M., Zagajewski B., Romanowska E., Ochtyra A., Jarocińska A., Modzelewska A., Relationships between narrow-band vegetation indices and fluorescence, 34th EARSeL Symposium “European remote sensing – new opportunities for science and practice”, Warszawa, 16-19.06.2014.
 • Ochtyra A., Zagajewski B., Kozłowska A., Kycko M., Jarocińska A., Marcinkowska A., Classification of vegetation damage using Landsat data and Artificial Neural Network, 34th EARSeL Symposium “European remote sensing – new opportunities for science and practice”, Warszawa, 16-19.06.2014.
 • Krówczyńska M., Wilk E., Pabjanek P., Zagajewski B., Ochtyra A., Kycko M., Hyperspectral discrimination of asbestos-cement roofing, Joint workshop of EARSeL special interest groups: 3D Remote Sensing and Urban Remote Sensing, Warszawa, 16-19.06.2014.
 • Orłowska K., Ochtyra A., Kycko M., Marcinkowska A., Zagajewski B., Jarocińska A., Automatic mapping method of the Tatra Mountains vegetation using World View 2 imagery and neural network simulators, EARSeL & ISPRS Young Scientist Days 2014 oraz 2nd Polish Student Conference on Geoinformatics and Remote Sensing, Warszawa, 16-20.06.2014.
 • Modzelewska A., Jarocińska A., Kycko M., Zagajewski B., Analysis of Tatra Mountains’ grassland condition based on hyperspectral data, EARSeL & ISPRS Young Scientist Days 2014 oraz 2nd Polish Student Conference on Geoinformatics and Remote Sensing, Warszawa, 16-20.06.2014.
 • Wietecha M., Kycko M., Zagajewski B., Ochtyra A., Field hyperspectral techniques for monitoring condition of protected forest species, EARSeL & ISPRS Young Scientist Days 2014 oraz 2nd Polish Student Conference on Geoinformatics and Remote Sensing, Warszawa, 16-20.06.2014.
 • Zagajewski B., Wietecha M., Ochtyra A., Kycko M., Orłowska K., Bochenek Z., Ziółkowski D., Bartold M., Tømmervik H., Bjerke J.W., Kłos A., Ziembik Z., Vikhamar Schuler D., Jarocińska A., Romanowska E., Marcinkowska A., Sabat A., Robak A., Golenia M., Spectral properties and condition of dominant forest tree species,  2nd Workshop of EARSeL Special Interest Group on Forestry Remote Sensing for forestry applications – the new challenges, approaches and achievements, Warszawa, 17-18.06.2014.
 • Jarocińska A., Zagajewski B., Ochtyra A., Marcinkowska A., Kycko M., The course of ecological disaster in Karkonosze and Izerskie Mountains based on Landsat data, 2nd Workshop of EARSeL Special Interest Group on Forestry Remote Sensing for forestry applications – the new challenges, approaches and achievements, Warszawa, 17-18.06.2014.

2013

 • Kycko M., Zagajewski B., Kozłowska A., Ochtyra A., Marcinkowska A., Jarocińska A., Variability of spectral characteristics of trampled high-mountain meadows of the Tatra National Park and M&B Reserve. 33rd EARSeL (European Association of Remote Sensing Laboratories) Symposium 2013, Matera, Włochy, 03-08.06.2013.
 • Marcinkowska A., Zagajewski B., Kupkova L., Ochtyra A., Kycko M., Spectral differentiation of invasive species of Karkonosze and Krkonosze National Parks. 33rd EARSeL (European Association of Remote Sensing Laboratories) Symposium 2013, Matera, Włochy, 03-08.06.2013.
 • Ochtyra A., Zagajewski B., Kozlowska A., Marcinkowska A., Gamba P., Kycko M., Mapping of damaged forest areas of the Tatra Mountains using Landsat images and fuzzy ARTMAP simulator. 33rd EARSeL (European Association of Remote Sensing Laboratories) Symposium 2013, Matera, Włochy, 03-08.06.2013.
 • Zagajewski B., Kupkova L., Markowicz K.M., Kozłowska A., Albrechtova J., Bilip M., Chiliński M., Jarocińska A., Jelenek J., Kycko M., Marcinkowska A., Mierczyk M., Ochtyra A., Okupnik R., Pabjanek P., Potuckova M., Przewoźnik L., Raczko E., Wojtuń B., Zawadzka O., EUFAR’s HyMountEcos – documentation and mapping project of the Karkonosze areaMountain Protected Areas in a Changing World, 50-lecie KRNAP, Czechy, 21-24.05.2013.
 • Kycko M., Zagajewski B., Is vegetation stressed? „European Space Expo” Odkryj kosmiczne technologie, Warszawa, 09.05.2013

