Model pojemności wodnej Zlewni Bystrzanki dla Zlewni Ropy i Bystrzanki

(opiekun projektu: dr Edyta Woźniak)
(koordynator projektu: Marta Tobiasz)

Projekt polega na stworzeniu modelu zagrożenia powodziowego zlewni Ropy (Beskid Niski). W tym celu osoby zainteresowane mają do wykonania następujące prace:

Wyszukanie w rocznikach hydrologicznych stanów maksymalnych, średnich i minimalnych w poszczególnych latach dla rzeki Ropy (lata 1950-1983) Pozyskanie danych klimatologicznych dotyczących opadów atmosferycznych ze stacji meteorologicznych zlokalizowanych w okolicy badanego obszaru – Tarnów, Nowy Sącz, Rzeszów, Lesko (z wykorzystaniem strony http://www.tutiempo.net) Obliczenie maksymalnych, średnich i minimalnych wielkości retencji dla różnego rodzaju pokrycia terenu oraz gleb Wprowadzenie i opracowanie danych w oprogramowaniu GIS (prawdopodobnie wykorzystywane będzie oprogramowanie QGis lub ArcGIS) Wygenerowanie modelu zagrożenia powodziowego dla badanej zlewni i analiza wyników

Obecnie prace uczestników projektu skupiają się na wprowadzaniu i opracowywaniu zebranych danych przy użyciu oprogramowania GIS.

status projektu: aktualnie realizowany