Polish conferences: Oral presentations

2016

 • Czos J., Zagajewski B., Orłowska K., Bochenek Z., Ochtyra A., Kycko M., Zastosowanie teledetekcji hiperspektralnej do oceny stanu dominujących drzewostanów Karkonoszy. V Ogólnopolska konferencja GIS w nauce. Warszawa, 08.-10.06.2016.
 • Rębiś P., Zagajewski B., Kycko M., Ochtyra A., Zastosowanie obrazów WorldView-2 do identyfikacji gniazd kornikowych w Tatrzańskim  Parku Narodowym V Ogólnopolska konferencja GIS w nauce. Warszawa, 08.-10.06.2016.

2015

 • Orłowska K., Zagajewski B., Ochtyra A., Kycko M., Teledetekcyjna ocena kondycji świerka w Tatrzańskim, Karkonoskim i Białowieskim Parku Narodowym. III Forum użytkowników licencji SITE ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim, 10-12.12.2015.
 • Nimbalkar P., Jarocińska A., Ochtyra A., Kycko M., Zagajewski B., Bialowieza Forest classification using multispectral data fusion by supervised classification methods. III Forum użytkowników licencji SITE ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim, 10-12.12.2015.
 • Orłowska K., Zagajewski B., Kozłowska A., Ochtyra A., Kycko M., Wietecha M., Teledetekcyjna ocena kondycji i zrożnicowania spektralnego świerka na przykładzie wybranych parkow narodowych. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Sekcja Nauki Biologiczne. Tatrzański Park Narodowy wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk o Ziemi o/Kraków. 24-26.09.2015.
 • Ochtyra A., Zagajewski B., Kozłowska A., Jarocińska A., Marcinkowska-Ochtyra A., Kycko M. Zmiany kondycji roślinności TPN na przestrzeni lat 1987-2013 na podstawie danych satelitarnych Landsat.  Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Sekcja Nauki Biologiczne. Tatrzański Park Narodowy wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk o Ziemi o/Kraków. 24-26.09.2015.
 • Kycko M., Zagajewski B., Romanowska E., Kozłowska A., Ochtyra A., Marcinkowska-Ochtyra A., Orłowska K.,  Teledetekcyjny monitoring wydeptywania muraw wysokogórskich na przykładzie Czerwonych Wierchów. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Sekcja Człowiek i Środowisko. Tatrzański Park Narodowy wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk o Ziemi o/Kraków. 24-26.09.2015.
 • Kycko M., Zagajewski B., Romanowska E., Kozłowska A., Ochtyra A., Orłowska K., Marcinkowska-Ochtyra A.,  Fluorescencja i teledetekcja w badaniach stresu roślinności. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Sekcja Nauki Biologiczne. Tatrzański Park Narodowy wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk o Ziemi o/Kraków. 24-26.09.2015.
 • Chlebicka A., Jarocińska A., Ochtyra A., Zagajewski B., Pabjanek P., Kycko M., Analiza kondycji roślinności Puszczy Białowieskiej na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat. Konferencja Młodych Naukowców, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 23.05.2015.
 • Kycko M., Analiza zmian użytkowania ziemi w Gorlicach. II Forum użytkowników licencji SITE ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 18.02.2015.
 • Kycko M., Zagajewski B., Ochtyra A., Orłowska K., Jarocińska A., Marcinkowska-Ochtyra A., Analiza stanu muraw wysokogórskich w Tatrzańskim Parku Narodowym.  II Forum użytkowników licencji SITE ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 18.02.2015.
 • Orlowska K., Ochtyra A., Kycko M., Zagajewski B., Klasyfikacja roślinności Tatrzańskiego Parku Narodowego na zdjęciach wysokorozdzielczych World View 2. II Forum użytkowników licencji SITE ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 18.02.2015.

2014

 • Kuskowski J., Kycko M., Marcinkowska A., Ochtyra A., Pielaszek A., Tobiasz M., Uniwersytet Warszawski w Community Maps Program, I Forum użytkowników licencji SITE na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 06.02.2014.
 • Ochtyra A., Zagajewski B., Kozłowska A., Kycko M., Jarocińska A., Marcinkowska A., Wieloczasowe analizy stanu kondycyjnego roślinności TPN na podstawie wielospektralnych danych satelitarnych,  Warsztaty pt. „Analizy przestrzenne w ochronie środowiska”, Zakopane, 22-23.05.2014.
 • Kycko M., Zagajewski B., Ochtyra A., Naziemna teledetekcyjna ocena wpływu ruchu turystycznego na kondycję wybranych gatunków muraw wysokogórskich Tatr. Warsztaty pt. „Analizy przestrzenne w ochronie środowiska”, Zakopane, 22-23.05.2014.
 • Stereńczak K, Ciesielski M., Kycko M., Modzelewska A., Waraksa P., Lesko L., Mierczyk M., Gurdak R., Maciuk S., Prociak A., Hycza T., Rybski A., Bałazy R., Zawiła-Niedźwiecki T., Pierwsze wyniki analizy danych teledetekcyjnych. Seminarium Naukowe IBL, Zakład Informatyki i Modelowania Instytut Badawczy Leśnictwa, Jaszowiec, 27-28.02.2014.
 • Zagajewski B., Sobczak M., Krówczyńska M., Wilk E., Jarocińska A., Pabjanek P., Marcinkowska A., Ochtyra A., Kycko M., Teledetekcyjne metody oceny jakości wód śródlądowych, Seminarium naukowe pt. „Problemy rekultywacyjne jezior ze szczególnym uwzględnieniem jeziora Suskiego”, Susz, 15-16.05.2014.
 • Zagajewski B., Jarocińska A., Ochtyra A., Marcinkowska-Ochtyra A., Kycko M., Krówczyńska M., Raczko E., Orłowska K., Wilk E., Zastosowanie zobrazowań satelitarnych do pozyskiwania informacji o środowisku. Jubileusz 20-lecia Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW, 25.02.2014.
 • Zagajewski B., Lechnio J., Jarocińska A., Kycko M., Ochtyra A., Marcinkowska-Ochtyra A., Romanowska E., Krówczyńska M., Raczko E., Orłowska K., Teledetekcja hiperspektralna w monitoringu obszarów zanieczyszczonych metalami ciężkimi, Konferencja „Środowisko Informacji”, Warszawa, 1-2.10.2014.
 • Zagajewski B., Marcinkowska A., Raczko E., Ochtyra A., Jarocińska A., Przewoźnik L., Dobrowolski M., Kycko M., Pabjanek P., Krówczyńska M., Wilk E., Kupková L., Stych P., Kartowanie i analiza kondycji roślinności Karkonoszy z użyciem lotniczych obrazów hiperspektralnych APEX i zintegrowanych pomiarów terenowych, Konferencja naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego „25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość”, Karpacz, 16-18.01.2014.
 • Jarocińska A., Zagajewski B., Ochtyra A., Marcinkowska A., Kycko M., Pabjanek P., Raczko E., Przebieg klęski ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich na podstawie analizy zdjęć satelitarnych LandsatKonferencja naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego „25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość”, Karpacz, 16-18.01.2014.
 • Bałazy R., Stereńczak K., Kycko M., Zawiła-Niedźwiecki T., System monitorowania Sudetów i Beskidu Śląskiego oraz ŻywieckiegoKonferencja naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego „25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość”, Karpacz, 16-18.01.2014.

2013

 • Kycko M., Zagajewski B., Ochtyra A., Modzelewska A., Cechy spektralne dominujących gatunków muraw wysokogórskich Tatr. VII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne „Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”, Warszawa, 11-13.09.2013.
 • Zagajewski B., Marcinkowska A., Ochtyra A., Przewoźnik L., Dobrowolski M., Jarocińska A., Kycko M.,  Analiza stanu roślinności Karkonoszy. VII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne „Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”, Warszawa, 11-13.09.2013.
 • Modzelewska A., Jarocińska A., Kycko M. , Ochtyra A., Zagajewski B., Teledetekcja roślinności Czerwonych WierchówVII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne „Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”, Warszawa, 11-13.09.2013.
 • Kycko M., Zagajewski B., Stan kondycyjny muraw przylegających do szlaków Doliny GąsienicowejBadania Młodych Naukowców wobec wyzwań współczesnej nauki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 22.04.2013.
 • Kycko M., Zagajewski B., Teledetekcyjny monitoring muraw wysokogórskichIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Toruń, 22-24.03.2013.
 • Kycko M., Zagajewski B., Jarocińska A., Modzelewska A., Monitoring stanu muraw wysokogórskich Kasprowego Wierchu. II Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej Uwarunkowania naukowe, technologiczne i prawne w budowaniu zintegrowanych baz danych przyrody ożywionej, Collegium Biologicum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Poznań, 09-10.10.2013.
 • Zagajewski B., Jarocińska A., Kycko M., Ochtyra A., Marcinkowska A., Raczko E., Badania hiperspektralne roślinności. II Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej Uwarunkowania naukowe, technologiczne i prawne w budowaniu zintegrowanych baz danych przyrody ożywionej, Collegium Biologicum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Poznań, 09-10.10.2013.

2012

 • Kycko M., Zagajewski B., Wpływ turystyki na kondycję roślinności wzdłuż wybranych szlaków Doliny Gąsienicowej na przykładzie danych teledetekcyjnych. I Ogólnopolska Konferencja Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 20–21.04.2012 – I nagroda w konkursie na najlepszy referat I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji.
 • Kycko M., Zagajewski B., Kozłowska A., Oprządek A., Wpływ turystyki na kondycję roślinności wzdłuż wybranych szlaków Doliny Gąsienicowej na przykładzie danych teledetekcyjnych. XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji na temat Geoinformacji w badaniach i ochronie środowiska, Toruń, 27–28.09.2012.
 • Zagajewski B., Kupkova L., Markowicz K.M., Kozłowska A., Adamczyk J., Albrechtova J., Bernaś–Sobieraj A., Będkowski K., Bilip M., Chiliński M., Jarocińska A., Kycko M., Lhotakova Z., Marcinkowska A., Mierczyk M., Nasiłowska S., Ochtyra A., Okupnik R., Oprządek M., Pabjanek P., Potuckova M., Przewoźnik L., Raczko E., Sendyk A., Slacikova J., Stachlewska I.S., Tobiasz M., Wojtuń B., Zawadzka O., Żołnierz L., Hyperspectral remote sensing for Karkonosze ecosystems – EUFAR’s HyMountEcos projectXXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji na temat Geoinformacji w badaniach i ochronie środowiska, Toruń, 27–28.09.2012.
 • Zagajewski B., Jarocińska A., Kycko M., Marcinkowska A., Ochtyra A., Tobiasz M., Analiza stanu kondycyjnego gatunków inwazyjnych Karkonoszy. XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji na temat Geoinformacji w badaniach i ochronie środowiska, Toruń, 27–28.09.2012.
 • Kycko M., Zagajewski B., Kozłowska A., Oprządek M., Analiza stanu roślinności – wydeptywanie, Wykorzystanie teledetekcji i fotogrametrii w ochronie środowiska, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 10–12.10.2012.
 • Zagajewski B., Jarocińska A., Kycko M., Marcinkowska A., Tobiasz M., Ochtyra A., Chiliński M., Teledetekcyjne wskaźniki roślinności, Wykorzystanie teledetekcji i fotogrametrii w ochronie środowiska, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 10–12.10.2012.
 • Zagajewski B., Ochtyra A., Kycko M., Marcinkowska A., Tobiasz M., Chiliński M., Biblioteki spektralne roślinności, Wykorzystanie teledetekcji i fotogrametrii w ochronie środowiska, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 10–12.10.2012.

International conferences: Poster presentations

2017

 • Kycko M., Zagajewski B., Ochtyra A., Field hyperspectral and fluorescence data for the monitoring of trampled alpine swards in the Tatra National Park (Poland) , 10th EARSeL SIG Imaging Spectroscopy Workshop, 19-21.04.2017, Zurich.

2016

 • Wietecha M., Zagajewski B., Orłowska K., Kycko M., Ochtyra A., Jarocińska A., Raczko E., Bochenek Z., Bartold M., Ziółkowski D., Kłos A., Romanowska E. Field hyperspectral techniques for evaluating the phonological changes and biophysical condition of forest of Karkonosze Mountains and Beskid Żywiecki. Impact of climate change and pollution on vegetation distribution and condition in the temperate, boreal, alpine and polar zones, Warsaw, 26-27.10.2016
 • Zagajewski B., Kłos A., Bochenek Z., Raczko E., Ziembik Z., Ochtyra A., Jarocińska A., Orłowska K., Ziółkowski D., Kycko M., Wietecha M., Assessment of hyperspectral vegetation indices for heavy metal contaminations of leaves. Thematic Abstract Session 2 – Hyperspectral_2 & Monitoring_1 – 3rd Workshop of the Special Interest Group on Forestry, 15-16 September 2016, Kraków.
 • Zagajewski, B., Rębiś P., Zwijacz-Kozica T., Kycko M., Ochtyra A., Marcinkowska-Ochtyra A., Jarocińska A., Bukowski M., Zwijacz-Kozica M., Assessment of WorldView-2 images for identifiacation of the bark beetle damages in the Tatra National Park, Thematic Abstract Session 3 – ALS_GEOBIA & Forest health –3rd Workshop of the Special Interest Group on Forestry, 15-16 September 2016, Kraków.
 • Orłowska, K., Ochtyra A., Bochenek Z., Ziółkowski D., Zagajewski B., Kycko M., Hyperspectral detection of phenological changes in coniferous and deciduous forest of UNESCO’s World Heritage Bialowieza National Park, Thematic Abstract Session 1 – Hyperspectral_1 – 3rd Workshop of the Special Interest Group on Forestry, 15-16 September 2016, Kraków.
 • Ochtyra A., Zagajewski B., Kozłowska A., Kycko M., Jarocińska A., Marcinkowska-Ochtyra A., Multi-sensor data approach for vegetation condition research: case study – Tatras, PolandThe best poster award of the 36th EARSeL Symposium 2016, , Germany, Bonn, 20-24 June 2016.
 • Orlowska K., Ochtyra A., Bochenek Z., Ziółkowski D., Zagajewski B., Kycko M., Application Of Selected Vegetation Indices In Assessing Arborescent Species Condition In UNESCO’s World Heritage Bialowieza National Park, 36th EARSeL Symposium 2016, , Germany, Bonn, 20-24 June 2016.

2015

 • Kycko M., Zagajewski B., Ochtyra A., Jarocińska A., Krówczyńska M., Orłowska K., Pabjanek P., Trampling of alpine grassland on WorldView-2 images, 35th EARSeL Symposium: European Remote Sensing – Progress, Challenges and Opportunities, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, 15-19.06.2015.
 • Pabjanek P., Jarocińska A., Ochtyra A., Kycko M., Chlebicka A., Zagajewski B., Krówczyńska M., The relationship between precipitation and vegetation indices derived from Landsat data, 35th EARSeL Symposium: European Remote Sensing – Progress, Challenges and Opportunities, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, 15-19.06.2015.
 • Jarocińska A., Multan P. Kycko M., Zagajewski B., Raczko E., Jakubiec P., LAI retrieval from heterogeneous meadows using PROSAIL model based on field measurements, 9th EARSeL SIG Imaging Spectroscopy Workshop, Luxemburg, 14-16.04.2015.
 • Wietecha M., Zagajewski B., Orłowska K., Kycko M., Ochtyra A., Jarocińska A., Raczko E., Bochenek Z., Bartold M., Ziółkowski M., Kłos A., Romanowska E., Field hyperspectral techniques for evaluating the phenological changes and biophysical state of forests of M&B UNESCO Karkonosze Mountains Reserve, 9th EARSeL SIG Imaging Spectroscopy Workshop, Luxemburg, 14-16.04.2015.
 • Kycko M., Romanowska E., Robak A., Zagajewski B., Hyperspectral method of assessment of lead content in plants. 9th EARSeL SIG Imaging Spectroscopy Workshop, Luxemburg, 14-16.04.2015.
 • Ochtyra A., Zagajewski B., Kozłowska A., Kycko M., Jarocińska A., Marcinkowska-Ochtyra A., Krówczyńska M., Pabjanek P., Fusion of hyperspectral field data and multispectral satellite images to assess vegetation condition: case study Tatra Mountains. 9th EARSeL SIG Imaging Spectroscopy Workshop, Luxemburg, 14-16.04.2015.

2014

 • Wilk E., Krówczyńska M., Zagajewski B., Marcinkowska A., Kycko M. Identyfikacja azbestu na zdjęciach hiperspektralnych APEX, Konferencja naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego „25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość”, Karpacz, 16-18.01.2014.
 • Kycko M., Zagajewski B., Ochtyra A., Jarocińska A., Marcinkowska A., Krówczyńska M., Orłowska K., Assessment of WorldView 2 images for condition analysis of trampled high-mountain meadows, 34th EARSeL Symposium “European remote sensing – new opportunities for science and practice”, Warszawa, 16-19.06.2014.
 • Ochtyra A., Kycko M., Jarocińska, A., Zagajewski B., Pabjanek P., Krówczyńska M., Chlebicka A., The relationship between the amount of precipitation and values of vegetation indices based on Landsat images, 34th EARSeL Symposium “European remote sensing – new opportunities for science and practice”, Warszawa, 16-19.06.2014.

2013

 • Zagajewski B., Kupkova L., Marcinkowska A., Ochtyra A., Kycko M., Jarocińska A., Jelenek J., Chiliński M., Markowicz K., Mierczyk M., Raczko E., Analysis of the mountain meadows’ condition the Polish Karkonosze National Park using remote sensing and biometric measurements. Mountain Protected Areas in a Changing World, 50-lecie KRNAP, Czechy, 21-24.05.2013.

Polish conferences: Poster presentations

2015

 • Ochtyra A., Zagajewski B., Kozłowska A., Jarocińska A., Marcinkowska-Ochtyra A., Kycko M. Badania kondycji roślinności Tatrzańskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Sekcja Nauki Biologiczne. Tatrzański Park Narodowy wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk o Ziemi o/Kraków. 24-26.09.2015.

2014

 • Kycko M. (UW), Modzelewska A. (UW), Stereńczak K. (IBL), Bałazy R. (IBL), Teledetekcja satelitarna i lotnicza, jako wsparcie przy wykonywaniu bieżących zadań gospodarczych, VII Konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych „Analizy przestrzenne w leśnictwie”, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (CEPL) w Rogowie, 16 – 18.09.2014.
 • Kycko M., Stereńczak K., Bałazy R., Zastosowanie obrazów RapidEye do oceny stanu zdrowotności lasów, VII Konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych „Analizy przestrzenne w leśnictwie”, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (CEPL) w Rogowie, 16 – 18.09.2014.

2012

 • Kycko M., Podbielska K., Bińkowska A., Zagajewski B., Wpływ geometrii słońce–roślina–detektor na analizę kondycji roślinnościI Ogólnopolska Konferencja Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 20–21.04.2012.
 • Kuskowski J., Kycko M., Marcinkowska A., Niedzielko J., Ochtyra A., Pielaszek A., Szepietowska M., Tobiasz M., Mapa Kampusu Centralnego UW w ramach Community Maps Program, GIS Day w stolicy 2012, Warszawa, 12-13.11.2012.

To top